V. Аналіз конкретних ситуацій 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

V. Аналіз конкретних ситуацій1. До яких виховних заходів, на ваш погляд, має вдатися класний керівник?


4. Психологія вихованняУчениця 10-го класу повністю ігнорує один із предметів у школі. Розумна, здібна, незалежна, вона відвідує уроки з цього предмета, але демонстративно нічого не робить, читає книги й журнали. Відкрито виражає свою неповагу до вчителя і відверто говорить йому про це.

2. Шляхи подолання ізоляції і підвищення учнівського статусу:
1) зацікавити учня якоюсь діяльністю; 2) допомогти досягти успіху...;
3).. .подолати афективність (збудливість, боязливість, образливість)...;
4) .. .виробити впевненість у собі...; 5) хороші результати можна отри­
мати й різними опосередкованими заходами: ... корисно, щоб само­
тню, боязку дитину підтримали авторитетні однолітки" (Коломинский
Я.Л. Психология детского коллектива. 2-е изд. - Мн., 19&4. - С. 194).

- Як впливає статус дитини у колі однолітків на формування осо­
бистості?

3. „Коли учні починають „робити щось із себе", прикрашаючи се­
бе сережками, перснями або фарбують волосся у рожевий колір чи
стрижуться, це, можливо, ображає Ваш особистий смак. Але Ви маєте
подумати, що Ваш строгий костюм може, своєю чергою, образити їх­
ній естетичний смак. Взагалі нетерпимість у питаннях одягу і звичок
дуже згубна у ставленнях до учнів. Цінності змінюються від поколін­
ня до покоління. Проблема на зразок „У наш час цього не було" - це
радше особиста проблема вчителя, і йому „не варто перекладати її на
плечі учнів" (Кривцова С, Мухаматулина Е. Воспитание: наука хоро­
ших привычек. - М., 1996. - С. 144-145).

- Оцініть наведені у цьому уривку погляди психолога.

- Чи характерні для сучасної школи конфлікти між вчителями та учнями з причин зовнішнього вигляду?

- Яка Ваша позиція у ставленні до смаків у вбранні учнів і вчите­лів?

4. „Якщо особистісні потреби дітей не реалізуються в школі...
Щоб продовжити шлях до успіху, діти повинні отримати в школі те,
чого їм не вистачає: добрі стосунки як з однолітками, так і з доросли­
ми. У цьому інколи надія залишається тільки на школу. .. .Саме школа
має відкривати кожній дитині шлях до реалізації головної життєвої
потреби - усвідомлення себе повноцінною особистістю" (Глоссер У.
Школа без неудачников. - М., 1991. - С. 29-30).

- Як Ви розумієте поняття „повноцінної особистості"?

- Охарактеризуйте недоліки уроків, на яких учні не почувають се­бе повноцінними особистостями?

- Назвіть одну-дві інноваційні технології спрямовані на управлін­ня процесом формування юної особистості.Педагогічна психологія: Практикум


5. „.. .Дитина має здатність переключати увагу без залишку, швид­
ко забуває про те, що цікавило її ще п'ять хвилин назад. Ця її здат­
ність - просто подарунок долі для старших. Використовувати її мож­
на безмежно з відмінними результатами" (Олещук Ю.Ф. Труд души.
-1988/1.-С. 17).

- В яких умовах необхідно користуватися прийомом відволікання уваги?

- Назвіть правила використання прийому відволікання уваги ди­тини.

6. „Велика та людина, яка перша додумалась - не вимагати всього,
чого хоче, а просити тільки частину, щоб інша частріна залишилась
у того, до кого звертається. Тобто шукати взаємоприйнятливості".
(Олещук Ю.Ф. - С 110).

- Назвіть цей прийом.

- У яких ситуаціях він може бути використаний?

- Наведіть приклади використання цього прийому.

7. „Взагалі, щоб обмежити в собі пристрасть, звичку наказувати ди­
тині, ввів для себе таке поняття, яке дуже допомогло і яким я пишаюсь
до цього часу Це поняття - „зона дитини". (Олещук Ю.Ф. - С. 107).

- Як Ви розумієте поняття, яке ввів автор?

- Наведіть приклади ситуацій, у яких дитина себе почувала б по-вновласним господарем.

8. „Покладатись на наказовий стиль - це небажання батьків пере­
будовувати себе під впливом дитини. Відмова від будь-якого самови­
ховання.

...Але те, що діти - це маленькі, але люди, які володіють чимось своїм, тим, що не підлягає приборкуванню (інтересами, доброчиннос-тями), і потребують поваги, їм просто не спадає на думку.

- Чи можна грубою, сердитою розмовою виховувати молоде по­коління?

- Що є альтернативою такій манері говорити? І в чому полягає її сила?

9. „Я - мачуха шестирічної дівчинки. Проблема в тому, що ми по­
стійно помічаємо - вона думає тільки про себе. Все тільки про неї і
для неї, і світ створений виключно для задоволення всіх її бажань. її
зовсім не турбує, що відчувають або про що думають інші люди. Вона
ніколи не переживає вдячності за те, що ми робимо, і постійно чекає
більшого. Зовсім очевидно, що ми зробили щось не так. Як нам це ви­
правити?"

- Продовжте речення „Егоїзм дитини - це реакція на відсутність..."


4. Психологія виховання10. „Успіх - це драбина, якою не можна підніматись, тримаючи ру­
ки в гаманцях" (американське прислів'я).

— Поясніть, як необхідно розуміти суть прислів'я, пов'язуючи його
з процесом самовиховання?

11. „У нашої чотирирічної доньки з'явилася погана звичка, яка нас
з чоловіком дуже бентежить. Щоразу, коли вона хоче домогтися чо­
гось свого, вона починає просити скигливим голоском, який вимотує,
як звук бормашини у зубного лікаря. Це так соромно, що ми боїмося
брати її зі собою на люди. Будь ласка, підкажіть, як можна зробити,
щоб вона перестала скиглити... (Мішель Борба. - С. 27.7).

—Яка мета дитячого скиглення? ч

—Яка має бути поведінка дорослих у таких ситуаціях?

12. „Або по-моєму, або ніяк"
„Тобі краще прийти просто зараз"
„Цією палкою буду гратись тільки я"

—До чого прагнуть ті, що так висловлюються?

—З яких причин це прагнення може виникати, тобто ознакою чого воно може бути?

13. „Один 10-річний хлопчик перетворює шкільне життя мого си­
на в пекло".

„Моя донька так боїться одного четвертокласника з нашого райо­ну, що просить нас переїхати в інший район".

„Мій син більше не може цього терпіти. Я збираюсь перевести йо­го в іншу школу".

— Назвіть кращий спосіб захистити дитину від переслідувань з бо­
ку задерикуватих.

14. „Не можу повірити, що я міг учинити таку дурницю".
„Я ніколи не зможу зрівнятися з нею в навчанні".

„Я зробив помилку на останній репетиції, тому більше ніколи не зможу грати на фортепіано на концерті".

—Чи допустимі помилки?

—Яке ставлення має бути до допущених вами помилок?

15. „Це дуже важко. Я кидаю".

„Це займає дуже багато часу, а я хочу подивитися телевізор". , Д не зможу зробити це. Я йду додому".

—Про відсутність якої особистісної якості свідчать ці висловлю­вання?

—Дитині треба наголошувати: „Розпочати щось - це тільки поло­вина справи, потрібно закінчити розпочате". Яка якість особистості має виникнути, щоб вона доводила розпочате до кінця?Педагогічна психологія: Практикум


16. „Моя дитина зводить мене з розуму! Він ніколи не робить того,
про що я його прошу. Він конфліктує, відмовляється це робити і за­
являє, що я несправедливий. Якщо я починаю на чомусь наполягати,
починається „світова війна". У мене не вистачає сил справлятися з
ним уже тепер - а йому тільки 12. Що буде, коли він стане підлітком?"
(Мішель Борба).

- Як необхідно поводити себе у ситуаціях неслухняності? Чи мож­
на потурати неслухняності?

17. „Скачав реферат із Internet і видав його за свій твір.
Сказав, що зробив домашнє завдання, але загубив його.
Звинуватив приятеля в тому, що той розбив вікно" (Мішель Борба).

- У чому полягають причини такої поведінки?

- Як би Ви пояснили дитині, які її чекають наслідки у разі брехні?

- Які б Ви встановили штрафні санкції тоді, коли дитина продо­вжувала б вдаватися до брехні?

18. Учитель ставить двійку відмінниці, яка відмовилась відповіда­
ти на уроці через виявлення солідарності з іншими учнями класу. Обу­
рений батько (мати) приходить у школу і вимагає пояснень у вчителя.

Змоделюйте діалоги в системах: „учитель-батько (мати)"; „учи­тель - учениця".

Організація і проведення дискусії на тему „Діти Індиго"

Мета: Підкреслити сутність поняття „діти Індиго", з'ясувати їхні типи, основні принципи виховання, особливості спілкування, обґрун­товано довести, що це діти нові і незвичайні.

Порадити, готуючись до дискусії, ознайомитися з працею Керроля Лі, Тоубер Джен „Діти Індиго" (М., 2007).

Лабораторна робота:спробуйте запропоновані методики на собі та залучіть знайомих.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 195; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.008 с.)