В якому із варіантів правильно названа структура умовиводу?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В якому із варіантів правильно названа структура умовиводу?Засновок. Висновок. Правила виведення.

Яка із наведених формул виражає принцип логічного слідування в умовиводах?

1. А  В.

На підставі чого здійснюється обґрунтування виведення висновку із засновків в умовиводах?

Законів логіки.

Що означає принцип логічного слідування в умовиводах?

Система логічних законів, на підставі яких із істинних засновків виводиться істинний висновок.

В якому із варіантів правильно названо строге виведення висновку із засновків?

Висновок необхідно слідує із засновків.

В якому із варіантів правильно названий різновид умовиводу?

Дедукція.

В якому із варіантів правильно названо різновид умовиводу?.

Індукція.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке дедукція?

Різновид умовиводу, в якому рух міркувань здійснюється від загального до одиничного.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке індукція?

Різновід умовиводу, в якому рух міркувань здійснюється від одиничного до загального.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке аналогія?

Різновид умовиводу, в якому висновок здйіснюється на основі встановлення схожості, подібності предметів в певному відношенні.

В якому із варіантів правильно названі правила виведення в умовиводах логіки висловлювань?

Правила введення і усунення логічних постійних.

Яка із наведених формул зображає правило введення еквівалентності(ВЕ)?

3. (А → В; В → А) → ( А  В)

Яка із наведених формул зображає правило усунення диз’юнкції ( УД )?

3. ( А  В; А )→ В

Яка із наведених формул зображає правильну форму виведення по правилу модус поненс?

1. ( А → В; А ) → В

Яка із наведених формул зображає правильну форму виведення по правилу модус толленс?

1. (А → В; В) → А

Яка із наведених формул зображає умовно-категоричний силогізм?

2. ( А → В; А)→ В

В якому із варіантів правильно вказані правила виведення в умовивоводах логіки предикатів?

Правила виведення на підставі встановлення суб’єктно-предикатної структури висловлювань.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке безпосередній умовивід?

Коли висновок робиться на підставі одного засновку.

Яка із наведених формул правильно зображає логічну операцію перетворення висловлювання?

Усі S є Р; отже, жодне S не є не - Р

Яка із наведених формул правильно зображає логічну операцію обернення висловлювання?

Деякі S є Р;отже, усі Р є S.

Яка із наведених формул правильно зображає логічну операцію протиставлення предикатові?

Усі S є Р; отже, жодне не - Р не є S.

В якому із варіантів правильно названий різновид умовиводу логіки предикатів?

Простий категоричний силогізм.

В якому із варіантів правильно вказана структура простого категоричного силогізму?

Засновок. Висновок. Правила виведення.

В якому із варіантів правильно вказано, скільки термінів повинно бути у простому категоричному силогізмі?

Три терміна.

В якому із варіантів правильно названі правила побудови простого категоричного силогізму?

Правила термінів, засновків, фігур.

Яка із наведених логічних помилок відноситься до помилок, що виникають у простому категоричному силогізму?

Почетверіння терміну.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке ентимема?

Скорочений силогізм, в якому пропущена одна із його складових частин.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке індукція?

Різновид умовиводу, в якому рух думки йде від одиничного до загального.

В якому із варіантів дається правильна класифікація видів індукції?

Індукція поділяється на повну і неповну, а неповна поділяється на популярну, статистичну, наукову.

Яка із наведених логічних помилок відноситься до помилок в індуктивних умовиводах?

Занадто поспішне узагальнення.

Яка із наведених логічних помилок відноситься до помилок в індуктивних умовиводах?

Після цього, отже, по причині цього.

В якому із варіантів правильно визначена, що таке аналогія?

Різновид умовиводу, в якому висновок робиться на підставі встановлення схожості предметів у певному відношенні.

В якому із варіантів правильно вказана логічна категорія,під яку підводиться поняття ”доведення” і ”спростування”?

Логічна операція.

В якому із варіантів правильно визначена структура доведення і спростування?

Теза. Арґумент. Демонстрація.

В якому із варантів правильно визначена логічна форма доведення і спростування?

Умовивід.

В якому із варіантів правильно визначена, що таке теза?

Висловлювання, істинність якого потрібно довести або спростувати.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке арґумент?

Істинне висловлювання, за допомогою якого доводиться теза.

В якому із варіантів правильно визначено, що може бути арґументом у неформальному доведенні?

Факт.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке аксіома?

Висловлювання, істинність якого не потребує доведення.

Яка із наведених формул зображає ”зведення до абсурду”?

3. ( А → В)  В) → А

В якому із варіантів правильно визначено спростування арґументів?

Аргументи є хибними .

В якому із варіантів правильно визначено спростування демонстрації?

3. ( А  В)  А) → В

Яке із наведених правил по відношенню до тези сформульоване на підставі закону тотожності?

Теза повинна залишатися незмінною на протязі всьго процесу доведення і спростування.

Яке із наведених правил по відношенню до арґументів сформульоване на підставі закону несуперечності?

Певна кількість арґументів, що наводяться для обґрунтування істинності або хибності тези, не повинні суперечити один одному.

Яке із наведених правил по відношенню до арґументів сформульоване на підставі закону достатньої підстави?

Арґумент повинен бути істинним.

Яка із наведених логічних помилок у доведенні і спростуванні виникає при порушенні правил по відношенню до тези?

Підміна тези.

Яка із наведених логічних помилок у доведенні і спростуванні виникає при порушенні правил по відношенню до арґументів?

Хибна підстава.

Яка із наведених логічних помилок у доведенні і спростуванні виникає при порушенні правил по відношенню до демонстрації?

Не слідує.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічна помилка?

Помилка у міркуваннях людей при порушенні законів логіки.

Софізм і парадокс

В якому із варіантів правильно визначено, що таке софізм?

Навмисно зроблена логічна помилка у процесі міркувань.

В якому із варіантів правильно визначен спосіб виникнення софізмів?

Використання мови для побудови навмисно хибних міркувань.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке парадокс?

Висловлювання, яке є “незвичним”, суперечливим з точки зору здорового глузду та емпіричних уявлень людей.

Який із наведених термінів позначає парадокс?

Апорія.

Який із наведених термінів позначає парадокс?

Антиномія.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке апорія?

Висловлювання, яке суперечить загальноприйнятим, усталеним поглядам та звичним уявленям людей.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке антиномія?

Два суперечливих один одному висловлювання, кожне з яких можна довести на істинність.

Який із названих парадоксів відноситься до антиномій?

Брехун”.

Який із названих парадоксів відноситься до антиномій?

Парадокс теорії класів (множин).

Який із названих парадоксів відноситься до апорій?

Ахілл і черепаха”.

Яка із наведених формул зображає парадокс матеріальної імплікації за таблицією істинності для імплікації?

2. А (х), В ( х), отже, А → В ( і)

В якому із варіантів правильно визначено предмет дослідження еристики?

Теорія ведення суперечок, яка встановлює принципи і правила ведення суперечок.

Що є предметом дослідження теорії арґументації?

Засоби доведення і переконання аудиторії, учасників дискурсу, з метою зміни позиції (поглядів, думок, точок зору).

Яка із наведених властивостей арґументації характеризує її цілеспрямованість у дискурсі?

Посилити або послабити переконання конкретної особи або певної кількості людей.

Яка із наведених властивостей арґументації характеризує її раціональність?

Навмисно приймати наведені арґументи, якщо вони істинні.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.01 с.)