Завантаження текстового редактора Word 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завантаження текстового редактора WordПісля вмикання комп’ютера і завантаження операційної системи Windows, потрібно активізувати команди Пуск\Программы\Microsoft Wordабо клацнути на піктограмі .

Після завантаження редактора на екрані з’явиться його основне вікно (рис.6.1).

Рисунок 6.1 – Вікно програми Microsoft Word.

 

Воно складається з таких основних частин:

· рядок заголовка (1), що містить кнопку системного меню, назви додатка і документа, кнопки для керування розмірами вікна;

· рядок головного меню (2);

· рядки панелей інструментів (3);

· горизонтальна лінійка форматування (4);

· робоче поле (5);

· горизонтальна і вертикальна лінійки прокручування (6);

· кнопки перемикання режимів для роботи з документом (7);

- режим “Обычный” використовується для введення, редагування і форматування тексту;

- режим “Web-документа”;

- режим “Разметка страницы” забезпечує посторінкове зображення документа на екрані так, як він виглядатиме на папері після роздрукування;

- режим “Структура” відображає ескіз усього документа (ієрархію його частин і заголовків), що дозволяє легко змінювати положення його окремих фрагментів.

· рядок статусу (8), що містить таку інформацію:

- номер поточної сторінки (Стр.1);

- номер поточного розділу (Разд.1);

- номер поточної сторінки та кількість усіх сторінок у документі (1/1);


- відстань від верхньої межі сторінки до рядка, де встановлено курсор (На 2,5 см);

- номер поточного рядка (Ст 1);

- кількість знакомісць від лівої межі абзацу (Кол 1);

- повідомлення про виконання системою окремих операцій (ЗАП, ИСПР, ВДЛ, ЗАМ), які викликаються подвійним клацанням лівою клавішею миші.

Більшість із перерахованих частин вікна можна вмикати або вимикати командою Сервис\Параметры\Вид.

 

Створення документа

Створення нового документа можна почати, не використовуючи попередніх заготовок. При запуску Word на екрані з’являється документ з назвою Документ 1 і можна починати введення тексту.

Для швидкого створення документа (без виклику діалогового вікна) на панелі інструментів Стандартная функцію створення нового файла виконує кнопка або з допомогою комбінації клавіш Ctrl+N. Створення документів ґрунтується на стандартному шаблоні-файлі Normal.dot, який містить стиль форматування абзаців та символів, параметри настройки панелей інструментів, клавіатури, меню тощо.

Можна почати створення нового документа активізуючи команду Файл\Создать.Тоді з’явиться діалогове вікно “Создание документа”(рис.6.2.), яке дозволяє створити документ не тільки на базі стандартного шаблону Normal.dot (вкладка Общие\тип документа Новый документ), але використати інші шаблони для створення нового документу.


Шаблони - це зразки документів певного типу, запропоновані системою, які може вибирати, модифікувати сам користувач у діалоговому вікні Файл\Создать.У шаблоні встановлюються поля та інші формати документів, формуються стилі. Їх застосовують для швидкого форматування й узгодження подібних документів. У текстовому редакторі Word є створені розробниками шаблони ділових та особистих листів, звітів тощо.

Рисунок 6.2 – Діалогове вікно Создание документа.

 

Word дозволяє працювати одночасно з декількома документами. Для переходу від одного документа до іншого користуються меню Окно (Windows), в якому показаний список усіх відкритих у даний момент документів. Галочкою в цьому списку помічена назва документа, який є активним, тобто в ньому знаходиться текстовий курсор.

Відкриття документів

Команда Файл/Открыть(комбінація клавіш Ctrl+О, на панелі інструментів кнопка ) викликає діалогове вікно Открытие документа, яке дозволяє відкрити документ.

Основні елементи цього діалогового вікна:

· - розкриваючий список, в якому вибирається папка, в якій знаходиться документ, який потрібно відкрити.

· - текстове поле для введення імені файла.

· - список з якого вибирається формат документа, який потрібно відкрити.

· - кнопка для переходу на дереві каталогів на один рівень вверх.

· - кнопка для створення папки.

Збереження документів.

Команда Файл/Сохранить(комбінація клавіш Ctrl+S, на панелі інстру­ментів кнопка ). Якщо документ, який зберігається, вже був збере­жений, то після виклику команди він буде збережений у своїй папці. На екрані з’явиться діалогове вікно Сохранение документа.

Основні елементи цього діалогового вікна:

· - розкриваючий список, в якому вибирається папка, де повинен зберігатися документ.

· - текстове поле для введення імені файла.

· - список, з якого вибирається формат документа, який потрібно зберегти. (Важливо для збереження інформації, яку в подальшому потрібно обробляти в прогамі Word старішої версії).

Друк документа

Команда Файл/Печать(комбінація клавіш Ctrl+P) викликає діалогове вікно Печать документа, яке дозволяє встановити параметри друку документа. Якщо клацнути кнопкою , то роздруковується весь поточний документ.

У діалоговому вікні, яке з’явиться, можна вибрати:

· тип інформації, яку потрібно роздрукувати (документ, відомості про документ, комбінації клавіш, які використовуються і т.д.);

· діапазон друку (всі, поточну, виділений фрагмент, номера сторінок);

· число копій;

· принтер та його властивості;

· параметри друку (чорновий друк, фоновий друк, види додаткової інформації, яку потрібно надрукувати (відомості, графічні об’єкти і т.д.), подача паперу і т.д.).

 

Редагування тексту.

Для редагування тексту користуються текстовим курсором, спеціальним символом, який вказує місце в рядку, куди буде вводитись наступний символ. У різних програмах курсор може мати різний вигляд, наприклад, прямокутник, що мерехтить, вертикальний штрих, горизонтальний штрих.

Таблиця 6.1– Клавіші та комбінації клавіш, які використовуються для переміщення курсору
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 317; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.008 с.)