ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

У якій відповіді правильно вказано орган, який очолює систему органів внутрішніх справ України:

 1. міністр внутрішніх справ;
 2. Міністерство внутрішніх справ України;
 3. Пем’єр-міністр України;
 4. Кабінет міністрів України
 5. Президент України.

 

У якій відповіді правильно вказано, яким органом є міліція:

 1. судової влади;
 2. виконавчої влади;
 3. прокуратури;
 4. законодавчої влади;
 5. не належить до жодної з гілок влади

 

У якій відповіді правильно вказано права міліції по застосуванню заходів фізичного впливу і вогнепальної зброї:

 1. зобов’язана в силу своєї діяльності;
 2. має право у випадках і у порядку, передбачених законом;
 3. не може без об’єктивних на те причин;
 4. має право тільки у виняткових випадках;
 5. має право тільки по відношенню до повнолітніх осіб.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк, на який міліція має право затримувати осіб, які вчинили адміністративні правопорушення:

 1. до однієї години;
 2. до трьох годин;
 3. до п’яти годин;
 4. до 24 годин;
 5. до 72 годин

 

У якій відповіді правильно вказано, які акти в межах своєї компетенції видає Міністр внутрішніх справ України:

1. накази;

2. декрети;

3. інструкції;

4. положення;

5. укази.

 

У якій відповіді правильно вказано іспитовий строк, який може бути встановлено при прийнятті на службу до міліції:

 1. три місяці;
 2. два роки;
 3. дев'ять місяців;
 4. один рік;
 5. шість місяців.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк, на який органи МВС мають право затримувати осіб по підозрінню у вчиненні злочину:

 1. до однієї години;
 2. до трьох годин;
 3. до п’яти годин;
 4. до 24 годин;
 5. до 72 годин.

 

У якій відповіді правильно вказано орган, що здійснює постійний контроль за діяльністю Служби безпеки України:

 1. Комісія Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки;
 2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
 3. Прем’єр-міністр України;
 4. Кабінет міністрів України;
 5. Генеральний прокурор України.

 

Про діяльність Служби безпеки України голова СБУ щорічно подає:

 1. письмовий звіт доУповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 2. письмовий звіт Президенту України;
 3. письмовий звіт Прем’єр-міністру України;
 4. письмовий звіт Раді національної безпеки і оборони України;
 5. письмовий звіт Генеральному прокурору України.

 

У якій відповіді правильно вказано, хто здійснює постійний контроль за дотриманням конституційних прав громадян та законодавства в оперативно-розшуковій діяльності СБУ:

 1. Кабінет міністрів України;
 2. Верховна Рада України;
 3. Президент України;
 4. спеціально призначені Президентом України посадові особи;
 5. Генеральний прокурор України.

 

У якій відповіді правильно вказано, хто очолює Службу безпеки України:

 1. Прем’єр-міністр України;
 2. Президент України;
 3. Голова Служби безпеки України;
 4. Голова Ради національної безпеки і оборони України;
 5. Секретар Ради національної безпеки і оборони.

 

У якій відповіді правильно вказано, який орган є найвищим органом Служби безпеки України:

 1. Управління Служби безпеки України;
 2. Головне управління Служби безпеки України;
 3. Центральне управління Служби безпеки України;
 4. Рада національної безпеки і оборони України;
 5. Кабінет Міністрів України.

 

У якій відповіді правильно вказано, хто здійснює контроль за відповідністю виданих СБУ наказів і розпоряджень Конституції України та законів України:

1. Кабінет міністрів України;

2. Верховна Рада України;

3. Президент України;

4. спеціально призначені Президентом України посадові особи;

5. Генеральний прокурор України.

 

У яких відповідях правильно вказані підрозділи, що входять до системи органів внутрішніх справ України:

 1. міліція;
 2. органи пожежного нагляду;
 3. внутрішні війська;
 4. державна прикордонна служба;
 5. податкова міліція;
 6. позавідомча оборона;
 7. воєнізована оборона.

 

У яких відповідях правильно вказані структурні підрозділи міліції:

 1. податкова міліція;
 2. кримінальна міліція;
 3. цивільна міліція;
 4. транспортна міліція;
 5. державна автомобільна інспекція;
 6. народна міліція;
 7. добровільна народна дружина.

 

У яких відповідях правильно вказані категорії осіб, до яких забороняється застосовувати зброю міліцією:

 1. інвалідів І групи;
 2. інвалідів ІІ і ІІІ груп;
 3. осіб похилого віку;
 4. вагітних жінок;
 5. малолітніх осіб;
 6. жінок з явними ознаками вагітності;
 7. працівників міліції.

 

У яких відповідях правильно вказані функції міліції:

 1. адміністративна;
 2. каральна;
 3. императивна;
 4. кримінально-процесуальна;
 5. спеціально-політична;
 6. профілактична;
 7. законотворча.

 

У яких відповідях правильно вказано, з якою метою міліція застосовує спеціальні засоби впливу:

 1. захисту громадян від дій, що загрожують їх життю і здоров’ю;
 2. самозахисту під час перебування у відпустці;
 3. для припинення масових безпорядків;
 4. для звільнення заложників;
 5. виховання;
 6. залякування;
 7. надання психологічної допомоги.

 

У яких відповідях правильно вказано розмір соціальних виплат у випадку загибелі працівника міліції:

 1. батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога у розмірі десятирічного грошового утримання за останньою посадою загиблого;
 2. сім'я отримує одноразову грошову допомогу у розмірі п'ятирічного грошового утримання за останньою посадою загиблого;
 3. сім'я отримує одноразову грошову допомогу у розмірі двадцятирічного грошового утримання за останньою посадою загиблого;
 4. члени сім”ї отримують багаторазову грошову допомогу у розмірі п’ятирічного грошового утримання за останньою посадою загиблого;
 5. сім'я отримує одноразову грошову допомогу у розмірі десятирічного грошового утримання за останньою посадою загиблого;
 6. члени сім”ї отримують субсидії;
 7. батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога у розмірі пятнадцятирічного грошового утримання за останньою посадою загиблого.

 

У яких відповідях правильно вказано, хто здійснює контроль за діяльністю органів МВС:

 1. Президент України;
 2. Прем’єр-міністр України;
 3. Кабінет Міністрів України;
 4. Міністр внутрішніх справ України;
 5. місцеві ради (в межах компетенції);
 6. Верховний Суд України;
 7. Генеральна прокуратура України.

 

У яких відповідях правильно вказано, які акти видає Центральне управління Служби безпеки України:

1. рішення;

2. накази;

3. декрети;

4. інструкції;

5. положення;

6. постанови;

7. хартії.

 

У яких відповідях правильно вказані функціональні підрозділи Центрального управління Служби безпеки України:

 1. обласне Управління Служби безпеки України;
 2. слідчий відділ обласного управління Служби безпеки України;
 3. військова контррозвідка;
 4. контррозвідка;
 5. Служба безпеки АРК
 6. райвідділ Служби безпеки України;
 7. міське управління Служби безпеки України.

 

У яких відповідях правильно вказано повноваження Голови Служби безпеки України:

 1. очолює Службу безпеки України;
 2. керує Службою безпеки АРК;
 3. керує Центральним управлінням Служби безпеки України;
 4. за посадою є секретарем Ради національної безпеки і оборони
 5. за посадою є заступником голови Ради національної безпеки і оборони
 6. за сумісництвом очолює Службу безпеки АРК;
 7. керує Радою національної безпеки і оборони

 

У яких відповідях правильно вказано для контррозвідувального забезпечення яких органів створюються органи військової контррозвідки:

 1. митних військ України;
 2. Збройних Сил України;
 3. слідчих органів МВС України;
 4. внутрішніх військ;
 5. Державної прикордонної служби України;
 6. військових формувань, дислокованих на території України;
 7. діяльності атомних електростанцій.

 

У яких відповідях правильно вказано, хто є кадрами Служби безпеки України:

 1. гласні агенти;
 2. негласні агенти;
 3. співробітники-військовослужбовці;
 4. військовослужбовці строкової служби;
 5. працівники, які уклали трудові договори з Службою безпеки України;
 6. члени Ради національної безпеки і оборони України;
 7. керівники силових міністерств.

 

У яких відповідях правильно вказані основні завдання міліції:

 1. забезпечення безпеки дорожнього руху;
 2. організація роботи по забезпеченню пожежної безпеки;
 3. захист власності від злочинних посягань;
 4. забезпечення виконання судових рішень;
 5. розшук осіб, які вчинили злочини;
 6. підтримання державного обвинувачення;
 7. представництво інтересів громадян і держави в суді.

 

У яких відповідях правильно вказано принципи діяльності міліції:

 1. конфіденційності;
 2. поваги до особи;
 3. партійності;
 4. конспірації;
 5. таємності;
 6. взаємодії з населенням;
 7. соціальної справедливості.

 

У яких відповідях правильно вказані підрозділи міліції:

 1. земельна міліція;
 2. міліція у справах неповнолітніх;
 3. спеціальна міліція;
 4. адміністративна міліція;
 5. добровільна народна дружина;
 6. транспортна міліція;
 7. місцева міліція.

 

У яких відповідях неправильно вказані випадки, коли за співробітниками-військовослужбовцями Служби безпеки України зберігається право на пільги:

 1. їх звільнено через хворобу внаслідок загального захворювання;
 2. їх звільнено за вислугою років;
 3. їх звільнено у зв’язку з неможливістю виконувати свої обов’язки за відсутності ділових та моральних якостей;
 4. їх звільнено за віком;
 5. їх звільнено у зв’язку з порушенням присяги та з позбавленням військового звання особами, які таке звання присвоили;
 6. їх звільнено у зв”язку з набранням сили щодо них обвинувальним вироком суду;
 7. їх звільнено через хворобу внаслідок трудового каліцтва.

 

У яких відповідях правильно вказано, які органи та установи входять до системи Служби безпеки України:

 1. Державний департамент України з питань виконання покарань;
 2. органи військової контррозвідки;
 3. Рада національної безпеки і оборони України;
 4. комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони;
 5. Центральне управління Служби безпеки України;
 6. Секретаріат Президента України;
 7. обласні управління Служби безпеки України.

 

У яких відповідях правильно вказано, які завдання в межах визначеної компетенції покладаються на Службу безпеки України:

 1. захист державного суверенітету України;
 2. захист оборонного потенціалу України;
 3. захист України від зовнішнього збройного нападу;
 4. захист інтересів держави та громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб;
 5. оборона України;
 6. захист громадян України за кордоном;
 7. нагляд за іноземними громадянами в Україні.

 

У яких відповідях правильно вказані завдання Служби безпеки України:

 1. попередження особливо небезпечних злочинів проти особи;
 2. виявлення і розкриття корупції та організованої злочинної діяльності;
 3. припинення та розкриття тероризму;
 4. розслідування серійних вбивств;
 5. захист України від зовнішнього збройного нападу;
 6. розслідування особливо небезпечних злочинів;
 7. розкриття злочинів проти миру та безпеки людства.

 

У яких відповідях правильно вказані принципи діяльності Служби безпеки України:

 1. публічності;
 2. позапартійності;
 3. самоврядування;
 4. поваги до прав і гідності особи;
 5. відповідальності перед народом України;
 6. рівності всіх перед законом;
 7. оперативності.

 

У яких відповідях правильно вказано, яких принципів Служба безпеки дотримується в оперативно-службовій діяльності:

 1. таємничості;
 2. єдиноначальності;
 3. колегіальності;
 4. відкритості;
 5. конспірації;
 6. демократизму;
 7. публічності.

 

У яких відповідях правильно вказано, кого Служба безпеки України регулярно у визначеному законом порядку інформує з основних питань своєї діяльності:

 1. Кабінет міністрів України;
 2. Прем’єр-міністра України;
 3. Президента України;
 4. Раду національної безпеки і оборони України;
 5. спеціально призначених Президентом посадових осіб;
 6. Верховну Раду України;
 7. громадськість.

 

А – кількість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

В – мінімальний стаж роботи, який необхідно мати для зайняття посади прокурора району

С – мінімальний вік особи, яка претендує на зайняття суддівської посади у вищому спеціалізованому суді

D – мінімальний термін проживання на території України особи-кандидата на зайняття суддівської посади

 

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

 

 

У якій відповіді правильно названо орган, що може висловити недовіру Генеральному прокурору України:

 1. Кабінет Міністрів України;
 2. Вища рада юстиції України;
 3. Конституційний Суд України;
 4. Рада національної безпеки та оборони України;
 5. Верховна Рада України.

 

У якій відповіді правильно названо, ким призначається на посаду Генеральний прокурор України:

 1. Верховною Радою України;
 2. Радою національної безпеки і оборони України;
 3. Президентом України за згодою Верховної Ради України;
 4. Всеукраїнською конференцією прокурорських працівників;
 5. Вищою радою юстиції України.

 

У якій відповіді правильно вказано строк повноважень Генерального прокурора України:

 1. 3 роки;
 2. 4 роки;
 3. 5 років;
 4. 6 років;
 5. 9 років.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк після дня надходження протесту прокурора, протягом якого він підлягає обов’язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою:

1. 15 днів;

2. 5 днів;

3. 10 днів;

4. 20 днів;

5. 3 дні.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк з моменту одержання повідомлення про відхилення протесту або закінчення передбаченого законом строку для його розгляду, протягом якого прокурор може звернутися до суду із заявою про визнання акта незаконним:

1. місяць;

2. 15 днів;

3. 20 днів;

4. 3 дні;

5. 10 днів.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк з дня одержання скарги органу чи посадової особи на припис прокурора, протягом якого вищестоящий прокурор зобов’язаний розглянути скаргу:

1. 5 днів;

2. 15 днів;

3. місяць;

4. 10 днів;

5. 3 дні.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк з дня одержання подання прокурора з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, не пізніше якого має бути вжито відповідних заходів до їх усунення і про наслідки повідомлено прокурора:

1. місяць;

2. 20 днів;

3. 5 днів;

4. 3 дні;

5. 15 днів.

 

У якій відповіді правильно вказаний строк після надходження постанови прокурора про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення, протягом якого вона підлягає розгляду повноважною особою або відповідним органом:

1. 20 днів;

2. 15 днів;

3. 3 дні;

4. 5 днів;

5. 10 днів.

У якій відповіді правильно вказаний максимальний строк стажування в органах прокуратури осіб, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю:

1. місяць;

2. 3 роки;

3. 6 місяців;

4. один рік;

5. 3 місяці.

 

У якій відповіді правильно вказаний період, за який прокурори та слідчі прокуратури підлягають атестації:

1. один рік;

2. 5 років;

3. 10 років;

4. 3 роки;

5. 2 роки.

 

У якій відповіді неправильно вказана форма представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді:

1. внесення заяви (подання) про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;

2. внесення подання в порядку судового нагляду;

3. участь у розгляді судами справ;

4. звернення до суду з позовами про визнання незаконними правових актів, дій чи рішень органів і посадових осіб;

5. звернення до суду з позовами про захист прав і свобод іншої особи.

 

У якій відповіді правильно вказано вік особи, по досягненні якого вона може бути призначена на посаду прокурора області:

1. 25 років;

2. 21 років;

3. 35 років;

4. 30 років;

5. 40 років.

У якій відповіді правильно вказано вік особи, по досягненні якого вона може бути призначена на посаду районного і міського прокурора:

1. 25 років;

2. 21 років;

3. 35 років;

4. 30 років;

5. 40 років.

У якій відповіді правильно вказаний мінімальний стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах, за наявності якого особа може бути призначена на посаду прокурора області:

1. 3 роки;

2. 5 років;

3. 7 років;

4. 10 років;

5. 8 років.

 

У якій відповіді правильно вказаний мінімальний стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах, за наявності якого особа може бути призначена на посади районного і міського прокурора:

1. 3 роки;

2. 5 років;

3. 7 років;

4. 10 років;

5. 8 років.

 

У яких відповідях вказані неправильні положення із Закону України “Про прокуратуру” щодо присвоєння працівникам прокуратури класних чинів:

1. працівникам науково-навчальних закладів прокуратури присвоюються класні залежно від їх вченого звання та наукового ступеня;

2. класні чини молодшого радника юстиції, радника юстиції та старшого радника юстиції присвоюються Генеральним прокурором України;

3. Положення про класні чини працівників прокуратури України затверджується Верховною Радою України;

4. прокурорам і слідчим органів прокуратури класні чини присвоюються залежно від займаних посад і стажу роботи;

5. класні чини державного радника юстиції 2 і 3 класів присвоюються Міністром юстиції України;

6. порядок присвоєння і позбавлення класних чинів визначається Положенням про класні чини працівників прокуратури України;

7. класні чини юриста 3, 2 та 1 класу присвоюються Генеральним прокурором України.

 

У яких відповідях неправильно названі акти прокурорського реагування:

1. попередження;

2. постанова;

3. вимога;

4. припис;

5. протест;

6. розпорядження;

7. подання.

 

У яких відповідях неправильно названі конституційні функції прокуратури України:

1. загальний нагляд;

2. підтримання державного обвинувачення в суді;

3. представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

4. нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

5. нагляд за судовою діяльністю;

6. нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами;

7. нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

 

У яких відповідях правильно вказано функції органів прокуратури України:

1. ведення адміністративного провадження;

2. ведення реєстру осіб, що притягались до кримінальної відповідальності;

3. представництво інтересів держави на міжнародній арені;

4. представництво інтересів держави і громадян у суді;

5. представництво інтересів юридичних осіб у третейських судах;

6. нагляд за додержанням законодавства органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство;

7. нагляд за законністю діяльності суду.

У яких відповідях правильно вказано, які класні чини працівників прокуратури присвоює Президент України:

1. Старшого юриста України;

2. юриста ІІ класу;

3. державного радника юстиції України;

4. старшого радника юстиції;

5. молодшого радника юстиції

6. державного радника юстиції ІІІ класу;

7. Заслуженого юриста України.

У яких відповідях правильно вказано, які прокуратури створюються згідно принципу спеціалізації:

1. морські прокуратури

2. транспортні прокуратури;

3. господарські прокуратури;

4. прокуратури в адміністративних справах;

5. прокуратури по здійсненню нагляду за досудовим розслідуванням;

6. природоохоронні прокуратури;

7. ювенальні прокуратури.

У яких відповідях правильно вказані завдання діяльності органів прокуратури України:

 1. захищати від неправомірних посягань суспільний та державний лад України;
 2. захищати від неправомірних посягань на майно шанованих членів суспільства;
 3. захищати від неправомірних посягань дипломатичні представництва України за кордоном;
 4. захищати від неправомірних посягань на соціально-економічні, політичні і особисті права та свободи людини і громадянина;
 5. захищати від неправомірних посягань на систему органів прокуратури;
 6. захищати осіб, яких обвинувачено у вчиненні злочину;
 7. захищати культуру та утверджувати традиції українського народу.

 

У яких відповідях правильно названі випадки звільнення Генерального прокурора України з посади:

 1. порушення присяги;
 2. визнання його судом безвісно відсутнім;
 3. подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
 4. порушення вимог щодо несумісності;
 5. виїзд за кордон на постійне проживання;
 6. закінчення строку, на який його призначено;
 7. досягнення ним 65-річного віку.

 

У яких відповідях неправильно названі повноваження Генерального прокурора України:

 1. самостійно призначає прокурора Автономної Республіки Крим;
 2. затверджує структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури;
 3. призначає головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України;
 4. спрямовує роботу органів прокуратури;
 5. самостійно затверджує персональний склад колегії Генеральної прокуратури України;
 6. вносить Президенту України подання про присвоєння класних чинів юриста 1, 2 і 3 класу;
 7. відповідно до законодавства визначає порядок прийняття, переміщення та звільнення прокурорів, за винятком осіб, призначення яких передбачено законом.

 

У яких відповідях названі правильні положення із Закону України “Про прокуратуру” щодо підтримання прокурором державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави в суді:

 1. Генеральний прокурор України бере участь у засіданні Президії Верховного Суду України та Президії вищого спеціалізованого суду;
 2. помічники прокурора можуть вносити апеляційні, касаційні і окремі скарги тільки у справах, в розгляді яких вони брали участь;
 3. під час судового розгляду до закінчення судового слідства прокурор вправі змінити пред’явлене особі обвинувачення;
 4. прокурор, який бере участь в розгляді справ у судах, дає вказівки щодо однакового розуміння та правильного застосування закону судами усіх інстанцій;
 5. у разі, коли при розгляді справи прокурор дійде висновку, що дані судового слідства не підтверджують обвинувачення підсудного, він зобов’язаний відмовитися від обвинувачення;
 6. прокурор може вступити у справу на будь-якій стадії процесу за умови, що у ній приймає участь захисник або представник протилежної сторони;
 7. підставою представництва прокурором в суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний стан самостійно реалізувати свої процесуальні повноваження.

 

У яких відповідях названі правильні положення із Закону України “Про прокуратуру” щодо актів прокурорського реагування:

 1. письмовий припис на акт, що суперечить закону, вноситься прокурором, його заступником до органу, який його видав або до вищестоящого органу;
 2. подання з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, вносяться прокурором у державний орган, громадську організацію або посадовій особі, які наділені повноваженнями усунути порушення закону;
 3. письмовий припис вноситься у випадку, коли порушення закону має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави, підприємствам, установам, організаціям, а також громадянам, якщо не буде негайно усунуто;
 4. у разі порушення закону посадовою особою, прокурор залежно від характеру порушення, виносить мотивовану постанову про дисциплінарне провадження, провадження про адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи щодо цієї особи;
 5. про наслідки розгляду протесту прокурор не повідомляється;
 6. постанова про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення підлягає затвердженню вищестоящим прокурором;
 7. у разі відхилення постанови, прокурор може звернутися до вищестоящого прокурора про визнання дій посадової особи незаконними.

 

У яких відповідях наведені правильні положення із Закону України “Про прокуратуру”:

 1. прокурор за наявності передбачених законом підстав дає санкцію на видворення у примусовому порядку громадянина України за межі України;
 2. з метою захисту інтересів громадян, які з причин відсутності на території України, не можуть самостійно піклуватись про своє майно, прокурор зобов’язаний подати цивільний позов про збереження їхнього майна;
 3. за неналежне виконання службових обов’язків прокурори несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України;
 4. сумісництво служби в органах прокуратури з роботою на підприємствах, установах, організаціях не допускається, за винятком наукової і педагогічної діяльності;
 5. не можуть бути прийняті на посаду прокурора особи, які були засуджені за вчинення злочину, за винятком реабілітованих;
 6. класний чин старшого радника юстиції України затверджується Президентом України;
 7. укази Генерального прокурора України з питань розслідування є обов’язковими для виконання всіма органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

 

У яких відповідях правильно названі вимоги, яким повинен відповідати кандидат на зайняття посади військового прокурора регіону:

 1. громадянство України;
 2. досягнення тридцяти п’яти років;
 3. вища юридична освіта;
 4. володіння іноземною мовою;
 5. стаж роботи на прокурорських посадах не менше десяти років;
 6. присвоєно почесне звання;
 7. присвоєно військове звання офіцера.

 

А – строк повноважень Генерального прокурора України

В – мінімальний термін проживання на території України особи-кандидата на зайняття суддівської посади

С– строк повноважень суддів Конституційного Суду України

D– мінімальний стаж роботи особи-кандидата у члени Вищої Ради юстиції

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.033 с.)