ТОП 10:

Завдання, структура та повноваження податкової міліції 

Підрозділи податкової міліції були утворені у складі Державної податкової адміністрації України на базі Управління по боротьбі з кримінальним приховуванням доходів від оподаткування МВС України. Діяльність Головного Управління податкової міліції та його підрозділів на місцях є необхідною умовою функціонування податкової служби України та здійснення податкової політики держави взагалі.

Підрозділи податкової міліції мають особливий правовий статус, що обумовлено їх належністю до структури податкової служби із збереженням більшості функцій та положень, притаманних органам міліції. Певною мірою ці підрозділи можна назвати відомчою міліцією, оскільки податкова міліціяодночасно є:

— органом державної податкової служби України,

— оперативно-розшуковим підрозділом,

— органом дізнання і досудового слідства;

— органом, що веде боротьбу з корупцією.

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Завданнями податкової міліції є:

1) запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

2) розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

3) запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

4) забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.

До складу податкової міліції належать:

1. Головне управління податкової міліції;

2. Слідче управління податкової міліції;

3. Управління внутрішньої безпеки Державної податкової адміністрації України та підпорядковані йому регіональні підрозділи внутрішньої безпеки при державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

4. управління податкової міліції, слідчі підрозділи податкової міліції відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

5. підрозділи податкової міліції, слідчі підрозділи (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об’єднаних державних податкових інспекцій.

У складі податкової міліції діє спеціальний структурний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції – Перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України. Податкову міліцію в державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють начальники управлінь податкової міліції – перші заступники голів відповідних державних податкових адміністрацій.

Повноваження податкової міліції визначаються специфікою її статусу відповідно до покладених на неї завдань. Так, податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань має наступні повноваження:

1) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;

2) здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;

3) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;

4) забезпечує безпеку діяльності органів державної податкової служби та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків;

5) запобігає, виявляє, припиняє корупційні діяння або інші правопорушення, пов’язані з корупцією, працівників органів державної податкової служби;

6) складає протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідно до закону;

7) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням.

Особа начальницького складу податкової міліції незалежно від займаної нею посади, місцезнаходження і часу в разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий орган внутрішніх справ.

Порядок проходження служби особами рядового та начальницького складу податкової міліції визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 30 жовтня 1998 року “Про проходження служби особами начальницького складу податкової міліції та обчислення їм вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги” та Положенням “Про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів УРСР № 114 від 29 липня 1991 року.

На службу до податкової міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які мають відповідну освіту, здатні за своїми особистими, діловими, моральними якостями та станом здоров’я виконувати обов’язки, покладені на податкову міліцію. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу до податкової міліції на посади начальницького складу, складають присягу на вірність Українському народові.

Особи, прийняті на службу до податкової міліції, в тому числі слухачі й курсанти навчальних закладів за спеціальностями з підготовки кадрів податкової міліції, які перебувають на військовому обліку військовозобов’язаних, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах податкової міліції Державної податкової адміністрації України. Особи, які закінчили вищі навчальні заклади Державної податкової адміністрації України і яким присвоєно спеціальне звання начальницького складу податкової міліції, звільняються від призову на строкову військову службу.

Особи начальницького складу податкової міліції мають формений одяг та знаки розрізнення і забезпечуються ними безкоштовно. Опис і зразки форменого одягу, знаків розрізнення начальницького складу податкової міліції затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Посадова чи службова особа податкової міліції у межах повноважень, наданих Законом “Про державну податкову службу в Україні” та іншими законами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу, передбачену законодавством, відповідальність.

При порушенні посадовою чи службовою особою податкової міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган державної податкової служби зобов’язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитися.

Посадова чи службова особа податкової міліції, яка виконує свої обов’язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов’язки, несе відповідальність у встановленому порядку. Дії або рішення податкової міліції, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.

Держава гарантує правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції та членів їх сімей. На них поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законами України “Про міліцію” та “Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів”.

Питання для самоконтролю:

1. Визначте завдання, які стоять перед органами державної податкової служби.

2. Назвіть основні функції Державної податкової адміністрації України.

3. Охарактеризуйте систему органів державної податкової служби.

4. Розкрийте систему та структуру податкової міліції.

5. Якими правами наділяються органи державної податкової служби для виконання покладених на них завдань?

6. Визначте основні завдання та функції податкової міліції.

7. Розкрийте правовий статус працівників податкової міліції.

8. Назвіть основні напрями правоохоронної діяльності податкової міліції.

9. Охарактеризуйте правову базу діяльності органів державної податкової служби.


Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat

Тягар доказування лежить на тому, хто стверджує, а не на тому, хто заперечуєПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.011 с.)