У Windows меню має вигляд прямокутної області, в якій є ряд пунктів. Обираючи той чи інший з них, можна задавати команди або встановлювати параметри. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У Windows меню має вигляд прямокутної області, в якій є ряд пунктів. Обираючи той чи інший з них, можна задавати команди або встановлювати параметри.Меню бувають стаціонарні (постійно висвічуються на екрані), контекстні (з'являються при клацанні правою клавішею миші на об'єкті, їх вміст залежить від об'єкта) і каскадні (пункти мають підпункти).

Аркуші властивостей є спеціальним видом діалогового вікна, призначеним для задавання властивостей об'єкту, що може мати більше одного аркуша властивостей, кожен з яких називається вкладкою.

Виклик аркуша властивостей здійснюється клацанням правою клавішею миші на об'єкті й вибором із контекстного пункту «Свойства».

У меню деякі пункти можуть висвічуватися із зниженою яскравістю. Це свідчить про те, що вони недоступні у поточний момент.

Праворуч від назв деяких пунктів можуть бути літери — назви "гарячих клавіш". Натискання на них замінює пошук і вибір відповідного пункту меню.

Символ «►» праворуч від пункту свідчить про те, що цей пункт має підменю (каскадне меню). При виборі пункту з трьома крапками («...») на екрані з'являється діалогове меню для задавання параметрів.

Кілька пунктів підряд можуть бути зібрані в групи. Розрізняють індикаторні й альтернативні групи пунктів меню. В індикаторній групі може бути вибрано скільки завгодно пунктів або жодного. Перед кожним вибраним пунктом з'являється символ «√». В альтернативній групі обирається тільки один.

У системі Windows, щоб вказати потрібний об’єкт, використовується одинарне натискання лівої кнопки миші на цьому об’єкті, а для запуску відповідного застосування — подвійне натискання.

Всі програми (застосування, задачі) виконуються в окремих вікнах. Будь-який діалог з користувачем також відбувається у відповідних вікнах. Кожне з вікон у системі Windows має певний стандартизований набір компонентів. У верхньому рядку вікна знаходяться: піктограма системного меню, за нею — заголовок вікнаі, нарешті, — кнопки мінімізації, максимізації та закриття вікна. Далі ідуть меню вікната панель інструментів. Вміст панелі обрамляється горизонтальноюта вертикальною лінійками прокрутки.

Якщо на поверхні робочого столу натиснути праву кнопку миші, то на екрані з’явиться контекстне меню. Команда Упорядочить значки дозволяє виконувати упорядкування елементів робочого столу за наступними признаками: по имени, по типу, по размеру, по дате, автоматическ, що зображено на рис.2.2..

Рисунок 2.2. Команда «Упорядочить значки»

 

Завдання.

1. Відкрийте вікно Мой компьютер, використовуючи наступні способи:

1.1. Подвійним натисканням по піктограмі Мой компьютер. Зверніть увагу на те, що на панелі задач з’явилась відповідна кнопка. Закрийте вікно, зробив клік на кнопці закриття вікна

1.2. Натисніть правою клавішею по піктограмі Мой компьютер і скориставшись контекстно-незалежним меню, оберіть пункт Открыть. Закрийте вікно, скориставшись кнопкою закриття вікна.

1.3. Відведіть мишу та відкрийте вікно Мой компьютер, використовуючи тільки клавіатуру.для цього натисніть клавішу [Tab], для того, щоб передати управління з панелі задач на робочий стіл. Потім за допомогою клавіш управління курсором виділити папку Мой компьютер і натисніть клавішу [Enter].

2. Натисніть правою клавішею миші на робочому столі. З’явиться контекстне меню робочого столу. Декілька разів оберіть команду контекстного меню Упорядочить значки та упорядкуйте піктограми: а) по размеру; б) по типу; в) по имени; г) по дате.

3. Натисніть правою кнопкою миші на робочому столі. Оберіть команду контекстного меню Упорядочить значки та Автоматически. Зверніть увагу на наявність (відсутність) флажку біля команди. Якщо флаг вже стооїть, не робіть нічого, в протилежному випадку – оберіть Упорядочить значки та Автоматически, натиснув лівою кнопкою миші по останньому.

4. Перетащіть будь-яку піктограму на робочому столі, клікнув лівою кнопкою по піктограмі та перемістив мишу, не відпускаючи лівої кнопки. Відпустіть мишу. Що відбулося?

5. Знов оберіть команду контекстного меню робочого столу Упорядочить значки Автоматически. Знімить флажок біля пункту меню Автоматически кліком на цьому пункті.

6. Знову спробуйте перемістити по робочому столу декілька піктограм. Що змінилось у порівнянні з пунктом 4?

7. Оберіть команду контекстного меню робочого столу Выстроить значки. Що змінилось на робочому столі?

8. Відкрийте головне меню ситеми, натиснувши на кнопку Пуск. Перегляньте і запишіть у звіт стандартні пункти (команди) та визначте їх призначення.

9. Розгляньте можливості із пошуку потрібних файлів і папок с.25. Виконайте пошук файлів усіма можливими способами, опишіть їх.

10. Використайте усі способи для одержання довідкова інформація.

 

Контрольні питання

Поняття про графічний інтерфейс.

Поняття Робочий стіл.

Поняття Файл, Папка, Ярлик.

Поняття Меню та Контекстне меню.

Основи Windows.

Етапи розвитку Windows.

Операційна система.

Класифікація пакетів прикладних програм.

Поняття файлової системи.

Поняття Папка, Файл, Ярлик.

Робочий стіл та його елементи.

Інтерфейс з користувачем.

Структура вікна в Windows.

14. Керування об‘єктами в Windows.


Практична робота № 3. Файлові системи. Робота з файловими системами в і у файлових менеджерах. (Програма Провідник і TOTAL COMMANDER)

Год.

 

Мета: Навчитися створювати, перейменовувати, копіювати, переміщувати, знищувати, відновлювати, архівувати об’єкти користуючись програмою Провідник і WC.

 

План

1. Набуття практичних навичок виконання дій над об’єктами за допомогою програми Провідник.

2. Виконання операцій над файлами, папками та ярликами у WC.

Теоретичні відомості

Програма Провідник

Для управління файлами і папками у Windows 9X існує спеціальна програма Провідник. Вона запускається таким чином: Пуск – Программы - Проводник. На екрані відкривається таке вікно (рис.3.1):

 
 

Рисунок 3.1. Вікно програми Провідник.

 

На лівій панелі Провідника відображається жорсткий диск і його папки. На правій панелі відображається список файлів і папок, які зберігаються в папці, котра виділена на лівій панелі.

Значок “+” біля значка диску чи папки на лівій панелі означає згорнуту папку, означає що ця папка містить інші вкладені папки. Значок “ – “ означає розгорнуту папку. Для того, щоб розгорнути папку, потрібно клацнути лівою кнопкою миші по “+”, для того, щоб згорнути папку - потрібно клацнути лівою кнопкою миші по “-”.

Для того, щоб відкрити зміст папки на правій панелі, необхідно клацнути мишкою на її значку у лівій панелі, або двічі клацнути мишкою на її значку у правій панелі.

Операції по створенню, перейменуванню, знищенню, переміщенню і копіюванню файлів і папок у програмі Провідник аналогічні цим же операціям у вікні Мій комп'ютер.

Пошук файлів і папок. Досить часто виникає необхідність знайти деякий об'єкт, місце розташування якого невідоме, а іноді і ім'я якого не зовсім точне. Для цього використовують операцію автоматичного пошуку. Пошук об'єктів у Windows здійснюється за допомогою спеціальної програми, яка включається командою Пуск – Поиск - Файлы и папки.

Першу вкладинку Ім'я і розміщення використовують для введення імені чи фрагмента імені об'єкта. Друга вкладинка Дата дозволяє задати інтервал часу створення чи останньої зміни об'єкту. Третя вкладинка Дополнительно призначена для введення деякої додаткової інформації, а саме можна здійснити пошук файлів по заданому текстовому фрагменту, по типу або по розміру. Після закінчення всіх установок на вкладинках для початку процесу пошуку натискується кнопка Найти. Результати пошуку виводяться у додатковому нижньому полі цього самого діалогового вікна, яке з'являється після закінчення пошуку.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 184; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.221.70.232 (0.009 с.)