Організація процесу фізичного виховання учнів з послабленим здоров’ям у загальноосвітніх школах. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація процесу фізичного виховання учнів з послабленим здоров’ям у загальноосвітніх школах.Відповідно до положення № 211 від 31 грудня 1992 року «про покращення лікарняно-фізкультурної служби» Міністерства охорони здоров’я України проводяться медичні обстеження школярів.

За результатами поглибленого медичного огляду шкільними лікарями на початку кожного навчального року складаються списки медичних груп, які потім узгоджуються з лікарями відповідних профільних спрямувань (ревматологом, ортопедом, хірургом, окулістом, ЛФК тощо).

Директор до 1-го вересня повинен оформити наказом по школі створення СМГ. Списки учнів СМГ затверджуються директором школи з вказівкою діагнозу захворювання і можливими термінами перебування в ній, також затверджується розклад занять групи, прізвище керівника, який має відповідну фахову підготовку.

Дітей і підлітків зі значними відхиленнями в стані здоров'я скеровують на заняття лікувальною фізичною культурою до лікувально-профілактичних закладів.

У подальшому учні СМГ підлягають поглибленому обстеженню один раз у 4 місяці та в кінці навчального року. Під час обстежень за показниками стану здоров’я можливе переведення учнів до підготовчої групи.

У ЗОШ Львівщини (Боднар І., Гаврих Я., Стефанишин Н., 2009), на уроках ФК учні СМГ у 42,82% випадків виконують фізичні навантаження, у 39,53% – допомагають вчителю ФК, в 11,53% – реалізується індивідуальний підхід, 2,2% – учні СМГ відсутні на уроці ФК.

Школярі, віднесені до спеціальної медичної групи, після завершення терміну перебування у СМГ, проходять додаткове медичне обстеження.

Педагогічні ради шкіл повинні не менше 2-х разів на рік (на початку і кінці навчального року) спеціально розглядати питання, пов'язані з організацією і змістом роботи з фізичного виховання школярів, віднесених лікарями до підготовчої і спеціальної медичних груп. При загальній оцінці роботи школи з фізичного виховання особливу увагу потрібно звертати на роботу з дітьми, що мають відхилення в стані здоров'я, фізичному розвитку і фізичній підготовленості.

У методичному листі про вивчення ФК у 2008-09 навчальному році зокрема йдеться про те, що учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до СМГ, відвідують обов’язкові уроки, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. Окрім того для учнів СМГ організовуються два додаткових заняття на тиждень за програмами «ФК для СМГ ЗОНЗ 1–4 і 5-9 класів Майєр В.І., Дерев’янко В.В., 2008».).

Група складається з 10-15 учнів. На тиждень проводиться 2 заняття у позакласний час по 45 хвилин.

Найдоцільніше комплектувати групи по класах. Якщо кількість учнів недостатня для комплектування групи, доцільно об’єднати учнів у вікові групи (1-4, 5-8 і 9-11 класів).

У разі, коли в школі учнів, віднесених до спеціальної медичної групи, недостатньо для комплектування групи за вказаних умов, рекомендується створювати міжшкільні групи з учнів прилеглих шкіл. Міжшкільні спеціальні медичні групи слід комплектувати за характером захворювання.

При несприятливих кліматичних умовах (t°С до –10°С) тривалість уроку скорочується до 30 хвилин, щоб запобігти переохолодженню.

Визначено, що на практиці існує декілька підходів щодо організації уроків фізичної культури з учнями СМГ. Зокрема:

1. Звільнення учнів СМГ від виконання фізичних навантажень на уроці фізичної культури. Серед учнів ЗОШ Лвівщини учнів, які не відвідують уроків ФК (інваліди) – 3,43%.

2. При невеликій кількості школярів з відхиленнями в стані здоров’я в одній школі, окремі вчителі допускають практику сумісних занять учнів СМГ разом з дітьми основної і підготовчої медичних груп на основному уроці з фізичної культури. В такому випадку школярі займаються під індивідуальним спостереженням вчителя. Ця форма отримала визнання в більшості шкіл Львівщини (59,84%, за Боднар І. зі співав., 2009). Вона проста і доступна в організаційному відношенні, проте в методичному – досить складна. Опитування показало, що така форма організації є найвигіднішою для адміністрації шкіл);

3. Спільні заняття учнів СМГ з учнями підготовчої медичної групи під керівництвом одного вчителя; 0,9% ЗОШ Львівщини застосовують такий спосіб організації;

4. Заняття учнів СМГ, що проводяться окремою підгрупою за розкладом уроку основної медичної групи; На Львівщині такий спосіб організації застосовують 8,8% ЗОШ. Учителі визнають такий спосіб організації вигідним для дітей і батьків дітей СМГ.

5. Заняття учнів СМГ на уроках фізичної культури, що проводяться в позаурочний час. 7,04% ЗОШ Львівщини організовують уроки ФК для учнів СМГ на 0-му чи останньому уроці. Учителі вважають цей спосіб організації найпридатнішим для дітей СМГ.

6. Більш доцільно об’єднувати дітей за віковим принципом з кількох близько розташованих одна біля одної шкіл способом “кущування”. Наприклад, в одній з них займаються діти молодшої вікової групи, в другій – середньої, в третій – старшої. Організаційно і методично це більш правильно і доцільно. Такий спосіб організації навчального процесу, описаний в спеціальній літературі, не отримав поширення на практиці.

7. Діти СМГ навчаються в окремих класах – 0,88% ЗОШ Львівщини.

8. Діти СМГ займаються в гуртках з шахів (0,88%).

Оптимальними варіантами, на думку вчителів фізичної культури м. Львова, які проводять заняття фізичними вправами з учнями СМГ, є 4-й і 5-й з зазначених вище, а також спільні заняття учнів спеціальної і підготовчої медичної групи. Найефективнішим, вважає фахівець (Куриш В.І.), урок фізичної культури, який проводиться зі школярами СМГ окремо після занять. Автор вважає доцільним також урахування власної думки дітей і їх батьків щодо ефективних шляхів організації.

На практиці існує декілька підходів щодо організації уроків фізичної культури з учнями спеціальної медичної групи (Куриш В., Молнар М., 2000):

1. Звільнення учнів СМГ від виконання вправ на уроці фізичної культури.

2. Спільні заняття учнів СМГ з учнями основної і підготовчої медичної групи під керівництвом одного вчителя.

3. Спільні заняття учнів СМГ з учнями підготовчої медичної групи під керівництвом одного вчителя.

4. Заняття учнів СМГ, що проводяться окремою підгрупою за розкладом уроку основної медичної групи.

5. Заняття учнів СМГ на уроках фізичної культури в позаурочний час.

6. “Кущування”. Об’єднання дітей за віковим принципом з кількох близько розташованих одна біля одної шкіл. Наприклад, в одній із них займаються діти молодшої вікової групи, в другій – середньої, в третій – старшої. Організаційно і методично це більш правильно і доцільно. Проте на практиці такий підхід не отримав поширення.

У відповідності до методичних рекомендацій (щодо комплексної оцінки стану здоров'я дітей і підлітків під час масових лікарських оглядів, розроблених Науково-дослідним інститутом гігієни дітей і підлітків, затверджених Міністерством охорони здоров'я (1982)), дітей і підлітків, залежно від сукупності показників здоров'я, підрозділяють на п’ять груп здоров'я .

Перша групаздоров'я – діти, у яких відсутні хронічні захворювання, які не хворіли, або рідко хворіли у період спостереження, які мають відповідний до віку фізичний і нервово-психічний розвиток (здорові, без відхилень). Другу групу складають діти і підлітки, які не страждають хронічними захворюваннями, але мають деякі функціональні і морфологічні відхилення; а також школярі, які часто (4 рази на рік і більше) або довго (більше 25 днів по одному захворюванню) хворіють (здорові з морфофункціональними відхиленнями і зниженою резистентністю). Третя група – об’єднує осіб, які мають хронічні захворювання або вроджені патології в стані компенсації, з рідкими і не важкими загостреннями хронічного захворювання, без вираженого порушення загального стану і самопочуття (хворі в стані компенсації). До четвертої групи відносяться діти з хронічними захворюваннями, вродженими вадами розвитку в стані субкомпенсації, з порушеннями загального стану і самопочуття після загострення, з тривалим періодом видужання після гострих інтерекуррентних захворювань (хворі в стані субкомпенсації). До п’ятої групи включають школярів з важкими хронічними захворюваннями в стані декомпенсації і зі значно зниженими функціональними можливостями (хворі в стані декомпенсації). Як правило, такі хворі не відвідують дитячих і підліткових установ.

 

64. Критерії і організація розподілу школярів на медичні групи для занять фізичною культурою

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 255; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.006 с.)