ТОП 10:

МЕТОДИКА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ПРАКТИКУМОМ1. Завдання, зміст і методи трудового навчання молодших
школярів.

Методологічні основи трудового навчання. Мета і завдання
трудового навчання школярів. Політехнічний принцип навчання дітей
(ознайомлення з предметом праці, знаряддям праці, діяльністю людини з
праці та продуктами праці). Політехнічні знання та уміння.

Психологічна підготовка учнів до праці. Розвиток і удосконалення психологічних процесів, передбачуваних психологічною підготовкою.

Всебічний розвиток учнів у праці. Фізичне, розумове, естетичне, моральне виховання в процесі праці.

Методи трудового навчання. Словесні методи повідомлення \ закріплення знань та умінь у .галузі матеріалознавства, технології та композиції. Методи демонстрацій. Статичні та динамічні демонстрації. Види демонстрацій об'єктів і процесів у природному вигляді, картин і графічних приладів, проекційних матеріалів, засобів роботи (технологічні і графічні інструкційні карти). Методи практичної роботи учнів. Інструктаж, його види. Основні дидактичні вимоги до інструктажу.

2. Методика проведення уроку трудового навчання.Типи уроків трудового навчання у початкових класах, їх характеристика.

Структура уроку праці, його основні етапи. Різновиди форм організації праці учнів: фронтальна, ланкова, бригадна, індивідуальна тощо.

Підготовка плану-конспекту уроку. Вибір об'єктів навчальної праці й навчальної художньо-конструкторської творчості. Реалізація у плані-конспекті мети й навчальних завдань уроку: розвивальних, виховних, навчальних і профорієнтаційних.

Підготовка до проведення аналізу зразка або аналога, планування процесів виконання трудового завдання й організації роботи. Педагогічні вимоги до проведення інструктажу з техніки безпеки, перевірки знань. умінь і навичок, визначення рівня творчості активності учнів, їх самостійності.

Художньо - конструкторський підхід під час підготовки вчителя початкових класів до уроків праці.

Методичні та організаційні заходи. Комплектування навчально-матеріальної бази. Матеріали, інструменти (індивідуального та загального користування) й інше обладнання уроків праці.

Оцінно-діагностична діяльність учителя початкових класів на уроках трудового навчання. Роль і значення обліку та оцінки результатів роботи молодших школярів, їх специфіка. Облік політехнічних знань і загально-трудових умінь учнів 1 -4 класів.

3. Організація позаурочної роботи з трудового навчання. Види
позаурочної роботи. Форми організації занять. Принципи організації
позаурочної роботи з трудового навчання: забезпечення добровільного
вибору учнями змісту і методів занять, враховуючи особисті нахили дітей;
здійснення масовості позаурочної роботи, залучення до неї більшості учнів,
орієнтування на самостійну творчу ініціативу дітей; передбачення
суспільно-корисної спрямованості усіх робіт, які виконуються в
позаурочний час, і ознайомлення дітей з виробництвом; підпорядкування всіх
видів позаурочних робіт загальним навчально - виховним завданням.

Форми організації позаурочних занять.

Здійснення індивідуальної роботи учнів.

Робота в гуртках, групах продовженого дня, таборах відпочинку школярів.

Масові форми позаурочної роботи. Виховні можливості позаурочних заходів з художніх видів праці.

Організація творчих годин у системі позаурочної роботи з трудового навчання («Чудо-писанка», «Квіти Петриківки», «Клембівська вишиванка» тощо).

Ігри-подорожі в системі трудового навчання і виховання молодших школярів («У місто веселих майстрів»; «У країну Вишиванку», «У країну народних ремесел» та ін.).

4. Робота з папером у початковій школі.

Види паперу (для писання,для друку, креслярсько-малювальний, кольоровий, копіювальний,обгортковий та ін.). Досліди і спостереження на заняттях праці повиявленню властивостей паперу.

Елементи графічної грамоти (суцільна основна лінія, суцільна тонка, штрихова, штрих пунктирна, штрих пунктирна з двома крапками, стрілки, штриховка, цифрові і літерні позначення).

Види розмітки паперу (на око, за шаблонами і трафаретами, за клітинковим папером, переводом, за допомогою вимірювальних інструментів).

Основні операції по обробці паперу та картону, з якими ознайомлюють молодших школярів (згинання та складання, різання, склеювання).

Правила безпеки праці під час роботи з ножицями, ножем, клеєм. Санітарно-гігієнічні вимоги до роботи з папером, картоном. Організація робочого місця.

Види мистецтва в роботі з папером (орігамі, витинанка, аплікація).

5. Робота з волокнистими матеріалами у початковій школі. Види
волокнистих матеріалів (натуральні - з волокон рослинного та тваринного
походження; хімічні - штучні).

Основні процеси виробництва тканини (прядіння, ткацтво, оздоблення).

Нитки, які розрізняються за матеріалом - бавовняні, льняні, вовняні, штучні, синтетичні; за призначенням - швейні, вишивальні, в'язальні, штопальні; за способом опорядження - сувора, відбілена, фарбована.

Основні види ткацьких переплетень (полотняне, сатинове, саржеве, атласне). Інструменти, які потрібні для роботи з тканиною.

Ручні засоби обробки текстильних матеріалів, які передбачені програмою початкової школи (шиття, вишивання, плетіння, в'язання, аплікація на тканині).

Методика навчання операцій, з яких складається процес шиття (розмітка, різання (розкрій) тканин, відмірювання ниток, всиляння нитки в голку, утворення вузлика, закріплення нитки на тканині, виконання швів).

Види швів, які вивчаються у початкових класах, технологія їх виконання («уперед голку», «назад голку», «ручна строчка», «через край», «петельний» та ін.).

Елементи народної вишивки, які застосовуються для оздоблення виробів у початкових класах, що найчастіше відтворюють візерунки українських вишивок (рослинний, тваринний світ; візерунки з геометричних фігур).

Види народних вишивок: лічильні, низинка проста, низинка замкова, подільська качалочка лиштва, смерічка, гобеленовий шов, рушниковий шов, зерновий вивід, солов'їні вічка; за малюнком: стебловий шов, тамбурний шов, оксамитовий шов, шов «хрестом», петельний, «через край».

Ознайомлення із взірцями робіт народних майстрів (макраме, в'язання гачком, ручне килимоткацтво, художнє в'язання).

Робота з природними матеріалами в початкових класах

Види природних матеріалів та їх специфічні особливості. Екологічно доцільна заготівля природних матеріалів, зберігання та підготовка до роботи.

Інструменти, які потрібні для роботи з природними матеріалами (шило, ніж, голка, пензлик, кусачки, круглогубці, ручні лещата, свердла, буравчики).

Флористика. Підготовка засушеного листя і квітів. Складання композицій. Закріплення деталей на основі.

Конструктивні особливості різних природних матеріалів, технологічні прийоми їх обробки (робота з сухими жолудями та каштанами; уміння просвердлювати жолуді, каштани свердлом; обробка ялинкової шишки: вкидання у гарячу воду; кип'ятіння доти, поки вона стане м'якою і еластичною; обмотування клейкою ізоляційною стрічкою, висихання). З'єднання окремих деталей з шишок за допомогою шипів та клею.

Клеї, які використовують при роботі з природними матеріалами (столярний, ПВА, БФ-2).

Види соломи, її особливості для виконання аплікації ( з вівса, жита, пшениці, рису). Підготовка соломи до роботи (пропарювання, розрізування, прасування). Методика навчання молодших школярів виконанню аплікації з соломи.

Організація виставок дитячих творчих робіт.

Критерії оцінювання

« відмінно» ставиться у випадках, коли студент глибоко володіє системою знань в межах, визначених програмою; на високому рівні володіє дедуктивними навичками осмислення навчального матеріалу; володіє варіативністю способів застосування знань; практичні завдання виконує чітко і правильно

«добре»ставиться у випадках, коли студент вміє застосовувати інформацію в нових умовах; володіє поняттями; відповідь будує у певній логічній послідовності, практичні завдання виконує з окремими неточностями, що не впливають на загальний вигляд готового виробу.

« задовільно» ставиться у випадках, коли студент розуміє основний навчальний матеріал, практичними вміннями володіє на рівні аналогії.

«незадовільно» ставиться у випадках, коли студент засвоїв не систему знань, а окремі питання; має елементарні уявлення у виконанні творчого завдання; відповідь фрагментарна.

 

 

Література

1. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі. Тернопіль. - Мальва-ОСО, 2004. — 276 с.

2. Веремійчик Ї.М. Майстрик і Майстринка. — К.: Інститут педагогіки.
2001.-128с.

3. Дубинський І.В., Котелянець Н.В. Трудове навчання в початкових
класах. — Кіровоград: РВГ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. — 288 с.

4. Дубинський І.В., Котелянець Н.В. Віршованочки: Методичні
рекомендації. — Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. — 980 с.

5. Ковальчук Т.П., Резниченко Н.И. Видьі художественной работьі с бумагой. — Одесса: Астропринт, 1998. — 78 с.

6. Осовська Г.Л. Уроки трудового навчання. 2 клас. — Тернопіль:
Астон, 2002. — 80 с.

7. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги. — М.: Просвещение, 1983.— 94 с.

8. Станкевич М.Є. Українські витинанки. — К.: Наукова думка, 1986.— 122с

9. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання. — Тернопіль: Астон, 2005. — 252 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.005 с.)