Робота здисками, файлами, папками в TOTAL COMMANDER 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робота здисками, файлами, папками в TOTAL COMMANDER 

Існують програми, які служать не для отримання якого-небудь конкретного результату, а покликані тільки полегшити роботу з іншими програмами. Ці програми називають файловими менеджерами. Всі ці програми призначені для виконання різних дій з дисками, папками (папки також називають директоріями, каталогами) і файлами:

– наочно і повно відображати вміст дисків, папок, файлів з їх різними характеристиками;

– відображати дерево каталогів на диску з можливістю переходу в потрібний каталог за допомогою вибору його на цьому дереві, а також створення, переміщення, перейменування і видалення каталогів;

– просто, зручно і наочно копіювати, перейменовувати, переміщувати і видаляти файли (як по одному так і декілька одночасно);

– виконувати команди в режимі емуляції (імітації) роботи в MS DOS;

– змінювати атрибути (характеристики і властивості) папок і файлів;

– виконувати стандартні дії (перегляд вмісту, запуск на виконання) для файлів різних типів;

– архівувати інформацію (папки і файли) для наступного зберігання і копіювання в об’єктах меншого розміру, виконувати різні операції з архівами і багато що інше.

Однією з таких програм є програма Total Commander (TC), яка представлена на рис.3.2..Total Commander – є файловим менеджером Windows, подібно Провіднику. З іншого боку Total Commander – це сучасний аналог Norton Commander в Windows, який успадкував і зберіг простоту використання, надійність і зручності в роботі від Norton Commander, але в той же час отримав сучасний інтерфейс і багато можливостей з індивідуальної настройки під вимоги конкретного користувача.


Total Commander (раніше WinCmd) – файловий диспетчер для Windows на зразок Провідника Windows. Однак Total Commander використовує інший підхід: у нього дві постійних панелі, розташовані поруч, як у добре відомій DOS-оболонці (NC).

Рисунок 3.2 – Зовнішній вигляд екрана Total Commander

Основні характеристики Total Commander:

- функції клавіатури, близькі до оригіналу (NC для DOS);

- підтримка Drag&Drop за допомогою миші;

- розширене копіювання, переміщення, перейменування й видалення елементів файлової структури (допускається видалення;

- робота з архівами так само, як з підкаталогами. Можна легко копіювати файли в архів і з нього. Відповідна програма-архіватор викликається автоматично. Підтримуються PKZIP, ARJ, LHA, RAR, UC2, ACE, TAR, GZ й TGZ;

- меню "Запуск" (команди, сформовані користувачем) для розміщення в меню, що випадає, часто використовуваних вами DOS, або Windows-програм. Поточний каталог й/або файл під курсором може бути переданий додатку;

- командний рядок для простого запуску програм з параметрами, для цього треба просто набрати ім’я програми або натиснути [Ctrl+Enter] або [Ctrl+Shift+Enter] для додавання файлу під курсором у командний рядок;


- розширений пошук файлів, включаючи пошук тексту в будь-яких файлах, у т.ч. на декількох дисках;

- вбудований переглядач файлів ([F3] або [Alt+F3]) для перегляду файлів будь-якого розміру в шістнадцятирічному, двійковому або текстовому форматі з використанням набору символів ASCII (DOS) або ANSI (Windows). Ширину рядка й розмір шрифту тепер можна настроювати;

- внутрішній розпаковщик від Info-Zip, що дозволяє розпаковувати архіви ZIP без виклику зовнішньої програми;

- настроювана панель інструментів із кнопками для запуску зовнішніх програм або внутрішніх команд меню;

- головне меню, що можна настроювати;

- внутрішні розпаковщики для форматів ZIP, ARJ, LZH, GZ, TAR, RAR й ACE;

- внутрішній ZIP-пакувальник.

Заголовок вікна– стандартний елемент вікна, що містить піктограму і назву додатку (програми), кнопки управління виглядом вікна і станом програми.

Головне меню– містить команди (опції головного меню), всередині яких в свою чергу містяться підкоманди.

Панель інструментів– містить кнопки, відповідні командам і підкомандами Головного меню. Вміст панелі (кількість, функціональне призначення і піктограми кнопок) можу бути встановлений або змінений користувачем, тому може відрізнятися на кожному комп’ютері.

Кнопки дисків– призначені для вибору дисків на відповідній (правій або лівій) панелі натисненням миші.

Вікно вибору дисків– натисненням миші розкривається список дисків, далі можна виконати вибір диска.

Назва поточного каталогу– інформує користувача про те, який диск, каталог (або підкаталог) на відповідній панелі є поточним (робочим).

Праве і ліве вікно (область)– вказує список об’єктів (файлів іпапок), що знаходяться всередині даного об’єкта (каталогу).

Рядок стану– відображає кількість файлів (підкаталогів) в каталозі, їх розмір, а у разі вибору об’єктів – розмір і кількість вибраних (відмічених) об’єктів.

Командний рядок– призначений для набору і виконання (при необхідності) команд MS DOS.

Кнопки функціональних клавіш– наведено підказки по відповідних клавішах, натиснення кнопки викликає ту ж дію, що і натиснення відповідної клавіші (табл. 1).Якщо Total Commander активний, значна частина введення із клавіатури направляється в командний рядок.

Заголовок вікна– стандартний елемент вікна, що містить піктограму і назву додатку (програми), кнопки управління виглядом вікна і станом програми.

Головне меню– містить команди (опції головного меню), всередині яких в свою чергу містяться підкоманди.

Панель інструментів– містить кнопки, відповідні командам і підкомандами Головного меню. Вміст панелі (кількість,функціональне призначення і піктограми кнопок) можу бути встановлений або змінений користувачем, тому може відрізнятися на кожному комп’ютері.

Кнопки дисків– призначені для вибору дисків на відповідній (правій або лівій) панелі натисненням миші.

Вікно вибору дисків– натисненням миші розкривається список дисків, далі можна виконати вибір диска.

Назва поточного каталогу– інформує користувача про те, який диск, каталог (або підкаталог) на відповідній панелі є поточним(робочим).

Праве і ліве вікно (область)– вказує список об’єктів (файлів і папок), що знаходяться всередині даного об’єкта (каталогу).

Рядок стану– відображає кількість файлів (підкаталогів) в каталозі, їх розмір, а у разі вибору об’єктів – розмір і кількість вибраних (відмічених) об’єктів.

Командний рядок– призначений для набору і виконання (при необхідності) команд MS DOS.

Кнопки функціональних клавіш– наведено підказки по відповідних клавішах, натиснення кнопки викликає ту ж дію, що і натиснення відповідної клавіші (табл. 3.1).Якщо Total Commander активний, значна частина введення із клавіатури направляється в командний рядок.

Робота з дисками, папками (каталогами) і файлами Одні і ті ж дії можна виконати декількома різними способами.Зокрема, можна користуватися тільки клавішами управління курсором і функціональними клавішами. При виборі і операціях з об’єктами (файлами і папками) можна користуватися лише кнопками миші, а також використовувати панель інструментів і команди (з підкомандами) Головного меню. Розглянемо деякі приклади дій, що часто виконуються.

Перехід з диска на диск з використанням клавіш управління курсором здійснюється натисненням [Alt+F1] – для лівої панелі, і командою [Alt+F2] – для правої панелі. При цьому буде виведене вікно зі списком допустимих дисків. Далі клавішами управління курсором вибирається ім’я потрібного диска і натискається [Enter].Внаслідок виконаних дій на екрані з’явиться зміст каталогу на вибраному диску. Переміщенням курсору за допомогою [Tab] можна виділити зображене зверху ім’я каталогу, визначаючи тим самим його і вказаний диск як поточний.

Таблиця 3.1– Призначення функціональних клавіш

 

Клавіша Дія
F1 Виклик допомоги
F2 Обновити вміст панелі
F3 Переглянути файл
F4 Редагувати файл
F5 Копіювати об’єкти
F6 Перемішати/переіменовувати об’єкти
F7 Створити папку
F8 Вилучити об’єкти
F9 Активізувати меню над поточною панеллю
F10 Активізувати крайнє ліве меню / Вийти з меню

Увійти в існуючий каталогможна, навівши на нього стрілками управління курсором курсорну смужку і натиснувши [Enter] або навівши покажчик миші на ім’я необхідного каталогу і зробивши подвійне натиснення лівою кнопкою миші.

Вийти з каталогу(в каталог більш високого рівня або безпосередньо на диск) можна, встановивши стрілками управління курсором курсорну смужку в перший рядок (що містить дві крапки) і натиснувши [Enter] або підвівши покажчик миші на вказаний вище об’єкт і зробивши подвійне натиснення лівою кнопкою миші.

Створення папки (каталогу). Каталог створюється на активному диску в головному каталозі або підкаталозі, що досягається переміщенням курсору на відповідну панель і потрібний каталог.Після натиснення клавіші [F7] у вікні, що з’явилося, треба указати ім’я каталогу (папки), що створюється, і натиснути клавішу [Enter].

Для видалення (знищення)папки (каталогу) необхідно вибрати об’єкт (стрілками управління курсором або натисненням миші навести курсорну смужку на папку або каталог) і натиснути [F8]. На запит про підтвердження видалення натиснути [Enter].

Для створення нового файлу(текстового) в якому-небудь каталозі треба перейти в необхідний каталог (увійти в нього), натиснути [Shift+F4], у вікні, що з’явилося, набрати ім’я файлу,натиснути [Enter]. Після появи вікна з повідомленням про те, щотакого файлу ще не існує, необхідно натиснути [Enter].

Для копіювання файлутреба на одній з панелей встановити диск і папку, куди треба скопіювати файл. Потім на іншій панелі встановити папку, де знаходиться файл (або їх група), що копіюється,

помітити (вибрати) файл (або групу) і натиснути [F5]. Після появи інформаційного вікна необхідно натиснути [Enter].

Для вибору файлутреба навести на нього стрілками управління курсором курсорну смужку або підвести покажчик миші на ім’я файлу і зробити натиснення мишею, якщо необхідно вибрати декілька файлів відразу (групу) – вибрати кожний файл і для кожного натиснути [Insert] – при цьому кожний вибраний файл буде відмічений жовтим кольором. Вибір відразу всіх файлів здійснюється натисненням великої сірої клавіші [+] на цифровій клавіатурі, потім натисненням [Enter].

Для переміщення файлувиконуються ті ж дії, що і для копіювання, тільки використовується функціональна клавіша [F6](замість [F5]).

Для перейменування файлувиконуються ті ж дії, що і для переміщення (використовуючи клавішу [F6]), тільки на обох панелях повинен бути встановлений один і той же каталог (де знаходиться файл, що перейменовується), у вікні, що з’являється, необхідно набрати нове ім’я файлу і натиснути [Enter]. Аналогічно здійснюються дії по копіюванню, переміщенню і перейменуванню цілих каталогів (папок).

Для видалення (знищення) файлу(або їх групи) необхідно заздалегідь вибрати їх, потім натиснути [F8], у відповідь на запит про підтвердження видалення необхідно натиснути [Enter].
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.26.60 (0.011 с.)