Показники плинності персоналу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники плинності персоналу№п/п Показники Роки
       
1. Коефіцієнт обороту по прийому 0,32 0,37 0,25 0,33
2. Коефіцієнт обороту по звільненню 0,24 0,27 0,15 0,31
3. Коефіцієнт загального обороту 0,56 0,64 0,4 0,65
4. Коефіцієнт плинності кадрів 0,2 0,25 0,14 0,32

 

Проаналізувавши дані представлені у таблиці можна зробити висновок, що коефіцієнти обороту по прийому і обороту по звільненню є досить низькими – це свідчить про відносну задоволеність працівників умовами праці і її оплати, а низький рівень коефіцієнта необхідного обороту персоналу може свідчити про зростання частки працюючих пенсіонерів і неможливість працевлаштування безробітних молодшого віку з потенційно вищими показниками продуктивності праці. Загалом підприємство постійно розвивається, про що свідчить щорічне зростання персоналу підприємства. Проте як видно з таблиця і 2012 році в порівняні з попередніми роками значно зріс коефіцієнт плиності кадрів, що є проблемою керівників підприємства.

 

Тенденції використання трудового потенціалу ПП «МВМ-13»

Трудовий потенціал – це інтегральна оцінка кількісних та якісних характеристик, здібностей і можливостей економічно активного населення, які реалізуються в межах і під впливом системи відносин.

Трудовий потенціал працівника – це його можлива трудова дієздатність, його ресурсні можливості у сфері праці, які формуються на основі природних даних (здібностей), утворення, виховання і життєвого досвіду.

Трудовий потенціал підприємства являє собою сукупну кваліфікацію та професійні здібності всіх працівників підприємства, а також досягнення підприємства в ефективній організації праці та розвитку персоналу.

Порівняти використані трудові можливості і сам трудовий потенціал можна на основі коефіцієнта трудового потенціалу, який визначається за формулою (2.1.5).

(2.5)

де - максимально можлива чисельність зайнятих (в регіоні - чисельність економічно активного населення, в галузі потенційну чисельність зайнятих можна приймати рівною фактичній);

- фонд робочого часу, годин;

- „ еталонна ” годинна продуктивність праці одного працівника – може

визначатися за статистичними даними галузі чи регіону з вищими показниками

продуктивності.

Використання трудового потенціалу можна оцінити за формулами:

(2.6)

Використання трудового потенціалу оцінюється за формулою:

kтп= kз∗kрч ∗kпп (2.7)

де kз – коефіцієнт зайнятості;

kрч – коефіцієнт використання робочого часу;

kпп – коефіцієнт продуктивності праці.

Результати розрахунків коефіцієнтів використання трудового потенціалу ПП,,МВМ-13’’ наведено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Використання трудового потенціалу персоналу ПП «МВМ-13»

№п/п Показники Роки
       
  Максимально можлива чисельність зайнятих,ос.        
  Зайняті, ос.        
  Фонд робочого часу одного працівника,год 1664,6 1854,32 1994,53 2132,1
  Відпрацьовано одним працівником 1534,47 1747,12 1858,46 1987,01
  Фактична година продуктивність праці, грн../год.        
  ,,Еталонна’’годинна продуктивність праці (в Україні) грн./грн.        
  Коефіцієнт зайнятості. 0,86 0,92    
  Коефіцієнт використання робочого часу 0,92 0,94 0,93 0,93
  Коефіцієнт продуктивності праці. 0,63 0,84    
  Коефіцієнт використання трудового потенціалу 0,49 0,72 0,93 0,95

Внаслідок недовиконання цих показників коефіцієнт використання трудового потенціалу ПП,,МВМ-13’ коливається у межах 0,49 – 0,97, за досліджувані роки, тобто підприємство використовує свій потенціал не максимально. Найбільший резерв у 2012 році становила продуктивність праці, це було максимальне значення за досліджувані роки.

Більш детально можна дослідити ефективність використання робочого часу на основі таких показників як відпрацьований та невідпрацьований час із фонду робочого часу, а також втрати робочого часу, в тому числі неявки з поважних причин (табл.2.7).

Таблиця 2.7

Динаміка використання фонду робочого часу працівника на

ПП «МВМ-13»

№п/п Показники Роки
       
  Фонд робочого часу, годин 1664,6 1854,32 1994,53 2132,1
  Відпрацьовано
  Годин 1515,47 1691,4 1828,46 1987,01
    % до фонду робочого часу 91,04 91,2 91,6 93,1
  не відпрацьовано, годин 149,13 162,92 166,07 145,09
  в тому числі:    
3.1 втрати робочого часу
  Годин        
  % до фонду робочого часу 3,00 3,23 3,35 2,86
3.2 неявки з поважних причин:
3.2.1 щорічні відпустки
  Годин        
  % до фонду робочого часу 3,12 3,07 3,1 2,95
3.2.2 тимчасова непрацездатність
  Годин        
  % до фонду робочого часу   2,84 2,5 1,95 1,92
3.2.3 навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законом
  Годин - - - -
    % до фонду робочого часу        

Фонд робочого часу за період з 2009 – 2012 року постійно зростає. Основна його частка припадає на відпрацьований робочий час, відсоток не відпрацьованого часу також зростає і основна частка втрати з поважних причин, а саме, у зв’язку з втратою робочого часу. Це є негативним показником і вимагає проведення всіх можливих заходів, щодо його зниження.

Відсоток втрат робочого часу коливається в межах 2,86% – 3,35%, з тенденцією до поступового зменшення. Це свідчить про покращення дисципліни. Керівництво підприємством проводить заходи, щодо покращення дисципліни (наприклад: дисциплінарні стягнення, штрафи, покращити графіки роботи та інше).

Структуру втрат робочого часу доцільно аналізувати за такими показниками як неявки з дозволу адміністрації, відпустки за ініціативою адміністрації та неявки внаслідок переведення на скорочений робочий день (таблиця 2.8).

Таблиця 2.8Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 546; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.160.97 (0.006 с.)