Тема 2. Конституційний Суд України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Конституційний Суд України. 

1. У відповіді під котрим номером правильно вказано завдання Конституційного Суду України?

1) нагляд за додержанням і застосуванням законів

2) забезпечення верховенства Конституції України на всій території держави

3) забезпечення прав і свобод громадян України

4) представництво інтересів громадян і держави в суді

5) офіційне тлумачення Конституції і законів України.

 

2. У відповіді під котрим номером неправильно вказані повноваження Конституційного Суду України ?

1) розгляд конституційних подань і звернень

2) визначення конституційності актів Кабінету Міністрів України

3) визначення конституційності актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

4) визначення конституційності міжнародних договорів України

5) офіційне тлумачення Конституції і законів України

 

3. У відповіді під котрим номером правильно вказано, на який термін призначаються судді Конституційного Суду України?

1) 5 років

2) 7 років

3) безстроково

4) 9 років

5) 3 роки

 

4. У відповіді під котрим номером правильно вказано, хто обирає Голову Конституційного Суду України?

1) з’їзд суддів України

2) Верховна Рада України

3) Пленум Верховного Суду України

4) судді Конституційного Суду України на пленарному засіданні

5) Вища рада юстиції України

 

5.У відповіді під котрим номером правильно вказано, на який термін обирається Голова Конституційного Суду України?

1) на 9 р.

2) один 3 річний строк

3) на 5 р.

4) безстроково

5) до 65 років

 

6. У відповіді під котрим номером правильно вказано, з якого віку особа може бути призначена суддею Конституційного Суду України?

1) 25 р.

2) 35 р.

3) 40 р.

4) 30 р.

5) 65 р.

 

7. У відповіді під котрим номером правильно вказаний термін постійного проживання на території України особи, яка претендує на посаду судді Конституційного суду України?

1) 5 р.

2) 10 р.

3) 15 р.

4) 20 р.

5) 25 р.

 

8. У відповіді під котрим номером правильно вказаний стаж практичної, наукової або педагогічної роботи в галузі права для особи, яка претендує на посаду судді Конституційного Суду України?

1) 3 р.

2) 5 р.

3) 7 р.

4) 10 р.

5) 15 р.

 

9. У відповіді під котрим номером правильно вказано, протягом якого часу після припинення повноважень судді Президент України повинен призначити нового суддю Конституційного Суду України?

1) 1 місяць

2) 2 міс.

3) 3 міс.

4) 10 днів

5) 1 рік

 

10. У відповіді під котрим номером правильно вказано кількісний склад Конституційного Суду України?

1) 15 суддів

2) 10 суддів

3) 18 суддів

4) 20 суддів

5) 35 суддів

 

11.У відповіді під котрим номером правильно вказано, з якого моменту суддя Конституційного Суду України вступає на посаду?

1) з моменту призначення

2) з моменту складення присяги

3) через 30 днів з дня складання присяги

4) з моменту винесення постанови Верховної Ради України

5) з моменту винесення Указу Президента України

 

13. Письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним – це

1) конституційне подання

2) конституційне звернення

3) конституційне рішення

4) конституційний висновок

5) конституційна скарга

 

14. Письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина – це

1) конституційне подання

2) конституційне звернення

3) конституційне рішення

4) конституційний висновок

5) конституційна скарга

 

15. У відповіді під котрим номером правильно вказано, який орган здійснює організаційне, науково-технічне, інформаційно-довідкове забезпечення діяльності Конституційного Суду України?

1) Пленум Конституційного Суду України

2) президія Конституційного Суду України

3) Секретаріат Конституційного Суду України

4) експертна Рада Конституційного Суду України

5) пленарне засідання Конституційного Суду України

 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, хто призначає суддів Конституційного Суду України?

1) Голова Верховної Ради України

2) Верховна Рада України

3) Кабінет Міністрів України

4) Президент України

5) з’їзд суддів України

6) Пленум Верховного Суду України

7) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

 

17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані форми звернення до Конституційного Суду України?

1) конституційна вимога

2) конституційне подання

3) конституційне звернення

4) конституційна пропозиція

5) конституційна скарга

6) конституційний запит

7) конституційний припис

 

18. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, хто може бути суб’єктом права на конституційне подання з питання відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів, а також тих, що подаються до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість?

1) Верховна Рада України

2) Президент України

3) Кабінет Міністрів України

4) Верховний Суд України

5) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

6) Генеральна прокуратура України

7) Голова Служби безпеки України

 

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані види рішень Конституційного Суду України?

1) подання

2) звернення

3) рішення

4) висновок

5) декларація

6) припис

7) постанова

 

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані форми роботи Конституційного Суду України?

1) колегія суддів

2) засідання Конституційного Суду України

3) комісія Конституційного Суду України

4) пленарне засідання Конституційного Суду України

5) сесія Конституційного Суду України

6) науково-консультативна рада Конституційного Суду України

7) пленум Конституційного Суду України

 

21. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, хто вносить пропозиції щодо кандидатур на посади судді Конституційного Суду України від Верховної Ради України?

1) Генеральний Прокурор України

2) не менше третини народних депутатів України

3) не менше 1/4 народних депутатів України від конституційного складу

4) Голова Верховної ради України

5) Міністр юстиції України

6) Рада судді України

7) Президент України

 

22. У відповідях під котрими номерами правильно вказані підстави для визнання Конституційним Судом України правових актів неконституційними?

1) невідповідність Конституції України

2) невідповідність попередньому рішенню Конституційного суду України

3) невідповідність наказам генерального Прокурора України

4) порушення встановленої процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності

5) невідповідність актам Кабінету Міністрів України

6) перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті

7) невідповідність рішенням Верховного Суду України

 

23. Вкажіть суму чисел в наведеному законодавчому положенні: Строк провадження за конституційними поданнями не повинен перевищувати _______ місяців. У разі провадження за конституційними поданням, яке визнано Конституційним Судом України невідкладним, строк розгляду такого подання не повинен перевищувати _________ місяців.

 

 

24. У відповідях під котрими номерами неправильно вказані вимоги щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України?

1) стаж роботи на судових посадах не менше 5 років

2) громадянство України

3) проживання в Україні протягом останніх 10 років

4) стаж наукової роботи за фахом не менше 10 років

5) вища юридична освіта

6) належність до Спілки юристів України

7) володіння державною мовою

 

25. У відповідях під котрими номерами правильно вказані повноваження Конституційного Суду України?

1) дає висновки щодо законності актів органів місцевої влади

2) приймає рішення щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України

3) приймає рішення щодо конституційності роз’яснень Пленуму Верховного Суду України

4) приймає рішення щодо конституційності актів Кабінету Міністрів України

5) дає висновки щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України

6) дає висновки щодо законності проведення мітингів і демонстрацій

7) дає висновки щодо відповідності Конституції України судових рішень

 

26. У відповідях під котрими номерами правильно вказані суб’єкти права на конституційне подання з питань конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим?

1) Генеральний Прокурор України

2) Президент України

3) не менше 226 народних депутатів України

4) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

5) Верховний суд України

6) Міністр юстиції України

7) Кабінет Міністрів України

 

27. Кількість суддів Конституційного суду України, яких призначає Президент України.

28. Термін розгляду конституційного подання.

29. Термін розгляду конституційного звернення.

30. Кількість суддів Конституційного Суду України, яких призначає Верховна Рада України.

31. Строк проживання на території України особи, яка претендує на зайняття посади судді Конституційного Суду України.

32. Термін підписання рішення Конституційного Суду України з дня його прийняття ( в днях).

33. Мінімальна кількість народних депутатів, які можуть бути суб’єктами права на конституційне подання.

34. Мінімальна кількість суддів Конституційного Суду України, за наявності яких пленарне засідання є повноважним.

35. Мінімальна кількість суддів Конституційного Суду України, за наявності яких засідання суду є повноважним .

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.011 с.)