ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Крайній термін, який не розподілений в засновках, не може бути розподіленим у висновку.202. Яке із загальних правил категоричного силогізму порушено в наведеному прикладі:

„Деякі соціальні норми є правовими. Норми моралі є соціальними нормами. Отже, норми моралі є правовими.”

2. Середній термін повинен бути розподіленим хоча б в одному із засновків.

203. Яке із загальних правил категоричного силогізму порушено в наведеному прикладі:

„Деякі студенти – відмінники. Всі мої друзі – студенти. Отже, усі мої друзі – відмінники.”

2. Середній термін повинен бути розподіленим хоча б в одному із засновків.

?204. Яке із загальних правил категоричного силогізму порушено в наведеному прикладі:

„Рух вічний. Ходіння в університет – рух. Отже, ходіння в університет – вічне.”

Крайній термін, який не розподілений в засновках, не може бути розподіленим у висновку.

205. Яке із загальних правил категоричного силогізму порушено в наведеному прикладі:

„Деякі рослини – лікарські. Деякі організми – рослини. Отже, усі організми – лікарські.”

Хоча б один із засновків силогізму повинен бути загальним висловлюванням, оскільки з двох часткових висловлювань висновок з необхідністю не слідує.

206. Який засновок або висновок є опущеним в наведеній ентимемі:

„Всі студенти зобов’язані відвідувати практичні заняття, а Петренко – студент.”

Упущений висновок.

207. Який засновок або висновок є опущеним в наведеній ентимемі:

„Оскільки всі громадяни України мають політичні права, то їх має і Петренко.”

Упущений менший засновок.

208. Який засновок або висновок є опущеним в наведеній ентимемі:

„Петренко не має виборчих прав, тому що усі неповнолітні не мають виборчих прав.”

Упущений менший засновок.

209. Який засновок або висновок є опущеним в наведеній ентимемі:

„Петренко не має виборчих прав, тому що він неповнолітній.”

Упущений більший засновок.

210. Яка з наведених тез сформульована правильно?

Кожна людина є особистістю.

211. Яка з наведених тез сформульована правильно?

3. Закони інших держав не поширюють свою дію на територію України.

?212. Яка з наведених тез сформульована правильно?

2. Ніхто не знає, що буде завтра.

Підозрюваний К. не міг скоїти цей злочин.

213. Яке з наведених висловлювань є тезою?

2. Студент Н. розмовляє на лекції.

214. Яке з наведених висловлювань є тезою?

Усі рівні перед законом.

?215. Яке з наведених висловлювань може бути аргументом в доведенні і спростуванні?

По справі Д. винесено виправдальний вирок.

3. Особа Н. порушила правила дорожнього руху.

216. Яке з наведених висловлювань не потребує доведення?

Усі люди смертні.

217. Яке з наведених висловлювань потребує доведення?

3. „Існують гени злочинності.” (Ч.Ломброзо).

218. Яке з наведених висловлювань потребує доведення?

Діяння особи А. мають ознаки злочину.

?219. Яке з наведених висловлювань потребує спростування?

Енергія здатна кудись зникати.

3. Все у світі змінюється.

220. Яке з наведених висловлювань потребує спростування?

1. Усі студенти добре вчаться.

221. Яке із наведених висловлювань виражає аксіому?

3. Усе в світі взаємопов’язано.

222. Яке із наведених висловлювань виражає аксіому?

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

223 Яке з наведених висловлювань виражає факт?

Князь Володимир хрестив Київську Русь в 988 р.

224. Яке з наведених висловлювань виражає факт?

Суд наклав штраф за адміністративне порушення на особу П.

225. Яке з наведених висловлювань виражає факт?

Земля обертається навколо Сонця.

226. Яке з наведених висловлювань виражає факт?

В Космосі існують чорні діри.

227. В якому із наведених варіантів теза з необхідністю слідує із наведеного аргументу?

1. Теза: Земля обертається навколо Сонця. Аргумент: Усі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця.

228. В якому із наведених варіантів теза з необхідністю слідує із наведеного аргументу?

1. Теза: Це складне висловлювання є кон’юнктивним. Аргумент: Це висловлювання побудовано за схемою А В.

229. В якому із наведених варіантів теза з необхідністю слідує із наведеного аргументу?

Теза: Особа Р. має право на освіту. Аргумент: Усі громадяни України мають право на освіту, а особа Р. є громадянином України.

230. В якому із наведених варіантів теза з необхідністю слідує із наведеного аргументу?

Теза: Особа Р. має право на освіту. Аргумент: Усі громадяни України мають право на освіту, а особа Р. є громадянином України.

231. В якому із наведених варіантів теза з імовірністю слідує із наведеного аргументу?

Теза: Студент Д. знає логічну теорію. Аргумент: Студент Д. розв’язав деякі задачі з логіки на іспиті.

232. Яка логічна помилка міститься в наведеному доведенні:

„Людина – розумна істота, оскільки вона може мислити, а мислити вона може тому, що вона – розумна істота.”

Коло в доведенні.

233. Яка логічна помилка міститься в наведеному доведенні?

„Мій підзахисний не міг скоїти цей злочин, оскільки він є людиною добропорядною.”

Аргумент до людини.

234. Яке із наведених висловлювань виражає логічну аксіому?

Два суперечливих висловлювання не можуть бути водночас істинними.

235. Яке із наведених висловлювань виражає логічну аксіому?

Два суперечливих висловлювання не можуть бути водночас істинними.

236. Який із наведених виразів буде парадоксом?

1. „Ви – не я. Я – людина. Отже, ви – не людина”.

Дехто каже про себе: ”Я брешу”.

237. Який із наведених виразів буде парадоксом?

Протизаконно, але не підлягає покаранню.

?238. Який із наведених виразів буде парадоксом?

Протизаконно, але не підлягає покаранню.

3. Час – це гроші. У мене є час. Отже, у мене є гроші.

?239. Який із наведених виразів буде парадоксом?

Існує об’єкт А., який не існує.

3. „Ви – не я. Я – людина. Отже, ви – не людина”.

240. Який із наведених виразів буде парадоксом?

Я розумію логіку і водночас не розумію її.

241. Який із наведених виразів буде парадоксом?

1. „Швидконогий Ахілл ніколи не наздожене черепаху, що повзе повільно.”

242. Який із наведених виразів буде парадоксом?

Якщо Бог все може, то чи може він зробити те, що він зробити не може (наприклад, створити такий важкий камінь, який би він не зміг підняти)?”.

243. Який із наведених виразів буде парадоксом?

Із хибного засновку слідує істинний висновок.

244. В якому із варіантів сформульоване запитання про причини явищ, процесів, подій?

Чому люди мислять по-різному?

245. В якому із варіантів сформульоване запитання про причини явищ, процесів, подій?

Чому суд повинен бути незалежним?

246. Яке із наведених запитань є проблемним?

Чи можна злочинними методами боротися зі злочинністю?

247. Яке із наведених запитань є проблемним?

Чи існувала Атлантида?

248. Яке із наведених запитань сформульовано некоректно?

Чи перестав ти бити свого батька?

249. Яке із наведених запитань сформульовано некоректно?

Що слід робити – корисне чи справедливе?

250. Яке із наведених запитань сформульовано некоректно?

Де зараз знаходиться філософський камінь?

251. Яке із наведених запитань сформульовано некоректно?

Чим харчуються неземні істоти?

252. Яке із наведених запитань сформульовано із порушенням вимог закону тотожності?

Чи знайшов ти те, що загубив?

253. На яке із сформульованих запитань можна дати однозначну відповідь – „так” або „ні”?

Чи існують злочини, здійснені по необережності?

254. Який закон логіки порушено при формулюванні такого запитання:

„Коли дурень буває розумним?”?

Закон несуперечності.

255. Який закон логіки порушено при формулюванні відповіді на наступне запитання:

„– Як Ви знайшли себе? – запитали у Ш.Холмса.

– О, це зовсім не складно, – відповів він. – Я просто шукав злочинця.” (Ф.Крівін).

Закон тотожності.


 

169. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Н. міг народитися в Києві або у Львові. Неправда, що він народився в Києві. Отже, він народився у Львові.”

1. А Ù В 2. А Ú В 3. А º В

------- ØА ---------

А -------- А ® В

В

170. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „К. – бізнесмен і депутат. Отже, він є депутатом.”

1. А Ù В 2. А Ú В 3. А º В

-------- ØА --------

А ------- А ® В

В

171. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Теорія і гіпотеза є формами наукового знання. Отже, теорія – форма наукового знання.”

1. А Ù В 2. А Ú В 3. А º В

-------- ØА --------

А -------- А ® В

В

172. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Н. зробив даний вчинок свідомо або в стані афекту. Неправда, що він зробив цей вчинок у стані афекту. Отже, він зробив його свідомо.”

1. А Ù В 2. А Ú В 3. А º В

-------- ØВ --------

А -------- А ® В

А

173. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності і правах. Отже, усі люди є вільними у своїй гідності і правах.”

1. А Ù В 2. А Ú В 3. А º В

-------- В --------

А --------- А ® В

ØА

174. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Він хворий або має поганий настрій. Неправда, що він має поганий настрій. Отже, він хворий.”

1. А Ù В 2. А Ú В 3. А º В

-------- ØВ --------

А -------- А ® В

А

175. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Н. є письменником. Отже, Н. є письменником або викладачем вузу.”

1. А Ù В 2. А3. А º В

-------- ------- --------

А А Ú В А ® В

176. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Н. є студентом. Отже, Н. є студентом або спортсменом.”

1. А Ù В 2. А3. А º В

-------- -------- --------

А А Ú В А ® В

177. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Н. композитор. Н. музикант. Отже, Н. є композитором і музикантом.”

1. А Ù В 2. А, В 3. А º В

-------- -------- --------

А А Ù В А ® В

178. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Н. добре вчиться. Н. займається спортом. Отже, Н. добре вчиться і займається спортом.”

1. А Ù В 2. А, В 3. А º В

-------- -------- --------

А А Ù В А ® В

179. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Правильний силогізм має три терміни. Отже, цей силогізм має три терміни або є скороченим.”

1. А Ù В 2. А 3. А º В

-------- ------- --------

А А Ú В А ® В

180. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Мислення людини вивчає логіка. Мислення людини вивчає психологія. Отже, мислення людини вивчає логіка і психологія.”

1. А Ù В 2. А, В 3. А º В

-------- --------- --------

А А Ù В А ® В

181. Визначте вид умовиводу логіки висловлювань:

„Якщо студент не підготувався до іспиту, то він отримає негативну оцінку. Неправда, що студент отримав негативну оцінку. Отже, неправда, що він не підготувався до іспиту.”

1. А ® В; А 2. ØА ® В; ØВ 3. А ® В; ØА

------------- ---------------- ----------------

В ØØА ØВ

182. Визначте вид умовиводу логіки висловлювань:

„Якщо студент підготувався до іспиту, то він отримає позитивну оцінку. Студент Н. підготувався до іспиту. Отже, він отримає позитивну оцінку.”

1. А ® В; А 2. А ® В; ØВ 3. А ® В; ØА

------------ ---------------- ---------------

В ØА ØВ

183. Визначте вид умовиводу логіки висловлювань:

„Якщо підвищується рівень життя населення, то рівень злочинності знижується. Рівень життя населення підвищується. Отже, рівень злочинності знижується.”

1. А ® В; А 2 А ® В; ØВ 3. А ® В; ØА

------------ --------------- ----------------

В ØА ØВ

184. Визначте вид умовиводу логіки висловлювань:

„Якщо гіпотеза підтверджується на практиці, то вона стає теорією. Дана гіпотеза підтверджується практикою. Отже, вона перетворюється в теорію.”

1. А ® В; А 2 А ® В; ØВ 3. А ® В; ØА

------------ --------------- ---------------

В ØА ØВ

185. Визначте вид умовиводу логіки висловлювань:

„Якщо Н. – свідок, то він говоритиме правду. Н. свідок. Отже, Н. говоритиме правду.”

1. А ® В; А 2 А ® В; ØВ 3. А ® В; ØА

------------- -------------- ---------------

В ØА ØВ

186. Визначте вид умовиводу логіки висловлювань:

„Якщо. Н. є студентом філософського факультету, то він вивчає логіку. Н. не вивчає логіки. Отже, Н. не є студентом філософського факультету.”

1. А ® В; А 2. А ® В; ØВ 3. А ® В, ØА

------------- -------------- --------------

В ØА ØВ

187. Визначте вид умовиводу логіки висловлювань:

„Якщо студент здібний, то він має досягнення у науковій роботі. Якщо студент має досягнення в науковій роботі, то це поглиблює його знання. Отже, якщо студент здібний, то він має поглиблені знання.”

1. А ® В 2 А ® В; ØВ 3. А ® В, ØА

В ® С ---------------- ---------------

-------- ØА ØВ

А ® С

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.032 с.)