Тема 4. Спеціалізовані суди загальної юрисдикції.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Спеціалізовані суди загальної юрисдикції. 

1. У відповіді під котрим номером неправильно вказано місцевий господарський суд?

1) господарський суд Автономної Республіки Крим

2) господарський суд Військово-морських сил

3) господарський суд області

4) господарський суд м. Києва

5) господарський суд м. Севастополя

 

2. У відповіді під котрим номером неправильно вказано повноваження вищого спеціалізованого суду ?

1) розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції

2) розглядає справи в апеляційному порядку

3) вивчає і узагальнює судову практику

4) надає методичну допомогу судам нижчого рівня

5) дає рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства судам нижчого рівня

 

3. У відповіді під котрим номером правильно вказано, де утворюються апеляційні спеціалізовані суди?

1) в областях

2) в регіонах

3) в апеляційних округах, утворених Указом Президента України

4) в містах обласного підпорядкування

5) в районах, містах, районах міст

 

4. У відповіді під котрим номером правильно вказано, який орган утворюється у вищих спеціалізованих судах для вирішення загальних питань діяльності відповідних спеціалізованих судів?

1) Президія вищого спеціалізованого суду

2) Пленум вищого спеціалізованого суду

3) Науково-консультативна рада

4) Секретаріат науково-консультативної ради

5) Колегія науково-консультативної ради

 

5. У відповіді під котрим номером неправильно вказано повноваження президії вищого спеціалізованого суду?

1) затверджує склад судових палат

2) розглядає питання організації діяльності суду

3) дає роз’яснення з питань застосування законодавства

4) заслуховує інформацію голів судових палат

5) розглядає питання організаційного забезпечення діяльності судів

 

6. У відповіді під котрим номером неправильно вказано повноваження Пленуму вищого спеціалізованого суду?

1) затверджує склад судових палат

2) дає роз’яснення з питань застосування законодавства

3) затверджує склад Науково-консультативної ради

4) визначає кількісний склад суддів – членів президії вищого спеціалізованого суду

5) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з поданням щодо офіційного тлумачення Конституції України

 

7. У відповіді під котрим номером правильно вказано, який суд відповідно до Конституції України здійснює правосуддя в господарських відносинах ?

1) арбітражний суд

2) касаційний суд

3) господарський суд

4) адміністративний суд

5) Верховний Суд України

 

8. У відповіді під котрим номером правильно вказано повноваження апеляційних господарських судів ?

 

1) розглядає справи по першій інстанції;

2) розглядає справи за нововиявленими обставинами;

3) розглядає справи в апеляційному порядку;

4) здійснюють дисциплінарні провадження щодо суддів місцевих господарських судів;

5) розглядають справи в касаційному порядку.

 

9. У відповіді під котрим номером правильно вказано, які справи розглядають місцеві господарські суди ?

 

1) справи про дисциплінарні правопорушення учасників господарських правовідносин;

2) справи, що виникають з господарських правовідносин;

3) адміністративні справи у сфері державного управління;

4) кримінальні справи про ухилення від сплати податків і зборів;

5) справи про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів.

 

10. У відповіді під котрим номером правильно вказано, які справи розглядають місцеві адміністративні суди ?

 

1) справи про дисциплінарні правопорушення учасників господарських правовідносин;

2) справи, що виникають з господарських правовідносин;

3) адміністративні справи у сфері державного управління;

4) кримінальні справи про ухилення від сплати податків і зборів;

5) адміністративні справи пов’язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

 

11. У відповіді під котрим номером правильно вказано, який орган утворюється у вищому спеціалізованому суді для вирішення організаційних питань?

 

1) Президія вищого спеціалізованого суду;

2) Пленум вищого спеціалізованого суду;

3) Науково-консультативна рада;

4) Секретаріат науково-консультативної ради;

5) Колегія науково-консультативної ради

 

12. У відповіді під котрим номером правильно вказано, який орган створюється у Вищому спеціалізованому суді для опрацювання питань, пов’язаних з опрацюванням законодавства, а також для надання висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів?

 

1) колегія Вищого спеціалізованого суду;

2) науково-консультаційна рада;

3) збори суддів Вищого спеціалізованого суду;

4) президія Вищого спеціалізованого суду;

5) пленум Вищого спеціалізованого суду.

 

13. У відповіді під котрим номером неправильно названо повноваження голови апеляційного спеціалізованого суду ?

 

1) одноособово розглядає справи в апеляційному порядку;

2) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

3) розподіляє обов’язки між заступниками голови суду;

4) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду;

5) організовує підвищення кваліфікації суддів.

 

 

14. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, створення яких спеціалізованих судів загальної юрисдикції передбачено законом „Про судоустрій”?

1) господарських

2) арбітражних

3) адміністративних

4) цивільних

5) кримінальних

6) судів у справах неповнолітніх

7) військових

 

 

15. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, які вищі спеціалізовані суди діють у системі судів загальної юрисдикції?

1) вищий касаційний суд

2) вищий кримінальний суд

3) вищий цивільний суд

4) вищий адміністративний суд

5) вищий господарський суд

6) вищий військовий суд

7) вищий арбітражний суд

 

 

16. У відповідях під котрими номерами неправильно названо повноваження Голови Вищого господарського суду України?

1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду

2) здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів Вищого спеціалізованого суду

3) розглядає справи в апеляційному порядку

4) розподіляє обов’язки між заступниками голови суду

5) організовує роботи Президії суду

6) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду

7) організовує підвищення кваліфікації суддів

 

17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані повноваження президії вищого спеціалізованого суду?

1) розглядає справи в апеляційному порядку

2) здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів апеляційного суду

3) за поданням голови вищого спеціалізованого суду затверджує склад судових палат

4) призначає суддів на посади

5) приймає кваліфікаційні іспити у осіб, які претендують на посаду судді

6) розглядає питання організації діяльності суду

7) скликає з’їзд суддів України

 

 

18. У відповідях під котрими номерами правильно вказані повноваження заступника Голови вищого спеціалізованого суду?

1) розглядає справи в апеляційному порядку

2) здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів спеціалізованих судів

3) організовує роботу відповідної судової палати

4) формує колегії суддів для розгляду судових справ

5) розглядає справи відповідної судової юрисдикції по першій інстанції

6) призначає суддів на посади

7) посвідчує документи у справах, які знаходяться у провадженні вищого спеціалізованого суду.

 

 

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані повноваження вищого спеціалізованого суду?

1) розглядає в апеляційному порядку справи відповідної судової юрисдикції

2) дає висновок щодо наявності в діях Президента України ознак державної зради або іншого злочину

3) розглядає справи про примусовий розпуск політичних партій

4) розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції

5) розглядає кримінальні справи про банкрутство

6) дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства

7) розглядає справи відповідної судової юрисдикції по першій інстанції

 

20. У відповідях під котрими номерами неправильно вказані повноваження Пленуму Вищого спеціалізованого суду?

1) дає роз’яснення з питань застосування спеціалізованими судами законодавства

2) затверджує склад Науково-консультаційної ради при Вищому спеціалізованому суді

3) розглядає справи відповідної судової юрисдикції по першій інстанції

4) розглядає справи в апеляційному порядку

5) затверджує положення про Науково-консультативну раду при вищому спеціалізованому суді

6) розглядає справи щодо усунення Президента України з поста в порядку імпічменту

7) визначає кількісний склад суддів – членів Президії вищого спеціалізованого суду

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.015 с.)