Визначення не повинно утворювати кола.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення не повинно утворювати кола.58. Яке правило визначення порушено в наведеному прикладі:

„Побічним доказом називається такий доказ, у якому теза доводиться побічно.”?

Визначення не повинно утворювати кола.

59. В якому із наведених прикладів дається номінальне визначення поняття?

3. Термін „логіка” походить від слова „logos”, що означає – „розум”, „слово”.

60. Який із наведених прикладів дає визначення через „найближчий рід та видову відмінність.”?

Логіка – наука про універсальні форми та закони правильного мислення.

61. Який із наведених прикладів є визначенням поняття?

Правова система – система усіх юридичних явищ, що мають місце в державі.

62. Який із наведених прикладів є визначенням поняття?

Мова – знакова система, яка є засобом виразу думок та спілкування.

63. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „суб’єкт права”, „юридична особа”?

Підпорядкування.

64. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „істинність”, „хибність”?

Протилежності.

65. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „політик”, „бізнесмен”?

3. Перехрещення.

66 В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „філософ”, „давньогрецький філософ”?

Підпорядкування.

67. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „студент”, „викладач”?

Протилежності.

68. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „буття”, „небуття”?

Суперечності.

69. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „добро”, „зло”?

Протилежності.

70. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „мова”, „філософська мова”?

Підпорядкування.

71. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „судова влада”, „законодавча влада”, „виконавча влада”?

Співпідпорядкування.

72. В якому із варіантів правильно вказано родове поняття щодо поняття „юридичний факультет”?

Факультет.

73. В якому із варіантів правильно вказано родове поняття щодо поняття „метод пізнання”?

Метод.

74. В якому із варіантів правильно вказано видове поняття щодо поняття „юридичний факультет”?

2. Юридичний факультет ЛНУ ім. І.Франка.

75. В якому із варіантів правильно вказано видове поняття щодо поняття „метод пізнання”?

Дедуктивний метод пізнання.

76. В якому із варіантів правильно здійснено обмеження поняття?

1. Давньогрецький філософ  давньогрецький софіст.

77. В якому із варіантів правильно здійснено узагальнення поняття?

1. Мова  знакова система.

78. В якому із варіантів правильно здійснено обмеження поняття?

2. Мова  штучна мова.

79. В якому із варіантів правильно здійснено узагальнення поняття?

1. Логіка  наука.

80. В якому із варіантів правильно здійснено обмеження поняття?

2. Поняття  філософське поняття.

81. В якому із варіантів правильно здійснено обмеження поняття?

1. Філософ  український філософ.

82. В якому із варіантів правильно здійснено узагальнення поняття?

2. Поняття  форма мислення.

83. В якому із варіантів правильно здійснено узагальнення поняття?

1. Знак-символ  знак.

84. В якому із наведених прикладів проведена логічна операція розчленування цілого на його складові частини?

Конституційний суд України складається з 18 суддів Конституційного суду.

85. В якому із варіантів правильно вказано, яка логічна дія має місце у наведеному прикладі:

„Потреби людей поділяються на матеріальні і духовні”?

Дихотомічний поділ.

86. В якому із варіантів правильно вказано, яка логічна дія має місце у наведеному прикладі:

„Іспити поділяються на усні та письмові.”?

Дихотомічний поділ.

87. В якому із варіантів правильно вказано, яка логічна дія має місце у наведеному прикладі:

„Кримінальний кодекс складається із Загальної та Особливої частин.”?

Розчленування цілого на складові частини.

88. В якому із варіантів правильно вказано, яка логічна дія має місце у наведеному прикладі:

„Висловлювання як форма мислення складається із суб’єкта, предиката і зв’язки.”?

Розчленування цілого на складові частини.

89. В якому із варіантів правильно вказано, яка логічна дія має місце у наведеному прикладі:

„Промови учасників судових дебатів поділяються на переконливі і непереконливі.”?

Дихотомічний поділ.

90. В якому із варіантів правильно вказано, яка логічна дія має місце у наведеному прикладі:

„Вчинки людини можуть бути усвідомленими і неусвідомленими.”?

Дихотомічний поділ.

91. В якому із варіантів правильно утворено поняття, протилежне поняттю ”істина”?

Хибність.

92. В якому із варіантів правильно утворено поняття, суперечливе поняттю „законність”?

1. Беззаконність.

93. Яке з наведених речень виражає висловлювання?

Деякі філософи – письменники.

94. Яке з наведених речень виражає висловлювання?

1. Земля – планета Сонячної системи.

95. Яке із наведених висловлювань має значення істинності?

Усі люди смертні.

96. Яке із наведених висловлювань має значення істинності?

Деякі люди порушують закони суспільного життя.

97. Яке із наведених висловлювань має значення істинності?

Київ є столицею України.

98. Якому із наведених висловлювань можна приписати лише одне із двох значень істинності – „істинне” або „хибне”?

1. Усі студенти-філософи вивчають науку логіку.

99. Яке із наведених висловлювань має n > 2 істиннісних значень?

Можливо, завтра буде дощ.

100. До якого виду належить висловлювання: „Сонце існує.”?

Екзистенціальне.

101. До якого виду належить висловлювання: „Х. є братом У.”?

Реляційне.

102. До якого виду належить висловлювання:

„Деякі держави є унітарними за державним устроєм.”?

Атрибутивне.

103. До якого виду належить висловлювання:

„Кожна держава має свої символи державності.”?

Атрибутивне.

104. Визначте, до якого виду за якістю і кількістю належить висловлювання:

„Усі норми Конституції України є нормами прямої дії.”?

Загальностверджувальне.

105. Визначте, до якого виду за якістю і кількістю належить висловлювання:

„Деякі студенти займаються науковою роботою.”?

Частковостверджувальне.

106. Визначте розподіленість термінів в атрибутивному висловлюванні:

„Деякі злочини здійснюються навмисно.”

2. Суб’єкт не розподілений, предикат не розподілений.

107. Визначте розподіленість термінів в атрибутивному висловлюванні:

„Жоден студент не є академіком.”

Суб’єкт розподілений, предикат розподілений.

108. Визначте розподіленість термінів в атрибутивному висловлюванні:

„Усі договори є правовими діями.”

Суб’єкт розподілений, предикат не розподілений.

109. Визначте розподіленість термінів в атрибутивному висловлюванні:

„Деякі логічні помилки робляться свідомо.”

Суб’єкт не розподілений, предикат не розподілений.

110. Визначте розподіленість термінів в атрибутивному висловлюванні:

„Усі люди хочуть бути щасливими.”

Суб’єкт розподілений, предикат не розподілений.

111. Визначте розподіленість термінів в атрибутивному висловлюванні:

„Висновок експерта є видом доказу.”

Суб’єкт розподілений, предикат не розподілений.

112. Визначте розподіленість термінів в атрибутивному висловлюванні:

„Право регулює суспільні відносини.”

Суб’єкт розподілений, предикат не розподілений.

113. Визначте розподіленість термінів в атрибутивному висловлюванні:

„Деякі злочини скоєні у стані афекту.”

Суб’єкт не розподілений, предикат не розподілений.

114. За допомогою „логічного квадрата” визначте відношення між висловлюваннями:

„Деякі свідки дають правдиві свідчення.”; „Деякі свідки не дають правдивих свідчень.”

Відношення підпротилежності.

115. За допомогою „логічного квадрата” визначте відношення між висловлюваннями:

„Жоден свідок не дає правдивих показів.”; „Деякі свідки дають правдиві покази.”

Відношення суперечності.

116. За допомогою „логічного квадрата” визначте відношення між висловлюваннями:

„Усі договори є правовими діями.”; „Деякі договори є правовими діями.”

Відношення підпорядкування.

117. За допомогою „логічного квадрата” визначте відношення між висловлюваннями:

„Усі норми права мають примусовий характер.”; „Жодна норма права не має примусового характеру.”

Відношення протилежності.

118. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Особа Н. є філософом і письменником.”?

2. А  В

119. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Або Н. народився у Львові, або Н. народився в Луцьку.”?

3. А  В

120. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Невірно, що економічна криза спричинила зростання злочинності.”?

3. А

121. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Якщо хочеш миру, готуйся до війни.”?

3. А  В

122. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Злочин може бути вчинено умисно або з необережності.”?

1. А  В

123. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Або зі щитом, або на щиті.”?

3. А  В

124. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Неправда, що студент Н. не готувався до екзамену.”?

3. А

125. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Рішення суду має бути законним і обґрунтованим.”?

2. А  В

126. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Сторонами в учбовому процесі є студент і викладач.”?

2. А  В

127. В якому із варіантів не порушено закон тотожності у випадку ототожнення наведених понять?

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.009 с.)