ТОП 10:

ЗАВДАННЯ 6. Перечитайте попередній текст. Підготуйте усне повідомлення на його матеріалі.ЗАВДАННЯ 7. На основі аналізу текстів (ЗАВДАННЯ 1,2,3 цього розділу) охарактеризуйте функціонування іменників у діловому стилі.

?

Орфоепічна примітка

Слід запам΄ятати, що віддієслівні іменники середнього роду на -аннянаголошуються на тому ж складі, що й інфінітиви. Наприклад:

читáти – читáння;

писáти – писáння;

питáти – питáння;

надбáти – надбáння;

тесáти – тесáння;

пізнáти – пізнáння;

завдáти – завдáння;

признáти – признáння.

Неправильний наголос іменників жін.роду з суфіксом -к(а) у формах множини: гóлка, кáчки, лóжки, мúски, лáстівки, учúтельки, копíйки. Треба: голкú, качкú, ложкú, мискú, ластівкú, учителькú, копійкú.

 

Зверніть увагу!

В українській мові буквосполучення дж, дз можуть мати два значення:

а) якщо вони передають один звук у межах морфеми (наприклад, кореня слова), то вимовляються як африкати, тобто артикулюються як один звук: [дзвóник], [дзéркало], [джерелó], [кукурýдза], [ходжý], [джаз], [джéмпер]. Роздільна вимова цих звуків типу: [д – з] воник, [д – ж] брело є порушенням орфоепічної норми; []

б) якщо ж [д] і [з], а також [д] і [ж] належать до різних морфем, наприклад до префікса й кореня, то вимовляються як два окремих звуки: [над – звичáйно], [над - звуковúй], [від - женú], від – жимати

ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ВПРАВА 1. Перекладіть речення українською мовою. Порівняйте родову характеристику виділених іменників у російській та українській мовах:

1) Укажите, по какому адресу вы проживаете.

2) На заявлении отсутствует ваша подпись.

3) Наш руководитель имеет научную степень кандидата технических наук.

4) Гарантийное письмо составлено поданному образцу.

 

ВПРАВА 2. Складіть речення з поданими нижче іменниками. Поясніть, які іменники можуть позначати осіб чоловічої та жіночої статі, а які – ні.

Економіст, президент, інженер, редактор, лікар, активіст, ентузіаст, філолог, секретар, солдат, громадянин, депутат, декан, ректор, професор, програміст.

 

ВПРАВА 3. Використовуючи форми іменників на позначення посад в дужках, дайте првильний варіант речення. Поясніть вибір.

1. (Лаборант, лаборантка) Яловецька І.О. отримала доручення на одержання персонального комп’тера.. 2. (Мій, моя) (власний керівник, керівниця) склала резюме до наукової статті. 3. Усіх здивувало, що (адміністратором, адміністраторшею) призначили Чижову І.П. 4. Монографія (викладача, викладачки) Мальцевої Н.І. була обговорена на засіданні кафедри 27 вересня 2004 року. 5. На пленарному засіданні виступила з доповіддю (професор, професорка) Тарасенко Л.П. 6. Ірина Андріївна – (цікавий співрозмовник, цікава спів-розмовниця). 7. Довідка видана Дмитровій О.Ф. про те, що вона дійсно працює на посаді (бібліотекар, бібліотекарка) в технічному ліцеї № 2 м. Донецька.

 

ВПРАВА 4. Допишіть закінчення, мотивуйте свій вибір форми числа іменників, визначте можливість використання однини і множини.

 

1. Будемо разом шукати шлях… виходу із скрутн… становищ… .

2. Іспити і заліки є обов´язковою складовою частиною навч… процес… в університеті.

3. Організація відправить ваш… вантаж… у най-коротш… строк… .

4. Поздоровлення краще написати червон… фломаст… .

5. Днями на кількох свердловинах області почн…ться випробувальн… робот… .

 

ВПРАВА 5. Проаналізуйте вживання однини і множини іменників. Виправте помилки у використанні форм числа.

1. Фірма виконує комплексні ремонти офісів.

2. Абітурієнти повинні подати на ім´я ректора університету заяви, документи про освіту і довідки про стан здоров´я.

3. Рік у рік міцніють зв´язки виробництва з науками, і це приносить результат – поширюються асортименти, поліпшуються якості продукції.

4. Усі пропозиції були взяті на замітки.

5. Усі кабінети обчислювального центру технічного університету обладнані новітніми устаткуваннями.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.77 (0.006 с.)