Вставка в текст спеціальних символів. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вставка в текст спеціальних символів.Для того, щоб вставити в текст символи, яких нема на клавіатурі, потрібно проробити наступну команду:Вставка/Символ, що відкриває вікно з двома вкладками “Символы” і “Специальные символы” (ри.6.3), де є ряд таблиць символів.

Рисунок 6.3 – Вікно Символ

Потрібна таблиця вибирається зі списку “Шрифт”. Виділити символ, який потрібно вставити, клацнути кнопкою Вставить(або два рази клацнути на вибраному символі), клацнути кнопкою Закрыть. Символ вставляється в текст, починаючи з позиції курсора.

Із символами, що часто вставляються в текст, доцільно зв’язати відповідну комбінацію клавішей. При цьому досить вибрати символ, клацнути кнопкою Клавиша і в діалоговому вікні “Настройка” присвоїти символу будь-яке сполучення клавіш із числа невикористаних програмою Word.

Кнопка Автозаменадозволяє встановити автоматичну заміну деякої вибраної комбінації символів на вибраний символ, при цьому комбінація не повинна використовуватись програмою Word.

Внесення виправлень у текст.

Опечатки в процесі введення тексту виправляються за допомогою:

· клавіші Backspace (при цьому вилучаються символи, які знаходяться зліва від курсора);

· клавіші Del (при цьому вилучаються символи справа від курсора);

· комбінації клавіш Ctrl+Backspace (дозволяє вилучити ціле слово від курсора);

· введення виправленого тексту в режимі заміни.

По замовчуванню Word працює в режимі вставки. Цю установку можна змінити шляхом активізації в діалоговому вікні Сервис/Параметрына вкладці Правка опції Включить режим замены символов при вводе.

Способи виділення тексту.

Для того, щоб проробити якусь дію над фрагментом тексту, його спочатку потрібно виділити мишею або клавіатурою.

Розмістивши вказівник миші на початку фрагменту, потрібно натиснути кнопку миші і утримувати її до тих пір, поки вказівник не переміститься в кінець фрагменту, який виділяється.

Можливості, які надає редактор для виділення ділянок тексту і графічних зображень:

Таблиця 6.2 – Способи виділення фрагментів тексту

Фрагмент, що виділяється Дії, які потрібно зробити для виділення фрагменту
Слово Два рази клацнути мишею по слову
Графічне зображення Клацнути мишею в межах зображення
Рядок Клацнути мишею в зоні виділення* біля рядка
Речення При натиснутій клавіші Ctrl клацнути мишею всередині речення
Абзац Два рази клацнути мишею в зоні виділення зліва від абзацу або три рази в зоні абзацу
Декілька абзаців, які розміщені підряд Не відпускаючи миші після виділення першого абзацу, провести вказівником миші в зоні виділення до останнього із абзаців, що виділяються
Фрагмент тексту довільної величини Встановити текстовий курсор на початок фрагменту, що виділяється. Потім натиснути клавішу Shift і, не відпускаючи її, перемістити курсор на кінець фрагмента за допомогою клавішей керування курсором або клацнути мишею в кінці фрагменту, який виділяється.
Весь документ Три рази клацнути мишею в зоні виділення зліва від тексту

* - зона (смуга) виділення знаходиться між лівим краєм тексту і лівим краєм вікна.

Для того, щоб відмінити виділення потрібно клацнути мишею де-небудь поза виділеним фрагментом в межах вікна документа або натиснути клавіші керування курсором.

Вилучення фрагменту тексту.

Вилучення декількох символів відбувається за допомогою клавіш Del або Backspace (BS). Для вилучення довільного фрагменту тексту спочатку його потрібно виділити, а потім натиснути клавішу Del або BS.

Скасування і повторення операцій.

Редактор дає змогу скасувати більш як 100 раніше виконаних дій. Зокрема, можна скасувати будь-яку операцію редагування (вилучення, копіювання, вирізання і вставлення тексту). Тільки що виконану операцію можна скасувати за допомогою клавішей Ctrl+Z або команди Правка\Отменить.

Для відміни помилкових дій на панелі інструментів Стандартная використовується кнопка Отменить . Якщо відмінена дія все таки була правильна, то її можна “перевідмінити” використовуючи кнопку Вернуть .

Слід відзначити, що не можна відмінити операцію збереження документа на диску або його друк.

Переміщення та копіювання тексту.

1. Метод перетягування.

– пред виконанням цієї операції потрібно вибрати (виділити) фрагмент тексту, який потрібно копіювати;

– натиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, сумістити вказівку миші з виділеною ділянкою і натиснути ліву кнопку миші;

– не відпускаючи ліву кнопку миші, а також клавішу Ctrl, перетягнути копію піктограми вибраного об’єкта на ліву панель і сумістити її з піктограмою папки, де знаходиться місце призначення. При перетягуванні з’являється пунктирна лінія, яка показує місце, куди буде скопійовано або переміщено текст;

– коли пунктирна лінія займе місце призначення тексту, кнопка миші відпускається для початку переміщення або копіювання тексту.

Якщо проходить операція переміщення, то клавішу Ctrl не натискати.

При операції копіювання появляється знак “+” рядом з вказівником миші.

2. Метод вирізання і вставки.

А. Виділяємо фрагмент тексту, який Ви хочете скопіювати (перенести).

В. В меню Правкавікна програми Проводник вибираємо команду Копировать (Вырезать) або натискаємо клавіші <CTRL+C> (<CTRL+X>) для копіювання (переміщення) вибраного фрагменту в буфер обміну.

С. Поміщаємо курсор туди, куди хочемо вставити фрагмент.

D. У меню Правка вікна програми Проводник вибираємо команду Вставить або натискуємо клавіші <CTRL+V> для вставки вибраного фрагменту.

 

Перенесення слів.

Операція перенесення слів у текстовому редакторі Word може виконуватися автоматично або вручну (вимушено).

А.Вручну.

Розрізняють два різновиди перенесення слів:

§ звичайне перенесення;

§ вводиться в текст натисненням клавіші [-] дефіс. Знак переносу завжди видно в тексті. (Таке перенесення бажано не використовувати);

§ необов’язкове або м’яке перенесення.

Вводиться в текст натисненням комбінації клавіш [Ctrl]+[-]. М’яке перенесення роздрукується як звичайний дефіс тільки в тому випадку, якщо Word розриває на ньому слово в кінці рядка.

Б.Автоматично

Потрібно виконати команду Сервис\Язык\Расстановка переносов. З’явиться діалогове вікно, з допомогою якого можна автоматично проставити переноси слів. Автопереніс здійснює перенесення лише тих слів, для яких вказані місце переносу у словнику.

Часто при роботі з текстовим редактором комбінують два методи перенесення.

Недруковані символи.

Вони використовуються для того, щоб при наборі тексту показати кінець абзацу, пробіли, символи табуляції і т.п. Недруковані символи на папері не друкуються, хоча можуть бути показані на екрані. Наприклад:

символ кінця абзацу з’являється, коли натиснути клавішу Enter;

символ табуляції (тобто зсув тексту на 8 символів вправо) - з’являється при натисненні клавіші табуляції Tab;

символ м’якого переносу з’являється коли натиснути комбінацію клавіш Ctrl+”-“;

ознака примусового переходу на новий рядок всередині поточного абзацу. Поточний рядок буде перерваний і текст буде продовжений з нового рядка, але це буде той самий абзац. Такий перехід відбувається при натисненні на клавіатурі комбінації клавіш Shift+Enter.

Щоб недруковані символи зображалися на екрані, клацніть мишею по кнопці із зображенням символу кінця абзацу на панелі інструментів Стандартная.

 

Рекомендації по введенню та редагуванню тексту.

1. Не використовуйте пробіли для вирівнювання тексту.

2. Для вирівнювання тексту в редакторі можна задавати відступи, табуляції, типи вирівнювання.

3. Не вилучайте із тексту символи кінця абзацу .

4. Форматування задане для абзацу, зберігається не в самому тексті, а разом з ознакою кінця абзацу. Тому при вилученні цього символу абзац залишається без свого форматування і зливається з наступним абзацем.

5. Якщо натиснути клавішу Enter, щоб розпочати введення наступного абзацу, редактор автоматично переносить на нього форматування, успадковане від попереднього абзацу.

 

Завдання.

 

1. Створіть документ, вставте у нього текст (за своєю спеціальністю), який знайдіть в електронній марежі Internet, знайдіть в ньому слова, які часто вживаються, і створіть для них елементи автотексту.

2. Багатомовний текст (українська, англійська, російська мови) перевірити на правопис; тексти, що написані слов‘янськими мовами, оформити з переносом слів.

3. Переформатувати текст

- сторінка: А4, поля 2х2х2х2;

- абзац для основного тексту: інтервал між рядками 1,3; інтервал між абзацами Авто; шрифт Times New Roman 14;

- абзац для цитат: відступ справа 2 см, зліва 2 см; інтервал між рядками -1; шрифт Times New Roman 11, Курсив.

 

Контрольні питання.

1. Класифікація текстових редакторів.

2. Робота з діалоговими вікнами.

3. Як створити новий текстовий документ?

4. Як задати розмір шрифту?

5. Для чого призначені недруковані символи?

6. Як вставити номери сторінок?

7. Як замінити слово іншим у всьому тексті?.

8. Як скопіювати фрагмент тексту?

9. Як вилучити речення з тексту?

10. Які пособи перенесення слів у наступний рядок Ви знаєте?

11. Як вставити символ у текст?

12. Яка різниця між клавішами Del і Backspace?

13. Як відмінити попередню дію?

14. Як роздрукувати текстовий документ?

15. Як відкрити текстовий документ?

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 529; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.006 с.)