Опитувальник акцентуацій характеру X. ШмішекаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Опитувальник акцентуацій характеру X. ШмішекаВ основу опитувальника покладено концепцію акцентуацій осо­бистості К. Леонгарда.

Інструкція. Вам будуть запропоновані питання. Якщо Ви відпо­
відаєте на запитання „так", то поряд з його номером у реєстраційному
бланку ставите знак „+", а якщо відповідаєте „ні", то ставите знак „-".
Над питаннями довго не роздумуйте. Правильних і неправильних від­
повідей немає. v

1. У Вас часто буває веселий та безтурботний настрій?

2. Ви чутливі до образ?

3. Чи буває так, що Вам на очі набігають сльози в кіно, театрі, під час бесіди і т.п.?

4. Багато раз Ви перевіряєте, чи немає помилок у Вашій роботі?

5. У дитинстві Ви вважали себе таким самим сміливим, як і ро­весники?

6. У Вас часто різко змінюється настрій від безмежного піднесен­ня до відрази до життя, до себе?

7. Ви, зазвичай, буваєте центром уваги у товаристві, компанії?

8. Чи бувають дні, коли Ви без причини на всіх сердиті, і з Вами краще не розмовляти?

9. Ви серйозна людина?

10. Ви здатні захоплюватися чим-небудь?

11. Ви підприємлива та енергійна людина?

12. Ви швидко забуваєте, коли вас хтось образить?

13. Ви м'якосердна людина?

14. Опускаючи лист до поштової скриньки, Ви перевіряєте, прові­вши рукою по щілині, чи лист впав?

15. Чи намагаєтеся Ви завжди бути серед кращих у школі, секції, гуртку?

16. Ви переживали страх у дитинстві під час грози або при зустрічі з незнайомою собакою (можливо, таке відчуття буває у Вас і зараз, у дорослому віці)?

17. Ви прагнете завжди і всюди дотримуватися порядку?

18. Ваш настрій залежить від зовнішніх обставин?

19. Чи люблять Вас ваші знайомі?

20. Чи часто у Вас буває відчуття внутрішнього неспокою, можли­вого лиха, неприємностей?

21. У Вас часто буває трохи пригнічений настрій?

22. Чи був у Вас хоча б раз істеричний або нервовий зрив?


1 "7Е5 Педагогічна психологія: Практикум

23. Вам важко всидіти на одному місці?

24. Якщо щодо Вас вчинили несправедливість, чи енергійно Ви відстоюєте свої інтереси?

* 25. Ви можете зарізати курку чи вівцю?

26. Вас дратує, коли вдома фіранка або скатертина висять нерівно, і Ви зразу ж намагаєтесь поправити їх?

27. Вам страшно було у дитинстві залишатися самому вдома?

28. У Вас часто бувають зміни настрою без причин?

29. Чи прагнете Ви бути одним із кращих учнів у класі?

30. Чи швидко починаєте сердитися або гніватися? <

31. Чи можете Ви бути безтурботно веселим?

32. Чи буває так, що Вас охоплює почуття повного щастя?

33. Чи змогли б Ви бути ведучим гумористичної програми?

34. Ви, зазвичай, висловлюєте свою думку достатньо щиро, прямо й однозначно?

35. Вам важко переносити вид крові? Чи не викликає це у Вас не­приємних відчуттів?

36. Ви любите роботу з великою особистою відповідальністю?

37. Ви схильні виступати на захист людей, щодо яких вчинили не­справедливо? ;

38. Вам страшно зайти в темний підвал?

39. Чи віддаєте Ви перевагу такій роботі, де діяти треба швидко, але вимоги до якості виконання невеликі?

40. Чи любите Ви спілкуватися?

41. У школі Ви охоче виступаєте зі сцени?

42. У дитинстві Ви втікали з дому?

43. Чи видається Вам життя важким?

44. Чи буває так, що після конфлікту, образи Ви були такі пригні­чені, що виходити з дому здавалось неможливим?

45. При невдачах Ви не втрачаєте почуття гумору?

46. Чи зробили б Ви перший крок до примирення, якщо Вас обра­зили?

47. Ви дуже любите тварин?

48. Чи повертаєтесь Ви для того, щоб переконатися, що вдома або на роботі все гаразд?

49. Чи переслідує Вас інколи неясна думка про те, що з Вами і з Вашими близькими людьми може трапитися щось страшне?

50. Ви вважаєте свій настрій мінливим?

51. Вам важко доповідати, виступати на сцені перед великою кіль­кістю людей?


і


4. Психологія виховання52. Ви можете вдарити людину, якщо вона Вас образила?

53. У Вас дуже велика потреба у спілкуванні з іншими людьми?

54. Ви належите до людей, які при будь-яких розчаруваннях впада­ють у відчай?

55. Вам подобається робота, яка вимагає енергійної організатор­ської діяльності?

56. Чи наполегливо Ви добиваєтесь визначеної мети, якщо на шля­ху до неї доводиться долати масу перешкод?

57. Чи може трагічний фільм схвилювати Вас так, що на очах ви­ступають сльози? .

58. Чи часто Вам буває важко заснути через те, що проблеми по­стійно крутяться у Ваших думках?

59. У школі Ви інколи відказуєте або даєте списувати?

60. Чи потрібне Вам велике напруження волі, щоб пройти самому через цвинтар?

61. Чи ретельно Ви стежите за тим, щоб кожна річ у Вашій кварти­рі була тільки на одному й тому самому місці?

62. Чи буває з Вами таке, що, лягаючи спати у доброму настрої, Ви прокидаєтесь таким пригніченим, що залишаєтесь у такому стані деякий час?

63. Ви легко звикаєте до нових ситуацій?

64. Чи бувають у вас головні болі?

65. Ви часто смієтесь?

66. Чи можете Ви бути ввічливим навіть із тим, кого насправді не цінуєте, не любите, не поважаєте?

67. Ви жвава людина?

68. Ви дуже переживаєте через несправедливість?

69. Ви настільки любите природу, що можете назвати її другом?

70. Виходячи з дому або лягаючи спати, Ви перевіряєте, чи зачине­ні двері, чи вимкнене світло, чи виключений газ?

71. Ви дуже боязливі?

72. Чи змінюється Ваш настрій за святковим столом?

73. Ви із задоволенням берете участь у гуртках художньої самоді­яльності?

74. Ви оцінюєте життя дещо песимістично, без очікування радо­щів?

75. Часто Вас тягнj помандрувати?

76. Чи може Ваш настрій різко змінитися від радості до глибокого суму? .Педагогічна психологія: Практикум


77. Чи легко Вам вдається підняти настрій друзів у компанії?

78. Чи довго Ви переживаєте образу?

* 79. Чи переживали Ви довгий час горе інших людей?

80. Часто Ви переписуєте сторінку, якщо випадково поставили кляксу?

81. Ви ставитеся до людей швидше з недовірою та обережністю, ніж навпаки?

82. Чи часто Ви бачите страшні сни?

83. Чи остерігаєтесь Ви потрапити під колеса автомашини, випас­ти з вікна багатоповерхового будинку?

84. У веселому оточенні Ви зазвичай веселі?

85. Чи в змозі Ви відволіктися від обтяжливих проблем, які потре­бують вирішення?

86. Ви стаєте менш стриманим і почуваєте себе вільніше після вживання алкоголю?

87. У розмові Ви радше мовчазні й небагатослівні, ніж балакучі?

88. Якби Вам потрібно було грати на сцені, чи змогли б Ви увійти в роль так, щоб забути, що це лише гра?

Опрацювання результатівЗа кожну відповідь, що збігається з ключем, дають вказану кіль­кість балів. Отримані бали сумуються за кожною шкалою. Якщо на­брано 20-24 бали, то це свідчить про наявність того чи іншого типу акцентуації характеру. Сума балів у діапазоні від 15 до 19 вказує на тенденцію до того чи іншого типу акцентуації.

 

  Знак«+» Знак«-» Бали
Демонстративний тип 7, 19,22,29,41,44,63,66,73, 85,88 по 2
Педантичний тип 4, 14, 17,26,36,48,58,61,70, 80,83 по 2
ІЗбудливий тип 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86 - по 3
Застряглий тип 2, 15,24,34,37,56,68,78,81 12,46,59 по 2
Гіпертимічний тип 1, 11,23,33,45,55,67,77 - по 3
Дистимічний тип 9,21,43,75,87 31,53,65 по 3
Афективно-лабільний тип 6, 18,28,40,50,62,72,84 - по 3 і
Тривожний тип 16,27,38,49,60,71,82 по 3
Емотивний тип 3, 13,35,47,57,69,79 по 3

4. Психологія вихованняСамостійна робота студентів

1. Що таке виховання?

а) виховання - це наслідування;

б) це залежність того, хто виховується від того, хто виховує;

в) вихователь впливає на вихованця, ототожнюючись (або неото-
гожнюючись) з деякою еталонною для учня особистістю;

г) це взаємодія вихователя і вихованця з метою розвитку особис­
тості, всебічно освіченої і гармонійно розвиненої людини.

2. Виховуваність - це: .>

а) вплив на вихованця усього суспільства, школи, сім'ї, літератури
і театру;

б) характеристика психічної діяльності вихованця, що виражаєть­
ся в готовності його здобувати досвід старших поколінь;

в) еластичність нервової системи і психіки;

г) процес засвоєння та активного відтворення соціального досві­
ду

3. Вихованість - це:

а) рівень закріплення внаслідок виховання необхідних поглядів,
форм поведінки та моральних якостей;

б) розвиток і вияв властивостей особистості;

в) підготовленість вихованця до життя;

г) цілеспрямований розвиток кожної дитини як неповторної інди­
відуальності.

4. Психологічні механізми виховання:

а) суспільні норми і цінності;

б) осмислене і довільне присвоєння досвіду;

в) інтерналізація правил моралі;

г) імітація, наслідування, навіювання, соціальне зараження, іден­
тифікація, свідомість і самосвідомість, рефлексивність мислення.

5. У процесі виникнення і становлення якостей особистості виді­
ляють етапи:

а) зразок, зразок-орієнтир;

б) мотиви;

в) вибір форми поведінки та перехід її у звичну поведінку;

г) перетворення ідей, норм, вимог у стійко-виявлювані вчинки.

6. У чому полягає управління становленням якостей особистості?
Оберіть серед запропонованих:

а) визначення „менше змісту, потреб-мотивів, операцій, емоцій, контролю оцінки";Педагогічна психологія: Практикум


" б) організація перших моральних поведінкових зразків;

в) актуалізація адекватних мотивів і вибір відповідних форм по­
ведінки;

г) вправляння до виникнення звичних форм поведінки та потреб у
поведінці відповідно до норм і правил моралі.

7. Як співвідносяться між собою поняття „управління становлен­
ням якостей особистості'1 і „процес самовиховання''?

а) ці поняття тотожні;

б) не пов'язані між собою;

в) нетотожні;

г) самовиховання є метою управління процесом становлення осо­
бистості.

8. Оберіть правила успішного спілкування з вихованцем:

а) організація необхідного досвіду, організація взаєморозуміння;

б) створення оптимальних і необхідних умов для нового циклу
розвитку;

в) емпатичний спосіб спілкування, здатність проникати у внутріш­
ній світ вихованця, розуміння його;

г) цілковите прийняття вихованця, активне слухання, Я-повідом-
лення, вираження поваги і любові.

9. Важкі діти — результат впливу різних чинників. Оберіть групи
цих чинників:

а) причини, що пов'язані з індивідуально-психологічними особли­
востями розвитку дітей;

б) негативний вплив сім'ї та порушення вимог виконання програми
дошкільного виховання;

в) невикористані резерви внутрішньошкільного виховання;

г) вроджені або спадкові негативні передумови виникнення нега­
тивної спрямованості особистості вихованця.

10. Відхилення у поведінці називається:

а) егалітацією;

б) девіантністю;

в) делінквентністю;

г) акцентуаціями.

11. Самостійність є результатом впливу:

а) соціального;

б) „зовнішнього", яке перетворюється у ворога суб'єктивності;

в) замкненість у собі, непроникність для іншого;

г) ставлення, відсутність почуття „базового довір'я", „моменту ти-
лу".


4. Психологія виховання12. Аналіз вчинку учня полягає у:

а) виявленні напряму розвитку особистості;

б) аналізі мотивів;

в) обставин і психічного стану учня;

г) аналізі дій і якостей особистості.

13. Критеріями вихованості учня є:

а) вміння пристосуватися до обставин;

б) мотиви поведінки;

в) сформованість певних рис особистості (колективізм і товарись­
ка допомога тощо);

г) стійка поведінка відповідно до норм і правил з власної потреби
і переконань.


Розділ 5.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.014 с.)