Тема 1. Предмет, основні поняття і система курсуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Предмет, основні поняття і система курсуПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

 

 

У якій відповіді правильно названо орган, що може висловити недовіру Генеральному прокурору України:

 1. Кабінет Міністрів України;
 2. Вища рада юстиції України;
 3. Конституційний Суд України;
 4. Рада національної безпеки та оборони України;
 5. Верховна Рада України.

 

У якій відповіді правильно названо, ким призначається на посаду Генеральний прокурор України:

 1. Верховною Радою України;
 2. Радою національної безпеки і оборони України;
 3. Президентом України за згодою Верховної Ради України;
 4. Всеукраїнською конференцією прокурорських працівників;
 5. Вищою радою юстиції України.

 

У якій відповіді правильно вказано строк повноважень Генерального прокурора України:

 1. 3 роки;
 2. 4 роки;
 3. 5 років;
 4. 6 років;
 5. 9 років.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк після дня надходження протесту прокурора, протягом якого він підлягає обов’язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою:

1. 15 днів;

2. 5 днів;

3. 10 днів;

4. 20 днів;

5. 3 дні.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк з моменту одержання повідомлення про відхилення протесту або закінчення передбаченого законом строку для його розгляду, протягом якого прокурор може звернутися до суду із заявою про визнання акта незаконним:

1. місяць;

2. 15 днів;

3. 20 днів;

4. 3 дні;

5. 10 днів.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк з дня одержання скарги органу чи посадової особи на припис прокурора, протягом якого вищестоящий прокурор зобов’язаний розглянути скаргу:

1. 5 днів;

2. 15 днів;

3. місяць;

4. 10 днів;

5. 3 дні.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк з дня одержання подання прокурора з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, не пізніше якого має бути вжито відповідних заходів до їх усунення і про наслідки повідомлено прокурора:

1. місяць;

2. 20 днів;

3. 5 днів;

4. 3 дні;

5. 15 днів.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк після надходження постанови прокурора про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення, протягом якого вона підлягає розгляду повноважною особою або відповідним органом:

1. 20 днів;

2. 15 днів;

3. 3 дні;

4. 5 днів;

5. 10 днів.

У якій відповіді правильно вказаний максимальний строк стажування в органах прокуратури осіб, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю:

1. місяць;

2. 3 роки;

3. 6 місяців;

4. один рік;

5. 3 місяці.

 

У якій відповіді правильно вказаний період, за який прокурори та слідчі прокуратури підлягають атестації:

1. один рік;

2. 5 років;

3. 10 років;

4. 3 роки;

5. 2 роки.

 

У якій відповіді неправильно вказана форма представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді:

1. внесення заяви (подання) про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;

2. внесення подання в порядку судового нагляду;

3. участь у розгляді судами справ;

4. звернення до суду з позовами про визнання незаконними правових актів, дій чи рішень органів і посадових осіб;

5. звернення до суду з позовами про захист прав і свобод іншої особи.

 

У якій відповіді правильно вказано вік особи, по досягненні якого вона може бути призначена на посаду прокурора області:

1. 25 років;

2. 21 років;

3. 35 років;

4. 30 років;

5. 40 років.

У якій відповіді правильно вказано вік особи, по досягненні якого вона може бути призначена на посаду районного і міського прокурора:

1. 25 років;

2. 21 років;

3. 35 років;

4. 30 років;

5. 40 років.

У якій відповіді правильно вказаний мінімальний стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах, за наявності якого особа може бути призначена на посаду прокурора області:

1. 3 роки;

2. 5 років;

3. 7 років;

4. 10 років;

5. 8 років.

 

У якій відповіді правильно вказаний мінімальний стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах, за наявності якого особа може бути призначена на посади районного і міського прокурора:

1. 3 роки;

2. 5 років;

3. 7 років;

4. 10 років;

5. 8 років.

 

У яких відповідях вказані неправильні положення із Закону України “Про прокуратуру” щодо присвоєння працівникам прокуратури класних чинів:

1. працівникам науково-навчальних закладів прокуратури присвоюються класні залежно від їх вченого звання та наукового ступеня;

2. класні чини молодшого радника юстиції, радника юстиції та старшого радника юстиції присвоюються Генеральним прокурором України;

3. Положення про класні чини працівників прокуратури України затверджується Верховною Радою України;

4. прокурорам і слідчим органів прокуратури класні чини присвоюються залежно від займаних посад і стажу роботи;

5. класні чини державного радника юстиції 2 і 3 класів присвоюються Міністром юстиції України;

6. порядок присвоєння і позбавлення класних чинів визначається Положенням про класні чини працівників прокуратури України;

7. класні чини юриста 3, 2 та 1 класу присвоюються Генеральним прокурором України.

 

У яких відповідях неправильно названі акти прокурорського реагування:

1. попередження;

2. постанова;

3. вимога;

4. припис;

5. протест;

6. розпорядження;

7. подання.

 

У яких відповідях неправильно названі конституційні функції прокуратури України:

1. загальний нагляд;

2. підтримання державного обвинувачення в суді;

3. представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

4. нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

5. нагляд за судовою діяльністю;

6. нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами;

7. нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

 

У яких відповідях правильно вказано функції органів прокуратури України:

1. ведення адміністративного провадження;

2. ведення реєстру осіб, що притягались до кримінальної відповідальності;

3. представництво інтересів держави на міжнародній арені;

4. представництво інтересів держави і громадян у суді;

5. представництво інтересів юридичних осіб у третейських судах;

6. нагляд за додержанням законодавства органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство;

7. нагляд за законністю діяльності суду.

У яких відповідях правильно вказано, які класні чини працівників прокуратури присвоює Президент України:

1. Старшого юриста України;

2. юриста ІІ класу;

3. державного радника юстиції України;

4. старшого радника юстиції;

5. молодшого радника юстиції

6. державного радника юстиції ІІІ класу;

7. Заслуженого юриста України.

У яких відповідях правильно вказано, які прокуратури створюються згідно принципу спеціалізації:

1. морські прокуратури

2. транспортні прокуратури;

3. господарські прокуратури;

4. прокуратури в адміністративних справах;

5. прокуратури по здійсненню нагляду за досудовим розслідуванням;

6. природоохоронні прокуратури;

7. ювенальні прокуратури.

У яких відповідях правильно вказані завдання діяльності органів прокуратури України:

 1. захищати від неправомірних посягань суспільний та державний лад України;
 2. захищати від неправомірних посягань на майно шанованих членів суспільства;
 3. захищати від неправомірних посягань дипломатичні представництва України за кордоном;
 4. захищати від неправомірних посягань на соціально-економічні, політичні і особисті права та свободи людини і громадянина;
 5. захищати від неправомірних посягань на систему органів прокуратури;
 6. захищати осіб, яких обвинувачено у вчиненні злочину;
 7. захищати культуру та утверджувати традиції українського народу.

 

У яких відповідях правильно названі випадки звільнення Генерального прокурора України з посади:

 1. порушення присяги;
 2. визнання його судом безвісно відсутнім;
 3. подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
 4. порушення вимог щодо несумісності;
 5. виїзд за кордон на постійне проживання;
 6. закінчення строку, на який його призначено;
 7. досягнення ним 65-річного віку.

 

У яких відповідях неправильно названі повноваження Генерального прокурора України:

 1. самостійно призначає прокурора Автономної Республіки Крим;
 2. затверджує структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури;
 3. призначає головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України;
 4. спрямовує роботу органів прокуратури;
 5. самостійно затверджує персональний склад колегії Генеральної прокуратури України;
 6. вносить Президенту України подання про присвоєння класних чинів юриста 1, 2 і 3 класу;
 7. відповідно до законодавства визначає порядок прийняття, переміщення та звільнення прокурорів, за винятком осіб, призначення яких передбачено законом.

 

У яких відповідях названі правильні положення із Закону України “Про прокуратуру” щодо підтримання прокурором державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави в суді:

 1. Генеральний прокурор України бере участь у засіданні Президії Верховного Суду України та Президії вищого спеціалізованого суду;
 2. помічники прокурора можуть вносити апеляційні, касаційні і окремі скарги тільки у справах, в розгляді яких вони брали участь;
 3. під час судового розгляду до закінчення судового слідства прокурор вправі змінити пред’явлене особі обвинувачення;
 4. прокурор, який бере участь в розгляді справ у судах, дає вказівки щодо однакового розуміння та правильного застосування закону судами усіх інстанцій;
 5. у разі, коли при розгляді справи прокурор дійде висновку, що дані судового слідства не підтверджують обвинувачення підсудного, він зобов’язаний відмовитися від обвинувачення;
 6. прокурор може вступити у справу на будь-якій стадії процесу за умови, що у ній приймає участь захисник або представник протилежної сторони;
 7. підставою представництва прокурором в суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний стан самостійно реалізувати свої процесуальні повноваження.

 

У яких відповідях названі правильні положення із Закону України “Про прокуратуру” щодо актів прокурорського реагування:

 1. письмовий припис на акт, що суперечить закону, вноситься прокурором, його заступником до органу, який його видав або до вищестоящого органу;
 2. подання з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, вносяться прокурором у державний орган, громадську організацію або посадовій особі, які наділені повноваженнями усунути порушення закону;
 3. письмовий припис вноситься у випадку, коли порушення закону має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави, підприємствам, установам, організаціям, а також громадянам, якщо не буде негайно усунуто;
 4. у разі порушення закону посадовою особою, прокурор залежно від характеру порушення, виносить мотивовану постанову про дисциплінарне провадження, провадження про адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи щодо цієї особи;
 5. про наслідки розгляду протесту прокурор не повідомляється;
 6. постанова про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення підлягає затвердженню вищестоящим прокурором;
 7. у разі відхилення постанови, прокурор може звернутися до вищестоящого прокурора про визнання дій посадової особи незаконними.

 

У яких відповідях наведені правильні положення із Закону України “Про прокуратуру”:

 1. прокурор за наявності передбачених законом підстав дає санкцію на видворення у примусовому порядку громадянина України за межі України;
 2. з метою захисту інтересів громадян, які з причин відсутності на території України, не можуть самостійно піклуватись про своє майно, прокурор зобов’язаний подати цивільний позов про збереження їхнього майна;
 3. за неналежне виконання службових обов’язків прокурори несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України;
 4. сумісництво служби в органах прокуратури з роботою на підприємствах, установах, організаціях не допускається, за винятком наукової і педагогічної діяльності;
 5. не можуть бути прийняті на посаду прокурора особи, які були засуджені за вчинення злочину, за винятком реабілітованих;
 6. класний чин старшого радника юстиції України затверджується Президентом України;
 7. укази Генерального прокурора України з питань розслідування є обов’язковими для виконання всіма органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

 

У яких відповідях правильно названі вимоги, яким повинен відповідати кандидат на зайняття посади військового прокурора регіону:

 1. громадянство України;
 2. досягнення тридцяти п’яти років;
 3. вища юридична освіта;
 4. володіння іноземною мовою;
 5. стаж роботи на прокурорських посадах не менше десяти років;
 6. присвоєно почесне звання;
 7. присвоєно військове звання офіцера.

 

А – строк повноважень Генерального прокурора України

В – мінімальний термін проживання на території України особи-кандидата на зайняття суддівської посади

С– строк повноважень суддів Конституційного Суду України

D– мінімальний стаж роботи особи-кандидата у члени Вищої Ради юстиції

 

АДВОКАТУРА УКРАЇНИ

 

 

У якій відповіді наведений правильний складовий елемент даного положення із Закону України “Про адвокатуру”: “Адвокатура в Україні є (.....), покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу”:

 1. спеціальним державним органом;
 2. демократичним професійним об'єднанням;
 3. добровільним професійним утворенням;
 4. професійним державним формуванням;
 5. добровільним професійним громадським об'єднанням.

 

У якій відповіді правильно вказаний мінімальний стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката, необхідний для одержання свідоцтва про на право заняття адвокатською діяльністю:

1. 3 роки;

2. 2 роки;

3. 5 років;

4. 7 років;

5. рік.

 

У якій відповіді правильно вказаний термін, на який в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури:

1. 5 років;

2. 7 років;

3. 10 років;

4. 2 роки;

5. 3 роки.

 

У якій відповіді правильно вказаний максимальний строк, на який може бути зупинено дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю:

1. один рік;

2. 5 років;

3. 3 роки;

4. 6 місяців;

5. 2 роки.

 

У якій відповіді правильно вказана кількість членів атестаційної палати адвокатури:

1. 12 членів;

2. 13 членів;

3. 10 членів;

4. 11 членів;

5. 9 членів.

 

У якій відповіді правильно вказана кількість членів дисциплінарної палати адвокатури:

1. 10 членів;

2. 9 членів;

3. 13 членів;

4. 11 членів;

5. 12 членів.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк, не раніше якого особа, яка не склала кваліфікаційні іспити для одержання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, має право складати їх повторно:

1. три місяці;

2. рік;

3. шість місяців;

4. 2 роки;

5. три роки.

У якій відповіді правильно вказано, ким затверджується Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури:

 1. Міністерством юстиції України;
 2. Кабінетом Міністрів України;
 3. Спілкою адвокатів України;
 4. Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури;
 5. Президентом України.

У якій відповіді правильно вказано, при якому органі утворюється Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:

 1. при Кабінеті Міністрів України;
 2. при Президентові України;
 3. при Верховному Суді України;
 4. при Міністерстві юстиції України;
 5. при Спілці адвокатів України.

 

У якій відповіді правильно вказано, ким затверджується Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури:

 1. Міністерством юстиції України;
 2. Кабінетом Міністрів України;
 3. Спілкою адвокатів України;
 4. Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури;
 5. Президентом України.

 

У яких відповідях правильно названі дисциплінарні стягнення, які можуть бути застосовані до адвоката:

 1. догана;
 2. звільнення;
 3. анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
 4. зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;
 5. попередження;
 6. пониження у класному чині.
 7. пониження у званні.

 

У яких відповідях правильно названі принципи діяльності адвокатури:

 1. конфіденційності;
 2. позапартійності;
 3. верховенства закону;
 4. самоврядування;
 5. оплатності;
 6. незалежності;
 7. гласності.

 

У яких відповідях неправильно названі засади, на яких діють адвокатські об'єднання:

 1. самодостатності;
 2. гласності;
 3. загальності;
 4. єдиноначальності;
 5. колегіальності;
 6. самоврядування;
 7. добровільності.

 

У яких відповідях неправильно названі види адвокатської діяльності:

 1. вчинення виконавчих написів;
 2. складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;
 3. засвідчення вірності копій документів і виписок з них;
 4. посвідчення копій документів у справах, які вони ведуть;
 5. здійснення представництва в державних органах;
 6. виконання своїх обов’язків у процесі дізнання та досудового слідства;
 7. засвідчення справжності підпису на документах.

 

У яких відповідях наведені правильні положення із Закону України “Про адвокатуру”:

 1. реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у Міністерстві юстиції України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 2. адвокат не має права займатися адвокатською діяльністю індивідуально;
 3. адвокат не може працювати державним нотаріусом;
 4. орган дізнання, слідчий і прокурор вправі внести подання щодо правової позиції адвоката у справі;
 5. при здійсненні своїх професійних обов’язків у випадках передбачених процесуальним законодавством, адвокат може використати свої повноваження на шкоду особи, в інтересах якої прийняв доручення;
 6. помічник адвоката може виконувати доручення, що відносяться до процесуальних повноважень адвоката;
 7. адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадку, коли він у даній справі брав участь як свідок.

 

У яких відповідях правильно названі професійні права адвоката:

 1. збирати докази у кримінальній справі;
 2. захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань;
 3. давати органам державної влади усні і письмові вказівки щодо застосування законодавства;
 4. застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;
 5. отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань;
 6. проводити допити громадян;
 7. призначати розгляд своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати показання щодо суті клопотань і скарг.

 

У яких відповідях наведені правильні положення із Закону України “Про адвокатуру” щодо гарантій адвокатської діяльності, соціальних прав і оплати праці адвоката та його помічника:

1. заробітна плата помічника адвоката не може бути нижчою від встановленої державою облікової ставки Національного банку України;

2. страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачуються адвокатом та його помічником на рівні осіб, які працюють на підприємствах, установах, організаціях, що належать до комунальної власності;

3. у разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадянина від оплати юридичної допомоги через його малозабезпеченість, оплата праці адвоката здійснюється за рахунок держави;

4. не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі;

5. адвокату надається перевага у правах порівняно з іншими учасниками процесу;

6. порядок оплати праці помічника адвоката визначається Кабінетом Міністрів України;

7. кримінальна справа проти адвоката не може бути порушена районним чи міським прокурором.

 

У яких відповідях правильно названі випадки припинення адвокатської діяльності:

 1. засудження адвоката за вчинення злочину – після набрання вироком законної сили;
 2. неможливість здійснювати адвокатську діяльність за станом здоров'я;
 3. досягнення адвокатом 65-річного віку;
 4. обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним;
 5. грубого порушення адвокатом вимог законодавства України, що регулює діяльність адвокатури;
 6. відставка за власним бажанням;
 7. закінчення строку його повноважень.

 

 

А – кількість суддів-членів кваліфікаційної комісії суддів

В – мінімальний стаж роботи особи-кандидата у члени Вищої ради юстиції

С – мінімальний вік особи-кандидата на зайняття посади прокурора району

D – кількість органів дізнання, що діють в Україні

 

 

А – кількість органів досудового слідства, що діють в Україні

Б – кількість форм досудового розслідування

В – максимальний строк у днях, встановлений для проведення дізнання у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини

D – максимальний строк у годинах, на який орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину

 

А – строк перебування на посаді судді Конституційного Суду України

В – загальна кількість членів кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

С – строк стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, що є умовою одержання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю (у місяцях)

D – мінімальний стаж роботи особи-кандидата у члени Вищої Ради юстиції

 

НОТАРІАТ УКРАЇНИ

 

У якій відповіді правильно названий складовий елемент даного законодавчого положення: "Нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок (…..), а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності":

 1. встановлювати права;
 2. захищати права;
 3. посвідчувати права;
 4. поновлювати права;
 5. забезпечувати права.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, що є умовою одержання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю:

 1. місяць;
 2. 2 роки;
 3. рік;
 4. 6 місяців;
 5. 3 роки.

 

У якій відповіді правильно названий орган, уповноважений приймати рішення про можливість допуску особи до нотаріальної діяльності:

 1. Українська нотаріальна палата;
 2. управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації;
 3. атестаційна комісія нотаріату;
 4. Міністерство юстиції України;
 5. кваліфікаційна комісія нотаріату.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк, не раніше якого особи, які не склали кваліфікаційний іспит на право заняття нотаріальною діяльністю, допускаються до його повторного складання:

 1. рік;
 2. 3 місяці;
 3. місяць;
 4. 2 роки;
 5. 6 місяців.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк з дня вручення копії рішення кваліфікаційної комісії нотаріату, протягом якого воно може бути оскаржене у Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату:

 1. 3 дні;
 2. 15 днів;
 3. 5 днів;
 4. місяць;
 5. 7 днів.

 

У якій відповіді правильно названий орган, що видає свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю:

 1. кваліфікаційна комісія нотаріату;
 2. Міністерство юстиції України;
 3. Кабінет Міністрів України;
 4. Українська нотаріальна палата;
 5. Президент України.

 

У якій відповіді правильно названий орган, що відкриває та ліквідує державні нотаріальні контори:

 1. Міністерство юстиції України;
 2. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату;
 3. Кабінет Міністрів України;
 4. Українська нотаріальна палата;
 5. Президент України.

 

У якій відповіді правильно вказаний максимальний строк, протягом якого державні нотаріальні архіви здійснюють зберігання нотаріальних документів:

 1. 25 років;
 2. 100 років;
 3. 10 років;
 4. 50 років;
 5. 75 років.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк, протягом якого управління юстиції видає реєстраційне посвідчення приватної нотаріальної діяльності:

 1. 5 днів;
 2. місяць;
 3. 15 днів;
 4. 3 місяці;
 5. 10 днів.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк після отримання реєстраційного посвідчення, протягом якого приватний нотаріус зобов’язаний розпочати нотаріальну діяльність:

 1. місяць;
 2. тиждень;
 3. 15 днів;
 4. 3 місяці;
 5. 3 дні.

 

У якій відповіді правильно вказано, ким затверджується Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату:

 1. Міністерством юстиції України;
 2. Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату;
 3. Кабінетом Міністрів України;
 4. Українською нотаріальною палатою;
 5. Президентом України.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк на оскарження до суду рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю:

 1. місяць;
 2. 15 днів;
 3. 7 днів;
 4. 3 дні;
 5. 5 днів.

 

У якій відповіді правильно вказаний розмір страхової суми або страхової застави приватного нотаріуса:

 1. п’ятикратний розмір облікової ставки Національного банку України;
 2. стократний розмір мінімальної заробітної плати;
 3. сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 4. десятикратний розмір прожиткового мінімуму;
 5. десятикратний розмір мінімальної заробітної плати.

 

У якій відповіді дане правильне визначення нотаріального округу:

 1. територія, на яку поширюється повноваження державних нотаріальних архівів;
 2. об'єднання приватних нотаріусів;
 3. територія, на яку поширюється повноваження кваліфікаційної комісії нотаріату;
 4. територія діяльності приватного нотаріуса;
 5. межі дії свідоцтва про право на заняття нотаріальною дальністю.

 

У якій відповіді правильно вказаний орган, який повинен повідомити приватний нотаріус, якщо він має намір припинити виконання своїх обов’язків на строк більше одного тижня:

1. іншого приватного нотаріуса;

2. кваліфікаційну комісію нотаріату;

3. державний нотаріальний архів;

4. державну нотаріальну контору;

5. відповідне управління юстиції.

 

У яких відповідях правильно названі органи, уповноважені вчиняти нотаріальні дії в Україні:

 1. консульські установи України;
 2. органи дізнання;
 3. посадові особи виконавчого комітету сільських, селищних, міських рад;
 4. нотаріуси;
 5. судді;
 6. адвокати;
 7. прокуратура.

 

У яких відповідях правильно названі органи, на письмову вимогу яких нотаріус зобов’язаний видати довідки про вчинені нотаріальні дії, документи та копії з них:

 1. митні органи;
 2. державні податкові інспекції;
 3. суд;
 4. Верховна Рада України;
 5. адвокатура;
 6. органи дізнання та досудового слідства;
 7. прокуратура.

 

У яких відповідях неправильно названі випадки припинення приватної нотаріальної діяльності:

 1. анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;
 2. невідповідність рівня професійних знань;
 3. коли приватний нотаріус не уклав договору службового страхування;
 4. коли приватний нотаріус не має своєї нотаріальної контори;
 5. коли приватний нотаріус не поповнив страхову заставу до встановленого розміру;
 6. коли приватний нотаріус працює не у своєму нотаріальному окрузі;
 7. коли приватний нотаріус без поважних причин не виконує своїх обов’язків протягом двох місяців і не повідомив про це управління юстиції.

У яких відповідях правильно названі випадки анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю за поданням управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації:

 1. винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів виховного характеру, що набрала законної сили;
 2. невідповідність нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає нотаріальній діяльності;
 3. з власної ініціативи нотаріуса;
 4. досягнення нотаріусом 65-річного віку;
 5. грубе порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян;
 6. винесення постанови про припинення кримінальної справи щодо нотаріуса з нереабілітуючих підстав;
 7. невиконання нотаріусом своїх зобов’язань за цивільно-правовим договором.

 

У яких відповідях правильно названі випадки анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю за поданням управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації:

 1. винесення постанови про припинення кримінальної справи щодо нотаріуса з нереабілітуючих підстав;
 2. невиконання нотаріусом своїх зобов’язань за цивільно-правовим договором;
 3. досягнення нотаріусом 65-річного віку;
 4. втрата нотаріусом громадянства України;
 5. з власної ініціативи нотаріуса;
 6. виїзд нотаріуса за межі України на постійне проживання;
 7. винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів виховного характеру, що набрала законної сили.

 

У яких відповідях правильно названі випадки анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю за поданням управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації:

 1. невиконання нотаріусом своїх зобов’язань за цивільно-правовим договором;
 2. досягнення нотаріусом 65-річного віку;
 3. з власної ініціативи нотаріуса;
 4. винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили;
 5. грубе порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян;
 6. позбавлення нотаріуса громадянства України;
 7. порушення нотаріусом вимог закону щодо несумісності.

 

У яких відповідях правильно названі випадки анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю за поданням управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації:

 1. винесення рішення суду, що набрало законної сили про про визнання особи, яка виконує обов’язки нотаріуса безвісно відсутньою;
 2. грубе порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян;
 3. неодноразове порушення нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій;
 4. невиконання нотаріусом своїх зобов’язань за цивільно-правовим договором;
 5. закінчення строку повноважень нотаріуса;
 6. з власної ініціативи нотаріуса;
 7. винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який набрав чинності.

 

А – строк перебування на посаді судді Конституційного Суду України

В – загальна кількість членів кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

С – строк стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, що є умовою одержання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю (у місяцях)

D – мінімальний стаж роботи особи-кандидата у члени Вищої Ради юстиції

 

 

А – кількість органів досудового слідства, що діють в Україні

Б – кількість форм досудового розслідування

В – максимальний строк у днях, встановлений для проведення дізнання у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини

D – максимальний строк у годинах, на який орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину

 

 

А – кількість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

В – мінімальний стаж роботи, який необхідно мати для зайняття посади прокурора району

С – мінімальний вік особи, яка претендує на зайняття суддівської посади у вищому спеціалізованому суді

D – мінімальний термін проживання на території України особи-кандидата на зайняття суддівської посади

 

А – кількість суддів-членів кваліфікаційної комісії суддів

В – мінімальний стаж роботи особи-кандидата у члени Вищої ради юстиції

С – мінімальний вік особи-кандидата на зайняття посади прокурора району

D – кількість органів дізнання, що діють в Україні

 

 

А – мінімальний термін проживання на території України особи-кандидата на зайняття суддівської посади

В – максимальний строк, протягом якого до судді може бути застосоване дисциплінарне стягнення (у місяцях)

С – кількість делегатів від зборів Конституційного Суду України на з’їзд суддів України

D – мінімальний стаж роботи на суддівських чи прокурорських посадах особи, що претендує на зайняття посади прокурора області

 

 

А – загальна кількість суддів-членів Конституційного Суду України

В – кількість делегатів від зборів Конституційного Суду України на з’їзд суддів України

С – мінімальний стаж роботи на прокурорських чи суддівських посадах особи, що претендує на зайняття посади прокурора району

D – кількість суддів-членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

 

 

Тема 1. Предмет, основні поняття і система курсу

„Судові і правоохоронні органи України”.

 

1.У відповіді під котрим номером правильно вказано, як називається орган, що входить до системи органів Міністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб?

1) Верховний Суд України

2) Державна виконавча служба

3) Контрольно-ревізійна служба

4) орган РАЦСу

5) Міністерство юстиції України

 

2. У відповіді під котрим номером правильно вказано, до системи яких органів входить державна виконавча служба України?

1) Антимонопольного комітету

2) Міністерства юстиції України

3) Державної податкової службиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.039 с.)