Тема 7. Вища рада юстиції, суддівське самоврядування.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Вища рада юстиції, суддівське самоврядування. 

1. В якому з наведених варіантів правильно розкрито законодавче розуміння Вищої ради юстиції:

 

1) державний орган відповідальний за формування високопрофесійного суддівського корпусу, а також за прийняття рішень стосовно порушень вимог законодавства іншими органами влади та про дисциплінарну відповідальність суддів і прокурорів;

2) колегіальний незалежний орган відповідальний за формування високопрофесійного суддівського корпусу, а також за прийняття рішень стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо несумісності та про їх дисциплінарну відповідальність;

3) колегіальний орган виконавчої влади, який на професійній основі вирішує питання про формування високопрофесійного суддівського корпусу, застосування заходів дисциплінарної відповідальність щодо працівників органів юстиції;

4) вищий орган виконавчої влади відповідальний за формування високопрофесійного суддівського корпусу, а також за прийняття рішень стосовно реалізації державної правової політики, вирішення питань про дотримання суддями і прокурорами вимог щодо несумісності та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

5) колегіальний незалежний орган відповідальний за формування високопрофесійного суддівського корпусу, а також за організаційно-технічне забезпечення діяльності судів, прийняття рішень стосовно притягнення суддів і прокурорів до дисциплінарної відповідальності.

 

2. У якій з відповідей правильно вказано, кількість членів Вищої ради юстиції, які призначаються з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ:

 

1) 20;

2) 2;

3) 3;

4) 5;

5) 10;

 

3. У якій з відповідей правильно вказано, хто з членів Вищої ради юстиції входить до її складу за посадою:

 

1) Голова Верховної Ради України;

2) Голова Вищого господарського суду України

3) Голова служби безпеки України;

4) Голова Конституційного Суду України;

5) Голова Верховного суду України.

 

4. У якій з відповідей правильно вказано, хто з членів Вищої ради юстиції входить до її складу за посадою:

 

1) Міністр внутрішніх справ;

2) Міністр юстиції;

3) Голова державної судової адміністрації;

4) Прем’єр-Міністр України;

5) Голова Національної ради з безпеки і оборони України.

 

5. У якій відповіді правильно вказано, за якої кількості призначених членів Вища рада юстиції вважається повноважною:

 

1) одна третя від її конституційного складу;

2) більшість від її конституційного складу;

3) дві третіх від її конституційного складу;

4) три четвертих від її конституційного складу;

5) чотири п’ятих від її конституційного складу;

 

6. У якій відповіді правильно вказано, що може бути підставою для втрати особою членства у Вищій раді юстиції:

 

1) здійснення іншої оплачуваної роботи;

2) обрання особи депутатом обласної ради;

3) відмова скласти присягу;

4) втрата довіри в інших членів Вищої ради юстиції;

5) зміна віросповідання.

 

7. У якій відповіді правильно розкрито порядок обрання Голови Вищої ради юстиції:

 

1) обирається на засіданні Верховної Ради України без права переобрання;

2) обирається на з’їзді суддів України без права переобрання;

3) обирається на засіданні Вищої ради юстиції без права переобрання;

4) обирається на засіданні Вищої ради юстиції з правом переобрання;

5) обирається на засіданні Вищої ради юстиції з числа членів, що входять за посадою.

 

8. У якій відповіді правильно вказано форму діяльності Вищої ради юстиції:

1) збори Вищої ради юстиції;

2) з’їзд Вищої ради юстиції;

3) конференція Вищої ради юстиції;

4) колегія Вищої ради юстиції;

5) засідання Вищої ради юстиції;

 

9. У якій відповіді правильно вказано, скільки членів Вищої ради юстиції повинні проголосувати „за”, щоб було прийнято подання про звільнення судді з посади за особливих обставин:

1) не менш як одна третя голосів членів, що присутні на засіданні;

2) не менш як одна третя голосів членів від конституційного складу ради;

3) не менш як дві третіх голосів членів від конституційного складу ради;

4) не менш як дві третіх голосів членів, що взяли участь у засіданні;

5) одноголосно всіма членами, що взяли участь у засіданні;

 

10. У якій відповіді правильно вказано законодавче розуміння „суддівського самоврядування”:

 

1) самостійне колективне вирішення питань внутрішньої діяльності судів професійними суддями;

2) самостійне вирішення професійними суддями питань організації і внутрішньої діяльності судів;

3) самостійне колективне вирішення питань внутрішньої діяльності судів суддями та народними засідателями;

4) самостійне колективне вирішення питань щодо суті розгляду справ у судах;

5) самостійне колективне вирішення питань управління та контролю у системі судів України професійними суддями.

 

11. У якій відповіді правильно вказано, з ініціативи кого можуть бути скликані збори місцевого суду

 

1) на вимогу не менше третини суддів даного суду;

2) на вимогу президії суду;

3) на вимогу вищестоящого органу суддівського самоврядування;

4) на вимогу керівника територіального управління державної судової адміністрації;

5) на вимогу не менше половини суддів даного суду.

 

12. У якій відповіді правильно вказано періодичність скликання зборів суддів апеляційних судів:

 

1) не рідше одного разу у шість місяців;

2) не рідше двох разів на рік;

3) не рідше одного разу на рік;

4) не рідше двох разів у три місяці;

5) не рідше одного разу у три місяці.

 

13. У якій відповіді правильно вказано, на кого покладається обов’язок виконання рішень зборів суддів апеляційних судів:

 

1) голову судової палати;

2) керівника апарату суду;

3) президію суду;

4) колегію суду;

5) раду суддів відповідного суду.

 

14. У якій відповіді правильно вказано виконавчий орган конференції суддів:

 

1) Рада суддів України;

2) президія конференції;

3) виконавча комісія;

4) рада суддів;

5) спостережна комісія.

 

15. У якій відповіді правильно вказано, який орган виконує повноваження конференцій суддів в проміжку між їх скликанням:

 

1) президія конференції;

2) секретаріат конференції;

3) рада суддів;

4) виконавча комісія;

5) апарат голови конференції.

 

16. У якій відповіді правильно вказано суб’єктів, для яких є обов’язковим для виконання рішення зборів суддів відповідного суду:

 

1) президії зборів;

2) судді відповідного суду;

3) начальника управління юстиції;

4) керівника місцевого органу державної виконавчої влади;

5) Ради суддів України.

 

17. У якій відповіді неправильно вказано повноваження Ради суддів України:

 

1) здійснює контроль за організацією діяльності судів та діяльності державної судової адміністрації;

2) зупиняє виконання рішення рад суддів, що не відповідають Конституції;

3) заслуховує звіти про роботу членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

4) вирішує питання щодо призначення суддів на адміністративні посади у судах;

5) вирішує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів Верховного Суду України.

 

18. У якій відповіді правильно вказано, ким скликається черговий з’їзд суддів України:

 

1) Головою Верховного Суду України;

2) президією Верховного Суду України;

3) президією з’їзду суддів України;

4) Радою суддів України;

5) головою з’їзду суддів України.

 

19. У якій відповіді правильно вказано, хто визначає кількісний склад Ради суддів України:

 

1) з’їзд суддів України;

2) голова з’їзду суддів України;

3) Верховна Рада України;

4) президія з’їзду суддів України;

5) конференції суддів.

 

20. У яких відповідях правильно вказано орган, що призначає членів Вищої ради юстиції:

 

1) конференція суддів загальних судів;

2) конференція працівників органів внутрішніх справ і служби безпеки України;

3) Всеукраїнська конференція працівників прокуратури;

4) з’їзд суддів України;

5) Рада суддів України;

6) з’їзд працівників органів юстиції України;

7) міністерство юстиції України.

 

21. У яких відповідях правильно вказано вимоги, що ставляться до особи, яка призначається членом Вищої ради юстиції

 

1) володіння державною мовою і мовою однієї з національних меншин України;

2) має необхідні морально-вольові та етичні якості;

3) звільнила із попереднього місця праці;

4) проживає в Україні не менш як десять останніх років;

5) здобула науковий ступінь;

6) досягла шістдесятирічного віку;

7) має вищу юридичну освіту.

 

22. У яких відповідях правильно вказано структурні підрозділи Вищої ради юстиції:

 

1) секція з питань організаційного забезпечення діяльності судів;

2) секція з питань забезпечення реалізації державної правової політики;

3) секція з питань поновлення на роботі суддів, адвокатів, прокурорів;

4) секція з питань підготовки подань про призначення суддів уперше та звільнення їх з посад;

5) секція з питань припинення відставки судді;

6) дисциплінарна секція;

7) атестаційна секція.

 

23. У яких відповідях правильно вказано, які акти приймає Вища рада юстиції:

 

1) подання про відзначення окремих суддів;

2) подання про призначення суддів;

3) рішення про створення нових штатних одиниць у судах;

4) подання про призначення особи членом Вищої Ради юстиції;

5) рішення про дисциплінарну відповідальність;

6) рішення про припинення повноважень судді;

7) рішення про присвоєння державних нагород.

 

24. У яких відповідях правильно вказано, хто вправі звернутись до Вищої ради юстиції з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади:

 

1) Кабінет Міністрів України;

2) народні депутати;

3) член Вищої ради юстиції;

4) Пленум Верховного Суду України;

5) колегія Генеральної прокуратури;

6) кваліфікаційна комісія суддів;

7) Президент України.

 

25. У яких відповідях правильно вказано стадії дисциплінарного провадження у Вищій раді юстиції:

 

1) направлення клопотання про розгляд справи;

2) дебати щодо прийняття рішення;

3) відкриття дисциплінарного провадження;

4) прийняття рішення;

5) консультації з членами Вищої ради юстиції;

6) розгляд дисциплінарної справи;

7) виклик судді, щодо якого розглядається справа.

 

26. У яких відповідях правильно вказано повноваження зборів суддів місцевого суду:

 

1) обговорюють питання щодо практики застосування законодавства;

2) обговорюють питання щодо дисциплінарної відповідальності судді;

3) обговорюють питання щодо списків присяжних засідателів;

4) обговорюють питання щодо створення колегії суду;

5) заслуховують звіти голів місцевих державних адміністрацій;

6) заслуховують звіти суддів, які займають адміністративні посади;

7) заслуховують звіти суддів, які перебувають у відставці.

 

27. У яких відповідях правильно вказано, з ініціативи кого може бути скликана конференція суддів:

 

1) з ініціативи Голови Верховного Суду України;

2) з ініціативи не менш як однієї третини зборів суддів апеляційних судів;

3) з ініціативи голови Державної судової адміністрації;

4) з ініціативи президії конференції суддів;

5) з ініціативи не менш як однієї третини делегатів останньої конференції;

6) з ініціативи відповідної ради суддів;

7) з ініціативи Вищої Ради юстиції.

 

28. У яких відповідях правильно вказано, на кого покладено обов’язок виконання рішень зборів суддів:

 

1) голів апеляційних судів;

2) президії апеляційних судів;

3) палати апеляційних судів;

4) апарат апеляційних судів;

5) керівника територіального управління державної судової адміністрації;

6) апарат місцевих судів;

7) голів місцевих судів;

 

29. У яких відповідях правильно вказано повноваження конференцій суддів:

 

1) скликає збори суддів України;

2) обговорює питання щодо можливостей розгляду окремих справ;

3) обирає делегатів на з’їзд суддів України;

4) визначає кількісний склад ради суддів та обирає її членів;

5) висловлює недовіру міністру юстиції України;

6) скасовує рішення суду в окремих справах;

7) обирає членів відповідної кваліфікаційної комісії суддів.

 

30. У яких відповідях правильно вказано, хто з суддів не може бути обраним на посаду голови відповідної ради суддів:

 

1) суддя у віці понад шістдесят років;

2) суддя, що не пройшов атестаційного відбору;

3) голова апеляційного суду;

4) член ради суддів;

5) голова Вищого господарського суду;

6) голова місцевого господарського суду;

7) голова військового суду гарнізону.

 

31. У яких відповідях правильно вказано органи, що обирають делегатів на з’їзд суддів України:

 

1) збори суддів місцевого суду;

2) збори суддів апеляційного суду області;

3) збори суддів Апеляційного суду України;

4) збори суддів військових судів;

5) збори суддів Конституційного Суду України;

6) збори суддів Вищого господарського суду;

7) збори суддів апеляційних судів міст Києва та Севастополя.

 

32. У яких відповідях правильно вказано мінімальні законодавчі вимоги щодо кількісного складу Ради суддів України:

 

1) не менше половини повинні складати судді загальних місцевих та апеляційних судів;

2) дві третіх складу ради повинні складати судді загальних місцевих та апеляційних судів;

3) не менш як по одному представнику від міжнародного комерційного арбітражу;

4) не менш як по одному представнику від Європейського суду з прав людини;

5) не менш як по одному представнику від Конституційного суду України;

6) не менш як по одному представнику від Міжнародного кримінального суду;

7) не менш як по одному представнику конференції третейських судів.

 

33. У яких відповідях правильно вказано повноваження з’їзду суддів України:

 

1) заслуховує інформацію голови Державної судової адміністрації про діяльність цього органу;

2) розглядає справи як вища судова інстанція;

3) оголошує імпічмент Президенту України;

4) призначає суддів Конституційного Суду України;

5) дає згоду на призначення міністра юстиції України;

6) обирає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів;

7) призначає членів Вищої ради юстиції.

 

34. У яких відповідях правильно вказано повноваження з’їзду суддів України:

 

1) розглядає справи як вища судова інстанція;

2) призначає членів Вищої ради юстиції.

3) представляє суди України у відносинах із органами іноземних держав;

4) створює нові суди на території України;

5) призначає суддів Конституційного Суду України;

6) формує політику держави у правовій сфері;

7) визначає кількісний склад і обирає членів Ради суддів України.

 

 

35. У яких відповідях правильно вказано підстави для припинення повноважень члена Вищої ради юстиції:

 

1) відмова від призначення на вищу посаду;

2) оголошення його померлим;

3) порушення щодо нього дисциплінарного провадження за місцем роботи;

4) вступ до політичної партії;

5) порушення присяги;

6) виїзд для виконання посадових обов’язків за кордон;

7) неможливість виконання обов’язків за станом здоров’я при наявності медичного висновку підтвердженого судом.

 

36. У яких відповідях правильно вказано повноваження голови Вищої ради юстиції:

 

1) загальне керівництво Радою суддів України;

2) направлення Президенту подань Вищої ради юстиції про призначення судді на посаду;

3) розпорядження коштами бюджету України;

4) призначення засідань Вищої ради юстиції;

5) прийняття на роботу членів Вищої Ради юстиції;

6) організація роботи Вищої ради юстиції;

7) притягнення до дисциплінарної відповідальності членів Вищої ради юстиції.

 

37. У яких відповідях правильно вказано суддів, дисциплінарне стягнення щодо яких вправі застосувати лише Вища рада юстиції:

 

1) голова апеляційного суду області;

2) суддя адміністративного апеляційного суду;

3) суддя Вищого Адміністративного суду України

4) заступник голови Вищого господарського суду України;

5) суддя кримінальної палати Верховного Суду України;

6) заступник голови місцевого суду;

7) голова Міжнародного комерційного арбітражу.

 

38. У яких відповідях правильно вказано організаційні форми суддівського самоврядування:

 

1) ради суддів;

2) кваліфікаційні комісії суддів військових судів;

3) збори суддів Верховного Суду України;

4) наради суддів;

5 ) з’їзд суддів України;

6) конференції суддів загальних місцевих та апеляційних судів;

7) пленум суддів Верховного Суду України.

 

39.У відповідях під якими номерами неправильно вказані вимоги, яким повинні відповідати претенденти на посаду члена Вищої ради юстиції України?

1) Складення кваліфікаційного іспиту

2) Вища юридична освіта

3) Необхідні ділові і моральні якості

4) Стаж роботи в галузі права не менше 10 років

5) Вік не менше 35 років

6) Громадянин України

7) Не старший 65 років

 

40. Загальна кількість кваліфікаційних класів суддів.

41. Кількість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

42. Мінімальний вік-вимога для члена Вищої ради юстиції.

43. Кількість членів Вищої ради юстиції, які призначаються Президентом України (Верховною Радою України, З’їздом суддів, З’їздом адвокатів, З’їздом представників вищих юридичних навчальних закладів, Всеукраїнською конференцією працівників прокуратури).

44. Максимальний вік, до якого особа може перебувати членом Вищої ради юстиції.

45. Кількість членів кваліфікаційної комісії суддів.

46.Загальний склад Вищої ради юстиції.

47. Максимальний термін, який допускається між скликанням зборів суддів місцевого суду.

48. Максимальний термін, який допускається між скликанням зборів суддів апеляційного суду.

49. Максимальний термін, який допускається між скликанням зборів суддів Верховного Суду України.

50. Максимальний термін, який допускається між скликанням конференцій суддів.

51. Максимальний термін, який допускається між скликанням з’їздів суддів.

52. Кількість делегатів на з’їзд суддів від Конституційного суду України.

53. Термін, на який обирається кваліфікаційні комісії суддів.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.029 с.)