ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В якому із варіантів правильно визначена доказувальна функція арґументації у дискурсі?1. Знаходження та використання необхідно істинних арґументів (доказів).

В якому із варіантів правильно визначена переконлива функція арґументації у дискурсі ?

Використання логічних, риторичних, психологічних прийомів.

В якому із варіантів правильно визначена сфера впливу переконувальної аргументації у дискурсі?

Розум і вірування.

212. Який із наведених методів (засобів) арґументації відноситься до логічних?

Наведення арґументів і контрарґументів.

213. Який із наведених методів (засобів) арґументації відноситься до риторичних?

Дотепність.

214. Який із наведених методів (засобів) арґументації відноситься до психологичних?

Арґумент до сили.

Який із наведених методів арґументації відноситься до логічних?

Критика арґументів.

Який із наведених методів арґументації відноситься до риторичних?

Красномовство.

Який із наведених методів арґументації відноситься до психологічних?

Використання ілюстрацій.

Арґумент до марнославства.

Який із наведених прийомів ведення суперечки називається коректним?

Кращий захист – це наступ”.

Який із наведених прийомів ведення суперечки називається коректним?

Покласти “тягар” доведення на плечі супротивника.

Який із наведених прийомів ведення суперечки називається коректним?

Використання ефекту раптовості.

В якому із варіантів правильно визначено,що таке логомахія у суперечці?

Суперечка без единої теми (втрата предмета обговорення).

В якому із варіантів більш точно визначено ефект софістики у дискурсі з погляду логіки?

Створює уяву істинності міркувань, дійсного стану справ.

В якому із варіантів правильно відокремлена структура практичних дій?

Сумнів. Вчинок. Поведінка.

Якій із названих термінів позначають мотивацію практичних дій людей?

Спонука.

Яке із названих виразів відокремлює норму як регулятор практичних дій людей?

Дозволено.

Яке із названих виразів відокремлює норму як регулятор практичних дій людей?

Заборонено.

В якому із варіантів названа ситуація вибору?

Коли є альтернативи.

Якій із названих термінів позначає альтернативу?

Дилема.

Яка із формул зображає альтернативу?

3. А   А

В якому із варіантів названо раціональний принцип прийняття рішення в ситуації вибору.

Обгрунтованість.

Яке із наведених варіантів прийняття рішення особою є раціональним?

Обгрунтоване рішення.

Що може бути раціональною підставою для вибору і прийняття рішення особою х?

Принципи (права,моралі).

1. Який із наведених термінів відноситься до семантичної категорії?

Предметне значення.

2. Який із наведених термінів відноситься до семантичної категорії?

Форма мислення.

3. Який із наведених термінів відноситься до семантичної категорії?

Дескрипція.

4. Який із наведених термінів відноситься до семантичної категорії?

Смисл.

5. Який із наведених виразів відноситься до логічного терміну?

Умовивід.

6. Який із наведених виразів відноситься до логічного терміну?

Денотат.

7. Який із наведених виразів відноситься до логічного терміну?

Істина.

8. Який із наведених виразів відноситься до логічного терміну?

Софізм.

9. Який із наведених виразів відноситься до логічного терміну?

Теза.

10. Який із наведених виразів відноситься до логічного терміну?

Поняття.

11. Яке із наведених імен не має предметного значення (денотату)?

Ідеальна держава.

12. Яке із наведених імен не має предметного значення (денотату)?

Філософський камінь.

13. Яке із наведених імен не має предметного значення (денотату)?

3. Мова інопланетян.

14. Який із наведених виразів є денотатом для імені „мова”?

Знакова система.

15. Який із наведених виразів є денотатом для імені „гроші”?

Гривня.

16. Який із наведених виразів є денотатом для імені „юридичний кодекс”?

1. Кримінальний кодекс України.

17. Яке із наведених імен має лише один смисл?

3. „Викладач логіки ЛНУ”.

18. Яке із наведених імен має лише один смисл?

2. „Логіка Арістотеля”.

19. Яке із наведених імен має лише один смисл?

3. „Логіка Арістотеля”.

20. Яке із наведених імен має лише один смисл?

1. „Право на освіту”.

21. Яке із наведених імен має лише один смисл?

2. „Лекція з античної філософії”.

22. Яке із наведених імен має лише один смисл?

2. „Система права України”.

23. Яке із наведених імен виражає визначену дескрипцію?

3. „Діючий Президент Франції”.

24. Яке із наведених імен виражає визначену дескрипцію?

2. „Верховна Рада України VI скликання”.

25. Яке із наведених імен виражає визначену дескрипцію?

2. „Держава Київської доби”.

26. Яке із наведених імен виражає визначену дескрипцію?

1. „Діюча Конституція України”.

27. Яке із наведених імен виражає невизначену дескрипцію?

2. „Федеративна держава”.

28. Яке із наведених імен виражає невизначену дескрипцію?

1. „Іноземна мова”.

29. В якому із варіантів буде порушено принцип однозначності, якщо замінити власне ім’я описовим (дескрипцією)?

2. Арістотель; „учень Платона”.

30. В якому із варіантів буде порушено принцип однозначності, якщо замінити власне ім’я описовим (дескрипцією)?

2. Земля; „планета Сонячної системи”.

31. В якому із варіантів не буде порушено принцип однозначності, якщо замінити власне ім’я описовим (дескрипцією)?

1. Б.Обама; „новообраний Президент США”.

32. В якому із варіантів не буде порушено принцип однозначності, якщо замінити власне ім’я описовим (дескрипцією)?

3. Київ; „столиця України”.

33. В якому із наведених прикладів правильно перетворена пропозиційна функція ”європейська країна Х.” в ім’я?

Франція.

34. В якому із наведених прикладів правильно перетворена пропозиційна функція ”сучасна унітарна держава Х.” в ім’я?

Україна.

35. Який із наведених термінів виражає поняття?

Істина.

36. Який із наведених термінів виражає поняття?

Знакова система.

37. В якому із варіантів наведені терміни виражають одне і те ж поняття?

Софізм. Свідомо зроблена логічна помилка.

38. В якому із варіантів наведені терміни виражають одне і те ж поняття?

Конституція України. Основний закон України.

39. В якому із варіантів наведені терміни виражають одне і те ж поняття?

Паралогізм. Несвідомо зроблена логічна помилка.

40. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „студент” за обсягом?

Загальне.

41. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „студент” за змістом?

Конкретне.

42. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „сучасна європейська держава” за обсягом?

Загальне реєструюче.

43. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „сучасна європейська держава” за змістом?

Конкретне.

44. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „філософ” за обсягом?

Загальне.

45. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „філософ” за обсягом?

1. Загальне реєструюче.

Загальне нереєструюче.

3. Одиничне.

46. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „філософ” за змістом?

Конкретне.

47. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „законність” за змістом?

Абстрактне.

48. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „злочин” за змістом?

Абстрактне.

49. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „безвідповідальність” за змістом?

2. Заперечне.

50. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „студентство” за змістом?

Збірне.

51. Яка помилка має місце в наведеному прикладі поділу:

„Логічні форми мислення – це висловлювання, поняття, умовивід та уявлення”?

Змішування підстав.

52. Яке правило поділу порушено в наведеному прикладі:

”Поняття поділяють на порівнянні, непорівнянні та сумісні.”?

Поділ повинен здійснюватися за однією підставою.

53. Яке правило визначення понять порушено в наведеному прикладі:

”Логіка – це наука, яка вивчає мислення людини.”?

Визначення повинно бути співмірним.

54. Яка помилка має місце в наведеному визначенні:

„Логіка – наука, яка вивчає мислення людини.”?

Надто широке визначення.

55. Яке правило визначення порушено в наведеному прикладі:

„Логіка – це не математика.”?

Не можна давати заперечних визначень.

56. Яка помилка має місце в наведеному визначенні:

„Логіка – наука про закони правильного мислення.”?

1. Надто вузьке визначення.

57. Яке правило визначення порушено в наведеному прикладі:

„Правильне мислення – це мислення, яке є правильним”.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.014 с.)