РОЗЛАДИ МИСЛЕННЯ ПРИ ЛОКАЛЬНИХ УРАЖЕННЯХ МОЗКУ: ВИДИ, ЛОКАЛІЗАЦІЯ УРАЖЕННЯ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗЛАДИ МИСЛЕННЯ ПРИ ЛОКАЛЬНИХ УРАЖЕННЯХ МОЗКУ: ВИДИ, ЛОКАЛІЗАЦІЯ УРАЖЕННЯ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Нейропсихологія мислення відноситься до числа мало розроблених розділів нейропсихології. Слід зазначити, що сучасна психологія розглядає мислення як активну психічну діяльність, спрямовану на вирішення певної задачі.

А. Р. Лурія, описуючи нейропсихологічні синдроми ураження різних відділів лівої півкулі мозку, виділяє кілька типів порушення інтелектуальних процесів при ураженні скроневих, тім'яно-потиличних, премоторних і префронтальних відділів мозку.

 

При ураженні лівої скроневої області порушується звукова структура мови, в той час як її семантична сторона залишається збереженою. Тому у хворих страждає здатність виконувати послідовні вербальні операції, для здійснення яких необхідна опора на мовні зв'язку або їх сліди. Але у них зберігається безпосереднє розуміння наочно - образних і логічних відносин. Вони можуть правильно оперувати просторовими відносинами елементів, виконувати арифметичні операції (у письмовому вигляді), вирішувати завдання на пошук послідовності наочно розгортається сюжету (серії сюжетних картин).

 

При ураженні тім'яно-потиличних відділів мозку страждає комплексний синтез елементів у групи. У даному випадку дефект інтелектуальної діяльності пов'язаний з порушенням наочно - образного мислення, що вимагає виконання операцій на просторовий аналіз і синтез. У хворих збережений намір виконати ту чи іншу задачу, вони можуть скласти план дій, але не можуть виділити наочні ознаки і їх просторові відносини, наприклад, в задачах на " конструктивний інтелект " (наприклад, кубики Кооса). У цих завданнях елементи, на які розпадається модель, не відповідають тим елементам, з яких може бути складена конструкція. Крім того, у хворих порушено виконання арифметичних дій через первинну акалькулію.

 

Ураження премоторних відділів лівої півкулі головного мозку призводить до зміни динаміки розумового процесу. В основі лежить дефект внутрішньої мови: порушений процес "розгортання" мовного задуму і процес "згортання" мовних структур, необхідний для розуміння змісту тексту. В обох випадках спостерігається зміна послідовності мовних процесів і, як наслідок, порушення динаміки вербально -логічного мислення, розпад згорнутих " розумових дій " (арифметичних, вербальних і т. п.), патологічна інертність інтелектуальних актів. Але у таких хворих збережені просторові операції і розуміння логіко - граматичних конструкцій, що відображають просторові відносини.

 

При ураженні префронтальних відділів мозку розлади інтелектуальної діяльності носять складний характер. По-перше, вони виникають внаслідок порушення її структури: у хворих випадає стадія орієнтування в умовах завдання, вони імпульсивно починають виконувати випадкові дії, що не звіряючи їх з вихідними цілями. По-друге, порушуються операції з поняттями і логічними відносинами, страждає вибірковість семантичних зв'язків. По-третє, для лобових хворих характерна загальна інтелектуальна інактивність.

РОЗЛАДИ ЕМОЦІЙ ПРИ ЛОКАЛЬНИХ УРАЖЕННЯХ МОЗКУ: ВИДИ, ЛОКАЛІЗАЦІЯ УРАЖЕННЯ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

 

1. Лобові частки. При масивному двосторонньому ураженні виникає байдужість, благодушність, ейфорія. При цьому зникає почуття відповідальності, боргу. Відсутня критичність. Безтурботність, імпульсивність. Базальний лоб: запальність, дратівливість, агресивність, знижується почуття гумору. Лівий лоб: депресія, плаксивість, пригніченість, млявість, апатія. Правий лоб: благодушність, безтурботність, ейфорія. Дослідження: картки із зображенням осіб з емоційними станами. У Хворого з ураженням лівого чола - перевагу негативних емоцій і слів, схильність до помилок негативних емоцій. Правий лоб - навпаки.

 

2. Скроневі області. Праву скроню: афекти страху, туги, жаху. Напади люті, тривоги. Ліву скроню: іпохондричні, депресивні розлади, плаксивість, тривожність, страх.

 

3. Гіпофізарно-гіпоталамічна область. порушення діяльності ендокринної системи. Грубі випадки: деменція (ейфорія або агресія). Збіднення емоції. сфери. Поступово виникає емоційна глухота, сліпота. Стомлюваність, астенія, емоції. лабільність, образливість, ранимість, нетовариськість, пригнічений настрій. Тупа ейфорія, байдужість, млявість, сонливість. Збіднення емоційної сфери.

 

Ураження лівої півкулі призводить до постійної зміни емоційного фону, посилення негативних емоційних переживань.

Права півкуля більше пов'язано з нападами емоцій. Посилення позитивних переживань.

 

РОЗЛАДИ УВАГИ

 

Нейропсихологічні синдроми розладів уваги поділяють на модально-специфічні та модально-неспецифічні розлади.

Модально-специфічні розлади уваги - парціальні порушення уваги певної модальності (зорової, слухової, тактильної) за відсутності змін інших характеристик і аспектів уваги. Виявляються у формі специфічних нейропсихологічних синдромів: зорова неуважність, слухова неуважність, тактильна неуважність, рухова неуважність.

Виникають унаслідок ураження кіркових зон відповідних аналізаторів.

Зорова неуважність- ігнорування лівої частини зорового простору у випадку одночасного надходження зорових стимулів з обох боків. Хворі "не помічають" предметів, які розташовані ліворуч; описують лише зображене в лівій половині малюнка; змальовують лише ліву половину картинки. Часто є першими виявами розладу зорового гнозису.

Виникає унаслідок ураження тім'яно-потиличних відділів кори правої півкулі головного мозку.

Слухова неуважність- у випадку одночасного подання аудіальних стимулів в обидва вуха ігнорується інформація, яка надходить у ліве вухо. Ті ж звуки, які подаються окремо на ліве та на праве вухо, сприймаються нормально.

Виникає унаслідок ураження скроневої кори правої півкулі головного мозку.

Тактильна неуважність- у випадку одночасної тактильної стимуляції симетричних ділянок лівої та правої рук ігнорується ("не помічається") доторкання до лівої руки. Ізольовані доторкання (окремо - до лівої руки, окремо - до правої) визначаються правильно.

Виникає унаслідок ураження тім'яних відділів кори правої півкулі головного мозку.

Рухова неуважність- у процесі одночасного виконання ів лівою рукою та правою ліва рука через деякий час підключається", а хворий, не помічаючи цього, продовжує 11 кону вати рухи правою рукою. Під час виконання рухів окремо лівоюта окремо правою рукою рухи не порушуються.

Виникає унаслідок ураження премоторної ділянки правої півкулі головного мозку.

Модально-неспецифічні розлади уваги (послаблення, звуження обсягу уваги, зниження концентрації, труднощі проведення уваги, виснаження, лабільність концентрації уваги) належать до структури більшості психічних розладів різної етіології. Особливості вияву модально-неспецифічні'Х розладів уваги зумовлені локусом ураження мозку.

Ураження на рівні довгастого та середнього мозкувиснажливість, звуження і розлади концентрації уваги виявляються у всіх видах діяльності; виражені розлади мимовільної уваги; довільна увага збережена; ефект компенсації порушень уваги за наявності високої мотивації до певної діяльності.

Ураження на рівні діенцефальних відділів і лімбічної системи- більш виражені розлади уваги, які виявляються у нестійкості, неспроможності зосередитися; менш виражений мовний контроль уваги; розлади довільної регуляції уваги.

Ураження на рівні медіобазальних відділів лобних і скроневих часток мозку- виражені розлади довільної уваги; патологічне посилення мимовільних виявів уваги: безконтрольна реактивність сприяє посиленню й вивільненню рефлекторних реакцій орієнтування ("параліч психічного погляду" – очі супроводжують рухомий предмет, неможливо відвести погляд за бажанням); не діє мовний контроль уваги.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.76.48 (0.008 с.)