ТОП 10:

ЗАВДАННЯ 3. Використовуючи прочитані матеріали і зроблені записи, підготуйте усне повідомлення про зв’язок кількісних числівників з іменниками.ЗАВДАННЯ 4. Прочитайте текст «Дробові числівники», на його основі підготуйте рекомендації відносно їх використання.

Дробові числівники

Дробові числівники складаються з двох частин. Перша частина, виражена кількісним числівником, називається чисельником дробу; друга, виражена порядковим числівником, – займенником (одна друга, дві третіх, сім тринадцятих).

Особливістю дробових числівників є те, що вони можуть поєднуватися з іменниками, які не підлягають лічбі, - рідини, маси і і т. д. – і можуть бути виявлені в кількісних співвідношеннях цілого і його частини. Змішані дробові числа передаються сполученням назви кількісного числа (для позначення цілого числа) і дробового: одна ціла і три сотих, п’ять (цілих) і одна четверта.

Залежний від дробового числівника іменник ставиться у родовому відмінку як керована форма, при цьому опускається слово частина: одна третя (частина) класу, одна п’ята (частина) суші, три сотих (частини) площі.

Особливості відмінювання дробових числівників

1.Дробові числівники відмінюються в обох частинах: чисельник змінюється як кількісний числівник, а знаменник – як порядковий.

2.При відмінюванні залежний від дробового числівника іменник не змінюється (має форму родового відмінка однини або множини).

3.Якщо у знаменнику стоїть числівник третій, то він відмінюється як прикметник м’якої групи: одна третя, одна третьої, одній третій і т.д.

Усі інші числівники змінюються як прикметники твердої групи.

 

Відмінювання дробових числівників

Н. одна третя (врожаю) дві п’ятих (площі)
Р. однієї третьої (врожаю) двох п’ятих (площі)
Д. одній третій (врожаю) двом п’ятим площі
З. одну третю (врожаю) дві п’ятих (площі)
О. однією третьою (врожаю) двома п’ятими (площі)
М. (на) одній третій (врожаю) на двох п’ятих(площі)

 

4.До дробових належать також числівники півтора, півтори, півтораста.

Числівники півтора, півтораста поєднуються з іменниками чоловічого і середнього роду, а півтори – з іменниками жіночого роду (півтора кілограма, півтора відра, півтори доби). Ці числівники не змінюються за відмінками.

 

* Числівники півтора, півтори сполучаються з іменниками у формі родового відмінка однини (півтора процента; півтори години), числівник півтораста – з іменниками у формі родового відмінка множини (півтораста гривень).

 

ЗАВДАННЯ 5. Ознайомтесь з інформацією тексту «Збірні числівники», підготуйте усне повідомлення про особливості їх функціонування в усному чи писемному тексті.

Збірні числівники

Збірні числівники означають кількість предметів в їх сукупності, неподільній єдності, наприклад: двоє вікон, троє дітей, четверо студентів.

В українській мові до збірних числівників належать слова двоє, троє, четверо, п’ятеро... десятеро, одинадцятеро... двадцятеро, тридцятеро.

* Збірні числівники можуть виражати сукупність,

неподільну єдність і в більших вимірах (сорок п’ятеро, сто п’ятдесят троє і т.д.).

** Числівники двоє... п’ятеро можуть мати паралельні

суфіксальні утворення двійко, трійко, четвірко, п’ятірко, що мають відтінок зменшеності, здрібнілості, позитивної оцінки.

***До складу збірних числівників входять також

числівники обоє, обидва, обидві: обидва інженери, обидві студентки, обоє хлоп’ят.

Збірні числівники поєднуються:

1) з іменниками, що є назвами істот чоловічої статі (троє учнів, дванадцятеро коней);

2)з іменниками середнього роду, що позначають малих істот (п’ятеро ведмежат, восьмеро малят);

3) з іменниками середнього роду, що позначають предмет (четверо полотен, двоє відер);

4) з іменниками, що позначають парні предмети, сполучаються збірні числівники або власне кількісні з іменником ПАРА: двоє штанів і дві пари штанів;

5) з особовими і означальними займенниками: нас було п’ятеро, всіх було десятеро (з десятеро).

** Збірні числівники не мають роду і числа.

 

Разом з керованим іменником вони виступають одним членом речення – підметом чи додатком.

У непрямих відмінках збірні числівники змінюються заформами власне кількісних числівників: двоє вікон, двох вікон, двом вікнам.

При збірних числівниках обидва, обидві вживаються іменники у називному відмінку множини, як і при числівниках два, дві: обидва верстати, обидві книжки, але при числівнику обоє іменник ставиться в родовому відмінку множину: обоє хлоп’ят.

Числівники обидва й обидві (як й інші збірні) невідмінюються, а замінюються в непрямих відмінках, крім знахідного неістоти, формами числівника обоє:

 

Відмінювання числівників обоє, обидва, обидві

Н. Р. Д. З. О. М. обоє обох обом як Н. або Р. обома (на) обох обидва, обидві обох обом як Н. або Р. обома (на) обох

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.194.190 (0.005 с.)