ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ТА ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ТА ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

У якій відповіді правильно вказано, хто очолює Державну судову адміністрацію України:

 1. Міністр юстиції України;
 2. Голова Державної судової адміністрації України;
 3. Голова Верховного Суду України;
 4. Голова Вищої ради юстиції України;
 5. Голова Ради суддів України.

 

У якій відповіді правильно вказано, ким призначається на посаду Голова Державної судової адміністрації України:

 1. Президентом України одноосібно;
 2. Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України;
 3. Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України, погодженим з Радою суддів України;
 4. Прем’єр-міністром України за поданням Ради суддів України;
 5. Головою Верховного Суду України.

 

У якій відповіді правильно вказано, ким затверджується гранична чисельність працівників Державної судової адміністрації України:

 1. Верховною Радою України;
 2. Президентом України;
 3. Верховним Судом України;
 4. Кабінетом Міністрів України;
 5. Радою суддів України.

 

У якій відповіді правильно вказано, що утворюється в структурі Державної судової адміністрації України з метою обговорення найважливіших напрямків її діяльності та погодженого вирішення питань:

 1. погоджувальна палата;
 2. колегія;
 3. наукова рада;
 4. консультативна рада;
 5. науково-консультативна рада.

 

У якій відповіді правильно вказано, ким визначаються обов’язки першого заступника Голови Державної судової адміністрації України:

 1. Радою суддів України;
 2. Верховним Судом України;
 3. Президентом України;
 4. Кабінетом Міністрів України;
 5. Головою Державної судової адміністрації України.

 

У якій відповіді правильно вказано, хто може входити до складу колегії Державної судової адміністрації України:

 1. судді загальних судів за їх згодою;
 2. представники наукових установ за їх згодою;
 3. народні депутати України;
 4. голови вищих спеціалізованих судов;
 5. голови апеляційних судів.

 

У якій відповіді правильно вказано, хто затверджує членів колегії Державної судової адміністрації України за поданням Голови Державної судової адміністрації України:

 1. Президентом України;
 2. Головою Верховного Суду України;
 3. Верховною Радою України;
 4. Кабінетом Міністрів України;
 5. Міністром юстиції України.

 

У якій відповіді правильно вказано, в який спосіб здійснює свої повноваження Державна судова адміністрація України:

 1. за погодженням з Прем’єр-міністром України;
 2. за погодженням з Президентом України;
 3. безпосередньо та через територіальні управління державної судової адміністрації;
 4. через органи суддівського самоврядування;
 5. через обласні та районні (міські) департаменти.

 

У якій відповіді правильно вказано, хто затверджує Положення про структурні підрозділи центрального апарату Державної судової адміністрації України:

 1. Президент України;
 2. Кабінет Міністрів України;
 3. Прем’єр-міністр України;
 4. Голова Державної судової адміністрації України;
 5. Міністр юстиції України.

 

У якій відповіді правильно вказано, з якою метою створюються в Державній судовій адміністрації України наукова і науково-консультативна ради:

 1. для дачі висновків з питань організації діяльності суддів;
 2. для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів;
 3. для підготовки рішень Державної судової адміністрації щодо організації діяльності судов;
 4. для узагальнення судової практики;
 5. для аналізу судової статистики.

 

У якій відповіді правильно вказаний порядок звільнення з посади Голова Державної судової адміністрації України:

 1. Верховною Радою України;
 2. Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України, погодженим з Радою суддів України;
 3. Головою Верховного Суду України за поданням Ради суддів України;
 4. Прем’єр-міністром за поданням Ради суддів україни;
 5. Головою Верховної Ради України за поданням Прем’єр-міністра України, погодженим з Радою суддів України.

 

У якій відповіді правильно вказано мету діяльності Міністерства юстиції України в системі органів державної виконавчої влади:

 1. організація діяльності судової влади;
 2. забезпечення реалізації державної правової политики;
 3. правове забезпечення діяльності правоохоронних органов;
 4. судовий контроль за діяльністю правоохоронних органов;
 5. забезпечення виконання судових рішень.

 

У якій відповіді правильно вказано, хто затверджує та увільняє членів колегії Міністерства юстиції України:

 1. Прем’єр-міністр України;
 2. Міністр юстиції України;
 3. Кабінет Міністрів України за поданням Міністра юстиції України;
 4. Президент України за поданням Міністра юстиції України;
 5. Верховна Рада України.

 

У якій відповіді правильно вказано, хто затверджує граничну чисельність працівників Міністерства юстиції України:

 1. Верховна Рада України;
 2. Президент України;
 3. Кабінет Міністрів України;
 4. Міністр юстиції України;
 5. Державна судова адміністрація України.

 

У якій відповіді правильно вказано порядок призначення на посаду та звільнення з посади Міністра юстиції України:

 1. Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України;
 2. Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України;
 3. Кабінетом Міністрів України;
 4. Прем’єр-міністром України за погодженням з Президентом України;
 5. Верховним Судом України.

 

У якій відповіді правильно вказано, членом якого органу за посадою є Міністр юстиції України:

 1. колегії Державної судової адміністрації;
 2. колегії Генеральної прокуратури України;
 3. Ради суддів України;
 4. Вищої Ради юстиції України;
 5. Ради національної безпеки і оборони України.

 

У якій відповіді правильно вказано складовий елемент системи органів юстиції України:

 1. районне управління юстиції;
 2. регіональне управління юстиції;
 3. окружне відділення юстиції;
 4. районний відділок юстиції;
 5. міський центральний апарат юстиції.

 

У якій відповіді правильно вказано, які акти видає Міністерство юстиції України у межах свої повноважень:

 1. укази;
 2. накази;
 3. декрети;
 4. постанови;
 5. розпорядження.

 

У яких відповідях правильно вказано, який орган може утворюватись в Міністерстві юстиції України для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо напрямків розвитку правової системи України:

 1. колегія;
 2. погоджувальна палата;
 3. наукова рада;
 4. науково-консультативна рада;
 5. колегія начальників управлінь юстиції.

 

У якій відповіді правильно вказано складовий елемент системи органів юстиції України:

 1. районні у містах управління юстиції;
 2. районні відділення юстиції;
 3. міжобласні відділи юстиції;
 4. департаменти юстиції;
 5. агенції юстиції.

 

У якій відповіді неправильно вказано основні завдання Міністерства юстиції України:

1. забезпечення реалізації державної правової політики та політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу; 2. здійснення досудового розслідування у кримінальних справах;3. експертне забезпечення правосуддя; 4. організація роботи нотаріату та органів реєстрації актів громадянського стану;
 1. державна реєстрація нормативно-правових актів.

 

У яких відповідях правильно вказано акти, які видає Голова Державної судової адміністрації в межах своєї компетенції:

 1. постанови;
 2. розпорядження;
 3. протести;
 4. накази;
 5. подання.

 

У яких відповідях неправильно вказані повноваження Голови Державної судової адміністрації України:

 1. затверджує положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України;
 2. визначає кількість суддів у судах загальної юрисдикції;
 3. інформує про діяльність державної судової адміністрації Раду суддів України;
 4. затверджує положення про порядок ведення діловодства у вищих спеціалізованих судах;
 5. бере участь у підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо фінансування судової влади;
 6. нагороджує працівників державної судової адміністрації державними нагородами;
 7. установлює посадові оклади працівників центрального апарату Державної судової адміністрації України.

 

У яких відповідях правильно вказано посадових осіб, які за посадою входять до складу колегії Державної судової адміністрації України:

Міністр юстиції України;

Голова Верховного суду України;

Голова Державної судової адміністрації України;

перший заступник Голови Державної судової адміністрації України;

заступники Голови державної судової адміністрації України;

голови апеляційних судів областей;

голови вищих спеціалізованих судів.

 

У яких відповідях правильно вказано, на які суди не поширює свою діяльність Державна судова адміністрація України з питань організаційного забезпечення судів загальної юрисдикції:

 1. військові суди;
 2. Конституційний Суд України;
 3. Верховний Суд України;
 4. апеляційні господарські суди;
 5. Вищий Адміністративний суд України;
 6. апеляційні суди областей;
 7. місцеві суди.

 

У яких відповідях правильно вказано основні завдання Державної судової адміністрації України:

 1. забезпечення діяльності Ради суддів України;
 2. забезпечення роботи Пленуму Верховного Суду України;
 3. забезпечення діяльності Академії суддів України;
 4. забезпечення роботи з’їзду суддів України;
 5. організаційне забезпечення роботи Вищої ради юстиції;
 6. організація перегляду судових рішень в апеляційному порядку;
 7. організація перегляду судових рішень в касаційному порядку.

 

У яких відповідях неправильно вказані повноваження Міністерства юстиції України:

 1. здійснює контроль за діяльністю Державного департаменту України з питань виконання покарань;
 2. здійснює державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації;
 3. реєструє адвокатські об'єднання;
 4. визначає порядок роботи паспортної та візової служби;
 5. погоджує типовий регламент роботи кваліфікаційної комісії суддів;
 6. організовує роботу установ нотаріату;
 7. скасовує акти Кабінету Міністрів України.

 

У яких відповідях правильно вказано, хто входить до колегії Міністерства юстиції України:

 1. заступники Міністра юстиції України;
 2. Генеральний прокурор України;
 3. Голова державної виконавчої служби;
 4. Голова департаменту України з питань виконання покарань;
 5. Голова Державного комітету у справах релігій;
 6. Голова Державної судової адміністрації України;
 7. начальники головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим.

 

У яких відповідях правильно вказано, для яких органів є обов’язковими для виконання накази Міністерства юстиції України, прийняті в межах його повноважень:

 1. державними нотаріальними конторами;
 2. прокуратурою;
 3. органами внутрішніх справ;
 4. судами;
 5. органами державної виконавчої служби;
 6. органами з виконання кримінальних покарань;
 7. органами безпеки.

 

У яких відповідях правильно вказано, через які органи здійснює свої повноваження Міністерство юстиції України:

 1. Кабінет Міністрів України;
 2. обласні управління юстиції;
 3. міські управління юстиції;
 4. Міністра юстиції України;
 5. підприємства, що належать до сфери його управління;
 6. органи з виконання покарань;
 7. територіальні управління державної судової адміністрації.

 

У яких відповідях правильно вказані права Міністерства юстиції України:

 1. подавати протести на незаконні акти Кабінету Міністрів України;
 2. скасовувати акти Кабінету Міністрів України;
 3. відмовляти в реєстрації актів Верховної Ради України;
 4. скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств;
 5. скасовувати акти управлінь юстиції, які суперечать Конституції, актам законодавства України;
 6. анулювати видані свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;
 7. скасовувати рішення місцевих судів.

 

У яких відповідях правильно вказані повноваження Державної судової адміністрації України:

 1. несе видатки на поховання та увічнення пам'яті суддів;
 2. готує пропозиції щодо проведення правової реформи;
 3. організовує роботу зі створення бібліотек судів;
 4. розробляє кошторис витрат на утримання Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судов;
 5. затверджує зразки бланків та печаток судів;
 6. здійснює розгляд спорів між судовими органами;
 7. встановлює строки перегляду справ у порядку виняткового провадження.

 

У яких відповідях правильно вказано, що належить до повноважень Голови Державної судової адміністрації України:

1. внесення подання Президентові України щодо кількості суддів у Верховному Суді України;

2. надання рекомендацій кандидатам на посади суддів загальних судів;

3. бере участь у підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо фінансування судової влади;

4. затвердження разом з Головою Верховного Суду України за погодженням з Радою суддів України статуту Академії суддів України;

5. головування в судових палатах Верховного Суду України;

6. інформування про діяльність Державної судової адміністрації України Ради суддів України та з¢їзду суддів України;

7. скликання Пленум Веровного Суду України.

 

У яких відповідях правильно вказано, які повноваження здійснює Державна судова адміністрація України та її органи на місцях згідно з їх завданнями:

1. забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу;

2. скликає з’їзд суддів України;

3. забезпечує оплату надурочної роботи суддів

4. забезпечує санаторно-курортне лікування суддів та працівників апарату судів;

5. забезпечує діяльність зборів суддів місцевих судів

6. веде статистичний і персональний облік даних про кадри суддів;

7. вжиття заходів щодо виконання судових рішень.

 

У яких відповідях правильно вказані основні завдання Міністерства юстиції України:

1. організаційне керівництво судами;

2. безпосереднє керівництво візовою службою;

3. організація роботи нотаріату;

4. підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи;

5. виконання кримінальних покарань;

6. сприяння розвитку правової науки;

7. виконання судових рішень.

 

У яких відповідях правильно вказані повноваження Міністерства юстиції України, що спрямовані на виконання поставлених перед ним завдань:

1. здійснює нормативно-методичне забезпечення бюро технічної інвентаризації;

2. здійснює представництво Президента в міждержавних органах;

3. надає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам за кордоном щодо реєстрації актів громадянського стану;

4. забезпечує соціальний захист суддів;

5. вивчає кадрові питання апарату судів;

6. веде Єдиний класифікатор галузей законодавства;

7. організує підвищення кваліфікації суддів.

 

 

А – мінімальний стаж роботи на суддівських посадах кандидата на посаду судді Верховного Суду України

В – загальний строк повноважень обраних членів Конституційного Суду України

С– загальний строк повноважень Генерального прокурора України

D– кількість членів Вищої ради юстиції, які призначаються з’їздом суддів України

 

 

А – строк перебування особи на посаді судді, у разі призначення на цю посаду вперше

В – мінімальний термін проживання на території України особи-кандидата на зайняття суддівської посади

С– загальний термін стажування особи-кандидата, який бажає одержати свідоцтво на здійснення нотаріальної діяльності

D– кількість членів Вищої ради юстиції, що призначаються конференцією працівників прокуратури

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.015 с.)