ОРГАНИ ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНИ ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 

 

У відповіді під яким номером правильно названа одна з форм досудового розслідування:

1. попереднє слідство;

2. перед судове слідство;

3. досудове дізнання;

4. досудове слідство;

5. досудове переслідування.

 

У відповіді під яким номером правильно названа одна з форм досудового розслідування:

 1. попереднє розслідування;
 2. досудовий розшук;
 3. дізнання;
 4. досудове переслідування;
 5. оперативно-розшукова діяльність.

 

У відповіді під яким номером правильно вказано, що таке дізнання:

1. це форма досудового розслідування, яка становить його початковий етап;

2. це основна форма досудового розслідування;

3. це форма досудового розслідування, яка регламентує завершальний етап досудового розслідування;

4. це форма досудового розслідування, яка регламентує процедуру проведення слідчих дій;

5. це система процесуальних дій.

 

У відповіді під яким номером правильно вказано, що таке досудове слідство:

1. це основна форма досудового розслідування;

2. це сукупність оперативно-розшукових заходів;

3. це факультативна форма досудового розслідування;

4. це принцип судочинства;

5. це діяльність суду по розгляду та вирішенню справи.

 

У відповіді під яким номером правильно вказано максимальний термін проведення дізнання у справах про злочини невеликої та середньої тяжкості:

1. 10 діб з моменту порушення кримінальної справи;

2. 15 діб з моменту порушення кримінальної справи;

3. 20 діб з моменту встановлення особи, що вчинила злочин;

4. 10 діб з моменту встановлення особи, що вчинила злочин;

5. 10 діб з моменту обрання запобіжного заходу.

 

У відповіді під яким номером правильно вказано максимальний термін проведення дізнання у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини:

1. 10 діб з моменту порушення кримінальної справи;

2. 15 діб з моменту порушення кримінальної справи;

3. 20 діб з моменту встановлення особи, що вчинила злочин;

4. 10 діб з моменту встановлення особи, що вчинила злочин;

5. 10 діб з моменту обрання запобіжного заходу.

 

У відповіді під яким номером правильно вказано максимальний строк затримання підозрюваного у вчиненні злочину:

 1. 10 год.;
 2. 24 год.;
 3. 48 год.;
 4. 72 год.;
 5. 60 год..

 

У відповіді під яким номером правильно названо орган досудового слідства:

 1. приватний слідчий (детектив);
 2. слідчий прокуратури;
 3. слідчий суддя;
 4. судовий слідчий;
 5. начальник слідчого ізолятора.

 

У відповіді під яким номером правильно названо орган досудового слідства:

 1. слідчий органу державного пожежного нагляду;
 2. слідчий прикордонної служби;
 3. начальник слідчого ізолятору;
 4. слідчий податкової міліції;
 5. слідчий суддя.

 

У відповіді під яким номером правильно названо орган досудового слідства:

 1. начальник слідчого ізолятору;
 2. приватний слідчий (детектив);
 3. слідчий прикордонної служби;
 4. судовий слідчий;
 5. слідчий органу безпеки.

 

У відповіді під яким номером правильно названо орган досудового слідства:

 1. слідчий прикордонної служби;
 2. слідчий прикордонної служби;
 3. слідчий органу внутрішніх справ;
 4. начальник слідчого ізолятору;
 5. судовий слідчий.

 

У відповіді під яким номером правильно вказано керівника слідчого відділу:

1. начальник слідчого відділу;

2. директор слідчого відділу;

3. старший слідчий;

4. завідувач слідчого відділу;

5. командир слідчого відділу.

 

У відповіді під яким номером правильно названо орган дізнання:

1. адвокатура;

2. орган державного пожежного нагляду;

3. орган прикордонної міліції;

4. капітан повітряного судна;

5. прокурор.

 

У відповіді під яким номером не правильно названо орган досудового слідства:

1. слідчий прокуратури;

2. слідчий податкової міліції;

3. слідчий державного пожежного нагляду;

4. слідчий органу внутрішніх справ;

5. слідчий органу безпеки.

 

У відповідях під якими номерами правильно названі положення, що характеризують досудове слідство:

 1. досудове слідство проводиться лише після порушення кримінальної справи;
 2. досудове слідство проводиться тільки у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини;
 3. слідчий вправі приступити до провадження досудового слідства тільки після закінчення дізнання;
 4. досудове слідство являє собою систему процесуальних дій та рішень слідчого;
 5. при провадженні досудового слідства всі рішення про спрямування слідства приймає прокурор;
 6. при провадженні досудового слідства всі рішення про спрямування слідства і про провадження слідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди від суду (судді) або прокурора;
 7. досудове слідство проводиться слідчими прокуратури, слідчими податкової міліції, слідчими прикордонної служби.

 

У відповідях під якими номерами правильно названо слідчих, які діють в прокуратурі області:

 1. старші слідчі;
 2. слідчі у справах про особливо тяжкі злочини;
 3. слідчі в особливо важливих справах;
 4. старші слідчі в особливо важливих справах;
 5. слідчі у справах про тяжкі злочини;
 6. слідчі у важливих справах;
 7. молодші слідчі.

 

У відповідях під якими номерами правильно названо слідчих, які діють у районних прокуратурах:

 1. старші слідчі;
 2. слідчі у справах злочини середньої тяжкості;
 3. слідчі в особливо важливих справах;
 4. старші слідчі в особливо важливих справах;
 5. слідчі у справах про злочини невеликої тяжкості;
 6. слідчі у важливих справах;
 7. слідчі.

У відповідях під якими номерами правильно слідчих, які діють у Генеральній прокуратурі:

 1. старші слідчі;
 2. старші слідчі-криміналісти;
 3. слідчі в особливо важливих справах;
 4. старші слідчі в особливо важливих справах;
 5. слідчі-криміналісти;
 6. помічники слідчих;
 7. молодші слідчі.

 

У відповідях під яким номером правильно названі положення, що характеризують діяльність слідчого при розслідуванні кримінальної справи:

 1. слідчий зобов’язаний приступити до провадження досудового слідства тільки після відповідної вказівки прокурора;
 2. слідчий несе повну відповідальність за законне і своєчасне проведення слідчих дій у кримінальній справі;
 3. слідчий вправі приступити до провадження досудового слідства тільки після закінчення дізнання;
 4. при провадженні досудового слідства всі рішення про спрямування слідства слідчий приймає за погодженням з начальником слідчого відділу;
 5. постанови слідчого, винесені в кримінальній справі, яка перебуває в його провадженні, є обов’язковими для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами;
 6. слідчий по розслідуваних ним кримінальних справах не праві давати органам дізнання доручення і вказівки;
 7. вказівки прокурора про проведення окремих слідчих дій є обов’язковими для слідчого.

 

У відповідях під якими номерами правильно названі положення, що стосуються повноважень начальника слідчого відділу:

 1. начальник слідчого відділу не має права перевіряти кримінальні справи, які розслідують слідчі;
 2. начальник слідчого відділу здійснює контроль за своєчасністю дій слідчих по розкриттю злочинів;
 3. начальник слідчого відділу вправі скасовувати незаконні постанови слідчого;
 4. начальник слідчого відділу має право особисто провадити досудове слідство;
 5. начальник слідчого відділу вправі звільнити слідчого за неналежне виконання останнім своїх службових обов’язків;
 6. вказівки начальника слідчого відділу даються слідчому у письмовій формі і є обов’язковими для виконання;
 7. начальник слідчого відділу вправі розглядати і вирішувати скарги на дії та рішення слідчого.

 

У відповіді під якими номерами правильно названі органи дізнання:

 1. митні органи;
 2. командири (начальники) військових частин, з'єднань, начальники військових установ;
 3. слідчі прокуратури;
 4. начальники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;
 5. слідчі податкової міліції;
 6. слідчі органів безпеки;
 7. органи Національного бюро розслідувань.

 

У відповіді під якими номерами правильно названі положення, які визначають правила проведення дізнання:

 1. дізнання проводять слідчі прокуратури, органів внутрішніх справ, слідчі податкової міліції та слідчі органів безпеки;
 2. дізнання проводиться тільки у справах про злочини невеликої та середньої тяжкості;
 3. про виявлений злочин і розпочате дізнання орган дізнання негайно повідомляє прокурора;
 4. орган дізнання не зобов’язаний виконувати доручення слідчого про проведення слідчих чи розшукних дій;
 5. дізнання у справах закінчується складанням постанови про направлення справи для провадження досудового слідства;
 6. дізнання у справах закінчується складанням постанови про направлення справи до суду;
 7. дії і постанови органів дізнання можуть бути оскаржені прокурору.

 

У відповідях під якими номерами правильно названі положення, що стосуються повноважень слідчого:

 1. слідчий всі свої рішення погоджує з прокурором;
 2. для проведення всіх слідчих дій слідчий отримує санкцію прокурора;
 3. без дозволу суду слідчий не має права приймати рішення про спрямування слідства;
 4. при проведенні різних слідчих дій слідчий вправі використовувати машинопис, звукозапис, стенографування, кінозйомку і відеозапис;
 5. слідчий вправі продовжити строк затримання підозрюваного до десяти діб для з’ясування обставин, що мають значення для справи;
 6. за наявності приводів і підстав слідчий зобов’язаний порушити кримінальну справу;
 7. за наявності визначених законом підстав слідчий закриває кримінальну справу.

 

У відповідях під якими номерами правильно названі положення, що стосуються повноважень слідчого:

 1. слідчий несе відповідальність за законність проведення слідчих дій;
 2. слідчий всі свої рішення погоджує з прокурором;
 3. для проведення всіх слідчих дій слідчий отримує санкцію прокурора;
 4. без дозволу суду слідчий не має права приймати рішення про спрямування слідства;
 5. при проведенні різних слідчих дій слідчий вправі використовувати машинопис, звукозапис, стенографування, кінозйомку і відеозапис;
 6. за наявності приводів і підстав слідчий зобов’язаний порушити кримінальну справу;
 7. слідчий вправі продовжити строк затримання підозрюваного до десяти діб для з’ясування обставин, що мають значення для справи.

 

У відповідях під якими номерами правильно названі положення, що стосуються повноважень слідчого:

 1. слідчий всі свої рішення погоджує з прокурором;
 2. для проведення всіх слідчих дій слідчий отримує санкцію прокурора;
 3. без дозволу суду слідчий не має права приймати рішення про спрямування слідства;
 4. слідчий вправі продовжити строк затримання підозрюваного до десяти діб для з’ясування обставин, що мають значення для справи;
 5. при проведенні різних слідчих дій слідчий вправі використовувати машинопис, звукозапис, стенографування, кінозйомку і відеозапис;
 6. за наявності визначених законом підстав слідчий закриває кримінальну справу;
 7. слідчий приймає рішення про спрямування слідства самостійно.

 

У відповідях під якими номерами правильно названі положення, що стосуються повноважень слідчого:

 1. за наявності приводів і підстав слідчий зобов’язаний порушити кримінальну справу;
 2. слідчий приймає рішення про спрямування слідства самостійно;
 3. слідчий несе відповідальність за законність проведення слідчих дій;
 4. слідчий всі свої рішення погоджує з прокурором;
 5. для проведення всіх слідчих дій слідчий отримує санкцію прокурора;
 6. без дозволу суду слідчий не має права приймати рішення про спрямування слідства;
 7. слідчий вправі продовжити строк затримання підозрюваного до десяти діб для з’ясування обставин, що мають значення для справи.

 

 

А – кількість органів досудового слідства, що діють в Україні

Б – кількість форм досудового розслідування

В – максимальний строк у днях, встановлений для проведення дізнання у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини

D – максимальний строк у годинах, на який орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину

 

 

А – кількість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

В – мінімальний стаж роботи, який необхідно мати для зайняття посади прокурора району

С – мінімальний вік особи, яка претендує на зайняття суддівської посади у вищому спеціалізованому суді

D – мінімальний термін проживання на території України особи-кандидата на зайняття суддівської посади

 

 

А – кількість суддів-членів кваліфікаційної комісії суддів

В – мінімальний стаж роботи особи-кандидата у члени Вищої ради юстиції

С – мінімальний вік особи-кандидата на зайняття посади прокурора району

D – кількість органів дізнання, що діють в Україні

 

 

А – строк перебування на посаді судді Конституційного Суду України

В – загальна кількість членів кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

С – строк стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, що є умовою одержання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю (у місяцях)

D – мінімальний стаж роботи особи-кандидата у члени Вищої Ради юстиції

 

 

А – мінімальний термін проживання на території України особи-кандидата на зайняття суддівської посади

В – максимальний строк, протягом якого до судді може бути застосоване дисциплінарне стягнення (у місяцях)

С – кількість делегатів від зборів Конституційного Суду України на з’їзд суддів України

D – мінімальний стаж роботи на суддівських чи прокурорських посадах особи, що претендує на зайняття посади прокурора області

 

 

А – загальна кількість суддів-членів Конституційного Суду України

В – кількість делегатів від зборів Конституційного Суду України на з’їзд суддів України

С – мінімальний стаж роботи на прокурорських чи суддівських посадах особи, що претендує на зайняття посади прокурора району

D– кількість суддів-членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

 

АДВОКАТУРА УКРАЇНИ

 

 

У якій відповіді наведений правильний складовий елемент даного положення із Закону України “Про адвокатуру”: “Адвокатура в Україні є (.....), покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу”:

 1. спеціальним державним органом;
 2. демократичним професійним об'єднанням;
 3. добровільним професійним утворенням;
 4. професійним державним формуванням;
 5. добровільним професійним громадським об'єднанням.

 

У якій відповіді правильно вказаний мінімальний стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката, необхідний для одержання свідоцтва про на право заняття адвокатською діяльністю:

1. 3 роки;

2. 2 роки;

3. 5 років;

4. 7 років;

5. рік.

 

У якій відповіді правильно вказаний термін, на який в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури:

1. 5 років;

2. 7 років;

3. 10 років;

4. 2 роки;

5. 3 роки.

 

У якій відповіді правильно вказаний максимальний строк, на який може бути зупинено дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю:

1. один рік;

2. 5 років;

3. 3 роки;

4. 6 місяців;

5. 2 роки.

 

У якій відповіді правильно вказана кількість членів атестаційної палати адвокатури:

1. 12 членів;

2. 13 членів;

3. 10 членів;

4. 11 членів;

5. 9 членів.

 

У якій відповіді правильно вказана кількість членів дисциплінарної палати адвокатури:

1. 10 членів;

2. 9 членів;

3. 13 членів;

4. 11 членів;

5. 12 членів.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк, не раніше якого особа, яка не склала кваліфікаційні іспити для одержання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, має право складати їх повторно:

1. три місяці;

2. рік;

3. шість місяців;

4. 2 роки;

5. три роки.

У якій відповіді правильно вказано, ким затверджується Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури:

 1. Міністерством юстиції України;
 2. Кабінетом Міністрів України;
 3. Спілкою адвокатів України;
 4. Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури;
 5. Президентом України.

У якій відповіді правильно вказано, при якому органі утворюється Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:

 1. при Кабінеті Міністрів України;
 2. при Президентові України;
 3. при Верховному Суді України;
 4. при Міністерстві юстиції України;
 5. при Спілці адвокатів України.

 

У якій відповіді правильно вказано, ким затверджується Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури:

 1. Міністерством юстиції України;
 2. Кабінетом Міністрів України;
 3. Спілкою адвокатів України;
 4. Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури;
 5. Президентом України.

 

У яких відповідях правильно названі дисциплінарні стягнення, які можуть бути застосовані до адвоката:

 1. догана;
 2. звільнення;
 3. анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
 4. зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;
 5. попередження;
 6. пониження у класному чині.
 7. пониження у званні.

 

У яких відповідях правильно названі принципи діяльності адвокатури:

 1. конфіденційності;
 2. позапартійності;
 3. верховенства закону;
 4. самоврядування;
 5. оплатності;
 6. незалежності;
 7. гласності.

 

У яких відповідях неправильно названі засади, на яких діють адвокатські об'єднання:

 1. самодостатності;
 2. гласності;
 3. загальності;
 4. єдиноначальності;
 5. колегіальності;
 6. самоврядування;
 7. добровільності.

 

У яких відповідях неправильно названі види адвокатської діяльності:

 1. вчинення виконавчих написів;
 2. складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;
 3. засвідчення вірності копій документів і виписок з них;
 4. посвідчення копій документів у справах, які вони ведуть;
 5. здійснення представництва в державних органах;
 6. виконання своїх обов’язків у процесі дізнання та досудового слідства;
 7. засвідчення справжності підпису на документах.

 

У яких відповідях наведені правильні положення із Закону України “Про адвокатуру”:

 1. реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у Міністерстві юстиції України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 2. адвокат не має права займатися адвокатською діяльністю індивідуально;
 3. адвокат не може працювати державним нотаріусом;
 4. орган дізнання, слідчий і прокурор вправі внести подання щодо правової позиції адвоката у справі;
 5. при здійсненні своїх професійних обов’язків у випадках передбачених процесуальним законодавством, адвокат може використати свої повноваження на шкоду особи, в інтересах якої прийняв доручення;
 6. помічник адвоката може виконувати доручення, що відносяться до процесуальних повноважень адвоката;
 7. адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадку, коли він у даній справі брав участь як свідок.

 

У яких відповідях правильно названі професійні права адвоката:

 1. збирати докази у кримінальній справі;
 2. захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань;
 3. давати органам державної влади усні і письмові вказівки щодо застосування законодавства;
 4. застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;
 5. отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань;
 6. проводити допити громадян;
 7. призначати розгляд своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати показання щодо суті клопотань і скарг.

 

У яких відповідях наведені правильні положення із Закону України “Про адвокатуру” щодо гарантій адвокатської діяльності, соціальних прав і оплати праці адвоката та його помічника:

1. заробітна плата помічника адвоката не може бути нижчою від встановленої державою облікової ставки Національного банку України;

2. страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачуються адвокатом та його помічником на рівні осіб, які працюють на підприємствах, установах, організаціях, що належать до комунальної власності;

3. у разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадянина від оплати юридичної допомоги через його малозабезпеченість, оплата праці адвоката здійснюється за рахунок держави;

4. не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі;

5. адвокату надається перевага у правах порівняно з іншими учасниками процесу;

6. порядок оплати праці помічника адвоката визначається Кабінетом Міністрів України;

7. кримінальна справа проти адвоката не може бути порушена районним чи міським прокурором.

 

У яких відповідях правильно названі випадки припинення адвокатської діяльності:

 1. засудження адвоката за вчинення злочину – після набрання вироком законної сили;
 2. неможливість здійснювати адвокатську діяльність за станом здоров'я;
 3. досягнення адвокатом 65-річного віку;
 4. обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним;
 5. грубого порушення адвокатом вимог законодавства України, що регулює діяльність адвокатури;
 6. відставка за власним бажанням;
 7. закінчення строку його повноважень.

 

 

А – кількість суддів-членів кваліфікаційної комісії суддів

В – мінімальний стаж роботи особи-кандидата у члени Вищої ради юстиції

С – мінімальний вік особи-кандидата на зайняття посади прокурора району

D – кількість органів дізнання, що діють в Україні

 

 

А – кількість органів досудового слідства, що діють в Україні

Б – кількість форм досудового розслідування

В – максимальний строк у днях, встановлений для проведення дізнання у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини

D – максимальний строк у годинах, на який орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину

 

А – строк перебування на посаді судді Конституційного Суду України

В – загальна кількість членів кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

С – строк стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, що є умовою одержання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю (у місяцях)

D – мінімальний стаж роботи особи-кандидата у члени Вищої Ради юстиції

 

НОТАРІАТ УКРАЇНИ

 

У якій відповіді правильно названий складовий елемент даного законодавчого положення: "Нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок (…..), а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності":

 1. встановлювати права;
 2. захищати права;
 3. посвідчувати права;
 4. поновлювати права;
 5. забезпечувати права.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, що є умовою одержання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю:

 1. місяць;
 2. 2 роки;
 3. рік;
 4. 6 місяців;
 5. 3 роки.

 

У якій відповіді правильно названий орган, уповноважений приймати рішення про можливість допуску особи до нотаріальної діяльності:

 1. Українська нотаріальна палата;
 2. управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації;
 3. атестаційна комісія нотаріату;
 4. Міністерство юстиції України;
 5. кваліфікаційна комісія нотаріату.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк, не раніше якого особи, які не склали кваліфікаційний іспит на право заняття нотаріальною діяльністю, допускаються до його повторного складання:

 1. рік;
 2. 3 місяці;
 3. місяць;
 4. 2 роки;
 5. 6 місяців.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк з дня вручення копії рішення кваліфікаційної комісії нотаріату, протягом якого воно може бути оскаржене у Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату:

 1. 3 дні;
 2. 15 днів;
 3. 5 днів;
 4. місяць;
 5. 7 днів.

 

У якій відповіді правильно названий орган, що видає свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю:

 1. кваліфікаційна комісія нотаріату;
 2. Міністерство юстиції України;
 3. Кабінет Міністрів України;
 4. Українська нотаріальна палата;
 5. Президент України.

 

У якій відповіді правильно названий орган, що відкриває та ліквідує державні нотаріальні контори:

 1. Міністерство юстиції України;
 2. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату;
 3. Кабінет Міністрів України;
 4. Українська нотаріальна палата;
 5. Президент України.

 

У якій відповіді правильно вказаний максимальний строк, протягом якого державні нотаріальні архіви здійснюють зберігання нотаріальних документів:

 1. 25 років;
 2. 100 років;
 3. 10 років;
 4. 50 років;
 5. 75 років.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк, протягом якого управління юстиції видає реєстраційне посвідчення приватної нотаріальної діяльності:

 1. 5 днів;
 2. місяць;
 3. 15 днів;
 4. 3 місяці;
 5. 10 днів.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк після отримання реєстраційного посвідчення, протягом якого приватний нотаріус зобов’язаний розпочати нотаріальну діяльність:

 1. місяць;
 2. тиждень;
 3. 15 днів;
 4. 3 місяці;
 5. 3 дні.

 

У якій відповіді правильно вказано, ким затверджується Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату:

 1. Міністерством юстиції України;
 2. Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату;
 3. Кабінетом Міністрів України;
 4. Українською нотаріальною палатою;
 5. Президентом України.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк на оскарження до суду рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю:

 1. місяць;
 2. 15 днів;
 3. 7 днів;
 4. 3 дні;
 5. 5 днів.

 

У якій відповіді правильно вказаний розмір страхової суми або страхової застави приватного нотаріуса:

 1. п’ятикратний розмір облікової ставки Національного банку України;
 2. стократний розмір мінімальної заробітної плати;
 3. сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 4. десятикратний розмір прожиткового мінімуму;
 5. десятикратний розмір мінімальної заробітної плати.

 

У якій відповіді дане правильне визначення нотаріального округу:

 1. територія, на яку поширюється повноваження державних нотаріальних архівів;
 2. об'єднання приватних нотаріусів;
 3. територія, на яку поширюється повноваження кваліфікаційної комісії нотаріату;
 4. територія діяльності приватного нотаріуса;
 5. межі дії свідоцтва про право на заняття нотаріальною дальністю.

 

У якій відповіді правильно вказаний орган, який повинен повідомити приватний нотаріус, якщо він має намір припинити виконання своїх обов’язків на строк більше одного тижня:

1. іншого приватного нотаріуса;

2. кваліфікаційну комісію нотаріату;

3. державний нотаріальний архів;

4. державну нотаріальну контору;

5. відповідне управління юстиції.

 

У яких відповідях правильно названі органи, уповноважені вчиняти нотаріальні дії в Україні:

 1. консульські установи України;
 2. органи дізнання;
 3. посадові особи виконавчого комітету сільських, селищних, міських рад;
 4. нотаріуси;
 5. судді;
 6. адвокати;
 7. прокуратура.

 

У яких відповідях правильно названі органи, на письмову вимогу яких нотаріус зобов’язаний видати довідки про вчинені нотаріальні дії, документи та копії з них:

 1. митні органи;
 2. державні податкові інспекції;
 3. суд;
 4. Верховна Рада України;
 5. адвокатура;
 6. органи дізнання та досудового слідства;
 7. прокуратура.

 

У яких відповідях неправильно названі випадки припинення приватної нотаріальної діяльності:

 1. анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;
 2. невідповідність рівня професійних знань;
 3. коли приватний нотаріус не уклав договору службового страхування;
 4. коли приватний нотаріус не має своєї нотаріальної контори;
 5. коли приватний нотаріус не поповнив страхову заставу до встановленого розміру;
 6. коли приватний нотаріус працює не у своєму нотаріальному окрузі;
 7. коли приватний нотаріус без поважних причин не виконує своїх обов’язків протягом двох місяців і не повідомив про це управління юстиції.

У яких відповідях правильно названі випадки анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю за поданням управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації:

 1. винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів виховного характеру, що набрала законної сили;
 2. невідповідність нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає нотаріальній діяльності;
 3. з власної ініціативи нотаріуса;
 4. досягнення нотаріусом 65-річного віку;
 5. грубе порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян;
 6. винесення постанови про припинення кримінальної справи щодо нотаріуса з нереабілітуючих підстав;
 7. невиконання нотаріусом своїх зобов’язань за цивільно-правовим договором.

 

У яких відповідях правильно названі випадки анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю за поданням управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації:

 1. винесення постанови про припинення кримінальної справи щодо нотаріуса з нереабілітуючих підстав;
 2. невиконання нотаріусом своїх зобов’язань за цивільно-правовим договором;
 3. досягнення нотаріусом 65-річного віку;
 4. втрата нотаріусом громадянства України;
 5. з власної ініціативи нотаріуса;
 6. виїзд нотаріуса за межі України на постійне проживання;
 7. винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів виховного характеру, що набрала законної сили.

 

У яких відповідях правильно названі випадки анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю за поданням управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації:

 1. невиконання нотаріусом своїх зобов’язань за цивільно-правовим договором;
 2. досягнення нотаріусом 65-річного віку;
 3. з власної ініціативи нотаріуса;
 4. винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили;
 5. грубе порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян;
 6. позбавлення нотаріуса громадянства України;
 7. порушення нотаріусом вимог закону щодо несумісності.

 

У яких відповідях правильно названі випадки анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю за поданням управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації:

 1. винесення рішення суду, що набрало законної сили про про визнання особи, яка виконує обов’язки нотаріуса безвісно відсутньою;
 2. грубе порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян;
 3. неодноразове порушення нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій;
 4. невиконання нотаріусом своїх зобов’язань за цивільно-правовим договором;
 5. закінчення строку повноважень нотаріуса;
 6. з власної ініціативи нотаріуса;
 7. винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який набрав чинності.

 

А – строк перебування на посаді судді Конституційного Суду України

В – загальна кількість членів кваліфікаційної комісії суддів загальних судів

С – строк стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, що є умовою одержання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю (у місяцях)

D – мінімальний стаж роботи особи-кандидата у члени Вищої Ради юстиції

 

 

А – кількість органів досудового слідства, що діють в Україні

Б – кількість форм досудового розслідування

В – максимальний строк у днях, встановлений для проведення дізнання у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини

D – максимальний строк у годинах, на який орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину

 

 

А – кількість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

В – мінімальний стаж роботи, який необхідно мати для зайняття посади прокурора району

С – мінімальний вік особи, яка претендує на зайняття суддівської посади у вищому спеціалізованому суді

D – мінімальний термін проживання на території України особи-кандидата на зайняття суддівської посади

 

А – кількість суддів-членів кваліфікаційної комісії суддів

В – мінімальний стаж роботи особи-кандидата у члени Вищої ради юстиції

С – мінімальний вік особи-кандидата на зайняття посади прокурора району

D – кількість органів дізнання, що діють в Україні

 

 

А – мінімальний термін проживання на території України особи-кандидата на зайняття суддівської посади

В – максимальний строк, протягом якого до судді може бути застосоване дисциплінарне стягнення (у місяцях)

С – кількість делегатів від зборів Конституційного Суду України на з’їзд суддів України

D – мінімальний стаж роботи на суддівських чи прокурорських посадах особи, що претендує на зайняття посади прокурора області

 

 

А – загальна кількість суддів-членів Конституційного Суду України

В – кількість делегатів від зборів Конституційного Суду України на з’їзд суддів України

С – мінімальний стаж роботи на прокурорських чи суддівських посадах особи, що претендує на зайняття посади прокурора району

D – кількість суддів-членів Ви<Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.014 с.)