Конституційні засади діяльності правоохоронних та правозахисних органів України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Конституційні засади діяльності правоохоронних та правозахисних органів УкраїниТема: «Конституційні засади діяльності правоохоронних органів.»

План

1. Поняття і система правоохоронних органів України.

2. Поняття, система і завдання органів прокуратури України.

3. Поняття та система органів внутрішніх справ України. Основні завдання і функції міліції.

 

1. Правоохоронні органи – це державні органи, які спеціально уповноважені здійснювати контроль за неухильним додержанням законів та інших нормативно-правових актів, забезпечувати правопорядок, здійснювати захист законних прав і інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства і держави в цілому, а також застосовувати заходи державного примусу до правопорушників.

До системи правоохоронних органів належать:

1) органи прокуратури;

2) органи внутрішніх справ;

3) органи служби безпеки;

4) митні органи;

5) органи охорони державного кордону;

6) органи й установи виконання покарань;

7) органи державної податкової служби;

8) органи державної контрольно-ревізійної служби;

9) органи рибної охорони;

10)органи державної лісової охорони;

11) інші органи, які здійснюють право застосовні або правоохоронні функції.

Деякі правоохоронні органи мають спеціальний предмет діяльності. Так, у структурі служби безпеки, органів внутрішніх справ, органів з виконання покарань, податкової міліції є спеціалізовані підрозділи, яким надано право здійснювати оперативно-розшукову роботу.

 

Прокуратура України – це самостійний централізований орган державної влади, що діє в системі правоохоронних органів держави та забезпечує всемірне утвердження верховенства закону, захист від неправомірних посягань на суспільний та державний лад, права та свободи людини.

Прокуратура України становить єдину централізовану систему органів, яка побудована відповідно до державного устрою і адміністративно-територіального поділу країни з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим і Генеральному прокурору України.

Систему органів прокуратури складають:

1) Генеральна прокуратура України;

2) Прокуратура Автономної Республіки Крим;

3) Прокуратури областей та прирівняні до них прокуратури міст Києва та Севастополя;

4) Військова прокуратура Військово-морських Сил України і військові прокуратури регіонів;

5) Міські, районні, міжрайонні і військові прокуратури гарнізонів;

6) Спеціальні прокуратури (природоохоронні, транспортні, прокуратури з питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства та деякі інші).

Роботу прокуратур на території країни координує Генеральна прокуратура, яку очолює генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокурору України, що має наслідком його відставку з посади. Строк повноважень Генерального прокурора України – 5 років.

На прокуратуру покладено такі функції:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

 

Органи внутрішніх справ (ОВС) – це правоохоронні органи державної виконавчої влади, які мають широкі повноваження для виконання завдань правоохоронної діяльності.

Система органів внутрішніх справ складається з трьох ланок:

1) Міністерство внутрішніх справ України (МВС);

2) Управління (головні управління) внутрішніх справ в Криму, областях, на транспорті, містах Києві та Севастополі;

3) Міські (районні) відділи (управління) і лінійні відділи внутрішніх справ.

До основних служб ОВС належать:

1) міліція;

2) підрозділи досудового слідства (слідчі підрозділи, дізнання);

3) підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;

4) внутрішні війська;

5) забезпечуючи служби;

6) навчальні заклади.

Важливою і найбільшою структурною одиницею органів внутрішніх справ є міліція.

Міліція в Україні – це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Основними завданнями міліції є:

1) підтримання правового режиму в державі;

2) забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів;

3) попередження і припинення правопорушень;

4) охорона і забезпечення громадського порядку;

5) виявлення, розслідування і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх учинили;

6) забезпечення безпеки дорожнього руху;

7) захист власності від злочинних посягань;

8) охорона особливих режимних об’єктів;

9) боротьба з корупцією та організованою злочинністю;

10) виконання кримінальних покарань та адміністративних стягнень;

11)надання правової допомоги громадянам, підприємствам, організаціям, установам.

Для виконання вищезазначених завдань у структурі міліції створені наступні структурні підрозділи:

1) кримінальна міліція. До її складу входять підрозділи карного розшуку, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, служби боротьби з незаконним обігом наркотиків, служби боротьби з економічними злочинами тощо;

2) міліція громадської безпеки. До її складу входять: адміністративна служба міліції (підрозділи охорони громадського порядку, паспортної, реєстраційної та міграційної роботи, дільничних інспекторів міліції тощо), Державна служба охорони;

3) транспортна міліція. До її складу входять майже всі основні галузеві служби;

4) міліція охорони. Державна служба охорони є єдиним підрозділом міліції, який діє на засадах самофінансування за рахунок коштів, одержаних за виконання договорів про забезпечення особистої і майнової безпеки громадян та юридичних осіб;

5) спеціальні підрозділи міліції («Беркут», «Титан», «Сокіл»).

Чинне законодавство надає право працівникам міліції в певних випадках застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю. Їх законні вимоги є обов’язковими для виконання громадянами та посадовими особами. Працівник міліції при виконанні покладених на нього обов’язків керується тільки законом і в його межах. Втручання у діяльність міліції тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Нагляд за додержанням законності в діяльності міліції здійснюють органи прокуратури.

 

Основні поняття та терміни: правоохоронні органи, прокуратура, органи дізнання, органи внутрішніх справ.

 

Питання для самостійної перевірки знань

1. Як здійснюється правоохоронна діяльність в Україні?

2. Що входить в систему правоохоронних органів України?

3. Які завдання покладаються на правоохоронні органи України?

4. На яких принципах будується діяльність прокуратури України?

5. З яких підрозділів складається міліція, і які вони виконують функції?

6. Які права надаються міліції?

 

Тести для самоконтролю знань

1. Прокуратура України:

а) становить єдину централізовану систему;

б) становить децентралізовану систему;

в) не становить ніякої системи.

2. Висловлена Верховною Радою України недовіра Генеральному прокурору:

а) тягне за собою його відставку;

б) має наслідком догану;

в) не має ніяких наслідків.

3. Строк повноважень Генерального прокурора України:

а) призначається безстроково;

б) 10 років;

в) 5 років.

4. Міліція в Україні – це:

а) державний озброєний орган виконавчої влади;

б) орган судової влади;

б) структурна одиниця органів прокуратури.

5. Міністра внутрішніх справ призначає і звільняє з посади:

а) Президент за згодою Верховної Ради;

б) Прем’єр-міністр України за поданням коаліції у Верховній Раді;

в) Верховна Рада України за поданням Прем’єр-міністра України.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 393; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.101.84 (0.016 с.)