Глава держави – це посадова особа, що здійснює верховне представництво держави у внутрішній і зовнішній політиці. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава держави – це посадова особа, що здійснює верховне представництво держави у внутрішній і зовнішній політиці.Як глава держави Президент виступає гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина. Президент України не належить до жодної із закріплених Конституцією гілок влади, що цілком узгоджується з принципами розподілу влади. Президент України виконує інтегруючу функцію, тобто забезпечує баланс і взаємодію між органами державної влади.

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів та володіє державною мовою.

Повноваження Президента України починаються не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України (інаугурація). Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.

Конституція передбачає засоби захисту правового статусу Президента України, він користується правом недоторканності на весь час виконання своїх повноважень.

Звання Президента охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту. Імпічмент – спеціальна парламентська процедура усунення Президента з посади у випадку вчинення ним державної зради або іншого злочину.

 

2. Найважливіші повноваження Президента визначені Конституцією та Законами України «Про Президента України», «Про міжнародні договори України», «Про оборону України», «Про громадянство України» та ін. і до яких належать:

1) у сфері забезпечення державного суверенітету України. Президент є Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил України, очолює Раду національної безпеки й оборони України, вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни і приймає рішення про використання Збройних Сил в разі збройної агресії проти України;

2) у сфері зовнішньої політики. Президент України представляє державу в міжнародних відносинах. Конкретний прояв цієї функції – керівництво зовнішньополітичною діяльності держави, ведення переговорів, укладання міжнародних договорів, вирішення питання про визнання іноземних держав, призначення і звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і міжнародних організаціях, прийняття вірчих і відкличних грамот дипломатичних представників іноземних держав;

3) у сфері внутрішньої політики. Президент України призначає всеукраїнський референдум щодо змін у Конституції, утворює, реорганізує і ліквідує міністерства й інші центральні органи виконавчої влади; підписує закони, прийняті Верховною Радою України; має право вето щодо прийняття Верховною Радою законів з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховною Радою України;

4) щодо формування складу органів державної влади. Президент України припиняє повноваження Верховної Ради України; вносить до Верховної Ради України подання про призначення Прем’єр – міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, Голови Служби безпеки України; призначає керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їх повноваження; призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради Генерального прокурора України; призначає третину складу Конституційного Суду, половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; здійснює перше призначення на посаду професійного судді строком на 5 років;

5) у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина. Президент України приймає рішення про прийняття до громадянства України і припинення громадянства України, про надання притулку в Україні; здійснює помилування;

6) крім того, Президент України має низку повноважень, що традиційно належать до прерогатив глави держави, а саме: присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги й інші вищі спеціальні звання і класні чини; нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки і нагороджує ними.

Президент України здійснює й інші повноваження, визначені Конституцією та законами України, але при цьому він не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Здійснюючи свої повноваження, Президент укази та розпорядження, які є обов’язковими до виконання на всій території України. Окремі акти Президента скріплюються підписом Прем’єр – міністра України та міністра, відповідального за підготовку акта та його виконання.

 

3. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

- відставки;

- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

- усунення з поста в порядку імпічменту;

- смерті.

Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.

Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України, за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.

Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Питання про усунення Президента з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.

За наявності підстав Верховна Рада України не менш як 2/3 від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як 3/4 від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України, зміст повноважень якого як глави держави значно звужено.

 

Основні поняття та терміни: президент, інаугурація, імпічмент.

 

Питання для самостійної перевірки знань

1.Які відмінності між монархом і президентом?

2. Хто може бути обраним Президентом України?

3. Продумайте, які противаги передбачені Конституцією України, щоб не допустити перетворення влади Президента у владу диктатора?

4. Що таке імпічмент? Чи можливе проведення такої процедури в Україні?

 

Тести для самоконтролю знань

1. Президента України обирають строком на:

а) 4 роки;

б) 5 років;

в) 10 років.

2. Новообраний Президент України складає присягу:

а) народові;

б) виборцям;

в) Верховній Раді.

3. Імпічмент – це усунення Президента з посади:

а) через недовіру до його політики з боку депутатів;

б) при зміні складу Верховної Ради;

в) за скоєння державної зради або іншого злочину.

4. Звання Президента зберігається за ним:

а) на період виконання ним своїх повноважень;

б) довічно;

в) довічно, якщо тільки він не був усунений з посади в порядку імпічменту.

5. Церемонія вступу на пост глави держави називається:

а) інаугурацією;

б) інкорпорацією;

в) імпічментом.

6. У разі дострокового припинення повноважень Президента України його обов’язки тимчасово виконує:

а) Голова Конституційного Суду;

б) Голова Верховної Ради;

в) Прем’єр-міністр України.

7. Новообраний Президент вступає на посаду:

а) з моменту офіційного оголошення результатів виборів;

б) через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів;

в) не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складання присяги народові.

8. Остаточне рішення про усунення Президента з посади в порядку імпічменту приймається:

а) більшістю від конституційного складу Верховної Ради України;

б) не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

в) не менш як 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України.

9. Президентом України може бути обраний:

а) будь-який громадянин України, який на момент виборів досягнув віку 35 років;

б) будь-яка особа, яка проживає на території України останні 10 років і на момент виборів досягнув віку 35 років;

в) громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

 

10. Одна й та сама особа не може бути Президентом України:

а) більше одного строку;

б) більше двох строків підряд;

в) більше трьох строків підряд.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 202; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.94.177 (0.015 с.)