Елементи розрахунку хвильових зубчастих передачМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Елементи розрахунку хвильових зубчастих передачКулачковий генератор примусової деформації.У хвильових пере­дачах застосовують дискові та кулачкові генератори хвиль.

Дискові генератори (рис. 27.3, а) здебільшого викорис­товують у малосерійному виробництві. Такий генератор має два дис­ки H, які деформують гнучке колесо 2 для забезпечення його зачеп­лення із жорстким колесом 1. Диски розміщені на ексцентричних шийках ведучого вала 3 і обертаються відносно своїх осей на під­шипниках.

Кулачковий генератор (рис. 27.3, б) складається із спрофільованого кулачка 1 та гнучкого кулькового підшипника 2. Внутрішнє кільце підшипника спряжене з кулачком, а зовнішнє – в внутрішньою поверхнею гнучкого колеса. Гнучкий підшипник ку­лачкового генератора конструктивно не відрізняється від стандарт­них підшипників надлегкої серії, у яких для забезпечення гнучкості додатково шліфують зовнішнє та внутрішнє кільця. Кулачковий гене­ратор більш надійно зберігає форму деформації гнучкого колеса під навантаженням. Тому такі генератори мають ширше застосу­вання.

Розміри профілю кулачка, на якому знаходиться гнучкий підшип­ник, визначаються за потрібною деформацією W0 гнучкого колеса та внутрішнім діаметром підшипника dП. Для спряження профілю кулачка із внутрішньою поверхнею підшипника треба забезпечити рівність зовнішнього периметра кулачка із периметром отвору під­шипника. Потрібну деформацію гнучкого колеса рекомендують брати W0 = (1,04... 1,10)m, де m – модуль зубців зубчастих коліс.

Зовнішній діаметр гнучкого підшипника у нездеформованому стані беруть рівним внутрішньому діаметру D гнучкого колеса (див. рис. 27.4).

Розміри гнучкого та жорсткого зубчастих коліс. Діаметр ділильного кола зубчастого вінця веденого колеса (гнучкого чи жорсткого) ви­значають із умови обмеження напруження зминання на поверхні контакту зубців. При цьому для силових передач рекомендують за­лежність

, (27.4)

де Т2 – обертовий момент на веденому валу, Н·м; ψbd = b/d = 0,1...0,2 – коефіцієнт ширини зубчастого вінця (менші значення для кінематичних передач або передач із передаточним числом u < 100); [σ]3M – допустимі напруження зминання, МПа; d – діа­метр, мм.

Для сталевих зубчастих коліс (20ХНЗА, 40ХНМА, ЗОХГСА, 40Х та ін.) після гартування та середнього або високого відпускання (Н = 28...32 HRC) допустиме напруження [о]зм = (10...20)МПа для середньо– та високошвидкісних передач при задовільних умовах змащування; для пластмасових коліс [σ]3M = (4...10) МПа.

За діаметром, визначеним із формули (27.4), можна знайти мо­дуль зубців m = d /z, де z – число зубців веденого колеса.

Якщо з веденим валом з'єднане гнучке колесо, то за формулою (27.1)

z = z1 = u (z2 – z1) = u Кz ·U.

Якщо із веденим валом з'єднане жорстке колесо, то за формулою (27.2)

z = z2 = u (z2 – z1) = u Кz·U,

Отже, для двохвильової передачі u Кz =1; U = 2) число зубців веденого колеса (гнучкого чи жорсткого) z = 2u. Модуль зубців треба округлити до стандартного значення. При цьому для хвильових зубчастих передач модуль зубців рекоменду­ють брати в межах 0,2 ≤ m ≤ 2 мм.

Діаметри ділильних кіл зубчастих коліс згідно з вибраним моду­лем зубців дістають за формулами:

d1 = m z1, d2 = m z2. (27.5)

Ширину зубчастих вінців гнучкого та жорсткого коліс визначають за вибраними значеннями коефіцієнта ширини, тобто b = ψbd d.

Розміри деяких конструктивних елементів гнучкого колеса (рис. 27.4) наближено можна знайти за такими залежностями: b1 = 0,5d1; R = 0,06 d1; R0 = (2.. .3)mm; h1 = 0,025 ; h2 = (0,5 . .. 0,8) h1; L = (0,8 ... 1,2)d1; D=df1–2h1

За вибраними розмірами гнучке колесо перевіряють на втому. Розрахункові коефіцієнти запасу міцності у перерізі біля торця зуб­частого вінця s ≥ 1,5.

На рис. 27.5 зображена конструкція хвильової зубчастої передачі, виконаної у вигляді редуктора загального призначення. На ведучо­му валу 1 розміщений кулачковий генератор 5 із гнучким підшипни­ком 6. Гнучке колесо 9 з'єднане з веденим валом 10 за допомогою шліців 8. Жорстке зубчасте колесо 7 нерухомо закріплене у корпусі передачі. З'єднання 4 кулачкового генератора із веденим валом вико­нане шарнірним для забезпечення співвісності генератора, гнучкого та жорсткого зубчастих коліс. Зовнішній підшипник ведучого вала за­критий ущільненням 2 закріпленим стопорним кільцем 3.

 

 

ЛЕКЦІЯ 16-18

ЧЕРВ'ЯЧНІ ПЕРЕДАЧІПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.011 с.)