MS WORD. Форматування шрифту. Текстові спецефекти.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

MS WORD. Форматування шрифту. Текстові спецефекти.Відповіді

1. Прикладні системи. Текстові редактори. Призначення та функції MS WORD.
2. MS WORD. Введення тексту. Вибір фрагменту. Основні засоби редагування тексту в Microsoft Word. Копіювання, переміщення та вилучення фрагменту тексту.
3. MS WORD. Абзаци. Форматування абзацу.
4. MS WORD. Пошук та заміна в тексті. Переміщення в документі. Закладки.
5. MS WORD. Вставка символів. Форматування символів. Рамки та тіні.
6. MS WORD. Списки. Списки з маркерами. Списки з нумерацією. Багаторівневі списки.
7. MS WORD. Стилі. Призначення стилів. Шаблони документів. Оформлення сторінок. Масштабування. Параметри сторінки.
8. MS WORD. Колонки. Створення та форматування колонок.
9. MS WORD. Таблиці. Створення таблиць. Форматування таблиці та сортування її елементів.
10. MS WORD. Вставка об’єктів в документ. Редагування об’єктів.
11. MS WORD. Ілюстративна графіка. Імпорт графіки з файлів. Форматування ілюстрацій.
12. MS WORD. Ділова графіка. Створення блок-схем.
13. MS WORD. Форматування шрифту. Текстові спецефекти.
14. MS WORD. Вставка об’єкту WORDART в документ.
15. MS WORD. Введення математичних формул за допомогою команди форматування. Рамки та тіні.
16. MS WORD. Колонтитули. Вставка колонтитулів. Масштабування документів.
17. MS WORD. Формули в таблиці. Обчислення за допомогою формул.
18. MS WORD. Вставка розриву сторінки. Нумерація сторінок. Зноски. Вставка зносок.
19. MS WORD. Створення таблиць. Редагування таблиць. Побудова графіків.
20. MS WORD. Перетворення тексту на таблицю і навпаки. Рамки. Тіні.
21. Табличний процесор Excel і його призначення. Інтерфейс табличного процесора. Ім'я і розширення файлу, створеного в Excel.
22. Структура електронної таблиці (рядки/стовпці в Excel). Форматування робочого листка Excel.
23. Введення даних в Excel. Типи даних в Excel. Редагування даних в Excel.
24. Форматування клітинки в Excel.
25. Абсолютна і відносна адресація в Excel.
26. Організація обчислень в Excel.
27. Використання функцій в Excel.
28. Графічний аналіз рядів даних. Створення графіків і діаграм засобами табличного процесора.
29. Редагування діаграм в Excel.
30. MS EXCEL. Обов'язкові елементи діаграм.
31. Впорядкування даних у середовищі електронних таблиць. Використання фільтрів.
32. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних, текстових і фінансових функцій табличного процесора.
33. Презентації, комп’ютерні презентації, їх класифікація та призначення. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.
34. Загальні вимоги до структури та дизайну комп’ютерних презентацій.
35. Створення комп’ютерних презентацій. Макет слайду і основні команди для його вибору.
36. MS POWER POINT. Вставлення, редагування та форматування текстових об’єктів та таблиць.
37. MS POWER POINT. Вставлення, редагування та форматування графічних об’єктів.
38. MS POWER POINT. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда.
39. MS POWER POINT. Використання гіперпосилань і кнопок дій.
40. MS POWER POINT. Налаштування демонстрації презентації.
41. Публікації. Комп’ютерні публікації. Загальна характеристика видавничої системи MS PUBLISHER.
42. MS PUBLISHER. Створення публікації.
43. MS PUBLISHER. Створення бюлетеня.
44. MS PUBLISHER. Створення буклета.
45. Структура веб-сайтів, різновиди веб-сторінок.
46. Поняття про мову HTML. Основні теги і атрибути.
47. HTML. Встановлення параметрів сторінки сайту, введення й форматування елементів сторінки.
48. HTML. Форматування тексту. Списки на веб-сторінках.
49. HTML. Таблиці на веб-сторінках.
50. HTML. Графіка на веб-сторінках.
51. HTML. Фрейми.
52. Створення статичної веб-сторінки у програмі MS PUBLISHER, вибір її типу й оформлення.
53. Огляд технологій веб 2. Поняття веб-журналу й різновиди веб-журналів. Створення й оформлення веб-журналу, публікація повідомлень у веб-журналі та настроювання його параметрів. Веб-спільноти. Вікі-технології.
54. Програмні засоби навчального призначення

 

55. Типи даних які використомуються в сучасних базах даних.

56. основи теорії реляційних баз даних.

57. MS ACCESS. Створення баз даних.

58. Створення,перегляд та модифікація структур таблиць в MS ACCESS.

59. Пошук, сортування, індексування та фільтрація даних в таблицях СУБД ACCESS.

60. Створення та робота з простими, табличними та складеними формами в ACCESS.

61. MS ACCESS. Запити. Типи запитів. Можливості запитів.

62. MS ACCESS. Форми. Створення форми, командних кнопок у формі.

63. Створення простого звіту а ACCESS.

 

11. MS WORD. Ілюстративна графіка. Імпорт графіки з файлів. Форматування ілюстрацій.
У Word є фільтри, за допомогою яких у документи можуть бути імпортовані ілюстрації, що зберігаються у вигляді файлів у найбільше поширених графічних форматах (РСХ, BMP, GIF, TIFF і т.д.). Проте існує і засіб вставки малюнків за допомогою команди Вставка > Рисунок >(Картинки - для Word 97). У діалоговому вікні, що розкривається , є перегляд, що дозволяє побачити зображення перед упровадженням його в документ.Ілюстрація поміщається в те місце документа, у якому знаходився курсор вводу до вибору команди Вставка > Рисунок >(Картинки - для Word 97). Ілюстрації можуть переміщатися, копіюватися, вилучатися, масштабуватися, корегуватися або частково ховатися. Перед проведенням яких-небудь операцій необхідно вибрати ілюстрацію за допомогою подвійного натискання мишею (для Word 97 - натисканням миші і вибором у Действия на панелі інструментів Рисование опції Разгруппировать).
Імпортування графіки в документ Word
Вставка малюнка в документ Word з іншої програми (з файлу)
Для вставки вмісту графічного файлу необхідно виконати:
Клацнути місце вставки малюнка
У меню Вставка вибрати команду Малюнок, а потім - команду З файлу ...
Вибрати малюнок, який слід вставити
Двічі клацніть малюнок, який слід вставити
Вставка малюнка або картинки з колекції в документ Word:Вкажіть місце вставки малюнка або картинкиУ меню Вставка виберіть команду Малюнок або Натисніть кнопку Додати картинку на панелі інструментів Малювання, а потім в Області задач виберіть розділ Упорядкувати картинки. З'явиться вікно Вибране - Колекція картинок, в якому необхідно вибрати потрібну категорію в Колекції Microsoft Office
Виділіть потрібний малюнок, а потім виберіть команду Копіювати в меню, що, після цього натисніть кнопку Вставити на панелі інструментів
Після завершення роботи з колекцією натисніть кнопку Закрити у вікні Вибране - Колекція картинок
ФОРМАТУВАННЯ РИСУНКІВ
Будь-який рисунок поміщається в кадр-рамку, розміри якої мають бути сумірними з розмірами сторінки або її частини, виділеної користувачем для рисунка.
Попередження. У випадках, коли кадр рисунка виходить за межі сторінки, система не розриває його на частини, і він може цілком зникнути з екрана. Щоб уникнути цього, варто старанно узгоджувати розміри виділеного поля з кадром рисунка або залишати для рисунка поле явно більших розмірів.
Для збільшення або зменшення розміру будь-якого рисунка необхідно виділити його кадр із маркерами, встановити покажчик миші ( , ) на один із маркерів, натиснути на ліву клавішу миші і "відбуксирувати" його в потрібному напрямку на необхідний розмір, а потім відпустити клавішу миші (див. рис. 8.39, б). Кадр виділяється клацанням лівою клавішею миші на межі поля рисунка. Забрати виділення можна клацанням зазначеною клавішею на порожньому полі екрана.
Клацання лівою клавішею миші у полі рисунка активізує курсор , "буксируючи" який можна переміщати рисунок як у межах сторінки, так і між сторінками.
Для обрамлення рисунка можна скористатися командою Формат–Границы и заливка.
Навіть при нормальному розміщенні рисунка його положення на сторінці залишається непостійним, тому що він починає "плавати" по тексту під час його редагування. Настройка формату рисунка дає змогу вирішити всі проблеми, пов'язані з його розміщенням у документі. Вона виконується за командою Формат – Рисунок, яка викликає на екран однойменне вікно із шістьма вкладками У цьому вікні можна встановити висоту і ширину рисунка, задати спосіб його обтікання, вибрати варіант розміщення рисунка на сторінці та задати ряд інших параметрів.
Вкладка «Цвета и линии» визначає колір заливання фону рисунка, колір, товщину і тип ліній його рамки. Параметр «Нет линии» поля «Цвет» знімає (знебарвлює) рамку рисунка.
Вкладка «Размер» дає змогу вибрати або встановити висоту та ширину рисунка, а вкладка «Положение» – варіанти його розміщення на сторінці.
Вкладка «Обтекание» керує обтіканням тексту навколо кадру рисунка (рис. 8.41). Вона активізується, коли р, коли розмір рисунка малий і навколо нього утворилися порожні поля.
Вкладка «Рисунок» здійснює обрізування рисунка, а та-кож установлює колір, яскравість та контрастність його зображення.
Вкладка «Надпись» використовується для доповнення рисунка написами, текстом і формулами. При цьому допускається зміна параметрів шрифту всіма доступними засобами.
Отже, процедура форматування дає змогу не тільки вставити рисунок у текст із відповідним оформленням, а й жорстко зв'язати його з елементами тексту.

Введення даних

У комірки робочого листа можуть бути введені дані трьох типів: числа, формули і текст. Числа (до них ми відноситимемо також значення дати і часу) є величини, що використовуються в обчисленнях, скажемо для визначення кількості днів, на яку прострочено повернення відеокасети або для розрахунку нарахованих відсотків на депозит за певний період часу. Формулами називаються інструкції, що вводяться в комірки, відповідно до яких проводяться обчислення. Текст - це інформація, що не є ні числом, ні формулою. Текст обробляється як послідовність символів, навіть якщо він є набором цифр. Дані можуть вводитися тільки в активну комірку - або безпосередньо, або з використанням рядка формул, який розташований під панеллю інструментів у верхній частині екрану, Виберіть потрібну комірку, а потім починайте введення даних. У коміруі з'явиться курсор, а символи, що вводяться, відобразяться як в комірці, так і в рядку формул; при цьому стануть доступними кнопки управління рядка формул. Якщо при введенні даних відбулася помилка, клацніть в рядку формул на кнопці Відміна із зображенням хрестика червоного кольору. Відміняється введення і за допомогою натиснення клавіші [Esc] на клавіатурі. Натисніть кнопку Введення (на ній зображена галочка зеленого кольору), щоб закінчити введення даних, — кнопки рядка формул зникнуть. Для завершення введення і переходу до іншої комірки скористайтеся клавішею [Enter]. За умовчанням програма Excel підтримує функцію автозавершення для введення даних в комірку. Якщо декілька початкових символів, введених в активну комірку, співпадають з символами, що знаходяться в будь-якій з комірок цього стовпця, то інша частина символів буде введена автоматично. У Excel проводиться автоматичне введення тільки тих записів, які містять текст або текст у поєднанні з числами. Записи, що повністю складаються з чисел, дат або часу, необхідно вводити вручну. У разі, коли введені числові значення не поміщаються в комірку із-за недостатньої ширини стовпця, замість них на екрані відображається декілька символів дієза (#). Проте, вміст такої комірки ви можете побачити в спливаючому вікні, встановивши на ній покажчик миші.

Редагування даних

Існує два способи зміни вмісту комірки. При введенні у вибрану комірку нового значення стара інформація замінюється тою, що вводиться. Це найпростіший спосіб замінити помилково введене числове значення (наприклад, 15 замість 17) або виправити рядок, що містить невелику кількість символів, або короткий текст. Якщо ж комірка містить громіздку формулу або довгий рядок символів, які необхідно лише трохи скоректувати, найкраще використовувати рядок формул. Для цього спочатку клацніть на комірку і встановіть курсор введення в рядок формул, а потім скористайтеся мишею або клавіатурою і внесіть правку. Перейти в режим редагування активної комірки дозволяє і функціональна клавіша [F2]. Ви можете також виконати подвійне клацання на комірці і внести зміни прямо в ній. Прийоми редагування вмісту комірки такі ж, як і в будь-якому текстовому редакторові: для виділення символів в комірці використовуються клавіші управління курсором, а для їх видалення - клавіші [Delete] і [Backspace]. Після закінчення редагування досить натиснути клавішу [Enter] або клацнути на кнопці Введення в рядку формул. Для видалення вмісту виділіть потрібну комірку, а потім натисніть клавішу [Delete] або клацніть на комірці правою кнопкою миші і в контекстному меню, що відкрилося, виберіть пункт Очистити вміст. Не слід викликати команду Видалити, оскільки при цьому комірки віддаляються з листа, а сусідні комірки зрушуються і займають їх місце.

Типи даних Excel

Числовий тип.

Можливі такі основні форми числа: ціле, дійсне, з експонентою, дробове. Для цілого числа допустимо використовувати цифри 0 . 9, а також знаки + і -. Дійсне число включає додатково крапку, яка розділяє цілу і дробову частини. Число з експонентою складається з мантиси і порядку, розділених латинською літерою е або Е.

Наприклад: 4.89Е+04=4.89*104=48900.Мантиса — 4.89, порядок — 4. Число з експонентою трактується як мантиса, помножена на 10 у степені, що дорівнює порядку.

Для введення дробового числа слід ввести цілу частину числа, потім символ пропуску, далі чисельник, символ / і знаменник. Якщо ціла частина числа відсутня, то слід ввести на її місце 0. Дата вводиться у форматі ДД/ММ/РРРР, а час — у форматі ГГ:ХХ:СС.

При індикації чисел у полі клітинки форма їх представлення залежить від ширини стовпця. У стандартному форматі в клітинці розміщується вісім символів. Цілі числа Excel виводить у формі цілого, навіть якщо вони введені у формі з експонентою. Якщо зображення числа містить більше ніж вісім символів, то воно округлюється. Якщо і це не допомогає, то число виводиться у формі з експонентою.

Слід пам'ятати, що в оперативній пам'яті число зберігається з тією точністю, що задана при його введенні.

Текстовий тип.

Якщо дані вводяться не у форматі числа, то Excel сприймає їх як текст. Якщо Excel може інтерпретувати введені дані як число або формулу, то даним має передувати апостроф (наприклад, якщо вводиться текст 1234, який може сприйнятися як число, тоді рядок введення повинен мати вигляд 1234). Якщо введений у клітинку текст довший, ніж ширина клітинки, то він розповсюдиться вправо на сусідні клітинки, якщо вони порожні. Якщо сусідні справа клітинки не порожні, то текст на екрані урізається, однак у пам'яті комп'ютера цей текст зберігається повністю. При встановленні прапорцяПереносить по словамвкладкиВьіравнивание вікна діалогуФормат ячеек (це вікно викликається командоюФормат/ячейки) текст буде переноситись, займаючи в клітинці декілька рядків.

Формула.

Формула починається із символу ''=''і являє собою сукупність операндів, з'єднаних знаками операцій і круглих дужок. Операндом може бути число, текст, логічне значення, адреса клітинки (посилання на клітинку), функція. В полі клітинки після введення формули може відображатись або формула, або значення, обчислене за формулою. Вид відображення залежить від того, чи включена опціяФормула на вкладці Вид вікна діалогуПараметри. Це вікно викликається комадноюСервис/Параметрн.

Якщо у результаті введення числа або обчислень за формулою клітинка заповнюється символами ''#'', то це означає, що ширина колонки недостатня для виведення значення.

Використання формул

Формула — це сукупність операндів, з'єднаних між собою знаками операцій і круглих дужок. Операндом може бути число, текст, логічне значення, адреса клітинки (посилання на клітинку), функція. У формулах розрізняються ариф­метичні операції і операції відношень. Excel допускає: арифметичні операції + - додавання, - — віднімання, * - множення, / - ділення, ~ — піднесення до степеня; операції відношень > - більше, < - менше, = - дорівнює, <= — менше або дорівнює, >= - більше або дорівнює, <> — не дорівнює.

Арифметичні операції і операції відношень виконуються над числовими операндами. Над текстовими операндами виконується єдина операція &, яка до тексту першого операнда приєднує текст другого операнда. Текстові конс­танти у формулі обмежуються подвійними лапками. При обчисленні формули спочатку виконуються операції у круглих дужках, потім арифметичні опера­ції, за ними — операції відношень.

Функції. Excel містить більше ніж 400 вбудованих функцій. Функція має ім'я і список аргументів у круглих дужках. Аргументами можуть бути числові та текстові константи, клітинки, діапазони клітинок. Деякі функції доступні лише тоді, коли відкрита відповідна надбудова. Для відкриття надбудови слід виконати командуСервис/Надстройки і у діалоговому вікніНадстройкивказати надбудови, які треба відкрити.

Ввести функції у формулу можна вручну або з використанням майстра функцій. Для роботи з майстром функцій слід натиснути кнопку Мастер функций панелі інструментів Стандартная або виконати команду Встав-ка/Функции. При цьому відкривається діалогове вікно Мастер функций — шаг 1 из 2 (мал. 13.16), в якому можна вибрати категорію функцій. При виборі категорії в поле Функций виводиться список функцій даної категорії. У цьому списку можна вибрати потрібну функцію. У рядку стану виводиться короткий опис функції.

Після вибору функції слід натиснути кнопку Далее, у результаті чого відкриється вікно діалогуМастер функций — шаг 2 из 2 (мал. 13.17), в якому можна вказати аргументи функції.

Після натискування кнопкиГотово формула вставляється в активну клітинку.

Обчислення формул.

Коли встановлено автоматичний режим обчислень (цей режим встановлюється за замовчуванням), зміна вмісту клітинок веде до перерахунку формул, які використовують ці клітинки. Для встановлення ручного режиму обчислень слід у вкладціВичисления діалогового вікна Параметри у блоціПронзводить перерасчет встановити режимВручную. У

У цьому режимі Excel виводить словоВичислить у рядок стану всякий раз, коли в листі з'являється необчислена формула. Для переобчислення формул слід натиснути клавішу [F9] (формули переобчисляться в усіх відкритих книгах) або [Shift-F9] (формули переобчисляться тільки в активному листі).

Якщо при обчисленні формули сталася помилка, то в клітинку виводиться повідомлення про помилку, яке починається із символу '' #''. Excel виводить такі повідомлення про помилки: # дел 0 — спроба поділити на нуль або на порожню клітинку; # имя ? — формула використовує неіснуюче ім'я; # н/д — формула посилається на клітинку з невизначеними даними; # число ! — помилка у числі, число неможливо подати в Excel; # ссыл ! — формула посилається на неіснуючу клітинку; # знач ! — помилка при обчисленні функції

Та дужок.

В Excel визначені такі арифметичні операції:

+ — додавання;

– — віднімання;

* — множення;

/ — ділення;

^ — піднесення до степеня.

Вираз Результат

=(3+3)*4 24

=50/2^3 6,25

=45/2/4,5 5

Рис. 40.1. Таблиця «Рахунок на придбання товарів»

Ця таблиця містить такі формули в стовпці Е:

E5: =C5*D5

E6: =C6*D6

E7: =C7*D7

E8: =C8*D8

E9: =E5+E6+E7+E8

====40.3. Використання автозаповнення при введенні формул======================

Як добре видно з попереднього прикладу, у таблицях часто виникає необхідність уведення

Автозаповнення.

Завжди.

Рис. 40.2. Таблиця обчислення

Відстанні

Неправильно.

Відповіді

1. Прикладні системи. Текстові редактори. Призначення та функції MS WORD.
2. MS WORD. Введення тексту. Вибір фрагменту. Основні засоби редагування тексту в Microsoft Word. Копіювання, переміщення та вилучення фрагменту тексту.
3. MS WORD. Абзаци. Форматування абзацу.
4. MS WORD. Пошук та заміна в тексті. Переміщення в документі. Закладки.
5. MS WORD. Вставка символів. Форматування символів. Рамки та тіні.
6. MS WORD. Списки. Списки з маркерами. Списки з нумерацією. Багаторівневі списки.
7. MS WORD. Стилі. Призначення стилів. Шаблони документів. Оформлення сторінок. Масштабування. Параметри сторінки.
8. MS WORD. Колонки. Створення та форматування колонок.
9. MS WORD. Таблиці. Створення таблиць. Форматування таблиці та сортування її елементів.
10. MS WORD. Вставка об’єктів в документ. Редагування об’єктів.
11. MS WORD. Ілюстративна графіка. Імпорт графіки з файлів. Форматування ілюстрацій.
12. MS WORD. Ділова графіка. Створення блок-схем.
13. MS WORD. Форматування шрифту. Текстові спецефекти.
14. MS WORD. Вставка об’єкту WORDART в документ.
15. MS WORD. Введення математичних формул за допомогою команди форматування. Рамки та тіні.
16. MS WORD. Колонтитули. Вставка колонтитулів. Масштабування документів.
17. MS WORD. Формули в таблиці. Обчислення за допомогою формул.
18. MS WORD. Вставка розриву сторінки. Нумерація сторінок. Зноски. Вставка зносок.
19. MS WORD. Створення таблиць. Редагування таблиць. Побудова графіків.
20. MS WORD. Перетворення тексту на таблицю і навпаки. Рамки. Тіні.
21. Табличний процесор Excel і його призначення. Інтерфейс табличного процесора. Ім'я і розширення файлу, створеного в Excel.
22. Структура електронної таблиці (рядки/стовпці в Excel). Форматування робочого листка Excel.
23. Введення даних в Excel. Типи даних в Excel. Редагування даних в Excel.
24. Форматування клітинки в Excel.
25. Абсолютна і відносна адресація в Excel.
26. Організація обчислень в Excel.
27. Використання функцій в Excel.
28. Графічний аналіз рядів даних. Створення графіків і діаграм засобами табличного процесора.
29. Редагування діаграм в Excel.
30. MS EXCEL. Обов'язкові елементи діаграм.
31. Впорядкування даних у середовищі електронних таблиць. Використання фільтрів.
32. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних, текстових і фінансових функцій табличного процесора.
33. Презентації, комп’ютерні презентації, їх класифікація та призначення. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.
34. Загальні вимоги до структури та дизайну комп’ютерних презентацій.
35. Створення комп’ютерних презентацій. Макет слайду і основні команди для його вибору.
36. MS POWER POINT. Вставлення, редагування та форматування текстових об’єктів та таблиць.
37. MS POWER POINT. Вставлення, редагування та форматування графічних об’єктів.
38. MS POWER POINT. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда.
39. MS POWER POINT. Використання гіперпосилань і кнопок дій.
40. MS POWER POINT. Налаштування демонстрації презентації.
41. Публікації. Комп’ютерні публікації. Загальна характеристика видавничої системи MS PUBLISHER.
42. MS PUBLISHER. Створення публікації.
43. MS PUBLISHER. Створення бюлетеня.
44. MS PUBLISHER. Створення буклета.
45. Структура веб-сайтів, різновиди веб-сторінок.
46. Поняття про мову HTML. Основні теги і атрибути.
47. HTML. Встановлення параметрів сторінки сайту, введення й форматування елементів сторінки.
48. HTML. Форматування тексту. Списки на веб-сторінках.
49. HTML. Таблиці на веб-сторінках.
50. HTML. Графіка на веб-сторінках.
51. HTML. Фрейми.
52. Створення статичної веб-сторінки у програмі MS PUBLISHER, вибір її типу й оформлення.
53. Огляд технологій веб 2. Поняття веб-журналу й різновиди веб-журналів. Створення й оформлення веб-журналу, публікація повідомлень у веб-журналі та настроювання його параметрів. Веб-спільноти. Вікі-технології.
54. Програмні засоби навчального призначення

 

55. Типи даних які використомуються в сучасних базах даних.

56. основи теорії реляційних баз даних.

57. MS ACCESS. Створення баз даних.

58. Створення,перегляд та модифікація структур таблиць в MS ACCESS.

59. Пошук, сортування, індексування та фільтрація даних в таблицях СУБД ACCESS.

60. Створення та робота з простими, табличними та складеними формами в ACCESS.

61. MS ACCESS. Запити. Типи запитів. Можливості запитів.

62. MS ACCESS. Форми. Створення форми, командних кнопок у формі.

63. Створення простого звіту а ACCESS.

 

11. MS WORD. Ілюстративна графіка. Імпорт графіки з файлів. Форматування ілюстрацій.
У Word є фільтри, за допомогою яких у документи можуть бути імпортовані ілюстрації, що зберігаються у вигляді файлів у найбільше поширених графічних форматах (РСХ, BMP, GIF, TIFF і т.д.). Проте існує і засіб вставки малюнків за допомогою команди Вставка > Рисунок >(Картинки - для Word 97). У діалоговому вікні, що розкривається , є перегляд, що дозволяє побачити зображення перед упровадженням його в документ.Ілюстрація поміщається в те місце документа, у якому знаходився курсор вводу до вибору команди Вставка > Рисунок >(Картинки - для Word 97). Ілюстрації можуть переміщатися, копіюватися, вилучатися, масштабуватися, корегуватися або частково ховатися. Перед проведенням яких-небудь операцій необхідно вибрати ілюстрацію за допомогою подвійного натискання мишею (для Word 97 - натисканням миші і вибором у Действия на панелі інструментів Рисование опції Разгруппировать).
Імпортування графіки в документ Word
Вставка малюнка в документ Word з іншої програми (з файлу)
Для вставки вмісту графічного файлу необхідно виконати:
Клацнути місце вставки малюнка
У меню Вставка вибрати команду Малюнок, а потім - команду З файлу ...
Вибрати малюнок, який слід вставити
Двічі клацніть малюнок, який слід вставити
Вставка малюнка або картинки з колекції в документ Word:Вкажіть місце вставки малюнка або картинкиУ меню Вставка виберіть команду Малюнок або Натисніть кнопку Додати картинку на панелі інструментів Малювання, а потім в Області задач виберіть розділ Упорядкувати картинки. З'явиться вікно Вибране - Колекція картинок, в якому необхідно вибрати потрібну категорію в Колекції Microsoft Office
Виділіть потрібний малюнок, а потім виберіть команду Копіювати в меню, що, після цього натисніть кнопку Вставити на панелі інструментів
Після завершення роботи з колекцією натисніть кнопку Закрити у вікні Вибране - Колекція картинок
ФОРМАТУВАННЯ РИСУНКІВ
Будь-який рисунок поміщається в кадр-рамку, розміри якої мають бути сумірними з розмірами сторінки або її частини, виділеної користувачем для рисунка.
Попередження. У випадках, коли кадр рисунка виходить за межі сторінки, система не розриває його на частини, і він може цілком зникнути з екрана. Щоб уникнути цього, варто старанно узгоджувати розміри виділеного поля з кадром рисунка або залишати для рисунка поле явно більших розмірів.
Для збільшення або зменшення розміру будь-якого рисунка необхідно виділити його кадр із маркерами, встановити покажчик миші ( , ) на один із маркерів, натиснути на ліву клавішу миші і "відбуксирувати" його в потрібному напрямку на необхідний розмір, а потім відпустити клавішу миші (див. рис. 8.39, б). Кадр виділяється клацанням лівою клавішею миші на межі поля рисунка. Забрати виділення можна клацанням зазначеною клавішею на порожньому полі екрана.
Клацання лівою клавішею миші у полі рисунка активізує курсор , "буксируючи" який можна переміщати рисунок як у межах сторінки, так і між сторінками.
Для обрамлення рисунка можна скористатися командою Формат–Границы и заливка.
Навіть при нормальному розміщенні рисунка його положення на сторінці залишається непостійним, тому що він починає "плавати" по тексту під час його редагування. Настройка формату рисунка дає змогу вирішити всі проблеми, пов'язані з його розміщенням у документі. Вона виконується за командою Формат – Рисунок, яка викликає на екран однойменне вікно із шістьма вкладками У цьому вікні можна встановити висоту і ширину рисунка, задати спосіб його обтікання, вибрати варіант розміщення рисунка на сторінці та задати ряд інших параметрів.
Вкладка «Цвета и линии» визначає колір заливання фону рисунка, колір, товщину і тип ліній його рамки. Параметр «Нет линии» поля «Цвет» знімає (знебарвлює) рамку рисунка.
Вкладка «Размер» дає змогу вибрати або встановити висоту та ширину рисунка, а вкладка «Положение» – варіанти його розміщення на сторінці.
Вкладка «Обтекание» керує обтіканням тексту навколо кадру рисунка (рис. 8.41). Вона активізується, коли р, коли розмір рисунка малий і навколо нього утворилися порожні поля.
Вкладка «Рисунок» здійснює обрізування рисунка, а та-кож установлює колір, яскравість та контрастність його зображення.
Вкладка «Надпись» використовується для доповнення рисунка написами, текстом і формулами. При цьому допускається зміна параметрів шрифту всіма доступними засобами.
Отже, процедура форматування дає змогу не тільки вставити рисунок у текст із відповідним оформленням, а й жорстко зв'язати його з елементами тексту.

MS WORD. Форматування шрифту. Текстові спецефекти.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.23.193 (0.052 с.)