Основні показники розвитку сільського господарства по регіонах (областях) України 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні показники розвитку сільського господарства по регіонах (областях) України(без міст Києва та Севастополя)

 

Регіони, області Індекси продукції промисловості (1990р. = 100%) Рентабельність продукції, % Фінансовий результат (балансовий прибуток, збиток) млн.грн..
2000 до 1999
Україна -28,3 -3,1 -0,03 -3673,3 1032,3 -4,6
Донецкий район 35,1 -9,7 -385,4 2,8 -59,7
Донецька 29,0 -9,8 -9,7 -200,7 -32,2 -99,0
Луганська -36,8 -9,4 7,4 -184,7 29,4 39,3
Карпатський район -36,4 -8,5 -260,9 101,3 15,9
Закарпатська -40,7 -15,0 -2,2 38,2 -13,1 -1,6
Івано-Франковська -36,3 2,9 -3,3 -63,2 36,3 -3,9
Львівська -40,6 -14,2 18,0 -109,3 30,4 45,0
Чернівецька -28,8 -5,7 -17,7 -50,2 47,7 -23,6
Південний район -25,3 -0,3 -562,6 129,4 -101,8
АР Крим -20,0 -2,5 -0,6 -126,4 2,5 -5,6
Миколаївська -29,6 -2,6 -0,4 -116,8 53,9 -3,1
Одеська -22,7 3,0 1,3 -84,0 52,1 10,4
Херсонська -30,1 -2,8 -21,2 -208,5 2,5 -103,5
Подільський район -26,2 3,3 -492,4 335,3 28,5
Вінницька -21,9 6,3 3,7 -165,5 172,0 38,6
Тернопільська -35,8 1,6 7,8 -154,7 -1,5 26,4
Продовження додатку 6
Хмельницька -25,4 0,4 -6,0 -172,2 164,8 -36,5
Поліський район -34,7 -8,3 -536,8 161,3 -31,4
Волинська -34,9 -6,8 4,7 -97,6 34,8 13,5
Житомирська -32,9 -10,4 -13,4 -153,5 76,8 -69,4
Рівненська -29,5 -5,5 -2,5 87,6 27,3 6,7
Чернігівська -39,2 -8,8 5,3 -198,1 22,4 31,2
Придніпровський район -32,2 -3,4 -467,2 30,3 54,6
Дніпропетровська -37,1 -7,8 2,9 -228,5 -110,8 32,7
Запорізька -28,3 -0,6 -7,8 -114,9 50,0 -59,3
Кіровоградська -28,8 0,3 13,4 -123,8 91,1 81,2
Східний район -27,2 0,2 -517,1 294,4 -79,2
Полтавська -26,1 -0,8 0,5 -170,1 174,1 5,7
Сумська -30,5 1,3 -7,0 -160,5 136,1 -45,4
Харківська -26,1 0,2 -3,4 -186,5 -15,8 -39,5
Центральний район -21,2 -5,7 -454,4 -16,8 168,5
Київська -19,2 -9,7 7,1 -174,5 31,8 113,3
Черкаська -22,0 2,3 5,3 -174,0 210,4 55,2

 

 

( тема 2.1) Додаток 7

Основні показники соціально-економічного розвитку Донецького економічного району (2004р)

Показники Україна Донецький район Донецька Луганська
Територія, тис.км2 603,5 53,7 26,5 26,7
Чисельність наявного населення, тис.чол 47280,8 7112,2 4671,9 2440,3
Щільність населення чол./км2 78,0 132,0 176,0 91,0
Питома вага міського населення, % 67,7 88,9 90,3 86,3
Трудові ресурси, зайняті в усіх сферах економічної діяльності, чол. 20295,7 3105,8 2086,0 1019,8
Валова додана вартість (у факт.цінах). млн.грн 244497,0
ВДВ у розрізі на душу населення, млн.грн. 5114,0 5598,0 6385,0 3997,0
Інвестиції в основний капітал, млн.грн. 75714,0
Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), у відпускних цінах виробника, млн.грн. 326543,9 109375,5 82784,4 26591,1
Валова продукція сільського господарства у порівняних цінах 2000р. млн.грн.
Основні засоби виробництва, у фактичних цінах, млн.грн.
Наявні доходи населення млн.грн.
Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, млн.грн.
Кількість лікарів у усіх Спеціальностей:        
всього, тис.осіб 223,4 32,0 21,5 10,5
на 10000 населення 47,4 45,0 46,2 42,9

 

(тема 2.1) Додаток 8

Основні показники соціально-економічного розвитку Придніпровського економічного району (2004р)

Показники Україна Придніпровський район Дніпропетровська Запорізька Кіровоградська
Територія, тис.км2 603,5 83,7 31,9 27,2 24,6
Чисельність наявного населення, тис.чол 47280,8 6437,3 3476,2 1877,2 1083,9
Щільність населення чол./км2
Питома вага міського населення, % 67,7 77,4 83,2 76,1 60,8
Трудові ресурси, зайняті в усіх сферах економічної діяльності, чол. 20295,7 1554,7 824,8 444,5
Валова додана вартість (у факт.цінах). млн.грн
ВДВ у розрізі на душу населення, млн.грн.
Інвестиції в основний капітал, млн.грн.
Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), у відпускних цінах виробника, млн.грн. 326543,9 83687,6 51174,9 29851,1 2661,6
Валова продукція сільського господарства у порівняних цінах 2000р. млн.грн.
Основні засоби виробництва, у фактичних цінах, млн.грн.
Наявні доходи населення млн.грн.
Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, млн.грн.
Кількість лікарів у усіх Спеціальностей:          
всього, тис.осіб 223,4 29,3 16,6 9,0 3,7
на 10000 населення 47,4 45,5 47,9 47,8 34,8

(тема 2.1) Додаток 9

Основні показники соціально-економічного розвитку Східного економічного району (2004р)

Показники Україна Східний район Полтавська Сумська Харківська
Територія, тис.км2 603,5 84,0 28,8 23,8 31,4
Чисельність наявного населення, тис.чол 47280,8 5664,8 1572,5 1243,9 2848,4
Щільність населення чол./км2
Питома вага міського населення, % 67,7 70,7 59,5 65,5 79,0
Трудові ресурси, зайняті в усіх сферах економічної діяльності, чол. 20295,7 2490,4 670,3 534,4 1285,7
Валова додана вартість (у факт.цінах). млн.грн
ВДВ у розрізі на душу населення, млн.грн.
Інвестиції в основний капітал, млн.грн.
Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), у відпускних цінах виробника, млн.грн. 326543,9 39976,8 19413,6 5646,6 14916,6
Валова продукція сільського господарства у порівняних цінах 2000р. млн.грн.
Основні засоби виробництва, у фактичних цінах, млн.грн.
Наявні доходи населення млн.грн.
Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, млн.грн.
Кількість лікарів у усіх Спеціальностей:          
всього, тис.осіб 223,4 27,5 7,3 4,5 15,7
на 10000 населення 47,4 48,5 46,6 36,7 55,5

 

 

(тема 2.1) Додаток 10

 

Основні показники соціально-економічного розвитку Центрального економічного району (2004р)

Показники Україна Центральний р-н Київська м.Київ Черкаська
Територія, тис.км2 603,5 49,8 28,1 0,8 20,9
Чисельність наявного населення, тис.чол 47280,8 5802,4 1778,9 2666,4 1357,1
Щільність населення чол./км2
Питома вага міського населення, % 67,7 76,8 59,0 100,0 54,6
Трудові ресурси, зайняті в усіх сферах економічної діяльності, чол. 20295,7 2674,4 764,4 1348,9 561,1
Валова додана вартість (у факт.цінах). млн.грн
ВДВ у розрізі на душу населення, млн.грн.
Інвестиції в основний капітал, млн.грн.
Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), у відпускних цінах виробника, млн.грн. 326543,9 29179,3 8087,3 15694,2 5397,8
Валова продукція сільського господарства у порівняних цінах 2000р. млн.грн. -
Основні засоби виробництва, у фактичних цінах, млн.грн.
Наявні доходи населення млн.грн.
Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, млн.грн.
Кількість лікарів у усіх Спеціальностей:          
всього, тис.осіб 223,4 33,6 5,7 22,8 5,1
на 10000 населення 47,4 58,0 32,3 86,8 37,8

(тема 2.1) Додаток 11

 

Основні показники соціально-економічного розвитку Поліського економічного району (2004р)

Показники Україна Поліський р-н Волинська Житомирська Рівненська Чернігівська
Територія, тис.км2 603,5 102,1 20,2 29,9 20,1 31,9
Чисельність наявного населення, тис.чол 47280,8 4738,5 1044,8 1345,3 1160,7 1187,7
Щільність населення чол./км2
Питома вага міського населення, % 67,7 53,6 50,4 56,5 47,1 59,7
Трудові ресурси, зайняті в усіх сферах економічної діяльності, чол. 20295,7 423,9 561,6 437,4 506,1
Валова додана вартість (у факт.цінах). млн.грн
ВДВ у розрізі на душу населення, млн.грн.
Інвестиції в основний капітал, млн.грн.
Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), у відпускних цінах виробника, млн.грн. 326543,9 14785,5 2827,6 3626,7 3869,0 4462,2
Валова продукція сільського господарства у порівняних цінах 2000р. млн.грн.
Основні засоби виробництва, у фактичних цінах, млн.грн.
Наявні доходи населення млн.грн.
Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, млн.грн.
Кількість лікарів у усіх Спеціальностей:            
всього, тис.осіб 223,4 18,3 4,1 5,3 4,6 4,3
на 10000 населення 47,4 38,5 38,9 39,0 39,5 36,3

 

(тема 2.1) Додаток 12

Основні показники соціально-економічного розвитку Подільського економічного району (2008р)

Показники Україна Подільський р-н Вінницька Тернопільська Хмельницька
Територія, тис.км2 603,5 60,9 26,5 13,8 20,6
Чисельність наявного населення, тис.чол 47280,8 4227,7 1720,1 1119,6 1388,0
Щільність населення чол./км2
Питома вага міського населення, % 67,7 47,7 47,3 42,7 52,2
Трудові ресурси, зайняті в усіх сферах економічної діяльності, чол. 20295,7 1682,1 720,8 387,7 573,6
Валова додана вартість (у факт.цінах). млн.грн
ВДВ у розрізі на душу населення, млн.грн.
Інвестиції в основний капітал, млн.грн.
Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), у відпускних цінах виробника, млн.грн. 326543,9 10247,4 4951,7 1668,4 3627,3
Валова продукція сільського господарства у порівняних цінах 2000р. млн.грн.
Основні засоби виробництва, у фактичних цінах, млн.грн.
Наявні доходи населення млн.грн.
Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, млн.грн.
Кількість лікарів у усіх Спеціальностей:          
всього, тис.осіб 223,4 19,0 8,2 5,4 5,4
на 10000 населення 47,4 45,0 48,1 48,4 39,0

(тема 2.1) Додаток 13

 

Основні показники соціально-економічного розвитку Карпатського економічного району (2008р)

Показники Україна Карпатський р-н Закарпатська Івано-Франківська Львівська Чернівецька
Територія, тис.км2 603,5   56,6 12,8 13,9 21,8 8,1
Чисельність наявного населення, тис.чол 47280,8 6141,6 1248,5 1393,6 2588,0 911,5
Щільність населення чол./км2
Питома вага міського населення, % 67,7 48,4 37,0 42,4 59,9 40,9
Трудові ресурси, зайняті в усіх сферах економічної діяльності, чол. 20295,7 2461,7 537,8 513,5 1057,0 353,4
Валова додана вартість (у факт.цінах). млн.грн
ВДВ у розрізі на душу населення, млн.грн.
Інвестиції в основний капітал, млн.грн.
Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), у відпускних цінах виробника, млн.грн. 326543,9 16002,0 2352,8 4938,2 7605,7 1105,3
Валова продукція сільського господарства у порівняних цінах 2000р. млн.грн.
Основні засоби виробництва, у фактичних цінах, млн.грн.
Наявні доходи населення млн.грн.
Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, млн.грн.
Кількість лікарів у усіх Спеціальностей:            
всього, тис.осіб 223,4 31,2 5,3 6,6 14,5 4,8
на 10000 населення 47,4 50,8 42,3 47,6 56,3 53,3

 

(тема 2.1) Додаток 14

Основні показники соціально-економічного розвитку Причорноморського економічного регіону (2008р)

 

Показники Україна Південний район АРК м.Севастополь Миколаївська Одеська Херсонська
Територія, тис.км2 603,5 113,4 26,1 0,9 24,6 33,3 28,5
Чисельність наявного населення, тис.чол 47280,8 7156,3 1994,3 378,6 1229,5 2415,7 1138,2
Щільність населення чол./км2 78,0 63,0 76,0
Питома вага міського населення, % 67,7 65,9 62,9 94,2 66,8 66,0 60,4
Трудові ресурси, зайняті в усіх сферах економічної діяльності, чол. 20295,7 3128,3 899,7 176,9 534,7 1039,4 477,6
Валова додана вартість (у факт.цінах). млн.грн
ВДВ у розрізі на душу населення, млн.грн.
Інвестиції в основний капітал, млн.грн.
Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), у відпускних цінах виробника, млн.грн. 326543,9 22508,9 5080,9 956,1 6826,2 7228,0 2417,7
Валова продукція сільського господарства у порівняних цінах 2000р. млн.грн. -
Основні засоби виробництва, у фактичних цінах, млн.грн.
Наявні доходи населення млн.грн.
Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, млн.грн.
Кількість лікарів у усіх Спеціальностей:              
всього, тис.осіб 223,4 32,4 10,8 1,9 4,4 11,3 4,0
на 10000 населення 47,4 45,3 54,2 49,8 36,1 46,9 35,6

 

 


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 91; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.210.223.150 (0.007 с.)