Дослідження зорово-просторового гнозису в нейропсихології. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дослідження зорово-просторового гнозису в нейропсихології. 

Зоровий предметний гнозис

1. Упізнавання реальних об'єктів (до десяти).

2. Упізнавання зображень реальних об'єктів (до десяти).

3. Упізнавання контурних зображень (до п'яти).

4. Упізнавання перекреслених зображень.

5. Упізнавання накладених контурів фігур (проба Попельрейтера)

6. Упізнавання малюнків, складених із різних елементів (кіт - птах, риба - кінь).

7. Упізнавання зображень предметів, у яких "бракує" деталей.

8. Упізнавання зображень на '"шумованих" малюнках.

9. Тахістоскопічна проба: реєстрація часу, необхідного для впізнавання об'єкта на малюнку під час тахістоскопічної демонстрації.

 

Кольоровий гнозис: Підбір кольорів за відтінком. Ідентифікація та класифікація кольорів. Називання предметів певного кольору.

Гнозис облич Безпосереднє впізнавання облич. Упізнавання облич (рідних, знайомих, відомих людей, незнайомих людей) на портретах чи фотографіях. Ідентифікація портретів.

Обсяг зорового сприймання Одночасне сприймання кількох візуальних об'єктів. Одночасне сприймання кількох елементів малюнка. Одночасне сприймання елементів сюжетного малюнка.

 

Символічний гнозис

1. Упізнавання букв і цифр різних шрифтів.

2. Пізнавання букв і цифр у дзеркальному відображенні.

1. Упізнавання перекреслених літер і цифр.

2. Упізнавання римських та арабських цифр.

 

Оптико-просторовий гнозис

1. Визначення часу на годиннику.

2. Визначення часу на схематичному годиннику (див. додаток Й).

3. Розташування стрілок на годиннику за вказаним часом.

4. Орієнтування на географічній карті (позначення сторін світу, знаходження відомих міст).

5. Малювання карти-схеми.

6. Поділ лінії пополам, на три частини.

7. Копіювання фігур.

8. Домальовування до цілого.

9. Домальовування відсутніх деталей.

Зорова неуважність

Одночасне сприймання об'єктів, які знаходяться у лівому та правому полях зору, супроводжується ігноруванням об'єктів, які знаходяться у лівому полі зору. У випадку ізольованого сприймання об'єктів лише лівого чи правого полів зору інформація сприймається нормально.

Враховують:

• швидкість впізнавання;

• відповідність впізнавання;

• рівень складності завдання.

49. ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІРНО-КІНЕСТЕТИЧНОГОГНОЗИСУ

Дослідження соматосенсорного гнозису

1. Проба на локалізацію дотику.

2. Проба на дискримінацію (визначення кількості дотиків). Дослідження шкірно-кінестетичногогнозису

3. Малювання відмінних фігур (круг і трикутник) лівою та правою рукою водночас.

4. Визначення правого та лівого боків у себе та в людини, яка сидить навпроти.

5. Називання пальців руки.

6. Показування пальців за вербальною інструкцією: перший, четвертий, другий.

7. Копіювання положення пальців за візуальним образом і за 9

8. малюнком.

9. Копіювання пози тіла (із розплющеними та заплющеними очима).

10. Упізнавання предметів на дотик (правою та лівою рукою).

11. Упізнавання на дотик матеріалу, з якого зроблено предмет.

 

Тактильна неуважність

Під час одночасної тактильної стимуляції симетричних ■ ділянок лівої та правої половин тіла ігнорується інформація, яка ' надходить від лівої половини тіла; у разі тактильної стимуляції [лише лівої або ж лише правої руки інформація сприймається!нормально.

 

Враховують:

• швидкість впізнавання/виконання завдання;

• відповідність впізнавання/виконання завдання;

• рівень складності завдання.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХОВОГО ГНОСИСУ В НЕЙРОПСИХОЛОГІЇ.

 

1. Упізнавання знайомих шумів (дзюрчання води, шурхіт паперу, дзвін монет, шум дощу).

2. Упізнавання знайомих мелодій. Повторення мелодій.

3. Локалізація звуку в просторі.

4. Ідентифікація ритму відносно запропонованих варіантів схем.

5. Безпосереднє відтворення запропонованого ритму.

6. Відтерміноване відтворення запропонованого итму.

 

Слухова неуважність

Під час дихотомічного прослуховування (проба Д.Кімуро) ігнорується інформація, яка надходить у ліве вухо; ті ж звуки, подані на ліве і праве вухо окремо, сприймаються нормально.

 

Враховують:

2. швидкість виконання завдання;

3. відповідність виконання завдання;

4. правильність, чіткість і злагодженість рухів;

5. рівень складності завдання.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РУХІВ ТА ДІЙ В НЕЙРОПСИХОЛОГІЇ.

Виконання простих інструкцій лівою та правою рукою

(дії з реальними предметами (зачесатися, попити чай, відкрити коробку), уявними предметами (показати, як наливають чай, забивають цвях, вишивають, запалюють сірник), виконання символічних дій (привітатися, показати військове вітання).

Конструктивний праксис

1. Скласти з паличок за зразком фігури (квадрат, трикутник, ламану).

2. Намалювати за. вербальною інструкцією (ромашку, стіл, зірку, дерево).

3. Перемалювати три об'ємні геометричні фігури.

4. Обвести контур фігури.

Динамічний праксис

1. Проба “кулак - долоня - ребро” виконується за наочним прикладом.

2. Відтворення графічного стереотипу: заповнити рядок серіями букв чи цифр (оооООоооООоооОО; ІІІХХХХІІІХХХХ; СеСеСеСеСеСе).

Праксис пози

1. Відтворити/скопіювати положення кисті.

2. Скопіювати положення однієї руки на іншу.

3. Скопіювати позу тіла.

4. Реципрокна координація.

5. Рухи погляду

6. Фіксація погляду.

7. Рух погляду (за інструкцією, за рухомим об'єктом). Оральний праксис

1. Праксис губ (витягування у трубочку, в усмішку).

2. Праксис язика (підняти, праворуч, ліворуч, у трубочку).

3. Праксис щік (надути, втягнути).

4. Праксис м'язів обличчя (насупити брови, підняти брови, зробити гримасу).

5. Символічні оральні рухи (посвистіти, покладати язиком, показати, як плюють, показати, як цілуються).

Рухова неуважність

Під час одночасного виконання рухів лівою і правою рукою ліва рука через деякий час “виключається” із руху.

Враховують:

• швидкість виконання завдання;

• відповідність виконання завдання;

• плавність, чіткість і злагодженість рухів;

• рівень складності завдання.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЯ В НЕЙРОПСИХОЛОГІЇ

 

Експресивне мовлення

Перший етап дослідження попередня бесіда з досліджуваним, читання уголос та слухомовна пам'ять.

 

Снонтанне та діалогічне мовлення

Досліджуваному проnонують кілька відкритих і закритих запитань.Враховують:

• здатність розуміти запитання;

• спонтанність мовлення;

• паузи для пошуку слів;

• характер відповідей: односкладові чи розгорнуті

• міміку та жести;

• здатність підтримувати діanог.

 

Автоматизоване мовлення

1. Перелічити числовий ряд.

2. Полічити від 1 до б; від 7 до 12; від 15 до 20.

3. Назвати місяці року, дні тижня.

4. Розказати короткий відомий з дитинства вірш.

Враховують:

• плавність під час перелічування числових рядів, днів тижня чи місяців;

• дотримання черговості елементів, пропуски їхніх складових;

• персервацїї;

• парафазії.

 

Монологічне мовлення

Пропонують переказати коротке оповідання, яке прочитав експериментатор.

Враховують: можливість самостійного переказу; необхідність додаткових навідних запитань; труднощі підбирання слів, аrраматизм, бідність мовлення, парафазії, побудову речень; осмисленість мовленневого матеріалу.

 

Відображене мовлення(повторення)

7. Повторення простих і складних слів. І звуків

8. Повторення речень. 9. Називання реальних предметів. 10. Називання частин тіла.

11. Називання зображень предметів

Враховують: • можливість і швидкість повторення; • помилки під час повторення; • особливості мовлення: артикулярні спотворення, деформація артикулом, чіткість вимови; • темп і мелодика мовлення; • вербальні парафазії; • літеральні парафазії; • напруженість м'язів у процесі мовлення.• помилки під час списування; якість написаних елементів.

Читання

Лічба

Обсяг і спрямованість дослідження у кожному випадку визначаеться індивідуально. Висновок щодо наявності розладів. ВПФ, нейропсихологічних синдромів і локусу ураження мозку формулюеться на підставі комплексного аналізу всіеї отриманої B процесі дослідження інформації.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 912; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.223.192 (0.022 с.)