Тема 3. Суди загальної юрисдикції в Україні.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Суди загальної юрисдикції в Україні.1. У відповіді під котрим номером правильно вказано, який орган є найвищим в системі судів загальної юрисдикції?

1) Конституційний Суд України

2) Європейський Суд з прав людини

3) Вищий Суд України

4) Верховний Суд України

5) Міжнародний комерційний суд

 

2. У відповіді під котрим номером правильно вказано, ким утворюються і ліквідуються суди загальної юрисдикції?

1) Верховною Радою України

2) Вищою радою юстиції України

3) Радою суддів України

4) З’їздом суддів України

5) Президентом України

 

4. У відповіді під котрим номером неправильно вказано вид місцевих загальних судів ?

1) районний

2) міський

3) міжрайонний

4) міськрайонний

5) військовий суд гарнізону

 

5. У відповіді під котрим номером неправильно вказаний апеляційний загальний суд?

1) апеляційний суд області

2) апеляційний суд Військово-морських сил

3) Апеляційний суд України

4) окружний апеляційний суд

5) апеляційний суд м. Києва

 

6. У відповіді під котрим номером правильно вказано, який з перерахованих судів не є лише судом першої інстанції?

1) військовий суд регіону

2) районний суд

3) військовий суд гарнізону

4) міський суд

5) міськрайонний суд

 

7. У відповіді під котрим номером правильно вказано, який суд переглядає в апеляційному порядку рішення, постановлені апеляційними загальними судами по першій інстанції?

1) Верховний суд України

2) Конституційний суд України

3) Касаційний суд України

4) Апеляційний суд України

5) Вищий адміністративний суд України

 

8. У відповіді під котрим номером правильно вказано, який орган діє в апеляційних судах для вирішення організаційних питань?

1) пленум апеляційного суду

2) президія апеляційного суду

3) військова судова колегія

4) комісія з організаційних питань

5) секретаріат суду

 

9. У відповіді під котрим номером неправильно вказано повноваження апеляційних загальних судів ?

1) розглядають справи в касаційному порядку

2) розглядають справи в апеляційному порядку

3) надають методичну допомогу судам у застосуванні законодавства

4) вивчають і узагальнюють судову практику

5) розглядають по І-й інстанції справи, віднесені законом до їх підсудності

 

10. У відповіді під котрим номером неправильно вказано повноваження Верховного Суду України ?

1) розглядає в касаційному порядку рішення загальних судів

2) розглядає в апеляційному порядку судові рішення

3) дає судам роз’яснення з питань застосування законодавства

4) дає висновок щодо наявності або відсутності в діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину

5) надає за зверненням Верховної ради України письмове подання про неможливість виконання Президента України своїх повноважень за станом здоров’я

 

11. У відповіді під котрим номером правильно вказано поняття, що визначає сукупність судів, які мають однакову структуру, організаційну побудову, повноваження й у більшості випадків діють у межах територіальних одиниць, прирівняних за адміністративним статусом?

1) судова ланка

2) судова інстанція

3) підсудність

4) судочинство

5) правосуддя

 

12. У відповіді під котрим номером правильно вказано, як називається сукупність юридичних властивостей кримінальної чи цивільної справи, згідно з якою ця справа підлягає розглядові у конкретному суді?

1) підвідомчість

2) підслідність

3) інстанційність

4) підсудність

5) конкретність

 

13. У відповіді під котрим номером правильно вказаний вид підсудності, який розмежовує компетенцію судів різних ланок як судів першої інстанції залежно від виду (кваліфікації) злочину ?

1) родова

2) персональна

3) спеціальна

4) альтернативна

5) за зв’язком справ

 

14. У відповіді під котрим номером правильно вказано, який вид підсудності розмежовує компетенцію судів однієї інстанції залежно від місця вчинення злочину?

1) родова

2) територіальна

3) спеціальна

4) альтернативна

5) за зв’язком справ

 

15. У відповіді під котрим номером правильно вказано, який вид підсудності визначається суб’єктом вчиненого злочину?

1) предметна

2) територіальна

3) персональна

4) родова

5) альтернативна

 

16. У відповіді під котрим номером правильно вказано, у якому складі суддів суд, за клопотанням підсудного, розглядає кримінальні справ, за які законом передбачена можливість призначення покарання понад 10 років позбавлення волі?

1) суддею одноособово

2) один суддя і два народні засідателі

3) суд присяжних

4) колегія у складі трьох суддів

5) два судді і три народні засідателі

 

17. У відповіді під котрим номером правильно вказано, у якому складі суддів суд розглядає кримінальні справи, за які законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі?

1) суддею одноособово

2) один суддя і два народні засідателі

3) суд присяжних

4) колегія у складі трьох суддів

5) два судді і три народні засідателі

 

 

18. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, з яких судів складається судова система України?

1) третейських судів

2) товариських судів

3) Конституційного Суду України

4) судів загальної юрисдикції

5) судів офіцерської честі

6) арбітражних судів

7) касаційних судів

 

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, за якими принципами будуються суди загальної юрисдикції?

1) змагальності

2) територіальності

3) диспозитивності

4) законності

5) спеціалізації

6) підсудності

7) інстанційності

 

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, створення яких судів не допускається?

1) надзвичайних

2) кримінальних

3) цивільних

4) господарських

5) особливих

6) військових

7) вищих спеціалізованих

 

21. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, які суди не входить до системи судів загальної юрисдикції?

1) Конституційний Суд України

2) Місцеві суди

3) Апеляційний суд України

4) Вищий господарський суд України

5) Верховний Суд України

6) Касаційний суд України

7) Вищий адміністративний суд України

 

22. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, в якому складі діють апеляційні загальні суди?

1) судова палата в цивільних справах

2) судова палата в господарських справах

3) судова палата в адміністративних справах

4) судова палата в кримінальних справах

5) військова судова палата

6) апеляційна судова палата

7) касаційна судова палата

 

23. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, в якому складі діє Апеляційний суд України?

1) судова палата в цивільних справах

2) судова палата в кримінальних справах

3) військова судова палата

4) судова палата в господарських справах

5) судова палата в адміністративних справах

6) апеляційна судова палата

7) касаційна судова палата

 

24. У відповідях під котрими номерами правильно названі судові інстанції?

1) наглядова

2) апеляційна

3) кримінально-виконавча

4) перша

5) досудова

6) спеціальна

7) кримінальна

 

25. У відповіді під котрим номером неправильно вказані форми судочинства

1) цивільне

2) арбітражне

3) господарське

4) адміністративне

5) кримінальне

6) конституційне

7) у справах неповнолітніх

 

26. У відповідях під котрими номерами правильно вказано повноваження Верховного Суду України?

1) розглядає в касаційному порядку рішення загальних судів

2) розглядає справи в апеляційному порядку

3) дає висновок щодо конституційності чинних міжнародних договорів

4) здійснює нагляд за одержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

5) дає судам роз’яснення з питань застосування законодавства

6) розглядає кримінальні справи по першій інстанції

7) посвідчує правильність документів у справах, які знаходяться в його провадженні

 

27. У відповідях під котрими номерами неправильно вказано повноваження Пленуму Верховного суду України?

1) розглядає кримінальні справи по першій інстанції

2) утворює судові палати Верховного Суду України

3) призначає голів судових палат

4) дає роз’яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства

5) визначає кількісний склад Президії Верховного Суду України

6) розглядає справи в касаційному порядку

7) обирає на посаду шляхом таємного голосування Голову Верховного Суду України

 

 

28. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, які суди є апеляційними загальними судами:

1) апеляційні суди областей

2) Вищий Апеляційний Суд

3) Касаційний Суд України

4) військовий апеляційний суд Військово-морських Сил України

5) Вищий адміністративний суд України

6) військові суди гарнізонів

7) адміністративний суд Автономної Республіки Крим

 

29. У відповідях під котрими номерами правильно вказано структурні підрозділи Верховного Суду України?

 

1) Касаційна судова палата;

2) Судова палата в господарських справах;

3) Судова палати в арбітражних справах;

4) Військова судова колегія;

5) Судова палата в цивільних справах;

6) Апеляційна судова палата;

7) Дисциплінарна судова палата.

 

31.У відповідях під котрими номерами правильно вказано види підсудності кримінальних справ?

 

 

1) територіальна;

2) конституційна;

3) загальна;

4) персональна;

5) родова;

6) адміністративна;

7) професійна.

 

 

32. Термін, на який призначається голова місцевого суду.

33. Кількість апеляційних загальних (крім військових) судів

34. Кількість вищих спеціалізованих судів в Україні.

35. Кількість апеляційних військових судів в Україні.

36. Кількість апеляційних господарських судів в Україні.

37. Кількість апеляційних адміністративних судів в Україні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.012 с.)