Особливості методики занять з учнями, які страждають неврозамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості методики занять з учнями, які страждають неврозамиФізичні вправи є могутніми умовно-рефлекторними, специфічними подразниками, що впливають великий чином на функціональну перебудову нервової системи, створення нових стереотипів. Вирішальне значення серед педагогічних впливів, при допомозі котрих вдається забезпечити можливості реадаптації хворих до умов навчання й праці, тим самим створюючи передумови для видужання від захворювання, має ФВ. Систематичні правильно організовані заняття фізичними вправами і загартуванням дозволяють не тільки відволікти увагу хворого від патологічних змін і переключити увагу на реальні справи і соціально важливі інтереси, але і дають можливість суттєво змінити реактивність центральної нервової системи, що грає важливу роль у властивих цим захворюванням порушеннях.

Механізм впливу фізичних вправ на психіку є найбільш складним і найменш дослідженим. У даний час більшість авторів віддають перевагу дуальній концепції, яка виділяє біологічні і психічні механізми.

При нервово-психічних захворюваннях симптоми хвороби виявляються у різних формах: нервово-психічна неврівноваженість, дратівливість, поганий настрій, зниження загальної працездатності, нестійкість уваги, пригнічений стан, поганий сон і апетит. Неврози можуть виникнути внаслідок конституційної схильності, а також на ґрунті слабості нервової системи на фоні загальної перевтоми або наявності інтенсифікації чи інфекції в організмі. Розлад нервової системи може наступити і внаслідок перенесених серйозних травм, ударів, перелому, струсу мозку тощо.

Під час призначення в спеціальну медичну групу при цих захворюваннях лікар спочатку з'ясовує причину, що викликала захворювання, і в залежності від цього призначається методика занять.

Завданнями фізичного виховання учнів з нев­розами являється поступове підвищення сили, врівноваженості і рухливості нервових процесів, розвиток адаптації до впливу м’язової діяльності, факторів зовнішнього середовища, зниження температурної чутливості, підвищення працездатності організму, а також нормалізації порушених соматичних, психічних н вегетативних функцій. Для вирішення цих задач використовують усі форми занять, що рекомендуються для учнів спеціальних медичних груп. Такий комплекснийпідхід до засобів і методів фізичного виховання для учнів з невроза­ми і неврозоподібними станами має особливе значення. Учням з неврозами і неврозоподібними станами рекомендують, крім навчальних занять, РГГ, ввідну гімнастику, заняття ФК-паузами і ФК-хвилинками. Обов’язкова і виключно важлива складова частина процесу фізичного виховання цих учнів – домашні завдання, що включають дозовані фізичні навантаження і загартовуючі процедури.

На заняттях з особами, що мають захворювання нервової системи, не треба виділяти або підкреслювавши їх часом дивну поведінку. Таких учнів рекомендується розсіювати по різних підгрупах. З ними необхідно вести індивідуальні бесіди, виховати інтерес до занять, викликати у них активність, наполегливість.

Неврози – психогенні розлади, обумовлені порушеннями в системі відносин особистості, що в значній мірі формуються чи провокуються конфліктною ситуацією в побуті і навчанні. Цей патологічний процес неможливо вилікувати за рахунок ізольованих впливів на організм, узятих поза конкрет­ними умовами його життєдіяльності. Одужання можливе при допомозі засобів фізичного виховання. Саме тому заняття фізичними вправами в раціональних формах повинні пронизувати увесь режим навчання, праці і відпочинку учнів з такими захворюваннями. Забезпечити цілеспрямоване використання усіх форм фізичного виховання в заняттях з учнями з неврозами і неврозоподібними станами, можна лише у випадку хорошого контакту цих учнів з учителем і повного взаєморозуміння між ними. Тільки при цій умові учень зможе активно протидіяти захворюванню, долаючи стереотипи своєї взаємодії з оточуючими.

Загальними особливостями методики фізичного виховання учнів з астенічними й істеричними неврозами є такі:

1. Виконання помірних і поступово зростаючих за інтенсивністю аеробних навантажень.

2. Обов’язкове включення в комплекс вправ дихальної спрямованості, які здатні в значній мірі компенсувати явища енергодефіциту.

3. Використання фізичних вправ спрямованих на розвиток гнучкості, рівноваги, стато-кінетичної стійкості з метою впливу їх на такі психічні якості як впевненість в собі, спокій а також особистісну самооцінку.

4. Застосування комплексів релаксаційних вправ, медитативних поз, вправ для нормалізації процесів психічної саморегуляції і релаксації.

5. Застосування засобів емоційного впливу (музичний супровід, доброзичливе ставлення вчителя до учнів під час занять фізичними вправами) для створення необхідного ступеня оптимістичного, здорового ставлення учнів до занять.

6. Поступове тренування різних м’язових груп на витривалість при умові дозованого застосування фізичних навантажень, що не доводять до стану граничної втоми.

7. Застосування активного відпочинку.

8. Широке використання елементів ігор і змагань в заняттях для тренування активної уваги і покращення психоемоційного стану учнів.

9. Широке, але дозоване застосування елементів загартування у вигляді водних заходів, повітряних ванн, ультрафіолетового опромінення.

10. Застосування засобів фізичного виховання на фоні загального гігієнічно обґрунтованого способу життя, навчання, сну і відпочинку.

11. Самоконтроль, орієнтований, передусім, на вивчення динаміки наростання ознак тренованості і фізичної підготовленості, з обов’язковою реєстрацією самими учнями досягнутих результатів. Використання цих результатів для переконання учнів у їх можливості зміцнення здоров'я і досягнення високої працездатності.

Кожне окреме захворювання вимагає дотримання окремішніх методичних положень. Так, особливістю фізичного виховання учнів з астенічним неврозом є використання викладачем в заняттях при вивченні фізичних вправ переважно методу розповіді як основного, а показу – як допоміжного. Навпаки, при істеричному неврозі частіше найбільшого ефекту досягають при використанні методу показу фізичних вправ, тоді як розповідь про них звичайно займає підпорядковане значення в навчанні техніці фізичних вправ. В роботі з учнями, які мають різні форми системного неврозу, слід враховувати також і те, що при істеричному неврозі виключно важливі групові заняття фізичними вправами, які сприяють набуттю при цьому захворюванні навичок спілкування учнів з оточуючими.

Дітям з високим рівнем тривожності варто включати в заняття вправи на координацію і рівновагу, тому що вони сприяють формуванню зосередженості, концентрації уваги, зниженню різноманітного роду фобій.

Дітям з астенічним синдромом рекомендується застосовувати фізичні вправи на розвиток рухливості в суглобах, оскільки гнучкість сприяє тренуванню й посиленню процесу активного гальмування, відновленню й упорядкуванню збуджувального процесу, підвищенню емоційного тонусу.

У випадках домінування іпохондричної і депресивної симптоматики варто визнати доцільним використання ігор, естафет, вправ, що розвивають якості швидкості і спритності, що сприяє підвищенню емоційного фону, розвитку комунікабельності. Позитивний ефект дають рухливі ігри, що передбачають функцію лідера, або шефську роль.

При істерії, коли виявляється підвищена чутливість, надмірна емоційність, часта зміна настрою, розлад мови, а іноді і ходи, заняття перший час рекомендується проводити індивідуально. На заняттях увага приділяється прогулянкам на повітрі, катанню на лижах, ковзанах, іграм. При появі в учнів інтересу до занять фізичними вправами їх підключають в загальну групу. Фізичне навантаження для таких учнів обмежується. При психастеніїіндивідуальні заняття не проводяться.

При залишкових явищах після струсу мозку, удару хребта, перенесеного менінгіту тощо, заняття проводяться з поступово зростаючим фізичним навантаженням, без різких рухів, перенапруг, бігових вправ, стрибків. Надалі при сприятливій реакції організму на заняття фізичними вправами цю категорію осіб можна переводити в підготовчу групу, а при повному видужанні - в основну медичну групу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.006 с.)