Практична робота № 7. Дії з фрагментами тексту. Форматування тексту. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практична робота № 7. Дії з фрагментами тексту. Форматування тексту.Год.

.

Мета: Уміти форматувати тексти і створювати ділові листи.

План

1. Форматування титульної сторінки лабораторної роботи.

2. Написання ділового листа.

3. Створення ділового листа за допомогою майстра листів.

Теоретичні відомості

Сформатувати текст означає надати йому такого вигляду, який потрібен користувачу. Форматування виконують за допомогою команд відповідного меню або кнопок панелі форматування (рис. 7.1), які дають змогу задати таке:

¨ стиль документа;

¨ шрифт;

¨ розмір символів у пунктах (28 пунктів = 1 см);

¨ стиль шрифту: товстий, курсив, підкреслений;

¨ вирівнювання: до лівого краю, до центру, до правого краю, двобічне;

¨ нумерований список;

¨ маркований (позначений) список;

¨ зсув фрагмента ліворуч;

¨ зсув фрагмента праворуч;

¨ текст у рамці тощо.

Для форматування тексту його треба спочатку виокремити (кажуть також: вибрати, виділити). Цей текст буде виділений інверсним кольором. Текст виокремлюють так: клацають на початку фрагмента і перетягують курсор над текстом, утримуючи затиснутою ліву клавішу миші.

 

 


Рисунок 7.1 – Меню програми Word,

панелі Стандартна і Форматування.

 

Розглянемо швидкі способи виокремленняелементів тексту:


¨ щоб виділити слово, треба клацнути на ньому двічі;

¨ щоб виокремити рядок, потрібно клацнути в лівому полі рядка;

¨ щоб виділити речення, треба натиснути на клавішу Shift і клацнути двічі в межах речення;

¨ щоб виділити абзац, потрібно клацнути тричі;

¨ щоб виокремити увесь текст (усі абзаци), треба виконати комбінацію Ctrl + A.

До виділеного фрагмента можна застосувати додаткові ефекти перетворення шрифтів (Формат Þ Шрифти), зокрема, створення верхніх чи нижніх індексів, закреслень і підкреслень, контурів і тіней, інтервалів тощо; а також ефекти анімації: феєрверк, неонова реклама, мурашки, мерехтіння та ін.

Завдання до виконання роботи. Текст для форматування знайти в Interneti.

 

1. Запустити редактор Word з меню “Пуск” або піктограмою на робочому столі.

2. Викликати довідкову систему (закладка “Содержание” пункту “Вызов справки” меню “?”). Довідкова інформація до виконуваної роботи міститься головним чином у книзі “форматирование”).

3. Виділити текст одного з розділів книги (наприклад, глави “анимация текста” розділу “форматирование символов”) та скопіювати його до поточного відкритого документу (“Документ1”). Бажано, щоб скопійований текст містив не менше 20-25 рядків та 3-5 абзаців.

4. Замінити установки шрифту в перших двох абзацах, використовуючи вікно “Шрифт”, яке викликається у пункті “Шрифт” меню “Формат”: тип Arial 12 pt, Bold Italic (напівжирний курсив), синього кольору, з окремо підкресленими словами.


5. Виконати ці ж операції на іншому фрагменті тексту за допомогою піктограм панелі інструментів нижче меню. Чи можна виконати повністю всі вказані операції за допомогою піктограм?

6. Зробити шрифт у виділеному фрагменті тексту розрідженим або ущільненим (закладка “Интервал” вікна “Шрифт”). Як можна керувати мірою розрідження (ущільнення) тексту?

7. Змінюючи параметри абзацу у вікні “Абзац”, яке викликається у пункті “Абзац” меню “Формат”, виконати такі операції:

а) встановити міжрядковий інтервал 1.25;

б) встановити відступ для першого рядка абзацу 0.63 см;

в) вирівняти абзац по ширині;

г) встановити інтервал перед кожним абзацом 6 pt, після – 3 pt;

д) встановити відступ справа 1 см.

Виконати ці операції над окремим абзацом з 4-5 рядків та над усім текстом.

8. Відформатувати окремий абзац, використовуючи піктограму “Формат по образцу” : спочатку виділити абзац із потрібним форматом, потім натиснути на піктограму, після чого вказати абзаци, що підлягають переформатуванню.

9. За допомогою пункту “Список” меню “Формат” виконати такі операції:

10. Відформатувати весь текст документу у вигляді нумерованого списку, при цьому нумерація повинна починатись з 10.

11. Відформатувати весь текст документу у вигляді маркірованого списку, при цьому в якості маркера обрати символ, що відрізняється від стандартних зразків.

12. Встановити розмір табуляції 0.6 см (пункт “табуляция” меню “формат”). Оформити документ як багаторівневий список.

13. За допомогою пункту “Регистр” меню “Формат” зробити всі букви першого абзацу рядковими, інших абзаців – прописними.

14. Оформити весь текст документа у вигляді двох колонок (пункт “Колонки” меню “Формат”). Змінити довільно ширину колонок та відстань між ними. Чи пов’язані ці параметри між собою та шириною сторінки?

15. Оформити текст таким чином: перший абзац – в одну колонку, наступні абзаци – в дві колонки, які починаються на тій же або наступній сторінці.

16. Вийти з редактора Word, не зберігаючи зроблених змін. Знищити всі файли, створені під час виконання роботи.

 

Контрольні запитання

1. Що таке анімація тексту? Які її типи передбачені в редакторі Word?

2. Чи можна окреме слово розмістити вище або нижче рядка, в якому воно розташоване?

3. Які піктограми відносяться до зміни параметрів шрифту, які – до параметрів абзацу?

4. Як переформатувати текст у вигляді нумерованого або маркірованого списку за допомогою піктограм?

5. Як оформлюється багаторівневий список?

6. Для чого використовується пункт “Буквица” меню “Формат”?

7. Що таке нумерований список?

8. Як встановити абзацний відступ?

9. Як виділити фрагмент тексту?

10. Як виділити весь текст?

11. Як виділити абзац тексту?

12. Які способи виділення тексту Ви знаєте?

13. Як створити діловий лист?

14. Яка різниця між копіюванням, перемішенням і вилученням фрагменту тексту?

15. Як перемістити абзац?

 


Практична робота № 8. Робота з таблицями

Год.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 308; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.009 с.)