Тема: Захист права власності та інших речових правМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Захист права власності та інших речових прав1. Поняття та значення захисту речових прав. Охорона і захист речових прав у цивільному праві.

2. Види цивільно-правових способів захисту речових прав.

3. Умови і відмінності застосування речово-правових і зобов’язально-правових способів захисту речових прав.

4. Речово-правові позови:

ü Витребування майна власником з чужого незаконного володіння (виндикаційний позов);

ü Добросовісне і недобросовісне володіння річчю, його цивільно-правове значення;

ü Вимога про усунення порушень, не пов’язаних з позбавленням володіння (негаторний позов);

ü Використання виндикаційного і негаторного позовів для захисту обмежених речових прав. Речово-правовий захист володіння;

ü Позов про визнання права власності чи іншого речового права;

ü Вимога про звільнення майна з-під арешту (про виключення майна з опису);

ü Позов про захист прав співвласника у разі виділу, поділу та продажу спільного майна.

5. Зобов’язально-правові засоби захисту права власності та інших речових прав.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: захист, позов.

Під час вивчення зазначеної теми потрібно з’ясувати відмінність застосування речово-правових і зобов’язально-правових способів захисту речових прав.

Слід звернути увагу на такі правові акти: глави 29 Цивільного кодексу України від16.01.2003 р., Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04. 1999 р., Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03. 2004 р.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ віндикаційний позов;

­ негаторний позов;

­ випадки подання до суду позову про виключення майна з опису (звільненя з-під арешту).

Задача № 1

К. звернулася в суд з позовом до Н. про повернення належного їй годинника. Позивачка посилалася на те, що Н, знайшов загублений нею годинник і відмовляється його повернути. Відповідач не визнавав позову, категорично заперечуючи факт знахідки.

Яким може бути рішення суду? Дайте правову оцінку ситуації.

Чи зміниться рішення суду, якщо:

а) Н. купив годинник у комісійному магазині?

б) годинник був подарований Н. його товаришем?

в) К. здала годинник у ремонтну майстерню і не забрала його. Ремонтна майстерня через півроку реалізувала годинник через комісійний магазин.

 

Задача № 2

С., майно якої було конфісковано згідно із вироком суду, звернулася з позовом в інтересах своєї неповнолітньої дочки про звільнення з-під арешту належних їй золотих виробів, подарованих бабусею, а також грошових сум, накопичених за рахунок отриманих на дочку аліментів. Суд відмовив С. у прийнятті заяви на тій підставі, що зазначені кошти одержані за рахунок доходів С.

Вирішіть справу. Проаналізуйте Постанову Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про виключення майна з опису».

 


Задача № 3

К. передав Р. власний автомобіль в оренду строком на 6 місяців. Після спливу 6-місячного строку Р. відмовився повернути автомобіль. Який спосіб захисту права власності слід застосувати?

Що буде правовою підставою звернення К. із заявою до суду?

 

Задача № 4

Журналіст А. у 2009 році придбав автомобіль ВАЗ 21073 за $ 5500 США. За період експлуатації він обладнав машину сигналізацією вартістю $ 150, здійснив антикорозійну обробку кузову ($ 150) та зробив капітальний ремонт двигуна за $ 250. У 2011 році при огляді автомобіля працівником ДАІ з’ясувалось, що 4 цифри на номері кузова перебиті, а сам автомобіль викрадений у 2008 році з Ужгородській області та проданий по фальшивому генеральному дорученню Б.

Через деякій час Б. продав автомобіль В., В. продав його Г., а Г., у свою чергу, продав його журналісту А. Таким чином, А. є четвертим набувачем машини. Автомобіль у А. був вилучений та повернутий власнику.

Як слід вирішити справу?

Задача № 5

У вересні 2011 року Т. пред’явив позов до Велико-Мочудського сільвиконкому, колективного сільськогосподарського підприємства «Колос» та С. про визнання недійсним договору купівлі-продажу жилого будинку, посилаючись на те, що правління КСП незаконно продало будинок, в якому він проживав із сім’єю, відповідачці С. Остання заявила зустрічний позов про усунення перешкод у користуванні будинком і виселення з нього сім’ї Т.

Заперечуючи проти позову Т., відповідачка С. в судовому засіданні та у скарзі в порядку нагляду зазначила, що у спірний будинок, який загальні збори КСП 10 серпня 2011 року вирішили продати їй, позивач вселився, як тимчасовий мешканець і самостійного права на цю квартиру не набув, до того ж він не є членом КСП.

На підтвердження своїх доводів вона посилалась на довідки, видані підприємством «Колос», в яких зазначено, що Т. у члени КСП не прийнятий, працював там тимчасово, у будинку жив, як тимчасовий мешканець, тому рішення загальних зборів КСП відмовило йому в продажу будинку.

Як слід вирішити справу?

Задача № 6

У березні 2011 р. Білецький звернувся з позовом до Кондратенко про визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину та про визнання за ним права власності на половину будинку і на половину грошового вкладу, посилаючись на те, що він і спадкодавиця Колосова разом вели спільне господарство, вирощували свиней та здавали їх у колгосп, він за свої кошти капітально відремонтував будинок, побудував сарай. Однак після смерті Колосової відповідачка (її сестра) успадкувала все майно і тим самим позбавила його права власності на половину будинку і на половину вкладів, які він набув.

Як слід вирішити справу?

Задача № 7

У січні 2011 року Литвиненко придбав у Бовкуна трикімнатну квартиру, яка належала останньому на підставі свідоцтва про право власності на житло. Коли Литвиненко через деякий час вирішив продати цю квартиру він виявив, що Бовкун залишається прописаним у його квартирі. Бовкун відмовився виписуватися з квартири і Литвиненко звернувся з позовом до суду.

З яким позовом звернувся А.? Як слід вирішити справу?


Семінарські заняття 9-10

Тема: Авторське право і суміжні права

1. Поняття авторського права, його основні функції.

2. Джерела авторського права:

ü Національні нормативно-правові акти, якими врегульовуються та охороняються автоські правовідносини;

ü Міжнародно-правова охорона авторських прав. Участь України в міжнародно-правових конвенціях по авторському праві.

3. Об’єкти авторського права:

ü Критерії охороноздатності об’єктів авторського права;

ü Види об’єктів авторського права. Похідні і складені твори;

ü Твори, що не є об’єктами авторського права.

4. Суб’єкти авторського права:

ü Поняття та види суб’єктів авторського права;

ü Співавторство;

ü Суб’єкти авторського права на службові твори;

ü Суб’єкти авторського права на аудіовізуальний твір;

ü Суб’єкти авторського права на ком’ютерні програми;

ü Суб’єкти авторського права на збірники і інші складені твори;

ü Суб’єкти авторських прав на переклади та інші похідні твори;

ü Правонаступники й інші суб’єкти авторського права.

5. Порядок державної реєстрації авторського права.

6. Зміст суб’єктивного авторського права:

ü Особисті немайнові права автора;

ü Майнові права автора;

ü Межі авторських прав;

ü Вільне використання твору;

ü Термін дії авторського права.

7. Поняття і функції суміжних прав. Джерела суміжних прав.

8. Об’єкти і суб’єкти суміжних прав.

9. Зміст суб’єктивних суміжних прав:

ü Взаємозв’язок суміжних і авторських прав;

ü Зміст суміжних прав виконавця;

ü Зміст суміжних прав виробника фонограми;

ü Зміст суміжних прав організації мовлення;

ü Вільне використання об’єктів суміжних прав;

ü Термін дії суміжних прав.

10. Колективне управління майновими авторськими і суміжними правами.

11. Захист авторських і суміжних прав:

ü Особливості цивільно-правового захисту особистих немайнових прав авторів;

ü Державна служба інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України як орган реєстрації і захисту авторських та суміжних прав авторів.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: авторське право, суміжні права, майнові і особисті немайнові права.

Під час вивчення зазначеної теми потрібно з’ясувати поняття, джерела, суб’єкти, об’єкти, способи захисту авторського права та суміжних прав.

Слід звернути увагу на такі правові акти: глави 35-37 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р., Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 24.07.1971 г., Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.1952 г., Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций от 26.10.1961 г., Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р., Закон України «Про видавничу справу» від 05.06.1997 р., Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 р. Закон України «Про кінематографію» від 13.01.1998 р., Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ критерії охороноздатності об’єктів авторського права

­ об’єкти та суб’єкти суміжних прав

­ захист авторських і суміжних прав

­ термін дії авторського права і суміжних прав

Задача № 1

У січні 2011 року у Хмельницький місцевий суд звернувся з позовом художник-кераміст Б. Позивач просив визнати його автором ваз, які випускав керамічний завод та заборонити їх випуск, а також відшкодувати шкоду, заподіяну неправомірними діями відповідача у розмірі 10 тис. гривень.

Комплексна художньо-технологічна експертиза, проведена філією академії мистецтв та представником Державного департаменту інтелектуальної власності встановила, що відповідач без відома автора з 2009 року випускав вази, використовуючи форми та інші розробки Б.

Відповідач позову не визнав. Представник відповідача у судовому засіданні пояснив, що декоративне оформлення ваз, які випускав завод, було істотно змінено.

Проаналізуйте ситуацію та дайте відповіді на питання:

Чи порушив завод авторські права гр. Б.? Які вимоги позивача повинні бути задоволені і чому? Чи вправі суд заборонити випуск Львівським керамічним заводом ваз, автором яких є Б.?

 

Задача № 2

В Хмельницький місцевий суд звернувся з позовною заявою гр. К. Позивач зазначав, що він є автором архітектурного комплексу, будівельні роботи по спорудженню якого в повному обсязі давно завершені. Пам’ятник урочисто відкрито в день міста в присутності мешканців міста та гостей.

Оскільки міськвиконком міста відмовився виплатити авторський гонорар, позивач просив суд стягти з відповідача 140 тис. гривень. Пізніше позивач збільшив свої позовні вимоги до 400 тис. гривень.

Представник відповідача позову не визнав і обґрунтовував це тим, що:

1) міськвиконком міста угоди з автором на створення пам’ятника не укладав, а тому не має ніяких підстав і для виплати авторові авторського гонорару;

2) замовником збудованого комплексу виступала обласна Рада, а спорудження велось в основному на кошти пожертвувачів, міськвиконком виділив пише земельну ділянку під пам’ятник і здійснював організаційну роботу;

3) будівництво комплексу ще не завершене, оскільки офіційної передачі на баланс міста ще не відбулося.

В судовому засіданні було встановлено, що Державний департамент інтелектуальної власності гр. К. видав свідоцтво про реєстрацію його авторських прав на архітектурний комплекс.

Дайте відповіді на питання і вирішіть спір:

1. Чи підлягають позовні вимоги гр. К. задоволенню?

2. Чи зобов’язаний автор реєструвати свої твори у Державному департаменті інтелектуальної власності і які правові наслідки тягне така реєстрація?

3. Чи зміниться рішення суду, якщо позивач є працівником організації, яка здійснювала спорудження пам’ятника?

Задача № 3

Управління Південно-Західної залізниці доручило групі працівників підготувати до видання «Розклад руху приміських поїздів з вокзалу м. Хмельницького».

упорядник розкладу поїздів із станції «Жмеренка» Іванченко звернувся до юриста за консультацією, чи можна вважати підготований до видання «Розклад» об’єктом авторського права.

Водночас його цікавило, чи поширюється авторське право на підготовлену ним брошуру, в якій викладені основні права і обов’язки пасажирів, які користуються приміським залізничним транспортом. Він має сумнів в цьому, тому що брошура написана на основі діючого законодавства, а в законі про авторське право говориться, що офіційні документи, до яких належать закони, не є об’єктами авторського права.

Яке пояснення повинно бути надано з цих питань? Які вимоги пред’являються до об’єкту авторського права?


Задача № 4

Художник-аматор купив у магазині картину автора Якименка і зробив декілька копій, які підготував до продажу. Коли автор картини Якименко з’явився до покупця, художника-аматора, щоб скопіювати свою картину і побачив копії, зроблені із перекрученням кольорового фону, він запропонував ці копії знищити.

Покупець не погодився з цією пропозицією і заявив, що він придбав картину в магазині, став її власником і як власник може розпоряджатися нею як завгодно. Тому він відмовляє автору в копіюванні його картини.

Автор звернувся до суду за захистом своїх прав.

Яке рішення повинен винести суд?

Задача № 5

Два автори створили малюнки, які були використані при випуску швейних виробів. Автори почали вимагати від адміністрації підприємства укладення з ними угоди на використання їх малюнків, посилаючись на те, що на всі твори, в тому числі і створені в порядку службового завдання, авторське право належить самим авторам.

Адміністрація відхилила вимоги авторів, вказуючи на те, що в трудовому договорі прямо записано, що право на використання всіх творчих результатів праці авторів належить працедавцю.

Хто має рацію в цьому спорі? Які права авторів службових творів?

Задача № 6

Композитор разом з поетом створили декілька весільних пісень, які були виконані в концертному залі. Видавництво звернулось до авторів з пропозицією про видання цих пісень.

З ким повинен бути укладений цей договір, якщо видавництво має намір водночас видати ноти з текстом, а також ноти і текст окремо? Які види співавторства знає закон?


Задача № 7

Хмельницьке книжкове видавництво уклало з автором Коваленком договір про видання монографії «Історія Поділля». Рукопис одержав позитивні відгуки рецензентів. Але водночас були зроблені зауваження, з якими автор повністю погодився і висловив бажання внести в рукопис уточнення і доповнення. Видавництво надало автору на доопрацювання 4 місяці. Автор раптово помер. Видавництво звернулось до спадкоємців померлого з пропозицією доручити історику Артемову доопрацювати рукопис. Спадкоємці дали згоду.

Кого вважати автором випущеної в світ доопрацьованої монографії? Які авторські права переходять в спадок?

Задача № 8

По радіо у рубриці «Новини науки» була передана в ефір стаття Качанця «Україна в умовах планетарної кризи». Автор поставив вимогу виплатити йому винагороду і наперед, без його згоди, його статтю не повторювати. На що радіокомітет відповів, що згідно з законом всі надруковані статті можуть передаватися в ефір без згоди автора і без виплати винагороди.

Хто має рацію в цьому спорі? В яких випадках допускається використання творів без згоди автора і виплати йому винагороди?

Задача № 9

Автори навчального посібника «Обчислювальна техніка» уклали угоду з видавництвом, не вказавши в угоді строку випуску твору в світ та строку дії угоди. По закінченні року від дня передання видавництву рукопису, автори поцікавились, коли їх посібник буде випущений у світ. Не одержавши конкретної відповіді, вони передали даний посібник іншому видавництву, домовившись про строк видання. Угоду з першим видавництвом вони пообіцяли розірвати. Коли автори повідомили видавництво про розірвання угоди, видавництво їм відповіло, що оскільки в угоді строк не був передбачений, це означає, що права на даний посібник передані видавництву назавжди і автори цього посібника більше ніякими авторськими правами не користуються.

Чия позиція в цьому спорі є обґрунтовано і як він повинен бути вирішений, якщо автори звернуться з позовом до суду?

Задача № 10

При підготовці опери «Запорожець за Дунаєм» до постановки з виконанням головних ролей новими акторами, радіостудія звернулась до театру за дозволом одночасно транслювати це виконання по радіо. До театру також звернулась фірма «Музика» з проханням створити умови для проведення запису виконання опери. Коли про це дізнались виконавці, вони повідомили адміністрацію про свою незгоду, вказавши, що цим порушуються їх права і що вони не будуть заперечувати проти передачі в ефір їх виконання, починаючи з другого акту.

Якими правами користуються виконавці і виробники фонограм?

Задача № 11

Колектив авторів уклав угоду з видавництвом про видання їх підручника. Видавництво провело значну роботу по підготовці підручника до видавництва та сплатило авторам 60% винагороди. Проте через відсутність коштів випуск підручника у світ був переданий приватній фірмі. Автори встановили, що рукопис цією фірмою був втрачений.

Автори цікавляться:

1. Чи мало видавництво право без їх згоди передавати видання підручника фірмі?

2. До кого вони можуть адресувати вимоги про захист своїх прав?

 

Задача № 12

Позивач Саленко, що працює художником-фотографом звернувся з позовом до відповідача — координатора рекламного відділу торгової фірми «Ніка» про відшкодування шкоди, заподіяної порушенням його авторського права. Було встановлено, що відповідач без дозволу Саленко використав його творчий об’єкт — художню фотографію жінки для оформлення рекламних плакатів вищезгаданої фірми.

Саленко вимагає накласти арешт на зазначену продукцію та стягнути завдані матеріальні збитки в розмірі 10.000 грн.

Як слід вирішити спір?

Семінарські заняття 11-12

Тема: Патентне право

1. Поняття патентного права.

2. Джерела патентного права.

ü Національні нормативно-правові акти, якими врегульовуються патентні правовідносини;

ü Міжнародні патентно-правові конвенції.

3. Об’єкти патентного права:

ü Поняття та умови патентоспроможності винаходу. Непатентноспроможні об’єкти. Об’єкти винаходу;

ü Поняття та умови патентоспроможності корисної моделі. Співвідношення понять «винахід» і «корисна модель»;

ü Поняття та умови патентоспроможності промислового зразка.

4. Суб’єкти патентного права.

5. Оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок:

ü Поняття і значення патенту;

ü Зміст заявки на видачу патенту;

ü Експертиза заявки, її види;

ü Видача патенту;

ü Державний департамент інтелектуальної власності;

ü Термін дії патенту;

ü Патентування винаходу, корисної моделі, промислового зразказа кордоном.

6. Право суб’єктів патентного права:

ü Особисті немайнові права автора винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

ü Право авторства;

ü Виключні права патентоволодільця;

ü Право першокористувача.

7. Захист прав авторів і патентоволодільців.

8. Особливості патентно-правової охорони окремих видів патентних прав:

ü Патентно-правова охорона секретів виробництва та нових технологій;

ü Патентно-правова охорона селекційних досягнень;

ü Захист нерозкритої інформації від незаконного використання;

ü Патентно-правова охорона топографій (топологій) інтегральних мікросхем;

ü Патентно-правова охорона науково-технічної інформації;

ü Патентно-правова охорона раціоналізаторських пропозицій.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: винахід, корисна модель, патент, експертиза.

Під час вивчення зазначеної теми потрібно з’ясувати поняття, джерела, суб’єкти, об’єкти патентного права та значення патенту.

Слід звернути увагу на такі правові акти: глави 35-37 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р., Евразийская патентная конвенция от 09.09.1994 г. Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин від 02.12.1961 р. , Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. , Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р., Закон України «Про насіння і садивний матеріал» від 26.12.2002 р., Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 р. , Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р., Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р., Закон України «Про охорону прав на сорти рослин: від 21.04.1993 р. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 05.11.1997 р.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

– національні нормативно-правові акти, якими врегульовуються патентні правовідносини;

– міжнародні патентно-правові конвенції;

– патент та його значення.

Задача № 1

У Франківський районний суд м. Львова звернувся гр. О. У своїй позовній заяві О. просив стягнути з кранобудівного заводу «Стріла» 10 тис. гривень за використання його винаходу.

Як зазначав позивач, завод тривалий час використовує винахід «вантажопідйомний пристрій» в конструкції автокранів. На даний винахід авторові (гр. О.) видано 6 липня 1979 року авторське свідоцтво. Згідно вимог Закону СРСР від 15 червня 1991 року «Про винаходи в СРСР» авторське свідоцтво було обмінене на патент.

Відповідач позовних вимог не визнав. Представник відповідача мотивував це тим, що завод виготовляє автомобільні крани на основі технічної документації, яку придбав в СКБ «Кранобудівник» Російської Федерації.

Вирішіть спір.

 

Задача № 2

На протязі декількох років власник патенту К. відмовлявся від неодноразових пропозицій надати дозвіл на використання винаходу.

Зацікавлений у використанні винаходу автомобільний завод звернувся в суд з позовом про надання йому примусової ліцензії (дозволу) на використання винаходу.

Який строк дії патенту на винахід встановлює законодавство України? Чи вправі власник патенту заборонити іншим особам використовувати винахід? Які правові наслідки спливу строку дії патенту? Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Задача № 3

Група вчених-генетиків, працюючи в галузі селекції встановила, що для продукування антибіотиків, вітамінів та інших цінних речовин найбільше значення має штучне підвищення змінюваності мікроорганізмів з наступним добором.

На думку вчених, наукове усвідомлення цього відкриття має важливе значення для досліджень в різних галузях біології, медицини та сільського господарства. Зокрема на його основі може бути розроблений принципово новий метод виробництва медичних препаратів.

вчені звернулись за консультацією до юриста стосовно закріплення свого пріоритету та авторських прав.

Які роз’яснення мають бути їм надані?

Задача № 4

Патентне відомство отримало дві заявки. Заявнику пізніше поданої заявки було видано патент на корисну модель «Електронний кодовий замок». За раніше поданою заявкою на одержання патенту на винахід «кодовий замок з ємкісною пам’яттю» рішення ще не було прийняте.

Автори раніше поданої заявки вважають, що технічне вирішення, подане в формулі корисної моделі, на яку вже видано патент не нове, тому, що повторює сукупність суттєвих ознак їх заявки. Відмінність полягає лише в назві окремих елементів, а не їх сукупності. Тому, автори звернулись до патентного повіреного з проханням надати їм допомогу у підготовці заперечення.

Власник патенту на корисну модель, дізнавшись про підготовку опротестування виданого йому свідоцтва, в листі до авторів раніше поданої заявки повідомив, що він працював над винаходом самостійно і зі змістом їх заявки не був ознайомлений, а відтак його патент не підлягає анулюванню. Крім того, що тотожність запропонованих вирішень виключена тому, що він подав заявку на корисну модель, а не на винахід.

В якому порядку можуть бути визнані недійсними видані патенти і яке рішення може бути прийняте в цьому випадку, зокрема при встановленні тотожності обох рішень?


Задача № 5

На підприємстві Українського народного декоративного розпису майстром Шулікою була розроблена нова модель таці. У зв’язку з наступним запуском моделі у виробництво виникло питання про необхідність забезпечення охорони прав підприємства та майстра-художника.

Юридична фірма, до якої звернулося підприємство за консультацією, пояснила, що найкращим засобом охорони було б визнання цієї моделі промисловим зразком тому, що художньо-конструкторське вирішення зовнішнього вигляду виробу не має промислової придатності, оскільки передбачає ручний розпис кожного виробу.

Проте, на думку юридичної фірми, третя особа все одно не зможе скористатися цією розробкою, яка є твором декоративно-прикладного мистецтва і не зможе використати без згоди її автора, тобто майстра-художника.

чи є обґрунтованою така консультація?

Задача № 6

Працівники технологічної лабораторії НДІ сільського господарства Іванченко та Артем’єв у встановленому законом порядку були визнані авторами винаходу — нового засобу одержання отрутохімікатів, що був розроблений під час роботи в лабораторії.

В суд надійшли позови від завідувача лабораторії Колесника та співробітника цієї ж лабораторії Ворони, які ставили питання про включення їх у число співавторів винаходу.

В позовній заяві Колесника зазначалось, що ним, як завідувачем лабораторії здійснювалось загальне керівництво всіма дослідами, які завершилися створенням нової технології одержання отрутохімікатів.

У позові Ворони зазначалось, що саме він підказав Іванченко та Артем’єву головну ідею нової технології, а також провів велику роботу з пошуку і аналізу аналогів винаходу, результати якої він передав відповідачам.

чи підлягають задоволенню заявлені позовні вимоги?


Задача № 7

Двоє співробітників заводу побутових приладів: інженер-технолог та майстер розробили та застосували на виробництві засіб виготовлення ножиць. Впродовж п’яти місяців застосування цього засобу була виявлена висока його ефективність. Автори розробки запропонували адміністрації заводу запатентувати розробку як винахід, але не одержавши відповіді протягом двох місяців, подали заявку від власного імені. Притому з метою прискорення набуття виключних прав на створений ними засіб, вони вирішили запатентувати його не як винахід, а як корисну модель.

Патентне відомство відмовило у видачі патенту на корисну модель, посилаючись на порушення заявниками чинного законодавства.

чи вірне рішення, прийняте по заявці? Якщо заявниками допущені порушення, назвіть їх та вкажіть чи збереглась можливість їх усунення.

Задача № 8

Троє конструкторів-винахідників створили корисну модель «Пристрій для демонтажу шин» і одержали патент. Співвласники патенту на цю модель одержали від акціонерного товариства пропозицію про продаж патенту. Двоє з трьох співвласників висловили бажання продати свідоцтво на умовах, запропонованих акціонерним товариством, але третій співвласник проти цього заперечував, доводячи, що вони самі повинні вдосконалити модель і одержати патент на винахід, який пізніше може бути реалізований з більшою вигодою.

Оскільки досягти домовленості не вдалося, власники патенту звернулись за консультацією до юриста.

Яке роз’яснення їм повинно бути надане? Які способи передачі патентних прав на використання запатентованих розробок передбачає чинне законодавство? чи може бути корисна модель одночасно запатентованою як винахід?


Семінарське заняття 13

Тема: Виключні права на засоби індивідуалізації
товарів, робіт та послуг і їх виробників

1. Право юридичної особи на комерційне найменування:

ü Поняття і зміст комерційного найменування;

ü Реєстрація комерційного найменування і його цивільно-правове значення;

ü Виключне право юридичної особи на комерційне найменування та його цивільно-правова охорона.

2. Право на товарний знак (знак обслуговування) (торговельну марку:

ü Поняття і види товарних знаків і знаків обслуговування;

ü Оформлення прав на товарний знак (знак обслуговування);

ü Виключне право на товарний знак (знак обслуговування) та його цивільно-правова охорона.

3. Право на зазначення місця походження товару (географічне зазначення).

ü Поняття зазначення місця походження товару;

ü Оформлення прав на зазначення місця походження товарів;

ü Виключне право на зазначення місця походження товарів та його цивільно-правова охорона.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: комерційне найменування, торговельна марка, географічне зазначення.

Під час вивчення зазначеної теми потрібно з’ясувати поняття засобів індивідуалізації товарів, робіт та послуг та їх правове регулювання.

Слід звернути увагу на такі правові акти: глави 43-45 Цивільного кодексу України від16.01.2003 р., Ліссабонська угода про охорону найменувань місць походження і їх міжнародної реєстрації 1958 р. . Мадридское соглашение о меджународной регистрации знаков от 14.04.1891 г. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16.06.1999 р. , Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

– реєстрація комерційного найменування і його цивільно-правове значення;

– поняття і види товарних знаків і знаків обслуговування;

– оформлення прав на зазначення місця походження товарів.

Задача № 1

В рішенні засновників та в Статуті ВАТ «Подільська писанка» засновники позначили його фірмове найменування: «Подільська писанка. Акціонерне товариство». Реєструючий орган запропонував привести цю назву у відповідність до законодавства.

Які дії слід вчинити засновникам.

 

Задача № 2

Підприємець В. звернувся до реєструючого органу з заявою про реєстрацію як товарний знак продукції, що він має намір випускати в майбутньому, синьо-жовтий прапор. В заявці він зазначив, що має на дачі невелику пасіку та хтів би інколи збирати та продавати мед, а цей товарний знак зміг би підняти попит на цей мед. На це реєструючий орган відповів, що на охорону своїх прав на знаки для товарів мають право претендувати лише юридичні особи.

Чи правомірно було відмовлено у реєстрації?

 

Задача № 3

Рівненське МП «Мета» отримало свого часу право використовувати товарний знак «Нафтуся», оскільки має у своєму розпорядженні мінеральну воду. Згідно висновку науковців Одеського інституту курортології, рівненська мінеральна вода віднесена до групи мінеральних вод, які за складом і дією подібні славнозвісній трускавецькій воді, названою в народі «Нафтуся».

З ініціативи ЗАТ «ТСБ». яке було створено на базі лінії розриву мінеральної води Дрогобицького пивзаводу Держпатент України скасував реєстрацію товарного знаку «Нафтуся» МП «Мета». Основний аргумент такого рішення — «омана споживача».

З липня 2007 року єдиним в Україні власником товарного знака «Нафтуся» стало ЗАТ «ТСБ». МП «Мета» не погодилось з таким рішенням Держпатенту і оскаржило його в Апеляційну палату. 5 листопада 2008 року Апеляційна палата своїм рішенням повернула МП «Мета» право користуватись товарним знаком «Нафтуся». Представник Трускавецького курорту, патентний повірений Ч. на засіданні Апеляційної палати доводив, що мінеральна вода «Нафтуся» — унікальна вода із унікальною назвою і не підлягає ніяким повторенням і аналогіям. Мінеральна вода «Нафтуся», у тому розумінні як ця назва сприймається масовим споживачем, є лише одна. Їй 160 років і видобувається вона у Трускавці. Тому товарний знак «Нафтуся» може використовуватися виключно щодо трускавецької мінеральної води. Мінеральні води, які зараховані до однієї бальнеологічної групи, що і мінеральна вода з Трускавця не повинні носити назву славнозвісної трускавецької мінеральної води.

Проаналізуйте норми Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і дайте правову оцінку ситуації.

Чи можуть володіти одним товарним знаком дві юридичні особи? Кому, на Вашу думку, повинен належати товарний знак «Нафтуся»? Висловіть свою думку щодо законності рішення Апеляційної палати.


Змістовий модуль 4

Семінарське заняття 14Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.05 с.)