E. Переамінування амінокислот 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

E. Переамінування амінокислот
 

25. Трипсин синтезується в підшлунковій залозі в неактивному стані і активується вже в порожнині тонкої кишки, де, своєю чергою, активує інші проензими. Який з перерахованих ензимів активується трипсином?


A. Хімотрипсин

B. Пепсин

C. Амілопептидаза

D. Ліпаза

E. Амілаза


 

26. У хворого порушено травлення білків у шлунку та тонкій кишці. Дефіцитом яких ферментів зумовлений цей процес?


A. Пептидаз

B. Амілаз

C. Ліпаз

D. Синтетаз

E. Трансфераз


 

27. До складу трубчастих залоз слизової оболонки шлунка входять різні секреторні клітини. Які з них продукують хлоридну кислоту?


A. Обкладові

B. Головні

C. Додаткові

D. Змішані

E. Серозні


 

28. При хронічному панкреатиті спостерігають зменшення синтезу та секреції трипсину. Травлення і всмоктування яких речовин порушується в цьому випадку?


A. Білків

B. Нуклеїнових кислот

C. Полісахаридів

D. Дисахаридів

E. Ліпідів


 

29. У товстій кишці декарбоксилюються деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Вкажіть, яка сполука утворюється з орнітину?


A. Путресцин

B. Лізин

C. Кадаверин

D. Агатин

E. Аргінін


 

30. Під час дослідження секреторної функції шлунка виявлено зменшення концентрації хлоридної кислоти в шлунковому соку. Активність якого ферменту при цьому буде знижуватися?


A. Пепсину

B. Ліпази

C. Гексокінази

D. Амілази

E. Дипептидази


 

31. У секреті підшлункової залози пацієнта Л. відсутній панкреатичний інгібітор трипсину. Чим небезпечний такий стан?

 

32. Пацієнт госпіталізований. зі скаргами на проноси після споживання хліба. Об’єктивно спостерігаються втрата маси, зневоднення організму, адинамія, розлади сну.: У копрограмі переважають жирні кислоти та мила. У сироватці крові – спостерігається зниження вмісту кальцію та фосфору, активності лужної фосфатази, гіпоглікемія натще та сплющена глікемічна крива після цукрового навантаження, різке зниження вмісту ліпідів, вільного та зв’язаного холестеролу. Про виникнення якого захворювання все це свідчить?

 

33. При комплексному обстеженні пацієнта у його шлунковому соці виявлена молочна кислота. Про що це свідчить? Що слід рекомендувати пацієнтові?

 

34. Пацієнт скаржиться на біль у ділянці шлунка, втрату апетиту, загальну слабкість. У сечі виявлено підвищення вмісту уропепсину. Про що свідчать ці зміни?

 

35. У пацієнта підозрюють хронічний панкреатит, оскільки у нього спостерігаються явища гіповітамінозів, цукрового діабету, панкреатичної диспепсії (відраза до жирної їжі, кашкоподібний смердючий стілець). Які лабораторні дослідження потрібно провести для підтвердження попереднього діагнозу?

 

36. У грудної дитини спостерігається меконіальна непрохідність кишок і випадіння прямої кишки. Лабораторно – нестача ензимів і секрету підшлункової залози. У меконії – підвищений вміст альбуміну. Про яке захворювання можна думати? Яке дослідження слід здійснити для підтвердження попереднього діагнозу?

 

37. Пацієнт госпіталізований зі скаргами на біль в епігастральній ділянці та лівому підребер’ї, втрату ваги, апетиту, посилене слиновиділення, часті проноси. Лабораторно спостерігаються гіпохромна анемія, зростання швидкості осідання еритроцитів, зниження активності a-амілази, трипсину та хімотрипсину в дуоденальному вмісті. Який попередній діагноз можна поставити? Які дослідження потрібно здійснити додатково?

 

ТЕСТИ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ КРОК – 1

38. у грудних дітей спостерігають різке гальмування просування нерозчинного казеїну через травний тракт, внаслідок чого на нього тривало впливають протеїнази. Який із перелічених ензимів обумовлює такий стан?


A. Ренін

B. Гастриксин

C. Еластаза

D. Амінопептидаза

E. Хімотрипсин


 

39. У гастробіоптаті пацієнта Д. з виразковою хворобою шлунка виявлено Нelicobacter руlori. Котрий з перелічених ензимів має бути наявним у ньому також?


A. Уреаза

B. Дегідрогеназа

C. АлАТ

D. АсАТ

E. Карбоксипептидаза


 

40. У гастроентерологічне відділення госпіталізований хлопчик віком 7 років. Йому призначене біохімічне дослідження крові та сечі, зокрема визначення вмісту уропепсину в сечі. Уропепсин у педіатричній практиці визначають для дослідження...


A. секреторної активності залоз слизової оболонки шлунка

B. інтенсивності процесів травлення в шлунку

C. моторно-евакуаторної діяльності шлунка

D. патологічних процесів у шлунку

E. патологічних компонентів у шлунковому соку


 

41. У гастроентерологічне відділення госпіталізований пацієнт. Внаслідок нестачі протеолітичних ензимів у нього спостерігають гниття білків у кишці. Про швидкість гниття білків у товстій кишці можна судити за вмістом у сечі...


A. Індикану

B. Індолу

C. Скатолу

D. Індоксилу

E. Скатоксилу


 

42. У пацієнта діагностована недостатність ензимоутворювальної функції шлунка. Дослідження активності якого ензиму не буде інформативним при захворюваннях шлунка у дорослих:


A. Реніну

B. Пепсину А

C. Уропепсину

D. Гастриксину

E. Пепсину В


 

43. пацієнт поступив у гастроентерологічне відділення зі скаргами на здуття живота, відрижку, відчуття тяжкості в шлунку. у шлунковому соку пацієнта при дослідженні виявлена молочна кислота. Для виявлення використали...


A. Реакцію Уффельмана

B. Бензидинову пробу

C. Уреазний метод

D. Реакцію з резорцином

E. Пробу Фелінга


 

44. Пацієнтові з хронічним панкреатитом призначений інгібітор протеолітичних ензимів, які продукуються в підшлунковій залозі в неактивному стані у вигляді зимогенів. Який механізм лежить в основі активації протеолітичного ензиму трипсину?


A. Частковий протеоліз молекули зимогену

B. Алостерична регуляція

C. Фосфорилювання

D. Відщеплення з С-кінця гексапептиду

E. Дефосфорилювання


 

45. пацієнт поступив у гастроентерологічне відділення зі скаргами на здуття живота, відрижку, відчуття тяжкості в шлунку. Під час комплексного обстеження у шлунковому соку пацієнта виявлена речовина, наявність якої свідчить про розвиток злоякісної пухлини шлунка. Яка це речовина?


A. Молочна кислота

B. Пепсин

C. Пепсиноген

D. Ренін

E. Внутрішній фактор касла


 

46. Пацієнтка госпіталізована з крововиливом у шлунок. Котра з нижчеперерахованих речовин є продуктом гниття білків, концентрація якого зросла у крові пацієнтки:


A. Крезол

B. креатин

C. Гістамін

D. Низькомолекулярний пептид

E. Серотонін


 

47. Пацієнт госпіталізований зі скаргами на здуття живота, метеоризм, діарею після споживання білкової їжі. Лікар припускає порушення перетравлення білків, внаслідок якого посилюється їх гниття. Котра з перерахованих речовин є продуктом гниття білків у кишках?


A. Кадаверин

B. Білірубін

C. Молочна кислота

D. Порфобіліноген

E. Триптофан


 

48. трипсин виділяється в просвіт дванадцятипалої кишки в неактивному стані. Яка з перелічених речовин є активатором трипсиногену?


A. Ентерокіназа

B. Хімотрипсин

C. Жовчні кислоти

D. Карбоангідраза

E. Карбоксиполіпептидаз


 

49.Травлення в тонкій кишці відбувається за допомогою низки ензимів. Деякі з них продукуються в неактивній формі, до них належать:


A. Трипсин, хімотрипсин

B. Мальтаза, амілаза

C. Нуклеаза, трипсин

D. Амілаза, ліпаза

E. Нуклеази, пептидаза


 

50. хворий скаржиться на дискомфорт у ділянці шлунка, який пов’язаний з порушенням перетравлення білків у шлунку. Дефіцит яких ензимів зумовлює цей процес?


A. Пептидаз

B. Синтетаз

C. Амілаз

D. Ліпаз

E. Трансфераз


 

51. Жири, що надходять у травний тракт з харчовими продуктами, перетравлюються та всмоктуються в кишках. Який продукт гідролізу жирів всмоктується в кишці?


A. Жирні кислоти

B. Амінокислоти

C. Ліпопротеїни

D. Моносахариди

E. Поліпептиди


 

52. У дванадцятипалій кишці під впливом ензимів підшлункової залози відбувається травлення вуглеводів. Які з перерахованих нижче ензимів гідролізують α-1,4-глікозидні зв’язки?


A. a-Амілаза

B. Еластаза

C. Ліпаза

D. Карбоксипептидаза

E. Трипсин


 

53. Пригнічення синтезу та секреції трипсину спостерігають під час запальних процесів у підшлунковій залозі. Порушення травлення та всмоктування яких речовин буде наслідком цього?


A. Білків

B. Нуклеїнових кислот

C. Полісахаридів

D. Дисахаридів

E. Ліпідів


 

54. Токсичні речовини утворюються у товстій кишці внаслідок декарбоксилювання окремих амінокислот. Яка сполука утворюється з орнітину:


A. Путресцин

B. Скатол

C. Індол

D. Кадаверин

E. Фенол


 

55. Під час дослідження секреторної функції шлунка виявлено гіпохлоргідрію. Активність якого ензиму при цьому знижена?


A. Пепсину

B. Дипептидази

C. Гексокінази

D. Ліпази

E. Амілази


 

56. Протеолітичні ферменти соку підшлункової залози виділяються в просвіт 12- палої кишки в неактивному стані. Яка речовина є активатором хімотрипсину?


A. Ентерокіназа

B. Карбоангідраза

C. Карбоксиполіпептидаза

D. Жовчні кислоти

E. Трипсин


 

57.У новонародженої дитини в шлунку відбувається звурджування молока, тобто перетворення розчинних білків молока казеїнів на нерозчинні - параказеїни за участі іонів кальцію та ензиму. Який ензим бере участь у цьому процесі?


A. Ліпаза

B. Секретин

C. Пепсин

D. Гастрит

E. Ренін


 

58. Добовий раціон дорослої здо­рової людини повинні становити жири, білки, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі та вода. Назвіть кількість білка, яка забезпечує нормальну життєді­яльність організму.


A. 100 -120 г на добу

B. 50-60 г на добу

C. 10-20 г на добу

D. 70-80 г на добу

E. 40-50 г на добу


 

59. Комплексна терапія багатьох захворювань шлунка передбачає використання препаратів, які стимулюють Н2- (гістамінові) рецептори. Яким чином змінюється секреторна функція шлунка при цьому?


A. Збільшується секреція хлоридної кислоти

B. Зменшується секреція хлоридної кислоти та пепсиногенів

C. Збільшується секреція слизу та пепсиногенів

D. Збільшується секреція пепсиногенів

E. Секреція хлоридної кислоти зменшується, а пепсиногенів збільшується


 

60.У хворої 43 років, яка була прооперована з приводу „гострого живота”, сеча набула коричневого кольору, кількість індикану в крові різко підвищилася. Про що може свідчити цей показник?


A. Посилення гниття білків у кишках

B. Інгібування глюконеогенезу

C. Посилення дезамінування амінокислот

D. Зниження швидкості клубочкової фільтрації в нирках

E. Зниження інтенсивності орнітинового циклу


 

61. Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м’ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться в крові?


A. Гастрину

B. Глюкагону

C. Соматостатину

D. Нейротензину

E. Інсуліну


 

62. Через деякий час після надходження до шлунка молока відбувається його звурдження. Який з компонентів шлункового соку зумовлює такі зміни?


A. Пепсин

B. Слиз

C. Гастриксин

D. Хлоридна кислота

E. Фактор Кастла


 

63. Клінічне обстеження хворого дозволило встановити попередній діагноз: рак шлунка. У шлунковому соку виявлено молочну кислоту. Який тип катаболізму глюкози має місце в ракових клітинах?


A. Анаеробний гіколіз

B. Глюкозо-аланіловий цикл

C. Глюклнеогенез

D. Пентозофосфатний цикл

E. Аеробний гліколіз


 

64. У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Причиною цього може бути дефіцит у порожнині тонкої кишки наступних компонентів:


A. Жовчні кислоти

B. Іони натрію

C. Жовчні пігменти

D. Жиророзчинні вітаміни

E. Ліполітичні ферменти


 

65. Госпіталізовано хворого з діагнозом карциноїд кишок. Аналіз виявив підвищену продукцію серотоніну. Відомо, що ця речовина утворюється з амінокислоти триптофану. Який біохімічний механізм лежить в основі даного процесу?


A. Декарбоксилування

B. Утворення парних сполук

C. Трансамінування

D. Дезамінування

E. Мікросомальне окислення


 

66. Хворий після вживання жирної їжі відчуває нудоту, млявість; з часом з’явилися ознаки стеатореї. У крові холестерин – 9,2 ммоль/л. Причиною такого стану є нестача у кишці:


A. Жовчних кислот

B. Хіломікронів

C. Фосфоліпідів

D. Жирних кислот

E. Тригліцеридів


 

 

67. У чоловіка, який тривалий час не вживав з їжею жирів, але отримував достатню кількість вуглеводів і білків, виявлено дерматит, погане загоювання ран, погіршення зору. Дефіцит яких компонентів є причиною порушення обміну речовин?


A. Лінолева кислота, вітаміни А,D,Е,К

B. Пальмітинова кислота

C. Вітамін РР, Н

D. Мінеральні солі

E. Олеїнова кислота


 

68. Експериментальній тварині впродовж тижня у харчовий раціон вводили надлишкову кількість глюкози, міченої за вуглецем. У якій сполуці можна виявити мітку?


A. Пальмітинова кислота

B. Вітамін А

C. Метіонін

D. Холін

E. Арахідонова кислота


 

69. До лікарні надійшов хворий зі скаргами на здуття живота, діарею, метеоризм після вживання білкової їжі, що свідчить про порушення травлення білків та їх посиленого гниття. Яка з перерахованих речовин є продуктом цього процесу в кишці?


A. Індол

B. Білірубін

C. Кадаверин

D. Агматин

E. Путресцин


 

70. У пацієнта суттєво порушено перетравлення білків, жирів та вуглеводів. Знижена секреція якого травного соку, найвірогідніше, є причиною цього?


A. Підшлунковий

B. Жовч

C. Шлунковий

D. Кишковий

E. Слина


 

71. У хворого після лапароскопічного видалення жовчного міхура спостерігають порушення всмоктування кальцію через стінку кишки. Призначення якого вітаміну буде нормалізувати всмоктування кальцію?


A. Д3

B. С

C. В12

D. К

E. РР


 

72. Після оперативного видалення частини шлунка у хворого порушилося всмоктування вітаміну В12, він виводиться з калом. Розвинулася анемія. Який фактор необхідний для всмоктування цього вітаміну?


A. Гастромукопротеїн

B. Гастрин

C. Пепсин

D. Фолієва кислота

E. Хлоридна кислота


 

73. У товстій кишці під дією мікроорганізмів утворюються токсичні сполуки. Однією з таких сполук є кадаверин. Вкажіть яким шляхом утворюється ця сполука.


A. Шляхом декарбоксилування лізину

B. Шляхом дезамінування аргініну

C. Шляхом переамінування лізину

D. Шляхом переамінування аргініну

E. Шляхом трансдезамінування аспартату


 

74. У чоловіка 60 років, який страждає на хронічну непрохідність кишок, посилюється гниття білків у товстій кишці. Яка токсична речовина утворюється у цьому випадку з триптофану:


A. Індол

B. Білірубін

C. Лактат

D. Креатин

E. Глюкоза


 

75. У хлопчика, який страждає на непрохідність кишок, збільшено виділення індикану з сечею, який утворюється в печінці внаслідок реакції кон'югації індоксилу з:


A. Фосфоаденозинфосфосульфатом

B. Таурином

C. Гліцином

D. Глутатіоном

E. Ацетил-КоА

 


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 331; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.008 с.)