Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану ( РАЦС). 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану ( РАЦС).Необхідною ознакою шлюбу є його реєстрація державним органом РАЦС, тому що без такої реєстрації шлюбу, як правової категорії немає. Так званий «цивільний шлюб» - це побутова категорія, яка віддзеркалює наявність лише однієї ознаки шлюбу – сімейного союзу чоловіка та жінки, які у цьому союзі мають статус сім’ї, але не мають статусу подружжя.

Таким чином, не зареєстроване офіційними органами держави проживання жінки і чоловіка однією родиною не створює шлюб і не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя.

Релігійний обряд укладення шлюбу не заборонено, але він не має правового значення. Це означає, що релігійний обряд шлюбу є особистою справою жінки та чоловіка і не створює прав та обов’язків подружжя. Особи, які після вінчання спільно проживають без реєстрації шлюбу, також мають статус сім’ї, але не мають правового статусу подружжя.

Умовами укладення шлюбу є:

1 ) досягнення особами на день реєстрації шлюбу шлюбного віку. Законодавець шлюбний вік для жінки встановив у сімнадцять, а для чоловіка – у вісімнадцять років.

Ст..23СК України встановлює можливість вступу до шлюбу особи, яка досягла 14 років. Їй може бути надано право на шлюб за рішенням суду, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

3) взаємна вільна згода осіб, які одружуються. Термін «вільна згода» охоплює не лише волю до шлюбу з певною особою, а й знання про неї як про особу, яка також діє вільно, не є одруженою, не є родичем, досягла шлюбного віку та має відповідний стан здоров’я. Правовою реакцією на укладення шлюбу під примусом може бути визнання цього шлюбу недійсним.

Навіть за наявності вищезазначених умов шлюб не може бути укладений, якщо є до того юридичні перешкоди, а саме:

1) перебування в іншому, нерозірваному шлюбі: жінка та чоловік одночасно можуть перебувати лише в одному шлюбі, а право на повторний шлюб мають тільки за умови розірвання попереднього;

2) родинні відносини. Тобто у шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення, а саме:

- рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра;

- двоюрідні брат і сестра, рідні тітка, дядько, племінник, племінниця;

- усиновлювачі та усиновлена ним дитина. Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстрований за умови скасування судом усиновлення;

3) недієздатність одного з тих, хто одружується, яка встановлена в судовому порядку.

Шлюб реєструється та засвідчується свідоцтвом про шлюб. Державна реєстрація є обов’язковим елементом шлюбу. Державна реєстрація шлюбу засвідчує створення сім’ї, є правоутворюючим юридичним фактом, а також створює презумпцію права спільної сумісної власності на майно, набуте у шлюбі, та презумпцію батьківства щодо дитини, яка була зачата і (або) народжена у шлюбі.

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого державного органу РАЦС за їхнім вибором, особисто. З моменту подання заяви особи вважаються зарученими. Заручини не створюють обов’язок вступити до шлюбу, але покладають на сторони певні обов’язки матеріального характеру. Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, повинні повідомити одна одну про стан свого здоров’я.

Шлюб реєструється по закінченню одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. Присутність нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов’язковою.

Час виникнення прав і обов’язків у подружжя – момент реєстрації шлюбу. Шлюб, зареєстрований у відсутності нареченої (нареченого), вважається неукладеним.

Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжя, мають право на укладення шлюбного договору.

Шлюбний договір – це угода, що укладена особами, які подали заяву про укладення шлюбу, а також між подружжям для врегулювання їхніх майнових відносин.

Зміст шлюбного договору включає тільки майнові права й обов’язки подружжя одне до одного і щодо їхніх дітей (правовий режим власності, користування житлом, право на утримання, можливий розподіл майна і таке інше). Особисті відносини подружжя, а також особисті відносини батьків і дітей не можуть міститися у шлюбному договорі. Не припускаються обмеження прав дитини, а також поставлення одного з подружжя у невигідне матеріальне становище.

Шлюбний договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. Якщо шлюбний договір укладений до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу. Якщо шлюбний договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.

У ст..104 СК України встановлений вичерпний перелік підстав для припинення шлюбу.

Під припиненням шлюбу розуміється припинення правовідносин між подружжям, що викликані настанням певних юридичних фактів.

Чинним законодавством передбачені наступні підстави для припинення шлюбу:

1) внаслідок смерті або оголошення в судовому порядку померлим одного з подружжя;

2) внаслідок розірвання шлюбу.

Шлюб може розриватися в судовому порядку або через органи РАЦСу.

Органи РАЦС розривають шлюб у таких випадках:

1) за спільною заявою подружжя, яке не має дітей;

2) за заявою одного із подружжя, якщо другий із подружжя:

- визнаний безвісно відсутнім;

- визнаний недієздатним;

- засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менш як три роки.

Суд розкриває шлюб у таких випадках:

1) за спільною заявою подружжя, яке має дітей. До заяви має бути поданий письмовий договір про те, з ким із них будуть проживати діти і як у їх утриманні та вихованні братиме участь той із батьків, хто буде проживати окремо;

2) за позовом одного з подружжя. Не може бути поданий позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини.

Основні поняття та терміни: сім’я, шлюб, заручини, шлюбний договір, РАЦС.

 

Питання для самостійної перевірки знань

1. Що таке сім’я? Назвіть основи створення сім’ї.

2. Чи створює спільне проживання чоловіка та жінки сім’ю?

3. Які умови і порядок укладення шлюбу передбачено діючим законодавством?

4. Що може бути перешкодою для укладення шлюбу?

5. Що таке заручини? Чи створюють заручини обов’язок вступити до шлюбу?

6. Що таке шлюбний договір? Які відносини ним регулюються?

7. Назвіть підстави для припинення шлюбу.

 

Тести для самоконтролю знань

1. Права та обов’язки подружжя виникають:

а) в результаті офіційної реєстрації шлюбу;

б) внаслідок релігійного обряду укладення шлюбу;

в) внаслідок спільного проживання та ведення домашнього господарства.

2. Чи створює сім’ю спільне проживання чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу?

а) так;

б) ні;

в) в окремих, визначених законом випадках.

3. Заручини:

а) створюють обов’язок вступити до шлюбу;

б) не створюють обов’язок вступити до шлюбу;

в) не створюють обов’язок вступити до шлюбу, проте покладають на сторони певні обов’язки матеріального характеру.

4. Шлюбний вік для жінок:

а) 16 років;

б) 17 років;

в) 18 років.

5. Шлюбний вік для чоловіків:

а)17 років;

б) 18 років;

в) 21 рік.

6. Шлюб реєструється:

а) державним органом РАЦС за місцем проживання нареченої (нареченого);

б) державним органом РАЦС за місцем проживання однієї з осіб, що одружуються, батьків;

в) в будь-якому державному органі РАЦС за вибором осіб, які вступають до шлюбу.

7. Шлюб може бути розірвано за заявою одного із подружжя або обох:

а) судом;

б) державним органом РАЦС;

в) судом, а у визначених законом випадках, державним органом РАЦС.

8. За заявою одного із подружжя суд розривається, якщо другий із подружжя:

а) визнаний недієздатним або безвісно відсутнім;

б) засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менш як три роки;

в) визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, а також засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менш як три роки.

9. Право на шлюбний договір мають особи, які:

а) подали заяву про реєстрацію шлюбу, подружжя;

б) подали заяву про реєстрацію шлюбу;

в) подружжя.

10. В яких випадках не може бути поданий позов про розірвання шлюбу?

а) протягом вагітності дружини;

б) протягом одного року після народження дитини;

в) протягом вагітності дружини і протягом року після народження дитини.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 306; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.95.36 (0.019 с.)