ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У відношенні протилежності (контрарності).У якому відношенні за “логічним квадратом” знаходяться висловлювання: – загальностверджувальне і частковозаперечне?

У відношенні суперечності(контрадикторності).

74. Якщо два висловлювання знаходяться у відношенні протилежності (контрарності), то за “логічним квадратом” вони:

Не можуть бути водночас ні істинними, ні водночас хибними.

75. Якщо два висловлювання знаходяться у відношенні суперечності (контрадикторності) за ”логічним квадратом”, то вони:

Не можуть бути ні водночас істинними, ні водночас хибними; одне із них істинне, а друге – хибне.

76. Якщо два висловлювання за “логічним квадратом” знаходяться у відношенні підпротилежності (підконтрарності), то вони:

Можуть бути водночас істинними.

Яке висловлювання є складним?

Яке складається з двох і більш простих висловлювань.

Яка із наведених формул виражає кон’юнкцію?

2. А  В.

Яка із наведених формул виражає строгу диз’юнкцію?

3. А  В

Яка із наведених формул виражає нестрогу диз’юнкцію?

3. А  В

Яка із наведених формул виражає імплікацію?

2. А→ В

Яка із наведених формул виражає еквівалентність?.

1. А  В

Яка із наведених формул виражає заперечення?

3.  А.

Який із наведених сполучників виражає кон’юнкцію?

І, та, а також

Який із наведених сполучників виражає нестрогу диз’юнкцію?

Або ( чи ).

Який із наведених сполучників виражає строгу диз’юнкцію?

Або,. . . або

Який із наведених сполучників виражає імплікацію?

Якщо, . . . то

Який із наведених сполучників виражає еквівалентність?

Якщо і тількі якщо,. . то

Або,. . . або

Якщо,. . . то

Який із наведених сполучників виражає заперечення?

Невірно, що. . .

В якому із варіантів правильно вказана істинність кон’юнкції за таблицією істинності?

Коли істинні А і В.

В якому із варіантів правильно вказана хибність нестрогої диз’юнкції?

Коли хибні А і В.

В якому із варіантів правильно вказана істинність строгої диз’юнкції?

Коли А – істинне, а В – хибне.

В якому із варіантів правильно вказана хибність імплікації за таблицею істинності?

Коли А – істинне, а В - хибне.

В якому із варіантів правильно визначена істинність еквівалентності за таблицею істинності?

Коли А – істинне і В – істинне.

В якому із варіантів правильно визначена істинність заперечення?

3. Коли А- істинне; А – хибне.

Що таке модальність?

Висловлювання, у структуру якого входять певні слова, які надають висловлюванню новий смисл.

Скільки істиннісних значень має модальне висловлювання?

2. Має п > 2 істинністних значень.

Яке із наведених модальних операторів виражає алетичну модальність?

Необхідно. Можливо. Дійсно.

Яке із наведених модальних операторів виражає деонтичну модальність?

Обов’язково. Дозволено. Заборонено.

Яка із наведених формул виражає аксіому алетичної логіки?

1. □ А →    А

Яке із названих термінів позначає норму (нормативне висловлювання)?

Правило поведінки.

Які види норм вивчає деонтична логіка?

Правові і моральні норми.

Яке із наведених висловів виражає аксіому деонтичної логіки?

1. Якщо обов’язково р, то дозволено р ( Ор → Р р. )

Яке із наведених висловів виражає аксіому деонтичної логіки?

1. Якщо дозволено р, то незаборонено р ( Р р →  F р).

105. В якому із варіантів правильно визначено, що таке запитання з погляду логіки ?

Це речення, яке орієнтовано на певну відповідь, виражену словами “так” або “ні”.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке відповідь?

3. Висловлювання, яке викликане запитанням.

107. В якому із варіантів правильно визначена логічна характеристика запитання?

1. Запитання коректно сформульовано.

В якому із варіантів правильно визначена логічна характеристика відповіді?

Відповідь має логічне значення істинності або хибності.

В якому із варіантів правильно названі види запитань за логічною характеристикою?

Уточнююче і доповнююче.

В якому із варіантів правильно вказані види відповідей за логічною характеристикою?

Коректно сформульована або некоректно сформульована.

111. Яке запитання вважається проблемним?

На яке неможна дати однозначну відповідь – “так” або “ні”.

112. Яке запитання називають некоректно сформульованим?

2. Запитання, передумови якого є хибними.

113. В якому із варіантів правильно вказана логічна помилка у формульованні запитання?

3. Передумові запитання є хибними.

114. В якому із варіантів правильно визначена логічна помилка у формульованні запитання?

У запитальному реченні містяться терміни, які не мають чітко визначеного денотату.

В якому із варіантів правильно вказана логічна помилка у відповіді.

3. Відповідь дана не на поставлене запитання.

В якому із варіантів правильно визначена логічна помилка у відповіді.

Відповідь є внутрішньо суперечливою.

В якому із варіантів правильно визначена логічна помилка у відповіді?

3. Відповідь на поставлена запитання є занадто широкою.

118. При порушенні якого логічного закону виникає помилка у відповідях на поставлене запитання, яка називається – “занадто широка або занадто вузька відповідь”.

Закон тотожності.

119. При порушенні якого логічного закону виникає помилка у відповідях на поставлене запитання, яка називається – “відповідь не на поставлене запитання”.

Закон тотожності.

Закони

В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічний закон?

Виражає необхідні і суттєві зв’язки між думками у процесі міркувань.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічний закон у традиційній логіці?

Виражає необхідні і суттєві зв’язки між думками у процесі міркувань.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічний закон у символічній логіці?

Формула, яка є тотожно-істинною в межах певної формальної системи.

Якій із названих законів є законом традиційної логіки?

Закон тотожності.

Якій із названих законів є законом традиційної логіки?

Закон несуперечності.

Яка із наведених формул правильно зображає закон тотожності?

3. А  А

Яка із наведених формул правильно зображає закон несуперечності?

3. ( А  А )

Яка із наведених формул правильно зображає закон виключеного третього?

1. А  А

Яка із наведених формул правильно зображає закон достатньої підстави?

2. А → В.

В якому із варіантів розкривається зміст закону тотожності?

Неможливо думати, якщо не думати що – небудь одне” (Аристотель)

В якому із варіантів сформульована вимога закону тотожності?

Вимога точності і однозначності у виразі думок.

В якому із варіантів визначено зміст закону тотожності?

Тотожність термінів за смислом.

Яка із названих логічних помилок виникає при порушенні закону тотожності?

Підміна тези в доведенні і спростуванні.

Яка із наведених формул зображає суперечність у міркуваннях?

2. А  А

В якому із варіантів правильно розкривається зміст закону несуперечності?

Ствердження і його заперечення не можуть бути істинними.

В якому із варіантів правильно названі умови, при яких діє закон несуперечності?

Предмет міркування береться в один і той ж час.

Яка із названих логічних помилок виникає при порушенні закон несуперечності?

Непослідовність у міркуваннях.

В якому із варіантів правильно розкривається зміст закону виключеного третього?

Два висловлювання, які знаходяться у відношенні суперечності, не можуть бути водночас істинні; одне із них істинне, друге – хибне, третього значення істинності немає.

До яких висловлювань можна застосувати закон виключеного третього за “логічним квадратом”?

До двох висловлювань, які знаходяться у відношенні суперечності (контрадикторності).

В якому із варіантів правильно розкривається зміст закону достатньої підстави?

Певне твердження повинно бути логічно обґрунтовано на його істинність.

В якому із варіантів правильно названа вимога закону достатньої підстави?

Вимога обгрунтованості у процесі міркувань.

В якому із наведених варіантів визначається теоретичний спосіб обґрунтування істинності висловлювань?

Аксіома.

В якому із наведених варіантів визначається емпірічний спосіб обґрунтування істинності висловлювань?

Факт.

Умовивід

В якому із варіантів правильно визначена специфіка умовивіду?

Виведення одного висловлювання на підставі іншого.

В якому із варіантів правильно вказана логічна категорія, під яку можна підвести поняття “умовивід”?

Форма мислення.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.008 с.)