Проаналізуйте ситуації та прокоментуйте їх з точки зору відповідності нормам кримінального законодавства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проаналізуйте ситуації та прокоментуйте їх з точки зору відповідності нормам кримінального законодавства1. Після смерті громадянина, який не мав родичів, начальник ЖЕО вирішив розпорядитися його квартирою. Скориставшись допомогою начальника паспортного відділу міліції та нотаріуса, він зумів продати квартиру. Здійснивши цю операцію, вони поділили валюту та приступили до пошуків нового об’єкта для продажу, але були затримані співробітниками органів внутрішніх справ.

 

2. 14-річний Микола Олексієв, 16-річний Степан Павлюта під керівництвом раніше неодноразово судимого 40-річного Івана Панченка вночі пробралися на склад торгового підприємства, звідки винесли два телевізори та чотири магнітофони. Микола безпосередньої участі в крадіжці не брав, а чергував біля автомобіля, яким вкрадене було вивезено на квартиру співмешканки Панченка. При розгляді справи в суді було встановлено, що Микола та Степан за місцем навчання характеризуються позитивно і до кримінальної відповідальності притягуються вперше. Що стосується Панченка, то два місяці назад він був достроково звільнений з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.

 

Теми рефератів

1. Злочин. Класифікація злочинів.

2. Співучасть у злочині.

3. Об’єкт та об’єктивна сторона злочину.

4. Дія кримінального закону у часі, в просторі, за колом осіб.

 

 

Основна література

- Кримінальний Кодекс України. Розділ III - IX.

- Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007, с. 213– 217.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Завдання та значення семінарських занять

 

Семінарські заняття – одна з найголовніших форм розвитку самостійної роботи і в той же час – найбільш складна форма навчальних занять у технікумі, одним із завдань якого поглибити знання студентів з найважливіших тем навчальної програми.

Семінарські заняття також дають можливість розв’язувати ряд завдань навчально-виховного процесу, в тому числі допомагають формувати активну життєву позицію.

Важливо, щоб семінар не перетворювався на просте повторення вивченого матеріалу, а спонукав студентів до дискусії, колективного творчого обговорення, обміну думками.

Завданнями семінару є:

- формування навичок самостійної роботи над літературою, першоджерелами;

- формування вміння аналізувати матеріал та роботи логічні висновки;

- поглиблення знань студентів з предмету;

- проведення науково-дослідницької роботи;

- формування навиків ораторського мистецтва.

 

Підготовча робота до проведення семінарського заняття

 

Успішна, творча, цікава форма проведення семінарського заняття залежить від того, наскільки ефективно була організована підготовка до його проведення.

Відповідно до робочої програми з “Основ правознавства” підготовча робота до семінарського заняття включає в себе опрацювання лекційного матеріалу, ознайомлення з першоджерелами, написання рефератів та виконання завдань на осмислення матеріалу. Лекції та реферати служать для студентів основою у підготовці до семінару.

Семінар проводиться після вивчення окремого розділу. На обговорення виносимо найактуальнішу проблему. Мета – поглибити і розширити знання студентів з даної теми, вміти визначати пріоритети.

У процесі підготовки до семінару підбираємо літературу, що містить першоджерела, схеми, плакати, таблиці, логічні завдання, при можливості, матеріал, який можна продемонструвати, використовуючи ТЗН.

Заздалегідь студентам оголошується тема семінарського заняття, питання, які будуть на ньому обговорюватися. Обирається форма проведення семінару. Це може бути:

- семінар – диспут;

- семінар – конференція;

- семінар – “мозговий штурм”;

- семінар – теоретична конференція;

- семінар – ділова гра;

- семінар – обговорення рефератів;

- семінар – прес – конференція;

- комбінований семінар та ін.

Як правило, семінари з суспільних дисциплін є комбінованими, або семінар – конференція, семінар – диспут. Щоб семінарське заняття пройшло цікаво, необхідно зацікавити студентів поставленою проблемою, пов’язати питання семінару з життєвими проблемами. Відповідно до навчального плану на семінарські заняття з «Основ правознавства» виділяється шести до восьми академічних годин.

Дані семінари розраховані на самостійну підготовку студентів відповідно до плану і рекомендацій викладача.

 

СЕМІНАР № 1

 

Тема: «Основні права, свободи та обов’язки громадян України. Проблема захисту прав людини в Україні».

(2 години)

Навчальна мета: вироблення навичок самостійного опрацювання додаткової літератури, вміння акцентувати увагу на головних проблемах, робити логічні висновки, відстоювати власну позицію, застосовувати отримані знання при розгляді правових ситуацій, навчання навичок ораторського мистецтва.

Виховна мета: виховання в молодих людей почуття самоповаги, поваги до прав та законних інтересів інших людей, відповідального ставлення до конституційних обов’язків, уміння захищати від посягань інших осіб та держави свої конституційні права.

 

 

Актуальність проблеми

 

Ідея прав людини прийшла до нас з глибини віків. Ще в Біблії говориться: «Я поставлю людину вище чистого золота і сина землі – металу офірського» (Ісайя 7:29). За Біблією, людина – найцінніше із всього, що створене Богом. Потім були Біль про права (Англія. 1688 р.), Декларація про незалежність (США, 1776 р.), Декларація прав людини і громадянина (Франція, 1789 р.), Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.) та інші міжнародні акти.

Інститут прав і свобод Конституція не розділяє окремо на «права людини» і «свободи людини», а вказує, що «права і свободи є невідчужуваними та непорушними»(ст.21), «права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними» (ст.22), «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані»(ст.22).

Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості (ст.23).

З правами людини тісно пов’язані його обов’язки. Обов’язки – це певне коло діянь, покладених на особу і безумовних для виконання. Вони короткі в своєму переліку, але всі вагомі, оскільки в значній мірі забезпечують реалізацію прав.

 

Форма проведення

За формою проведення дане семінарське заняття можна визначити як семінар – студентська конференція з елементами диспуту.

 

План

1. Поняття прав та свобод людини, їх класифікація. Основні принципи конституційно-правового інституту прав і свобод людини і громадянина.

2. Роль правоохоронних органів та національних і міжнародних правозахисних органів і організацій в захисті прав людини.

3. Найактуальніші проблеми в сфері реалізації та захисту прав людини в Україні.

4. Права дитини згідно Конституції України та міжнародно- правових актів.

5. Єдність основних прав і свобод та обов’язків громадян.

 

Проблемні питання

 

1.В чому єдність та відмінність понять «людина», «особа» та «громадянин», «права» та «свободи»?

2.Що таке «рівноправність громадян»?

3.Яке право людини ви вважаєте найголовнішим? Чому?

4.В якому співвідношенні находяться права людини і її обов’язки?

5.»Дозволено все, що не заборонено». «заборонено все, що не передбачено законом». Який з цих двох принципів характерний для правової держави? Чому?

6.Що таке міжнародні стандарти в галузі прав людини?

 

 

Завдання на осмислення матеріалу

 

Завдання 1

 

Директор школи відмовив прийняти заяву від батьків випускниці 9-го класу з проханням прийняти її до 10 класу, мотивуючи свою відмову тим, що дівчина з більшості предметів має оцінку «задовільно».

Чи законною є така відмова? Чи мають право батьки Олени звернутися зі скаргою до вищестоящого органу? Приведіть статті Конституції, які регулюють дане питання?

 

Завдання 2

 

Група підлітків за вчинення злочину була притягнута до кримінальної відповідальності. Їм було відмовлено в наданні безкоштовної правової допомоги, а користуватися допомогою адвоката дозволено лише після прийняття вмотивованого рішення про арешт і пред’явлення офіційного обвинувачення.

Прокоментуйте ситуацію, використовуючи норми статті 59 Конституції та норми відомих вам законодавчих актів.

 

 

Завдання 3

У зв’язку з простоєм цеху, де вони працювали, робітницям швейної фабрики запропонували переведення на іншу роботу терміном на шість місяців. Робітниці відмовилися від переведення.

Чи має право адміністрація фабрики застосувати відносно них заходи дисциплінарного впливу? При відповіді використовуйте норми статті 43 Конституції.

 

 

Завдання 4

 

 

Працівники комунального підприємства оголосили страйк і припинили роботу. Їх вимоги: підвищення заробітної плати, поліпшення умов праці, відставка Уряду і Президента.

Дайте оцінку ситуації з точки зору законності.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 261; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.112.70 (0.019 с.)