Практична работа №11. Створення мультимедійних презентацій за допомогою програми Microsoft PowerPointМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практична работа №11. Створення мультимедійних презентацій за допомогою програми Microsoft PowerPointГод

Мета: Ознайомитися та на практиці засвоїти основні принципи, методи та засоби створення мультимедійних презентацій за допомогою програми Microsoft PowerPoint.

 

Теоретичні відомості

 

Програма PowerPoint є лідером серед систем для створення презентацій. З її допомогою текстова і числова інформація легко перетворюється в професійно виконані слайди і діаграми, придатні для демонстрації перед аудиторією. Після завершення роботи над презентацією можна надрукувати отримані слайди на папері, вивести їх на фотоплівку, додати до слайдів замітки доповідача, а також підготувати діапозитиви для демонстрації на екрані за допомогою проекційного апарату.

Робота в режимі слайда

У цьому режимі зручно конструювати або коректувати окремі слайди презентації. Тут можна вводити і редагувати текст, вставляти графічні об'єкти, діаграми (графіки) і таблиці. Крім того, слайд можна доповнити власним фоном і текстовими коментарями.

Робота в режимі сортування

У цьому режимі мініатюрні копії слайдів усієї презентаційної послідовності розташовуються рівномірними рядами у вікні перегляду. Користувач може простежити вплив будь-якого загального параметра, такого як оформлення фону слайдів або вибір колірної схеми, на вигляд презентації в цілому. У цьому режимі відсутня можливість зміни змісту конкретних слайдів, зате доступні засоби їхнього видалення, дублювання і зміни порядку демонстрації.

За допомогою даного режиму можна перед друком або демонстрацією презентації перевірити її на наявність суперечливих слайдів або грубих помилок у представленні інформації. Режим сортування слайдів також використовується для задання і зміни перехідних ефектів, що реалізуються на екрані при зміні слайдів під час демонстрації презентації.

Робота з графічним зображенням

Програма має великі можливості по імпорту й обробці вже створених графічних зображень. У PowerPoint векторне зображення можна створювати на основі примітивів, будувати на основі зображень колекції, що поставляється в комплекті з програмою PowerPoint (у головному меню Вставка, Малюнок), або одержувати шляхом імпорту зображень, підготовлених у різних форматах (наприклад, CorelDRAW(.cdr)).

Перелік основних можливостей PowerPoint по обробці векторних зображень:

· створення найпростіших графічних примітивів: еліпсів, прямокутників, стрілок, елементів блок-схем, винесень, сполучних ліній і т.д.;

· масштабування зображення;

· групування зображень з метою формування нового;

· розгрупування складного зображення і його перегрупування;

· коректування найпростіших елементів зображення (ліній, точок);

· зміна товщини ліній;

· додавання до зображення ефекту тривимірності і тіні;

· розфарбування і перефарбування зображень;

· дублювання зображень

Робота з текстом

Текст - один з основних елементів будь-якого слайда. Його можна ввести через клавіатуру або імпортувати з іншого додатка, наприклад з MS WORD. Створення текстового елемента і наступна зміна виконується майже так само, як це робиться в MS WORD.

У PowerPoint забезпечуються наступні можливості роботи з текстом:

· визначення шрифту, накреслення, розміру, кольору і спеціальних параметрів;

· визначення інтервалів між рядками;

· визначення відступів;

· вирівнювання тексту;

· обертання тексту;

· формування тексту з графічними елементами;

· маркірування тексту;

· використання позицій табуляції;

· обрамлення тексту рамкою;

· вирівнювання декількох текстових елементів на слайді щодо виділеної позиції;

· рівномірний розподіл декількох текстових елементів;

· дублювання текстових елементів;

· застосування до текстового елемента ефектів для графіки.

Анімація об'єктів слайда

У ході демонстрації слайда абзаци маркованих списків, графічні і текстові елементи можуть з'являтися усі відразу, або послідовно. Усі не анімаційні об'єкти з'являються на слайді одночасно при його відкритті. Потім послідовно з'являються об'єкти, для яких встановлений ефект анімації.

Створення анімації на слайді включає :

· вибір анімація і звуковий супровід окремого об'єкта (у головному меню вибрати Показ слайдів, Настроювання анімації);

· встановлення параметрів анімації (початок анімації, швидкість появи, напрямок руху об’єкту );

· встановлення послідовності появи об'єктів на слайді;

· у різних версіях програми PowerPoint набори ефектів розрізняються.

Презентація

Це публічне представлення певної інформації. Метою презентації може бути представлення досягнень організації або окремої людини, реклама продукції, висвітлення різноманітних заходів, перспектив розвитку інформаційних технологій тощо.

Презентації можуть проводитися на виставках, конференціях та семінарах, у навчальних аудиторіях, в офісах та торгових залах, демонструватися по телебаченню, транслюватися по радіо.

Презентації як спосіб представлення інформації зазвичай містять текст, ілюстрації до тексту для кращого його сприйняття, звукові та відеофрагменти. Раніше, до використання комп’ютерів , текст презентації озвучував доповідач, за ілюстрації правили малюнки, плакати, а звукові фрагменти відтворювалися за допомогою магнітофона.

Для покращення сприйняття презентації сучасні інформаційні технології дозволяють створювати набори електронних слайдів з використанням текстів, графічних зображень, аудіо- та відеофрагментів, робити їх мультимедійними, динамічними, інтерактивними.

Такі набори електронних слайдів називають комп’ютерними презентаціями,або просто презентаціями (рис.11.1). Комп’ютерні презентації є різновидом мультимедійних проектів.

 

Компютерна презентація— це набір кольорових слайдів, підготовлених з використанням інформаційних технологій та призначених для розкриття однієї теми.

 

 

 

Рисунок 11.1 – Комп’ютерна презентація

 

 

Мультимедіа (англ. multi – багато, media – носій, середовище) — одночасне використання різних форм представлення інформації: тексту, графіки, відеофрагментів, анімації та звуку.

 

Програма PowerPoint дозволяє:

· створювати комп’ютерні презентації;

· редагувати презентації, тобто вносити до них зміни;

· форматувати презентації, тобто змінювати їх зовнішній вигляд;

· розміщувати на слайді текст, графічні зображення;

· додавати до слайдів звук і відео;

· налаштовувати ефекти анімації;

· друкувати слайди презентації для використання як роздатковий або довідковий матеріал;

· готувати плівки для кодоскопів та слайдоскопів.

Запустити PowerPointможна кількома способами:

· у меню Пуск вибрати послідовно Всі програми, Microsoft Office, Microsoft Office PowerPoint 2003;

· за допомогою ярлика PowerPoint на Робочому столі;

· відкрити файл презентації, який був створений раніше за допомогою PowerPoint;

· При запуску PowerPoint першим або другим способом відкривається програмне вікно з новою презентацією, яка містить один слайд та має стандартне ім’я Презентація1, яке відображається в Рядку заголовка (рис. 11.2).

 

 

Рисунок 11. 2 – Вікно створення нової презентації

Зазначимо, що робочі вікна всіх програм, які входять до пакета Microsoft Office 2003, мають подібний вигляд, і вікно програми PowerPointдуже схоже з вікном програми Word.

Нагадуємо, що зовнішній вигляд програмного вікна можна змінити. Зокрема, можна додати нові панелі інструментів, перемістити їх в інше місце. Список усіх панелей інструментів можна побачити, якщо в меню Вигляд установити вказівник на пункт Панелі інструментів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.009 с.)