Папка «Панель управления» містить програми, які дають змогу керувати зовнішнім виглядом екрану і функціонуванням WINDOWS на ПК. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Папка «Панель управления» містить програми, які дають змогу керувати зовнішнім виглядом екрану і функціонуванням WINDOWS на ПК.Інтерфейс з користувачем

Управління об'єктами за допомогою миші

Зручність роботи в середовищі ОС WINDOWS багато в чому забезпечується активним використанням маніпулятора "миша", для якої реалізовано технологію «вкажи і вибери».

Миша має вигляд маленької пластмасової коробочки з двома або трьома клавішами у верхній частині та кулькою в нижній. При переміщенні миші обертається кулька, а відповідний електричний сигнал передається у пам'ять ПК, де він обробляється. Натиснення на клавішу миші зумовлює певну дію. Миша використовується для виконання більшості операцій управління вибором і рисування. Всі ці операції можна виконати і без миші, за допомогою клавіатури, але зручність та ефективність роботи при цьому значно знижуються.

Для роботи з використанням миші необхідна спеціальна програма — драйвер миші. У стандартному комплекті WINDOWS передбачено драйвери для мишей різних виробників, а також для інших аналогічних пристроїв-покажчиків (трекболів, світлових пер, пристроїв ballpoint, inport та ін.). Драйвери цих пристроїв підтримують стандарт «приєднай і працюй» (plug and play). Миші такого типу розпізнаються та вводяться в роботу системи автоматично.

Найчастіше в роботі застосовується ліва клавіша миші. Тому, якщо не вказано на використання правої клавіші, то мається на увазі робота з лівою клавішею миші.


Щоб позначити (виділити) якийсь об'єкт, треба клацнути мишею на ньому, тобто підвести покажчик миші до цього об'єкту, натиснути на її ліву клавішу і відразу ж відпустити останню. Для зняття позначки досить клацнути мишею в якомусь іншому місці.

Клацання також використовується для вибору пункту меню, кнопки, перемикача та ін.

Для виконання будь-яких дій з об'єктом (відкрити папку, запустити програму на виконання, почати роботу з документом тощо) треба двічі клацнути мишею на ньому, тобто підвести покажчик до об'єкта і швидко двічі натиснути на ліву клавішу миші та відпустити її, причому інтервал між повторними натисненнями має бути досить малим. Кожний об'єкт відображається окремим вікном (наприклад папка). Для завершення роботи з цим об'єктом досить клацнути мишею на кнопці, розташованій у правому верхньому кутку вікна.

Для переміщення об'єкту потрібно натиснути на ліву клавішу миші й, утримуючи її затисненою, перемістити мишу, а потім відпустити клавішу (технологія drag and drop).

Клацання правою клавішею миші на об'єкті викликає контекстне меню, тобто набір операцій, які найбільш часто виконуються з об'єктом.


Переміщення об'єкту можна виконати за допомогою не тільки лівої, а й правої клавіші миші. Якщо після її переміщення клавішу відпустити, то додатково з'явиться контекстне меню з можливістю вибору потрібної операції (наприклад, перемістити, скопіювати або скасувати переміщення).

У зв'язку з тим, що миша є головним засобом управління діями у WINDOWS, її можна настроїти так, щоб урахувати особливості користувача (змінити швидкість переміщення; поміняти місцями ліву та праву клавіші для лівші; змінити інтервал між клацаннями при виконанні подвійного клацання, зовнішній вигляд покажчика миші; вмикати режим шлейфу миші для рідкокристалічного екрану у портативному ПК, що дасть змогу краще стежити за переміщенням покажчика). Такі настройки здійснюється натисненням на кнопку «Пуск» і вибором із меню «Настройка» пункту «Панель управления», причому у вікні миші треба двічі клацнути на її значку.

Структура вікна WINDOWS

Для роботи з будь-яким інформаційним об'єктом WINDOWS (папкою, документом, додатком) відкривається своє вікно. В ньому відображається вміст об'єкту й інструментальні засоби для виконання різних операцій. Вікно служить засобом спілкування в рамках WINDOWS користувача з інформаційним об'єктом. З цієї причини ОС і дістала назву windows (вікна).

Вікна мають особливості залежно від виду інформаційного об'єкту, але основні елементи в усіх вікнах однакові. Це дає змогу почувати себе впевнено у процесі роботи з різними вікнами після ознайомлення зі структурою стандартного вікна.

Розглянемо окремі елементи вікна та їх призначення.

Смуга заголовку розташовується у верхній частині вікна. На лівому її кінці є значок системного меню. При клацанні мишею на ньому розкривається меню управління вікном, останні три операції якого продубльовано трьома кнопками управління розмірами вікна. Вони розташовані на правому кінці смуги заголовку. У центральній частині смуги заголовку виводиться назва інформаційного об'єкту, поданого в цьому вікні (ім'я прикладної програми, відкритих документа або папки). Смуга заголовку служить також для переміщення вікна по робочому столі за допомогою лівої клавіші миші.

Меню розташовується під смугою заголовку і містить команди для виконання різних операцій з інформаційним об'єктом. Нижче меню, в разі необхідності, може розміщатися панель інструментів . У ній розташовуються кнопки тих команд із меню, що найчастіше використовуються в роботі. Таке дублювання передбачено для спрощення доступу до цих команд (тут їх можна швидше вибрати).

У робочій області знаходиться змістова частина вікна — інформаційний об'єкт. Наприклад, у робочій області текстового редактору розміщається текст документу, папки — значки документів і папок, що у ній містяться.

Якщо вміст інформаційного об'єкту не поміщається в робочій області, то у правій і нижній частинах вікна з'являються лінійки прокручування .Клацання мишею на кнопках із зображенням трикутника переміщає вміст на один рядок або стовпець у відповідному напряму. Плавне переміщення вмісту можна здійснити пересуванням повзунка за допомогою миші. Щоб переміститися на один екран, потрібно клацнути мишею на лінійці між кнопкою із трикутником і повзунком.

У рядку стану, що розміщується у нижній частині вікна, виводиться інформація про виділений об'єкт або пункт меню.

Рамка визначає межі вікна і використовується для зміни його розмірів.

Заштрихована область у правому нижньому кутку вікна називається вушком . Воно створює місце для захоплення покажчиком миші, щоб можна було змінювати розмір вікна у діагональному напряму.

Якщо на робочому столі відрито кілька вікон, то дії виконуються тільки в активному вікні, смуга заголовка якого має синій колір, а в решті вікон — сірий. Для переходу з одного вікна на інше найчастіше використовують такі способи:

· клацнути мишею на будь-якій видимій частині потрібного вікна;

· на панелі задач клацнути мишею на кнопці потрібного вікна;

· утримуючи затисненою клавішу <Alt>, натискати на клавішу <Таb> доти, доки на панелі, що з'явилася, не буде виділено значок потрібного вікна.

Щоб упорядкувати зображення вікон на робочому столі досить клацнути правою клавішею миші на панелі задач і з контекстного меню, що з'явилося, вибрати потрібний пункт («Каскадом», «Сверху вниз», «Слева направо», «Свернуть все»). В останньому випадку вікна відображаються у вигляді кнопок панелі задач.

 

Діалогові вікна.

Діалогові вікна служать для виведення і зміни необхідних параметрів. Від звичайних вікон вони відрізняються незмінністю розмірів.

Розглянемо окремі елементи управління діалогових вікон.

Поле введення (текстове поле) використовується для введення тексту (наприклад імені файлу).

Командна кнопка застосовується для негайного виконання вказаної на ній дії (наприклад, «Ок», «Применить», «Сохранить», «Отмена», «Закрыть» та ін.).

Перемикачі, кілька з яких можуть бути складені в групу, залежно від призначення в ній можуть бути індикаторними або альтернативними.

Список використовується, коли потрібно обрати одне значення параметра з кількох можливих. Він розміщається у спеціальному вікні, що може мати лінійки прокручування. Списки часто застосовуються для відображення імен файлів.

Комбінований список є комбінацією поля введення і списку. Потрібна інформація задається або у полі введення за допомогою клавіатури, або обирається в списку (наприклад, розмір шрифту, масштаб).

Повзунки дають змогу встановити значення параметра від мінімального до максимального в деякому діапазоні переміщення повзунка (наприклад, інтервал часу між двома клацаннями під час виконання подвійного клацання мишею).

Багато діалогових вікон мають кнопку допомоги «Что это», на якій зображено символ «?» у прямокутнику. Вона знаходиться у правому верхньому кутку вікна поруч із кнопкою закриття. Якщо клацнути мишею на цій кнопці і відпустити її, то поруч із покажчиком з'явиться знак запитання. Потім треба перемістити його до елементу діалогового вікна, що спричинив утруднення, і клацнути лівою клавішею миші. На екрані з'явиться довідкова інформація.

Використання меню
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.01 с.)