Тема: Загальні положення про зобов’язанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Загальні положення про зобов’язання1. Зобов’язальне право:

ü поняття зобов’язального права;

ü зобов’язальне право як підгалузь цивільного права;

ü система зобов’язального права.

2. Цивільно-правове зобов’язання:

ü поняття зобов’язання;

ü зміст зобов’язання;

ü підстави виникнення зобов’язань.

3. Види цивільно-правових зобов’язань:

ü система зобов’язань, її поняття і значення;

ü класифікація зобов’язань.

4. Суб’єкти цивільно-правових зобов’язань:

ü поняття та види суб’єктів зобов’язань;

ü зобов’язання з множинністю осіб;

ü зобов’язання за участю третіх осіб;

ü зміна осіб у зобов’язанні.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: зобов’язання, суб’єкти, об’єкти зобов’язань.

Під час вивчення зазначеної теми потрібно з’ясувати поняття зобов’язання, їх зміст, суб’єктний, об’єктний склад та класифікацію. Слід звернути увагу на такі правові акти: главу 47 Цивільного кодексу України від16.01.2003 р.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

– поняття зобов’язального права;

– зміст зобов’язання;

– зміна осіб у зобов’язанні.

Задача № 1

Торговельно-посередницька фірма за договором поставки зобов’язана була поставити покупцю — АТ офісні меблі за узгодженою ціною. Після укладенні договору поставщик письмово повідомив покупця про зміну ціни в сторону її підвищення, мотивуючи тим, що зросли ціни на паливо.

Відповіді на повідомлення покупець не дав і поставщик припинив виконання договору.

Проаналізуйте ситуацію.

 

Задача № 2

Громадянин Р. і неповнолітній С. (17 років) були засуджені за необережне тяжке тілесне ушкодження, нанесене гр. Я., який у зв’язку з пошкодженням здоров’я знаходився на лікуванні у лікарні виробничого об’єднання «Турбоатом». Прокурор у цивільному позові просив стягнути з засуджених витрати на лікування потерпілого у доход держави на підставі ст. 1166 ЦК України.

На які запитання теми розраховане це завдання? Сформулюйте підстави виникнення зобов’язань. Дайте визначення зобов’язання. Чи правильно вчинив прокурор?

 

Задача № 3

Восьмеро громадян стали учасниками командитного товариства «Квочка», взяли в оренду інкубатор і продавали курей. Під час роботи товариства виникли такі запитання:

1. Громадянин З. бажає передати право на половину своєї частки в майні дружині і цікавиться: чи набуває вона в такому разі права та обов’язки, які належали йому як члену товариства?

2. Товариство взяло за договором з банком кредит, але розрахуватись у визначений строк не змогло. Банк пред’явив позов до учасника товариства Б. з вимогою про звернення стягнення на майно, що належить йому їй праві приватної власності. Громадянин Б. не погодився вимогами банку і просив суд відмовити у позові.

Як повинні бути вирішені дані питання? В чому полягає різниця між зобов’язаннями односторонніми, двосторонніми і множинністю осіб? Дайте поняття часткових, солідарних і субсидіарних зобов’язань. Чи змінилося б рішення у випадку, коли б указані громадяни об’єдналися для спільної діяльності і при цьому не створили організацію з правами юридичної особи?


Задача № 4

Громадянин К. звернувся до юридичної консультації з наступним запитанням. У магазині він придбав кольоровий телевізор, але через три місяці після покупки телевізор згорів. При цьому громадянину були заподіяні збитки в розмірі 2 500 грн. (згоріли меблі і речі, які знаходилися в кімнаті). Громадянин К. звернувся до заводу-виробника з вимогою компенсації збитків. Однак завод цих вимог не визнав, бо з гр. К. у договірних відносинах не перебуває і збитки компенсувати не має наміру.

Як потрібно вирішити цей спір? Які особливості виникнення цивільних прав і обов’язків у даному випадку?

 

Задача № 5

Державний завод «Східтерм», кооператив «Тур-бо», акціонерне товариство «Фант» і приватне підприємство «Крок» вирішили створити корпорацію, основною метою якої є виготовлення посуду, їх цікавлять наступні питання.

1. Хто буде забезпечувати правове оформлення виникнення та діяльності корпорації?

2. Яка форма установчого договору про створення корпорації? Ким він повинен бути зареєстрований?

3. Чи є корпорація юридичною особою? Як розподіляються обов’язки серед членів корпорації?

4. Як визначити конкретні види і розміри внесків учасників створюваної корпорації? Який порядок, їх внесення?

 

Задача № 6

Громадянин М. звернувся з позовом до шахтоуправління про повернення йому 430 кг цвяхів. У суді гр. М. пояснив, що він купив цвяхи для себе, але не використав їх і за договором позики передав шахтоуправлінню для виробничих потреб з умовою повернення йому такої ж кількості цвяхів протягом одного року. Шахтоуправління умов договору не виконало.

Представник шахтоуправління в суді доповів, що воно не може повернути такі ж самі цвяхи у зв’язку з їх відсутністю, замість цього воно згодне сплатити гр. М. вартість 430 кг цвяхів. Однак він з такою пропозицією не згоден.

На яке коло питань розраховане дане завдання? Як слід вирішити справу?

Семінарські заняття 15-16

Тема: Загальні положення про зобов’язання

1. Виконання цивільно-правових зобов’язань.

ü поняття виконання зобов’язань.

ü принципи виконання зобов’язань.

ü способи виконання зобов’язання.

2. Способи забезпечення виконання зобов’язань.

ü неустойка;

ü порука;

ü гарантія;

ü завдаток;

ü застава;

ü утримання.

3. Припинення зобов’язань.

ü поняття припинення зобов’язання;

ü підстави припинення зобов’язань.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: зобов’язання, принципи, спосіб забезпечення виконання.

Під час вивчення зазначеної теми потрібно з’ясувати поняття виконання зобов’язання, їх способи та підстави припинення.

Слід звернути увагу на такі правові акти: глави 48-51 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р., Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22.11.1996 р., Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р., Закон України «Про іпотеку» від 5.06. 2003 р.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

– принципи виконання зобов’язань;

– способи виконання зобов’язання;

– підстави припинення зобов’язань.

Задача № 1

Громадянин О. уклав із гр. Г. договір позики 9500 грн. терміном на два місяці. При отриманні грошей гр. О. передав гр. Г. як заставу золотий годинник вартістю 10 500 грн. Крім того, гр. О. передав ломбарду як заставу текстильні вироби, отримавши 2500 грн., які зобов’язався повернути ломбарду через два місяці. Через три місяці гр. О. приніс гр. Г. гроші, але останній прийняти гроші відмовився і заявив, що у зв’язку з простроченням повернення боргу він став власником золотого годинника. Через чотири місяці ломбард реалізував текстильні вироби і з вирученої суми задовольнив свої вимоги.

Вважаючи дії гр. Г. і ломбарду неправомірними, гр. О. звернувся до суду.

На яке коло питань розраховане дане завдання? Як слід вирішити справу?

 

Задача № 2

Громадянин Б. продав гр. К. будинок за 150 000 грн. Договір купівлі-продажу було оформлено належним чином. У забезпечення виконання договору гр. К. по розписці передав гр. Б. 5 000 грн. як завдаток. Після цього гр. К. відмовився від виконання договору, мотивуючи це тим, що всі цінні речі, які він мав намір продати для виплати за будинок, втрачено під час пожежі, спричиненої ударом блискавиці. Інших коштів для сплати за будинок він не має. Вважаючи неможливим виконання договору, гр. К. зажадав від гр. Б. повернення 5 000 грн., а коли останній відмовився, гр. К. заявив позов про витребування цієї суми. Заперечуючи проти позову, гр. Б. зазначив, що гр. К. не має права вимагати повернення завдатку.

Проаналізуйте докази сторін. Чи підлягає позов задоволенню? Поясніть функції завдатку. Чи зміниться рішення суду, якщо розписка не буде містити слова «завдаток»?

 


Задача № 3

Громадянин А. купив у гр. Т. автомобіль ВАЗ-2104. Через комісійний магазин було оформлено договір і виплачено встановлену вартість — 10 000 грн. Після отримання гр. А. автомобіля з магазину, гр. Т. самоправно забрав його і відмовився повернути автомобіль до того часу, доки гр. А. не сплатить йому додаткову суму — 2 000 грн. Громадянин А. звернувся з позовом до суду, в якому зазначив, що договір було виконано і він є власником купленого автомобіля. Суд у позові відмовив, письмово повідомивши про це комісійний магазин. Договір не може вважатися укладеним, бо не зареєстрований у ДАІ і не підлягає виконанню. У скарзі гр. А. вказав, що при укладенні і виконанні договору була дотримана ст. 638 ЦК України.

На які питання теми розраховане завдання?

 

Задача № 4

Завод «Східтрап» і акціонерне товариство (АТ) «Плаза» уклали договір про поставку заводом металоконструкцій АТ, а останнє зобов’язалося провести оплату не пізніше ніж через тиждень після поставки продукції. У зв’язку з аварією завод не зміг виконати свої обов’язки по договору і домовився з фірмою «Металопостач» про поставку їм за адресою АТ цих конструкцій. Фірма «Металопостач» виконала домовленість і поставила АТ металоконструкції у повному обсязі. АТ також виконало свої обов’язки і перерахувало належні суми на рахунок заводу «Східтрап» як сторони в угоді.

Проаналізуйте правочини. Дайте поняття уступки вимоги і переводу боргу.

Чи правомірним було б повідомлення АТ заводу «Східтрап» про те, що розраховуватися замість АТ буде колективне підприємство «БАК»?

 

Задача № 5

Громадянин М. на стоянці таксі біля станції метро «Радянська» сів у таксі і попросив шофера П. відвезти його у с. Дергачі. Шофер відмовився виконати його прохання, посилаючись на серцевий напад, і вийшов з машини до аптеки за медикаментами, залишивши ключ запалювання. Скориставшись тим, що машина без нагляду, гр. М. сів за кермо і поїхав по вул. Сумській. Проїхавши метрів 400-500, він учинив наїзд на машину гр. Г., що стояла на узбіччі.

Внаслідок наїзду таксомоторному парку та гр. Г. було заподіяно матеріальні збитки. Громадянин Г. звернувся з позовом про стягнення з таксомоторного парку і гр. М. 6 700 грн. (вартість ремонту автомобіля). Київський районний суд м. Харкова стягнув із гр. М. на користь гр. Г. 6 700 грн., звільнивши таксомоторний парк від матеріальної відповідальності.

Не погодившись із рішенням суду, посилаючись на те, що шкоду повинен відшкодовувати власник джерела підвищеної небезпеки, гр. М. оскаржив рішення суду.

Розгляньте на цьому прикладі умови і розмір відповідальності. Який вид відповідальності в даному випадку? Як слід вирішити цю справу?

Задача № 6

За вироком суду були притягнуті до кримінальної відповідальності гр. Л., Б. і К. за пограбування магазину, а гр. Н. — за приховання вказаного злочину. Магазин було пограбовано двічі. Перше пограбування (на суму 1800 грн.) вчинили гр. Л., Б. і К., а друге (на суму 900 грн.) — гр. Л. і Б. Про ці пограбування знав гр. Н. Організатором пограбування був гр. Л. Вирішивши кримінальну справу і одночасно цивільний позов, суд у вироку вказав: цивільний позов торговельного дому «Укрсибінкор» задовольнити в сумі 2700 грн., стягнувши цю суму з засуджених солідарне. і Повна сума збитків була стягнута з гр. Л., який потім звернувся до суду з позовом до інших засуджених про стягнення з них на його користь 2125 грн. У заперечення на позов гр. Б. і К. показали на первісне стягнення збитків у солідарному порядку, тому що гр. Л. як організатор пограбування повинен нести відповідальність у більшому розмірі, ніж вони. Громадянин Н. взагалі не згоден відшкодовувати збитки, оскільки не брав участі у пограбуванні. Розгляньте доводи, визначені у вироку суду і скаргах засуджених.

Чи є умови для солідарної відповідальності? Які умови для пред’явлення регресних вимог?

 

Задача № 7

Громадянин X. (власник автомобіля «Волга-4») по дорозі на роботу в листопаді 2006 р. учинив наїзд на одинадцятирічну Марину С., завдавши їй тяжких пошкоджень. Порушена проти гр. X. кримінальна, справа припинена за відсутністю в його діяннях складу злочину. Громадянин С., батько Марини, у квітні 2007 р. звернувся до суду з позовом до гр. X. про стягнення 3000 грн. (вартість приведеного у непридатність одягу і вартість санаторно-курортної путівки та проїзду позивача до місця лікування його доньки і назад, сума, витрачена на додаткове харчування з листопада 2006 р. по квітень 2007 р.). Суд задовольнив позов гр. С.

Відповідач оскаржив рішення суду.

Чи правильне рішення прийняв суд? Які збитки належать стягненню?

 

Задача № 8

Згідно з договором контрактації колективне сільськогосподарське підприємство повинно було продати заготконторі у серпні 18 т огірків (по 6 т кожної декади), а цукровому заводу у вересні — 500 т буряків. У зв’язку з тим, що КСП свого зобов’язання не виконало, заготконтора та цукровий завод звернулися до суду з позовом, про стягнення на Їх користь неустойки та збитків з колективного сільськогосподарського підприємства.

Заперечуючи проти позову, голова КСП зазначив: по-перше, огірки загинули внаслідок сильного граду, який пошкодив 20 серпня всі посіви; по-друге, підприємство не могло виконати зобов’язання щодо здачі буряка у зв’язку з пошкодженням його городніми шкідниками у червні на площі 15 га.

Місцевий суд у позові відмовив, посилаючись на ст. 614 ЦК України. У скарзі завод зазначив, що колективне сільськогосподарське підприємство мало можливість запобігти загибелі посівів, своєчасно обробивши їх отрутохімікатами. Не погодилася з рішенням суду і заготконтора.

Розгляньте доводи сторін. Чи є підстави для звільнення колективного сільськогосподарського підприємства від відповідальності? Напишіть мотивований висновок у справі.

 

Задача № 9

За договором перевезення залізниця зобов’язана була доставити товариству «Одяг» три контейнери трикотажних виробів на суму 4000 грн. Через аварію частина вантажу вартістю 2000 грн. стала непридатною, а решта — забрудненою. Внаслідок знижки вартість трикотажу складала до 1000 грн. Залізниця претензію товариства «Одяг» задовольнила у сумі 3000 грн., а частину стягнення недоодержаного планового прибутку в сумі 2000 грн. відхилила.

У зв’язку з цим товариство, посилаючись на ст. 611 ЦК України та положень Статуту залізниць, просив господарський суд стягнути з залізниці 2000 грн.

Чи належить задоволенню позов товариства «Одяг»? Визначте, в якому розмірі несе відповідальність лиця за пошкодження, недостачу та втрату вантажу.

 

Задача № 10

Тракторний завод уклав договір з меблевим об’єднанням на поставку тари для пакування меблів. У свою чергу об’єднання зобов’язалося поставити заводу тарні ящики, які є матеріалом для виготовлення упаковочної тари. Проте об’єднання порушило строк виконання прийнятого зобов’язання в частині поставки тарних ящиків. Претензія тарного заводу про стягнення неустойки за прострочення в сумі 2500 грн. об’єднанням була відхилена на тій підставі, що між заводом та об’єднанням було укладено договір поставки і в ньому передбачена умова, відповідно до якої постачальник за недопоставку продукції не несе відповідальності. Тарний завод, посилаючись на ст. 624 ЦК України, просив господарський суд стягнути з об’єднання 2 500 грн. неустойки.

Чи с підстави для звільнення об’єднання від відповідальності? Яке рішення повинен винести господарський суд?

 

Задача № 11

Хмельницьке відділення акціонерної страхової компанії «Оранта» звернулося до суду з позовом до гр. М. і К. — батьків неповнолітніх Сашка (16 років) і Олега (14 років) про стягнення збитків.

Позивач посилався на те, що 18 серпня 2011 р. внаслідок дій згаданих неповнолітніх дітей, які розпалили вогонь у будівельному вагончику і спричинили пожежу, було пошкоджено і знищено майно громадян, які мешкають поряд. За договорами страхування потерпілим було виплачено по 5 000 грн. У зв’язку з цим позивач просив зазначену суму стягнути з відповідача.

Рішенням Хмельницького місцевого суду з гр. М. та К. на користь позивача була стягнена солідарне зазначена сума позову.

Чи правильне рішення прийняв суд? Дайте висновок у справі.

 

Задача № 12

Громадянин К. оформив в ательє замовлення на пошиття костюма. У підтвердження прийнятого замовлення він отримав квитанцію. Коли костюм був готовий, гр. К. забрав його, але квитанцію ательє не повернув, бо загубив її. Адміністрація ательє зажадала від замовника розписку про отримання виконаного замовлення.

Чи правомірна вимога адміністрації ательє? Який факт повинен бути засвідчений виданою гр. К. розпискою? Які наслідки могли мати місце, коли б гр. К., погоджуючись прийняти костюм, відмовився від видачі розписки про виконання замовлення?


Задача № 13

Майстерня по виготовленню і ремонту меблів уклала договір з клубом про ремонт п’яти крісел. Крісла були вивезені до майстерні і відремонтовані достроково (за п’ять днів до закінчення строку). Адміністрацію клубу повідомили про виконання замовлення, але крісла забрані не були. Через 10 днів у майстерні виникла пожежа, внаслідок якої частина майна була пошкоджена, в тому числі повністю згоріли крісла. Адміністрація клубу зажадала виготовити нові крісла, оскільки такі можливості майстерня мала. Однак дирекція майстерні, не заперечуючи зіпсуття крісел у результаті пожежі, заново виготовити їх підмовилася. Свою відмову вона мотивувала неможливістю виконати зобов’язання: замовлення було прийнято на ремонт крісел, а не на виготовлення, замовник же (клуб) не вивіз своєчасно відремонтовані крісла.

Обдумайте доводи сторін. Як повинен бути вирішений даний спір?

Задача № 14

Громадянин Л. за рішенням суду про розподіл спадкового майна одержав право на витребування від своєї мачухи книжкової шафи з книгами, дивана та інших речей домашньої обстановки на загальну суму 3 000 грн. Однак за рішенням того ж суду гр. Л. зобов’язаний був сплачувати аліменти на користь мачухи у розмірі 150 грн. щомісяця. Громадянин Л. був згоден провести залік суми аліментів за 20 місяців у зарахування вартості названих речей з тим, щоб не сплачувати аліментів протягом цього строку.

Чи може бути такий залік? Вкажіть підстави заліку в зустрічних вимогах і випадки його недопустимості.

Задача № 15

Будівельно-монтажне управління (БМУ) здійснило за договором у колективному сільськогосподарському підприємстві будівництво тваринницьких приміщень. Не маючи зварювальних апаратів і фахівців зварювання, воно уклало з КСП угоду, за якою КСП зобов’язалося виконати зварювальні роботи протягом місячного строку. Виконавши зобов’язання, КСП звернулося до БМУ з вимогою оплатити виконані роботи. Однак БМУ відмовилося від сплати, зважаючи на те, що воно має право провести залік цієї суми за рахунок платежів, які КСП буде проводити при розрахунках за будівництво тваринницьких приміщень.

Обміркуйте вимоги КСП і докази БМУ про залік. Вкажіть підстави допустимості і недопустимості заліку.

Задача № 16

Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль» уклав з приватним малим підприємством «Гал-Тамп» договір купівлі-продажу автокемпінгу. У договорі ворони констатували, що договір купівлі-продажу є гарантією кредитного договору і його невід’ємною частиною.

ПМП Тал-Тамп» звернулося з позовом про визнання договору купівлі-продажу недійсним. У заяві позивач зазначає, що вказаний договір є удаваною угодою. У кредитному договорі, в забезпечення якого укладено так званий договір купівлі-продажу вказано, що забезпеченням кредиту є автокемпінг. Проаналізуйте ситуацію

Як вирішити даний спір?

Задача № 17

Акціонерний комерційний банк звернувся до господарського суду з позовом про звернення стягнення на майно їх боржника за кредитним договором відкритого акціонерного товариства

Кредитний договір був забезпечений договором застави товарів в обігу та переробці, а саме — цукру. Відповідач проти позову заперечив і заявив зустрічні позовні вимоги про визнання недійсним договору застави, наводячи аргумент про те, що під час укладення договору застави цукровий завод перебував у процесі приватизації.

Отже, на їх думку, вказаний договір застави повинен був отримати погодження відповідного органу приватизації — регіонального відділення ФДМ області.

Проаналізуйте ст. 11 Закону України «Про заставу» і вирішіть спір.

 

Задача № 18

Державне підприємство обслуговування повітряного руху «Украерорух» звернулось до господарського суду з вимогою стягнути з Хмельницького державного авіапідприємства збитки та пеню за прострочення виконання договору про обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України, а саме прострочення сплати рахунків № 21 від 2 липня 2011 року та № 22 від 5 липня 2011 року ДП «Украеарорух» вважало, що договір з Хмельницьким державним авіапідприємством було укладено 1 липня 2011 року, коли воно отримало згоду на прийняття усіх запропонованих умов, за винятком ціни. Згоду щодо ціни за обслуговування повітряного руху було остаточно досягнуто 10 липня 2011 року.

Господарський суд задовольнив позов частково, стягнувши з Хмельницького авіапідприємства вартість фактично наданих послуг відповідно до рахунків № 21 та № 22, відмовивши у стягненні пені. Господарський суд вважав, що мова йде про порушення позадоговірного зобов’язання.

Дайте правову оцінку діям суду.

Семінарські заняття 17-19Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.185.54 (0.018 с.)