Мета: Здобути навики роботи зі створення, редагування та обробки табличних данихМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета: Здобути навики роботи зі створення, редагування та обробки табличних данихТаблиця складається з комірок, які згруповані по рядкам та стовпцям. Нижче наводиться один із можливих прикладів використання таблиці (рис.7.1).

Тип проце-сора Рік Кількість транзисторів Розрядність шини Адресуєма пам'ять MIPS
даних адресів
8086 1978 29 000 16 20 1 М 0.33
8088 1979 29 000 8 20 1 М 0.33
80286 1982 134 000 16 24 16 М 1.2
80386 1985 275 000 32 32 4 Г 6
80486 1989 1 200000 32 32 4 Г 20
Pentium 1993 3 100 000 64 32 4 Г 112
Pentium Pro 1995 7 000 000 64 32 4 Г 200
Pentium ІІ 1997 7 500 000 64 32 4 Г 300

Рисунок 8.1 – Звичайний вигляд таблиці

Створення та видалення таблиць

Створення таблиці

Існує можливість утворити порожню таблицю, а потім заповнити комірки, або перетворити існуючий текст у таблицю. Можна також вибрати одну з таблиць, що пропонується майстром таблиць, або утворити таблицю з існуючих зовнішніх вихідних даних, наприклад, електронної таблиці або бази даних із Microsoft Excel або Microsoft Access. Вказані застосування автоматично формують таблицю.

Утворення порожньої таблиці

Встановіть курсор у позицію, куди треба вставити таблицю. Натисніть кнопку стандартної панелі інструментів — «Вставить таблицу». Виберіть потрібну кількість рядків та стовпців.

Створення таблиць за допомогою панелі інструментів “Таблицы и границы”(Рис.7.2.).

Ця панель викликається на екран за командоюТаблица — Нарисовать таблицуабоза допомогою однойменної кнопки стандартної па­нелі інструментів. Клацанням лівою клавішею миші на кнопці “Нарисовать таблицу” покажчик миші на­буває вигляду олівця .

Рисунок 8.2 – Панель інструментів “Таблицы и границы”

 

Для формування контуру таблиці необхідно встанови­ти олівець на її початок і клацнути лівою клавішею миші; далі штриховий прямокутник, що з'явиться на екрані, розтягується до розмірів таблиці. Розмежувальні лінії рядків і стовпців таблиці проводять­ся "буксируванням" покажчика-олівця в заданому напрям­ку. Непотрібні лінії вилучаються мініатюрною гумкою, яка вмикається за допомогою однойменної кнопки .

Створення таблиць за командою Таблица — Добавить таблицу.

За цією командою на екран монітора викли­кається вікно “Вставка таблицы”(рис.7.3), в якому за­даються кількість рядків та стовпців (за замовчуванням — 5 і 2), а також ширина стовпця таблиці. Спочатку шири­на всіх стовпців однакова, так що таблиця займає все по­ле набору (“Авто”). Можна вибрати також готовий варіант таблицізі спеціального списку, що містить таблиці-зразкі. Зразки викликаються на екран за допо­могою кнопки “Автоформат”.

Рисунок 8.3 – Вставка таблиці

Видалення таблиці або елементів таблиці

Існує можливість видалення однієї або декількох комірок, рядків, стовпців, або цілої таблиці. Можна також видалити вміст комірок, не видаляючи самих комірок.

Видалення таблиці разом з вмістом. Виділіть таблицю. Натисніть кнопку стандартної панелі інструментів — «Удалить в буфер».

Видалення комірок із таблиці. Виділіть комірки, які треба видалити, включаючи символи комірок. Виберіть команду «Удалить ячейки...»у меню «Таблица». Установіть перемикач, що відповідає необхідному параметру.

Видалення рядків або стовпців із таблиці. Виділіть рядки або стовпці, які треба видалити. При видаленні рядків уключіть у виділений фрагмент символ рядка. Виберіть команду «Удалить строки»або «Удалить столбцы»у меню «Таблица».

Видалення вмісту таблиці. Виділіть елемент, який треба видалити. Натисніть клавішу DEL.

 

Редагування таблиці

Додавання комірок у таблицю.Виділіть праворуч від місця вставки стільки комірок (включаючи символи комірок), скільки треба вставити їх у таблицю. Натисніть кнопку стандартної панелі інструментів — «Вставить таблицу». Установіть потрібні параметри.

Додавання рядків або стовпців у таблицю.Виділіть рядок нижче місця, куди треба вставити новий рядок, або стовпець праворуч від місця, куди треба вставити новий стовпець. Виділіть стільки рядків або стовпців, скільки треба вставити їх у таблицю. Натисніть кнопку стандартної панелі інструментів — «Вставить таблицу». Рядок буде вставлений над виділеним рядком, а стовпець — ліворуч від виділеного стовпця.

Зауваження. Для добавлення рядка у кінці таблиці встановіть курсор в останню комірку останнього рядка та натисніть клавішу TAB. Для добавлення стовпця праворуч від останнього стовпця встановіть курсор праворуч від найправішого стовпця таблиці. Виберіть команду «Выделить столбец»у меню «Таблица», а потім натисніть кнопку стандартної панелі інструментів — «Вставить таблицу».

Розбиття таблиці або вставка тексту перед таблицею. Для розбиття таблиці на дві частини виділіть рядок, який буде першим у новій таблиці. Для вставки тексту перед таблицею виділіть її першій рядок. Виберіть команду «Разбить таблицу»у меню «Таблица».

Форматування таблиці

Додавання та видалення обрамлення й заливки. Для автоматичного добавлення обрамлення та заливки виділіть таблицю та виберіть команду «Автоформат...» у меню «Таблица». Нарешті, виберіть потрібний формат із списку «Форматы».

Для добавлення обрамлення та заливки у ручному режимі до всієї таблиці або її частини виділіть відповідне, а потім виберіть команду «Обрамление и заливка...» у меню «Формат» та задайте потрібні параметри.

Для видалення обрамлення та заливки виділіть таблицю, а потім виберіть команду «Автоформат...»у меню «Таблица». Зі списку «Форматы» виберіть «Нет».

Зміна ширини стовпця таблиці. Виділіть стовпець, ширину якого треба змінити. Виберіть команду «Высота и ширина ячейки...» у меню «Таблица», а потім — вкладку «Столбец». Для визначення точної ширини стовпця, введіть число у полі «Ширина столбца». Для встановлення ширини стовпця у відповідності з його умістом натисніть кнопку «Автоподбор».

Зауваження. Можна змінювати ширину стовпця, пересуваючи границі стовпця усередині самої таблиці або, переміщуючи маркери стовпця на горизонтальній лінійці.

Порада. Щоб побачити величину ширини стовпця, встановіть покажчик миші на горизонтальну лінійку та натисніть кнопку миші, утримуючи натиснутою клавішу ALT.

Зміна висоти рядка таблиці. За умовчанням висота рядка встановлюється в залежності від умісту комірок та заданих інтервалів перед та після абзацу. Висоту рядків можна змінювати, але всі комірки одного рядка будуть мати однакову висоту.

Для виконання дії виділіть рядок, висоту якого треба змінити. Виберіть команду «Высота и ширина ячейки...» у меню «Таблица», а потім — вкладку «Строка». Для встановлення ширини стовпця у відповідності з його умістом виберіть параметр «Авто» зі списку «Высота строки».

Для визначення точної ширини рядка виберіть параметр «Точно» зі списку «Высота строки» та введіть число в полі «Значение». Якщо уміст перевищує фіксовану висоту рядка, нижня його частина буде відрізана.

Для визначення точної ширини рядка можна також вибрати параметр «Минимум» зі списку «Высота строки» та ввести число у полі «Значение». Якщо уміст перевищує фіксовану висоту рядка, то вона буде змінена так, щоб уміст поміщався у комірці.

Зауваження. Висоту рядка можна змінювати за допомогою вертикальної лінійки у режимі розмітки сторінки. Виберіть команду «Разметка страницы» у меню «Вид». Пересуньте на вертикальній лінійці маркер рядка.

Зміна інтервалу між стовпцями таблиці. Перейдіть у таблицю. Виберіть команду «Высота и ширина ячейки...»у меню «Таблица», а потім — вкладку «Столбец». Уведіть потрібне число в поле «Интервал между столбцами».

Вирівнювання таблиці або рядків таблиці на сторінці. Виділіть таблицю або рядки, які необхідно вирівняти. Виберіть команду «Высота и ширина ячейки...» у меню «Таблица», а потім — вкладку «Строка». Для вирівнювання таблиці або виділених рядків виберіть один із трьох параметрів зі списку «Выравнивание»: «По левому краю», «По правому краю» або «По центру». Для визначення точного відступу від лівих полів уведіть число у полі «Отступ слева».

Відображення сітки таблиці. Виберіть команду «Сетка» у меню «Таблица».

Вставка символу табуляції у комірку таблиці. Натисніть клавіші CTRL+TAB.

Об’єднання декількох комірок таблиці в одну. Існує можливість злиття двох або більше комірок одного рядка в одну комірку. Наприклад, необхідно злити декілька комірок в одну для утворення заголовка таблиці, що відноситься до декількох стовпців. Злиття комірок можливе лише по горизонталі. Виділіть комірки, призначені для злиття. Виберіть команду «Объединить ячейки» у меню «Таблица».

Розбиття однієї комірки таблиці на декілька. Виділіть комірки, призначені для розбиття. Виберіть команду «Разбить ячейки»у меню «Таблица». Уведіть кількість стовпців, на яку треба розбити кожну комірку. Текст комірки розбивається у залежності від кількості символів абзацу, що знаходяться у ній. Якщо у комірці міститься лише один символ абзацу, то весь текст, що знаходиться у ній, поміщається у найлівішу з нових комірок, а решта залишаються порожніми. Якщо у комірці містяться більше одного символу абзацу, то абзаци розподіляються порівну між комірками.

Сортування даних у таблиці. Виділіть стовпці, по яким треба провести впорядкування таблиці. Виберіть команду «Сортировка» у меню «Таблица», а потім — потрібний спосіб сортування.

Виконання розрахунків у таблиці. Виділіть комірку, в яку треба помістити результати розрахунків. Виберіть команду «Формула...» у меню «Таблица». Якщо у полі «Формула» пропонується не та формула, яку треба використати, видаліть її. Виберіть потрібну формулу зі списку «Вставить функцию». Наприклад, для додавання чисел виберіть SUM. Для посилання на комірки таблиці введіть їх у дужках у формулу. Наприклад, для посилання на комірки A1 та B4 введіть a1;b4. У полі «Формат числа» введіть формат для чисел. Наприклад, для виводу чисел у вигляді відсотків уведіть 0,00%. Результат обчислення з’являється в обраній комірці у вигляді поля. При зміні посилань на комірки для поновлення результату обчислень виділіть потрібне поле та натисніть клавішу F9.

Завдання

1. На робочому диску в папці, ім'я якої збігається з Вашим прізвищем, створити за допомогою Word документ ТАБЛИЦЯ_ФИО (замість ФИО написати своє прізвище), у якому створити таблицю, відповідно до свого варіанта.

2. Шапку таблиці оформити кольором, заливанням, жирним шрифтом, розмір шрифту 13.

3. Об'єднані по горизонталі комірки вирівняти по центрі.

4. Заповнені комірки таблиці вирівняти по центрі, розмір шрифту в комірках установити рівним 12.

5. Незаповнені комірки таблиці оформити курсивом і вирівняти по правому краї.

6. Вставити першим стовпцем таблиці "№ п/п" і заповнити його.

7. Змінити ширину тільки що вставленого стовпця на 1 см.

8. Зробити видимими маркери кінця рядків у таблиці.

9. Виділити маркери кінців рядків таблиці і вставити новий стовпець шириною 0,5 см.

10. Видалити тільки що доданий стовпець наприкінці таблиці.

11. Якщо необхідно, змінити ширину стовпців перетяганням границь стовпців так, щоб слова в шапці таблиці містилися цілком.

12. Перед останнім рядком таблиці вставити 1 новий рядок, заповнити її інформацією.

13. Поміняти місцями новий рядок і попередній.

14. Уставити 2 нові рядки після останнього рядка, заповнити їх.

15. Передостанній рядок видалити.

16. Відсортувати дані в таблиці по зазначеному у варіанті стовпцю.

17. Заповнити порожні комірки, використовуючи обчислення по формулі.

18. Обчислити потрібні величини поза таблицею, пояснюючи результати відповідним текстом.

19. Змінити дані в останньому рядку і перерахувати результати.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.013 с.)