ТОП 10:

ШКІЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА(Зарубіжна література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12 класи. – К., 2005. – С.16-18; С.40-46)

 

Вибір художніх текстів зумовлений як їх значимістю в історії античної, європейської і, безумовно, українських літератур, так і вимогами діючих програм із зарубіжної літератури для середньої школи.

6 клас

1. Міф про виникнення світу в різних народів. Причини появи схожих елементів у міфах різних народів. Взаємопов’язане та паралельне виникнення цих елементів. Поняття міф і його відмінність від казки.

2. Міф про Прометея, його самопожертва заради людей. Уславлення цивілізації в міфі. Причини популярності образу Прометея.

3. Міфи про Геракла. Причини надзвичайності популярності образу.

4. Езоп „Вовк і Ягня”, „Крук і лисиця”, „Мурашка і Цикада”, „Хліборобові діти”.

8 клас

1. Антична література – вихідна основа європейських літератур. Найвідоміші цикли міфів: троянський, фіванський, про аргонавтів.

2. Гомер „Іліада”: Заспів (пісня 1, вірші 1-10); „Щит Ахілла” (18; 478-608); „Двобій Ахілла й Гектора” (22; 139-411); „Пріам у Ахілла” (24; 469-670). Гуманістичний пафос „Іліади”, образи Ахіллі і Гектора. „Одіссея” : „Заспів” (1; 1-21); „Аед Демодок” (8; 486-520); Одісей і кіклоп Поліфем (9; 181-566); Одісей у кірки (10; 91-399). Звеличення людського розуму; засудження несправедливої сили (Поліфем), самовпевненості (Посейдон). Образ Одіссея – воїна, ватажка, сина, чоловіка, батька, мандрівника, патріота.

3. Тіртей „Добре вмирати тому”.

4. Архілох „Серце, серце”, „Хліб мій на списі замішаний”.

5. Сапфо „До богів подібний”, „Жереб мені...”

6. Анакреонт „Принеси води...”, „Золотоволосий Ерот”.

Види давньогрецької лірики (декламаційна: елегія і ямб; пісенна: сольна і хорова).

  1. Есхіл „Прометей закутий” (епсодій 2, вірші 436-525).
  2. Софокл „Антігона” (пісня хору „Багато в світі дивних див” (стасиль 1; вірші 332-384).

Театр у Давній Греції, виникнення трагедії і комедії.

  1. Вергілій „Енеїда”: „Заспів” 91; 1-33), „Пророцтво” (6; 752-853); „Щит Енея” (8; 626-731).
  2. Горацій „До Мельпомени”, „До Манлія Торквата”.
  3. Овідій „Метаморфози” („Чотири покоління людей”), „Сумні елегії” („Зима на чужині” 13, 10)

 


ТЕМИ, ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ

№ п/п Тема Зміст роботи Форма контролю
1. Егейська та мікенська культура. Античне суспільство. Значення Античності реферат перевірка письмових робіт
2. Відображення тем і сюжетів Античності в українській та зарубіжній літературі ХVІІІ – ХІХ ст. творча робота перевірка письмових робіт
3. Ф.Ніцше „Походження трагедії із духу музики” тези перевірка письмових робіт
4. Арістотель „Поетика” тези перевірка письмових робіт
5. Платон „Держава” тези перевірка письмових робіт
6. Тіт Лівій „Історія від заснування Риму” схема-конспект перевірка письмових робіт
7. Светоній „Життя ХІІ Цезарів” загальна характеристика твору усна відповідь
8. Плутарх „Порівняльні життєписи” характеристика Олександр – Цезар усна відповідь
9. Геродот „Історія ...”    
10. Лонг „Дафніс і Хлоя” Читання тексту, загальна характеристика твору перевірка зошита, усна відповідь
11. Теокріт „Чаклунка” читання, аналіз твору усна відповідь
12. Лукіан „Розмови богів”, „Розмови у царстві мертвих” аналіз текстів усна відповідь
13. Катул „Плач Аріадни” аналіз тексту; образ Аріадни усна відповідь
14. Овідій „Фасти” аналіз тексту; образ Аріадни усна відповідь
15. Арістотель „Риторика” тези усна відповідь
16. Цицерон „Оратор” тези усна відповідь
17. Розвиток раннього християнства в Римі: історія, мистецтво, література, риторика реферат перевірка письмових робіт

Самостійна робота студентів над текстами художніх творів

Змістовий модуль І. Антична міфологія

Автор, твір Жанр Самостійна робота над текстом
Про утворення світу грецький міф дослідження тексту, переказ
Похмуре царство Аїда грецький міф дослідження тексту, переказ
Олімп і олімпійські боги грецький міф дослідження тексту, переказ
Героїчні міфи: Прометей, Геракл, Тесей грецький міф характеристика героя
Троянський цикл грецький міф порівн. з текстами Гомера
Про аргонавтів грецький міф переказ, відображення в літературі
“Міфи стародавньої Греції” / пер. А.Куна грецький міф читання, аналіз конспект.
Юпітер римський міф читання, порівн., переказ
Янус римський міф читання, порівн., переказ
Веста римський міф читання, переказ
Пенати, лари, мани римський міф читання, переказ
Тіт Лівій “Римська історія від заснування міста” оповідь, історичний текст читання, конспект, відобр. в худ. текстах

Змістовий модуль ІІ. Література Греції

Гомер “Іліада” героїчна поема, епос аналіз тексту, хар-ка персон. аналіз уривків твору
Гомер “Одіссея” поема, епос аналіз тексту, хар-ка персон.
Гесіод “Труди і дні” дидактична поема, епос аналіз тексту, композиція “П’ять поколінь”
Тіртей “Поради юнакам” декламаційна лірика аналіз, випис.цитат
Сапфо “До Афродіти” “До богів подібний” сольна лірика аналіз, мовно-поет. засоби, вивч.напам’ять
Алкей „До Сапфо” сольна лірика аналіз, поет.тексту
Анакреот “Дай мені Гомера ліру” сольна лірика аналіз, поет.тексту
Езоп “Байки” Байка аналіз, переказ
Есхіл “Прометей закутий” Трагедія засоби трагічного образ Прометея цит.уривків
Софокл “Едіп-цар” Трагедія образ Едіпа, порівн. з міфом
Евріпід “Медея” Трагедія композиція, образ Медеї образ Леона монолог Медеї напам’ять
Арістофан Хмари Комедія Філософськ. зміст, засоби комічного
Менандр “Відлюдник” Комедія ознаки новоантичної комедії, засоби комічного,
Лукіан “Розмови богів” сатиричні діалоги засоби сатири і гумору, соціальна
Лонг “Дафніс і Хлоя” Повість хар-ка персонажів, фабула твору, ідея

Змістовий модуль Ш. Література Риму

Автор, твір Жанр Самостійна робота над текстом
Тіт Макцій Плавт „Скарб” комедія композиція, засоби комічного образи скупого, старого нареченого, забраж. звичаїв римлян
Теренцій Афр „Свекруха” комедія родинно-побутові стосунки, образи персонажів засоби комічного
Гай Валерій Катулл ”До Лесбії” „Поет про себе” лірична поезія аналіз поет.тексту, традиції Сапро
Тублій Вергілій Марон „Буколіки” (4 еклога) еклоги пророцтво в творі, зображ.життя селян
Вергілій „Енеїда” поема, історичний епос композиція, кохання Дідони, образ Енея, щит Епея ідея поеми
Квінт Горацій Флакк „До Мельпомени” „До Пізонів” лірика вивч. напам’ять аналіз поет.тексту, цитати
Публій Овідій Назон „Метаморфози” епічні поеми дослідж.тексту, символи філософський зміст
Овідій „Скорботні елегії”: Зима на чужині ліричні поезії психологізм пейзаж ідея
Сенека „Федра” трагедія зображ.пристрасті, трагічний конфлікт натуралізм
Федр „Байки” байка аналіз, ідея переказ
Марціал „Епіграми” епіграма аналіз, цитати
Ювенал „Сатири” „Невигоди столичні” поет.сатири зображ. падіння моралі, картини життя Риму
Луцій Апулей „Метаморфози” роман композиція, ідея, містика і міфологія переказ вставної казки образ Луція

 

Змістовий модуль ІV. Антична риторика та літературознавство

Арістотель „Поетика” конспект, висновок
Плутарх „Порівняльні життєписи” характеристика тексту
Цицерон „Про оратора” конспект, висновок
Лукрецій „Про природу речей” аналіз тексту

 


ПОРАДИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ПО ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ:

Вивчити і коротко зафіксувати в зошиті зміст рекомендованих наукових праць, розділів, підручників, художнього твору.

Проаналізувати художній текст і зафіксувати у вигляді плану-конспекту композицію твору.

Підготувати характеристику і аналіз окремих сюжетних елементів твору.

Образна система твору, філософський зміст, зв’язок з міфологією.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

 

За національною шкалою (залік) За національною шкалою (екзамен) За шкалою ECTS Кількість балів
ЗАРАХОВАНО ВІДМІННО A 90–100
ДОБРЕ B 80–89
C 70–79
ЗАДОВІЛЬНО D 60–69
E 50–59
НЕ ЗАРАХОВАНО НЕЗАДОВІЛЬНО FX 25–49
F 1–24

 

ПІД ЧАС ВИСТАВЛЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗА НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ (100% = 100 БАЛІВ) розподіляється для оцінювання в балах рівня, якості та обсягу знань, умінь та навичок студента відповідно до залікових модулів:

1. Відвідування лекцій – 5%.

2. Участь у практичному занятті(виступ) – 25%,передбачається, що максимально за виступ може бути 5 балів, тож студент може виступити не менше 5 разів.

3. Самостійна робота – 30%,зокрема максимальними є такі бали:

4. конспекти першоджерел – 10%;

5. виписки з літературознавчих джерел – 10%;

6. ведення словника літературознавчих термінів – 10%.

7. Творча робота – 15%,зокрема максимальними є такі бали:

8. аналіз ліричного твору – 5%;

9. аналіз прозового твору – 5%;

10. аналіз драматичного твору – 5%.

11. Підсумковий модульний контроль – 25%.


РЕЙТИНГОВИЙ РОЗПОДІЛ БАЛІВ

 

 

Навчальна дисципліна Спецкурс «Літературно-естетичні теорії»
Модулі навчально-творчої діяльності (змістові модулі) Форми навчально-творчої діяльності Рейтингова оцінка за 100 бальною шкалою
Модуль І Лекції, практичні заняття, консультації
Домашні завдання для засвоєння теоретичних і практичних питань, самостійна робота
Наукові публікації, участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах, індивідуальний навчальний проект
Поточний, проміжний, підсумковий контроль у формі тестування та опитування
Модуль ІІ Лекції, практичні заняття, консультації
Домашні завдання для засвоєння теоретичних і практичних питань, самостійна робота
Наукові публікації, участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах, індивідуальний навчальний проект
Поточний, проміжний, підсумковий контроль у формі тестування та опитування
Модуль ІІІ Лекції, практичні заняття, консультації
Домашні завдання для засвоєння теоретичних і практичних питань, самостійна робота
Наукові публікації, участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах, індивідуальний навчальний проект
Поточний, проміжний, підсумковий контроль у формі тестування та опитування
Модуль ІV
Лекції, практичні заняття, консультації
Домашні завдання для засвоєння теоретичних і практичних питань, самостійна робота
Наукові публікації, участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах, індивідуальний навчальний проект
Поточний, проміжний, підсумковий контроль у формі тестування та опитування
Разом – 100 балів

 

Згідно вимог Болонської системи щодо рейтингової оцінки НТД студента

самостійна, індивідуальна і наукова робота – 40%,

аудиторна – 40%

контроль – 20%.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.234.0.2