Тест-опитувальник особистісної зрілості учнівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тест-опитувальник особистісної зрілості учнівОсобистісну зрілість учнів визначають сформованістю п'яти базо­вих психологічних якостей: мотивація досягнень, ставлення до свого "Я", почуття громадянського обов'язку, життєва установка, здатність до психологічної близькості з іншою людиною.

1. Мотивація досягнень: загальна спрямованість діяльності індиві­да на значущі життєві цілі, бажання максимально повної самореаліза-ції, самостійність, ініціативність, прагнення до лідерства та досягнен­ня високих результатів у діяльності.


4. Психологія виховання2. Ставлення до свого „Я" („Я-концепція"): впевненість у своїх мож­ливостях, задоволеність своїми здібностями, темпераментом і характе­ром, своїми знаннями, уміннями і навичками; адекватна самооцінка, висока вимогливість до себе, відсутність самовдоволення, скромність, повага до інших людей. Усі ці якості несумісні з комплексом неповно­цінності, що нерідко виявляється в неусвідомлюваному прагненні під­бадьорити себе хвастощами, бравадою, саморекламою і та ін.

3. Почуття громадянського обов'язку: патріотизм, інтерес до по­дій суспільно-політичного життя, почуття відповідальності, потреба у спілкуванні, колективізм. v

4. Життєва установка: розуміння відносності речей, перевага ін­телекту над почуттями, емоційна врівноваженість, розважливість (на противагу імпульсивності).

5. Здатність до психологічної близькості з іншою людиною: добро­зичливе ставлення до людей, емпатія (здатність до співчуття і співпе­реживання), уміння слухати, потреба в духовній близькості з іншими людьми.

1. Більшість моїх учителів:

а) намагаються постійними зачіпками зробити моє життя нещасним;

б) критикують мене скрізь, де тільки можуть;

в) байдужі до мене доти, поки я дотримуюсь встановлених ними
правил і виконую роботу задовільно;

г) недостатньо вимогливі до моєї роботи;

д) мало винагороджують мене за мої старання;

є) сварять мене за помилки і заохочують, коли я цього заслуговую; ж) не можу відповісти на це питання.

2. Коли я програю в шахи, шашки чи інші ігри, то, зазвичай:

а) намагаюся з'ясувати причину невдачі, щоб удосконалити свої
уміння;

б) захоплююсь майстерністю суперника, причому це почуття за­
мінює всі інші переживання;

в) переживаю почуття своєї неповноцінності перед суперником;

г) усвідомлюю, що зате я перевершую багатьох у чомусь іншому і,
отже, при бажанні зможу домогтися успіху в цій грі;

д) усвідомлюю несуттєвість поразки чи перемоги в таких іграх і
швидко забуваю про те, що сталось;

є) намагаюся будь-що домогтися реваншу; ж) не можу відповісти на це питання.

3. Коли я змушений відмовитися від якого-небудь плану чи влас­
них бажань (наприклад, перемогти на олімпіаді, стати кращим учнем


164-


Педагогічна психологія: Практикум


класу, потрапити в групу учнів, які відправляються в закордонну екс­курсію тощо), то вважаю, що:

а) буду нещасним до кінця життя;

б) маю стільки інших інтересів, що незабаром знайду яку-небудь
заміну;

в) сповнений рішучості домогтися здійснення свого плану за будь-
яку ціну, навіть якщо на це піде все життя, що залишилося;

г) намагаюся витягти з невдачі якнайбільше життєвих уроків;

д) ні на що краще не міг сподіватися;

є) буду нещасним протягом якогось часу, але переборю цей стан; ж) не можу відповісти на це питання.

4. Якою мірою мені подобаються люди?

а) людина мені або дуже подобається, або ж не подобається зо­
всім;

б) під час першого знайомства людина може мені сподобатися, але
не настільки, щоб я відразу захотів стати її кращим другом;

в) кожна людина начебто подобається мені під час першої зустрічі,
але потім я часто розчаровуюся;

г) люди подобаються мені тоді, коли я знаю їх дуже добре;

д) мені не' подобається ніхто;

є) багато людей до деякої міри мені подобаються; ж) не можу відповісти на це питання.

5. Я схильний розповідати малознайомим людям про свої невдачі,
провали чи негативні якості у такий спосіб:

а) розповідаю про них, якщо це викликає в когось щирий інтерес;

б) мимохідь розповідаю про свої невдачі і тільки тоді, коли це до­
речно в ході розмови;

в) іноді згадую про свої невдачі з метою вилити душу і викликати
співчуття співрозмовника;

г) зазвичай, не згадую про свої невдачі, щоб не створювати проб­
лем для співрозмовника;

д) часто не можу втриматися від бажання поскаржитися на свої
невдачі;

є) свої невдачі намагаюся зобразити як успіхи; ж) не можу відповісти на це питання.

6. Люди, чия думка відрізняється від моєї:

а) іноді виявляється, що мали рацію;

б) зазвичай, є досить підготовленими і тому впевненими в собі;

в) просто недостатньо освічені;

г) знаходять для себе задоволення в тому, що мають власну думку;


4. Психологія вихованняд) висловлюють інший погляд на це питання з почуття суперечли­вості;

є) іноді перевершують мене в компетентності чи в інтелектуально­му розвитку;

ж) не можу відповісти на це питання.

7. Я волію мати у грі чи у змаганні такого суперника, який:

а) є майстром і перевершує мене, тому що в цьому разі в мене буде
більше шансів удосконалити свої уміння;

б) трохи перевершує мене; тоді випробування більше стимулює
мене; і

в) є рівним мені за силою; у цьому разі обидва суперники показу­
ють свій максимум і мають рівні шанси здобути перемогу;

г) слабкіший за мене, і я знаю, що зможу в нього виграти;

д) буде сам прагнути, щоб я виграв і зберіг віру у свої сили;
є) трохи слабкіший, і в мене буде шанс виграти;

ж) не можу відповісти на це питання.

8. Для мене життя варте чого-небудь лише тією мірою, якою я можу:

а) домагатися успіхів у всіх своїх починаннях;

б) цілком реалізувати свій творчий потенціал;

в) отримувати у своє розпорядження всі необхідні матеріальні бла­
га в готовому вигляді і займатися лише тим, що подобається;

г) мати можливість здобувати засоби для власного розвитку;

д) мати можливість порівняно спокійного життя;
є) вести забезпечений, безтурботний спосіб життя;
ж) не можу відповісти на це питання.

9. Моє прагнення дискутувати з однокласниками полягає в тому, що:

а) мені важко втриматися від суперечки з будь-якого приводу;

б) я беру участь у дискусіях, якщо тема мене цікавить;

в) я рідко сперечаюсь, тому що зазвичай дискутанти прагнуть не
до істини, а до визнання своєї точки зору;

г) не люблю втягуватися в дискусії через їхню сумбурність;

д) не люблю дискусії, тому що рідко виходжу з них переможцем;
є) уникаю брати участь у дискусіях через свою боязкість;

ж) не можу відповісти на це питання.

10. Коли хто-небудь не з членів моєї родини критикує мене, то моя
звичайна реакція полягає в тому, щоб:

а) проаналізувати причини і мотиви критики;

б) поцікавитися в автора критики її підставами і врахувати їх у сво­
їх подальших діях;

в) нічого не сказати, забути про неї;Педагогічна психологія: Практикум


г) при нагоді самому піддати опонента критиці;

д) при впевненості у своїй правоті захистити себе;
є) нічого не сказавши, затаїти на критика образу;
ж) не можу відповісти на це питання.

11. У своїх спробах домогтися успіхів у житті покладаюся переду­
сім на:

а) допомогу сім'ї, батьків;

б) власні зусилля і наполегливість;

в) відсутність могутніх ворогів;
г)талан;

д) наявність впливових знайомих;

є) наявність вірних друзів;

ж) не можу відповісти на це питання.

12. Стосовно довіри до людей я дотримуюсь такого принципу:

а) потрібно людям довіряти, але при цьому усіх без винятку пере­
віряти;

б) довіряти не можна нікому, навіть самому собі;

в) якоюсь мірою довіряти потрібно кожній людині;

г) усе залежить від конкретної людини: одним можна довіряти ціл­
ком, іншим - ні на йоту;

д) люди зазвичай не виправдовують вашої довіри;
є) надмірна довірливість - мій найбільший гріх;
ж) не можу відповісти на це питання.

13. Моя реакція на думку про власну смерть полягає:

а) у сильному відхиленні цієї думки;

б) у тому, що я часто думаю про смерть і мрію, щоб вона була мит­
тєвою;

в) у тому, що я сприймаю це як даність - як кінцеву неминучість і
часто про це не думаю;

г) у тому, що я часто про це думаю, мріючи мати сильну волю для
гідної зустрічі зі смертю;

д) у тому, що я боюся смерті, але не часто говорю про це іншим;
є) думаю про смерть і страшуся її лише під безпосереднім вражен­
ням від звістки про чиюсь смерть;

ж) не можу відповісти на це питання.

14. Якою мірою я намагаюся справити позитивне враження на ін­
ших людей?

а) будую щодо цього певні плани і присвячую цьому багато часу;

б) рідко заздалегідь планую робити це, але, якщо трапляється мож­
ливість, намагаюся справити гарне враження;


4. Психологія виховання І 67

в) присвячую цьому мало часу;

г) не люблю цього прагнення в інших і ніколи не роблю цього
сам;

д) дуже глибоко і довго страждаю, якщо виявляється, що про ме­
не склалося неприємне враження у середовищі шанованих мною лю­
дей;

є) відчуваю приємні почуття, якщо виявляється, що про мене скла­лося приємне враження;

ж) не можу відповісти на це питання.

15. Стикаючись з незвичайною проблемою в особистих справах, я:

а) ніколи не вагаюсь - відразу звертаюся по допомогу до кого-
небудь, хто знає про це більше, ніж я;

б) якщо є можливість, відразу прошу кого-небудь із друзів допо­
могти мені;

в) дуже рідко турбую кого-небудь із друзів проханням допомогти
мені;

г) ніколи не звертаюся за допомогою до стороннього;

д) докладаю всіх зусиль для її розв'язання, перш ніж звернуся до
кого-небудь за допомогою;

є) після деяких вагань звертаюся до друзів за допомогою; ж) не можу відповісти на це питання.

16. Моє ставлення до родичів і друзів таке, що я:

а) ціную тих із них, хто є для мене близькими за своїми духовними
інтересами;

б) ціную тих із них, хто сприяє моєму інтелектуальному розвитку;

в) мені потрібно більше друзів і родичів, ніж я маю в цей час;

г) тієї кількості друзів і родичів, що я зараз маю, мені досить;

д) вони не є необхідними для мого щастя;

є) ціную тих із них, хто, як і я, цікавиться головно матеріальними речами;

ж) не можу відповісти на це питання.

17. Коли який-небудь член сім'ї несправедливо, як мені здається,
критикує мене чи просто чіпляється до мене. Моєю звичайною реак­
цією є:

а) обурюватися, але нічого не говорити;

б) підтримувати мир у сім'ї, погоджуючись із критиком, догоджа­
ючи йому;

в) нічого не говорити, але спробувати пізніше порахуватись;

г) намагатися зрозуміти, чому мене критикують, і, виявляючи ви­
тримку, гідно захистити себе;


L

168 Педагогічна психологія: Практикум

д) не приймати почуте близько до серця, тому що згодом усе ми­неться;

є) розсердившись, вступити в суперечку; ж) не можу відповісти на це питання.

18. Моє ставлення до релігії полягає в тому, що:

а) не потребую ніякої релігії, але думаю, що для більшості людей
вона необхідна;

б) читаю і спостерігаю за різними релігіями і в результаті згодом
вирішу для себе це питання;

в) створюю власну релігію, що, як я сподіваюся, згодом буде мене
задовольняти;

г) маю релігію, що мене задовольняє;

д) вважаю релігію моїх батьків найбільш придатною для мене;

є) приймаю релігію моїх батьків, хоча вона мене і не задовільняє; ж) не можу відповісти на це питання.

19. Якою мірою я читаю і вивчаю інформацію про соціально-
політичні й економічні зміни в інших країнах:

а) я зовсім не цікавлюся такою інформацією;

б) я занадто зайнятий розв'язанням власних проблем, щоб багато
думати про проблеми, які існують в інших частинах світу;

в) я роблю це дуже рідко і з випадкових приводів;

г) виявляю до неї мінімальний інтерес;

д) роблю це із задоволенням, але без яких-небудь конкретних ви­
сновків для своєї країни;

є) прагну вивчати умови в інших частинах світу, щоб зіставляти з ними становище у власній країні і мріяти про його поліпшення; ж) не можу відповісти на це питання.

20. Коли я змушений виступати публічно, то:

а) це надзвичайно важко і викликає в мене зніяковілість і заїкання;

б) це важко, але я можу володіти собою без помітних ознак знія­
ковілості;

в) це надзвичайно важко, але, оскільки під сумнівом моя самопова­
га, не намагаюся ухилитися;

г) зазвичай я можу говорити без особливих зусиль;

д) я часто відчуваю задоволення, виступаючи привселюдно;

є) це важко, оскільки я не відчуваю впевненості в доброзичливості аудиторії;

ж) не можу відповісти на це питання.

21. Якою мірою я читаю і вивчаю інформацію про соціальні, полі­
тичні та економічні зміни в рідній країні:


4. Психологія вихованняа) читаю багато стосовно цієї теми, тому що мене глибоко хвилю­
ють події, які відбуваються в нашому суспільстві;

б) читаю таку інформацію тільки тоді, коли більше нічого читати
чи коли я повинен це робити;

в) читаю таку інформацію регулярно;

г) вважаю це заняття безглуздим, тому що проста людина все одно
ні на що вплинути не може;

д) читаю таку інформацію тільки для того, щоб за нагоди могти
взяти участь в її обговоренні;

є) глибоко байдужий до всього, що виходить за ме^сі моїх особис­
тих справ; . . , ..
ж) не можу відповісти на це питання.

22. Моя реакція на позитивну публікацію в пресі мого імені чи іме­
ні кого-небудь з моїх рідних і близьких полягає в тому, що я:

а) відчуваю велике задоволення і часто з гордістю показую відпо­
відне місце своїм друзям і знайомим;

б) внутрішньо має приємні почуття, але утримуюся від їхнього
зовнішнього вираження;

в) побачивши своє ім'я в пресі, не відчуваю ніякого радісного хви­
лювання, тому що розумію незначущість цієї події;

г) у перший момент відчуваю приємні почуття, але відразу забу­
ваю про цю подію;

д) відчуваю приємні почуття, хоча і вважаю, що це вияв славолюб­
ства;

є) протягом деякого часу відчуваю приємні почуття, про які можу стримано розповісти близьким і друзям; ж) не можу відповісти на це питання.

23. Моє ставлення до символів, прикмет, передчуттів і т.д. полягає
в тому, що:

а) у своєму життєвому досвіді я переконався: вони майже завжди
вказують на успіх чи невдачу в якій-небудь діяльності;

б) вони зазвичай передбачають успіх чи невдачу в якій-небудь ді­
яльності;

в) я не можу вирішити, чи є це випадковістю, чи вони дійсно пе­
редбачають певну подію;

г) я не вірю, що вони передбачають що-небудь для кого-небудь, і
тому не запам'ятовую їх;

д) я розумію, що вони помилкові, але ловлю себе на увазі до них;
є) борючись з їхнім впливом на мене, дію всупереч їм;

ж) не можу відповісти на це питання.Педагогічна психологія: Практикум


." 24. Якою мірою я активний у класі?

а) завжди прагну відігравати провідну роль у дискусіях;

б) іноді втягуюся в дискусію, не будучи досить компетентним в об­
говорюваному питанні;

в) не беру участі в дискусіях, якщо не впевнений в істинності і цін­
ності того, про що збираюся сказати;

г) ніколи не беру участі в дискусії, тому що не вірю в їхню корис­
ність;

д) беру участь, якщо потрібно підтримати дискусію, але не керую нею;
є) завжди беру участь у дискусіях, хоча й не прагну до лідерства;
ж) не можу відповісти на це питання.

25. Моє ставлення до віщунів полягає в тому, що:

а) вони можуть бути корисні тільки тоді, коли стикаєшся із серйоз­
ною проблемою і не знаєш, яке прийняти рішення;

б) іноді можна звернутися до них - коли знаєш, що друзі теж зби­
раються це зробити (для розваги);

в) вони заслуговують на те, щоб консультуватися з ними за кожної
нагоди;

г) ніколи не слід до них звертатися, тому що вони шахраї;

д) вони мають дивну інтуїцію, що дає їм змогу іноді правильно
пророкувати долю людини; "

є) вони непогані психологи;

ж) не можу відповісти на це питання.

26. Якою мірою я готовий ризикувати?

а) часто йду на значний ризик, тому що, якщо виграю, то виграю
багато;

б) йду на серйозний ризик тільки тоді, коли баланс справді на мою
користь;

в) не допускаю серйозного ризику й у разі програшу не піддаюся
ніякому азарту;

г) використовую невеликі шанси, тому що у цих умовах в разі про­
грашу можу продовжувати свої спроби;

д) не покладаюся ні на які випадки; хочу мати стовідсоткову гаран­
тію;

є) не можу жити без постійного ризику; ж) не можу відповісти на це питання.

27. Моє ставлення до світу загалом полягає в тому, що:

а) він сповнений зла, і я не чекаю від нього нічого радісного;

б) він має багато спокус, так що важко кому-небудь залишитися
безгрішним, але прагнути до цього треба; . .


4 Психологія вихованняв) світ - це цікава панорама; я прагну використовувати свої сили
для його вдосконалення;

г) світ може бути гарним, якщо життя людей буде сповнене гіднос­
ті і справжньої доброти; потрібно присвячувати цьому всі сили;

д) я живу тільки раз, тому хочу насолоджуватися життям, а не мрі­
яти про благо всього людства;

є) я є частиною світу, гарний він чи поганий, тому приймаю його таким, яким він є;

ж) не можу відповісти на це питання.

28. З огляду на те, що кожний хоче мати багато грошей для задово­
лення своїх потреб, я також хочу більше грошей для того, щоб:

а) жити, ні в чому собі не відмовляючи, мати кращий будинок, кра­
щий автомобіль, багато красивого і модного одягу і т.д.;

б) здійснити свої життєві плани, такі як удосконалення свого бізне­
су чи професійних здібностей, одержання якісної освіти тощо;

в) мати можливість купувати лотерейні квитки, жетони для ігрових
автоматів і т.д.;

г) мати можливість допомагати родичам і близьким людям, що бі­
дують;

д) застрахувати своє життя;

є) щоб у мене була можливість робити те, що побажаю; ж) не можу відповісти на це питання.

29. Під час читання щоденних газет моє ставлення до матеріалів,
які стосуються моєї професії, полягає в тому, що:

а) завжди уважно прочитую такі матеріали;

б) читаю тільки ті матеріали, які особливо мені цікаві;

в) дуже рідко читаю будь-що про свою професію; мені вистачає
того, що маю на роботі;

г) рідко читаю матеріали про свою професію;

д) не читаю таких матеріалів, бо вони мені нудні;

є) ненавиджу такі матеріали, бо не люблю свою професію; ж) не можу відповісти на це питання.

30. Як би Ви вчинили, якби начальство запропонувало Вам посаду,
для зайняття якої у Вас, як Ви самі розумієте, немає достатніх даних,
але яку вам дуже хочеться зайняти:

а) рішуче відмовилися б, посилаючись на невідповідність Вашої
кандидатури;

б) погодилися б через побоювання викликати своєю відмовою не­
вдоволення;


1 72 Педагогічна психологія: Практикум

в) погодилися б, але тільки за умови, що буде надано тривалий іс­
питовий термін, за час якого ви прикладете максимальні зусилля для
розвитку в себе відповідних умінь;

г) відразу погодилися б, діючи за принципом „не святі горшки ліп­
лять";

д) погодилися б після деяких вагань, виходячи з того, що люди, які
займають подібні посади, анітрошки не кращі за Вас;

є) погодилися б, але тільки тимчасово виконувати обов'язки, щоб якось допомогти справі;

ж) не можу відповісти на це питання.

31. У Будинку відпочинку Ви жили в одному номері з людиною,
з якою у Вас виявилося багато спільного, розлучаючись, обміняли­
ся номерами телефонів. Яка ймовірність того, що надалі Ви першим
спробуєте відновити контакт:

а) 100%; б) 80%; в) 60%; г) 40%; д) 20%; є) о%; ж) не можу відпо­вісти на це питання.

32. Якби у Вас були для цього необмежені можливості, як часто Ви
зустрічалися б для спілкування зі своїми близькими, друзями, цікави­
лися їхніми проблемами, намірами:

а) щодня;

б) приблизно 3 рази на тиждень;

в) приблизно 2 рази на тиждень;

г) 1 раз на тиждень;

д) 1 раз на 2 тижні;
є) 1 раз на місяць;

ж) не можу відповісти на це питання.

ЗЗю. (Варіант для юнаків). Як би Ви діяли в ситуації нерозділеної любові за наявності щасливого суперника, в порядності якого Ви, од­нак, дуже сумніваєтесь:

а) залишили б цю пару і намагались якомога скоріше загасити своє
почуття, шукаючи заміну серед інших дівчат;

б) доклали б усіх зусиль для дискредитації конкурента в очах Ва­
шої обраниці;

в) зберігали б і не приховували свого почуття, але, тримаючись гід­
но, ніяк його не нав'язували б;

г) погодилися б із роллю відданого друга, якому ваша обраниця
скаржилася б на те, що їй не відповідають взаємністю (робили б це з
надією на її прозріння);

д) намагалися б стати для цієї пари відданим другом, щоб мати
можливість частіше зустрічатися з предметом своєї любові;

. є) мовчки і безсильно страждали б від горя;


4. Психологія вихованняж) не можу відповісти на це питання.

ЗЗд. (Варіант для дівчат). Якби Ви діяли в ситуації нерозділеної любові за наявності щасливої суперниці, в порядності якої Ви, однак, дуже сумніваєтесь:

а) залишили б цю пару і намагались якомога скоріше загасити своє
почуття, переключившись на спілкування з іншими людьми;

б) доклали б усіх зусиль для дискредитації конкурентки в очах Ва­
шого обранця;

в) зберігали б своє почуття, але, тримаючись гідно, ніяк його не на­
в'язували;

г) мовчки і безсило страждали б; ^

д) доклали б усіх зусиль для того, щоб виключити можливість на-
віть випадкових зустрічей з предметом своєї нерозділеної любові;

є) зберігали б своє почуття, але, тримаючись гідно, водночас на­магалися б звернути увагу свого обранця на наявні у вас внутрішні і ювнішні позитивні риси;

ж) не можу відповісти на це питання.

Бали з окремих питань виставляються відповідно до наведеного нижче ключа.

Ключ для виставлення балів

 

а б в г є ж а б в г Д є ж
І. -3 -2 -1 +3 +1 +2 18. -1 + 1 +2 +3 -2 -3
і 2. +3 -1 -3 +1 -2 +2 19. -3 -2 -1 + 1 +2 +3
3. -3 +2 -2 +3 + 1 -1 20. -3 +1 -2 +2 +3 -1
4. -2 +2 -1 +3 -3 + 1 21. +3 +1 +2 -2 -1 -3
5. +2 +1 -2 +3 -3 -1 22. -3 +2 -2 -1 + 1 +3
6. +1 +2 -3 -1 -2 +3 23. -3 -2 -1 +3 + 1 +2
7. +3 +2 +1 -2 -3 -1 24. -3 -2 +3 -1 +2 + 1 0 і
S. +3 +2 -1 +1 -2 -3 25. -2 -1 -3 +3 +2 + 1 о
9. -1 +3 +1 +2 -2 -3 26. -2 -1 +3 +2 + 1 -3
10. +2 +3 -2 -1 +2 -3 27. -2 + 1 +2 +3 -3 -1
11. + 1 +3 -2 -3 -1 +2 28. -3 +2 -1 +3 + 1 -2
12. + 1 -2 -1 +3 +2 -3 29. +3 +2 -1 + 1 -2 -3
13. .-3 -1 +2 +3 -2 +1 ЗО. + 1 -1 +3 -3 -2 +2
14. -2 + 1 +2 +3 -3 -1 31. +3 +2 +1 -1 -2 -3
15. -3 -2 +1 +2 +3 -1 32. +3 +2 +1 -1 -2 -3
16. +3 +2 + 1 -1 -3 -2 ЗЗю +1 -3 +3 +2 -1 -2
17. -1 -2 -3 +3 +2 + 1 ЗЗд -2 -3 l±2_ -1 + 1 +3

p

1 "74 Педагогічна психологія: ПрактикумПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.029 с.)