ТОП 10:

ВПРАВА 2. Уведіть дані словосполучення до складу речення з ділового мовлення.Набирати чинності, за всіма правилами, незважаючи на несприятливі обставини, після розгляду чогось, згідно з законом.

ВПРАВА 3. Перебудуйте подані конструкції за нормами української мови.

Піднімати питання, допоможіть по питанню, звернутися по адресі, прийдуть по твоєму проханню, зустрічатися по вихідним дням, комісія по справі, відрядження по службовій праці.

 

ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1. Виправте помилки в тексті документа. Дайте назву цього документа.

Рада засновників повинна спостерігати діяльність дирекції та інформувати учасникам про стан на підприємстві. Якщо директорам не можуть досягти згоду у питаннях діяльності підприємства, вони повинні скликати Раду засновників. Засновники повинні докладати всі зусилля, щоб розв’язати усі розбіжності і суперечки. У випадку недосягнення згоди суперечка передається на розгляд у суд або арбітраж. Підприємство має право відмовитися від послуг Засновників, повідомивши їх про це письмово.

ЗАВДАННЯ 2. Перекладіть поданий текст документа, назвіть його реквізити.

Объявление

12 апреля 2004 года в 15 00 в помещении Дома учёных состоится встреча с президентом Академии наук Б.Е. Патоном.

Приглашаем всех желающих

Проспект Независимости, 9 Администрация

294-79-96

ЗАВДАННЯ 3. Перечитайте оголошення, порівняйте його з попереднім. Яке з них, на Вашу думку, написано правильно. Обгрунтуйте свою думку.

Оголошення

Студентам V курсу необхідно до 13 березня здати в деканат заліковки для оформлення документів на отримання диплома

 

Деканат.

ЗАВДАННЯ 4. Відредагуйте наведене нижче оголошення.

Оголошення

Студентам V курсу необхідно до 13 березня здати в деканат заліковки для оформлення документів на отримання диплома.

 

Деканат.

ЗАВДАННЯ 6. Прочитайте наведений нижче документ – лист-замовлення, охарактеризуйте його структуру і лексико-граматичне оформлення.

Зразок

Міністерство місцевої

промисловості України

 

Завод нестандартного Типографія видавництва

устаткування "Київська правда"

 

254136, Київ-136 252214, Київ-214

вул. В.Яна , 3/5 вул. Маршала Гречка, 13

тел.: 220-41-01

 

02.06.99 № 51-94/36

 

 

Про замовлення бланків

обліку і звітності

 

Просимо виготовити бланки обліку і звітності на папері заводу кількістю 1 (одна) тис. штук у четвертому кварталі 2006 року.

 

Директор (підпис) І.В. Марченко

Головний бухгалтер (підпис) Л.В. Степанова

 

ЗАВДАННЯ 7.Трансформуйте інформацію листа-замовлення у лист-запит.

 

ЗАВДАННЯ 8. Складіть лист-замовлення на виготовлення нових аудиторних столів для комп’ютерної техніки в ОЦ ДонНТУ.

 

 

Розділ ХVІ

ПРИЙМЕННИК У НАУКОВИХ І ДІЛОВИХ ТЕКСТАХ.

АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДЕНИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ

І. ТЕМА: ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ

У НАУКОВОМУ І ДІЛОВОМУ ТЕКСТАХ

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте текст «Прийменник». Запишіть його основні положення у формі тезового плану.

Прийменник

Прийменником називається службова частина мови, яка уточнює граматичні значення іменників і виражає зв'язки між словами в реченні.

За походженням прийменники поділяються на прості (первинні) і похідні (вторинні).

До простих належать прийменники в, на, до, від, у, при, з, за, над, через.

Похідними називаються ті прийменники, що утворюються від інших частин мови:

– від іменників: край, круг, кінець, коло, протягом, шляхом, наприклад: Мені аж страшно, як згадаю оту хатину край села; Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх; Сидить батько кінець стола, на руки схилився (Т. Шевченко);

– від прислівників: вздовж, посеред, вслід, всупереч; близько, мимо, поруч, позад, осторонь, поверх, наприклад: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі (Л. Українка).

За будовою прислівники бувають прості (в, до, без, під, коло, край), складні (з-за, з-поміж, попід, довкола, поруч, поряд) і складені (відповідно до, залежно від, у зв'язку з, незважаючи на).

Слід розрізняти сполучення прийменників з іменниками і прислівниками:

на зустріч і назустріч (один одному)

в бік річки і вбік дивився

з боку родичів і збоку чулося зітхання

у слід черевика і услід дивилисяПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.22.210 (0.004 с.)