ТОП 10:

ЗАВДАННЯ 2. Використовуючи інформацію прочитаного тексту «Вживання займенників у науковому і діловому тексті», підготуйте усне повідомлення за цією темою.ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ВПРАВА 1. Замість крапок поставте займенники всякий, кожний або будь-який. Обгрунтуйте своє рішення.

1.Ця платформа дозволяє проводити техогляд літаків за ... погодних умов.

2.Я можу виконувати ... доручення.

3.Прошу Вас перевірити ... документ.

4.У протоколі повинен розписатися ... екзаменатор.

5.У .. справі треба бути фахівцем.

 

ВПРАВА 2. Проаналізуйте наведені нижче словосполучення. Вкажіть, що привносить використання чи невикористання виділених форм займенників в атмосферу ділового спілкування.

 

Прошу Вас дозволити – прошу дозволити,

як ідуть наші справи - як ідуть справи,

прошу Вас зачекати – прошу зачекати,

коли Ви закінчите цю роботу – коли закінчите роботу,

чому Ви не з´явилися – чому не з´явилися.

 

ВПРАВА 3. Перепишіть речення, займенники в дужках поставте у відповідній формі.

  1. (Наш) підприємство має (свій) пансіонат відпочинку, оздоровчо-профілактичний санаторій.
  2. Експеримент (ваш) фірми не дав (жодний) результатів.
  3. На (скільки) заводах проведено інвентаризацію меблів.
  4. У відрядженні (наш) фермери (дещо) навчились.
  5. Всі прилади привезені на (чиїсь) машинах.
  6. (Наш) група працювала в цеху до (сам) вечора.

 

ВПРАВА 4. Відредагуйте речення. Свій варіант прокоментуйте.

1.) У мене зараз зовсім другі проблеми.

2.)Я можу у любий час розірвати цей контракт.

3.) Я готовий купити оцей конспект за кожну ціну.

4.) Ми готові співробітничати з усіякими підприємствами.

5.) Завтра ми надамо вам любу інформацію з питань, котрі належать до нашої компетенції.

 

ВПРАВА 5.

А)Перекладіть текст українською мовою, при цьому зверніть увагу на займенникові форми.

Хороший руководитель широко распахивает перед всеми свои двери, будучи уверенным, что никто без должных оснований не рискнет переступить порог его кабинета.

Для подчинённого начальник – не только распорядитель, но и помощник, и опекун. Политика начальника не должна вступать в противоречие с политикой сверху и инициативой снизу. Нужно уметь требовать без навязывания и помогать без навязчивости. И горе тому, кто служит лишь выразителем "чужих" интересов и проводником "чужих" идей.

Социальные психологи отметили, что, когда две вышестоящие инстанции придерживаются одного стиля руководства, допускающего инициативу подчинённых, производительность труда и удовлетворённость его результатами бывают обычно самыми высокими.

Когда обе они применяют автократический стиль, производительность хотя и может быть большой, но удовлетворённость очень маленткая со всеми вытекающими из этого последствиями.

(З журналу)

 

Б) Перекладіть текст з урахуванням Вашого фаху, знайдіть у ньому займенникові форми і охарактеризуйте особливості їх вживання у науковому тексті.

ВПРАВА 6. Перекладіть текст українською мовою, поясніть орфограми.

Доверенность

г. Киев, первое апреля две тысячи третьего года

Я, Артеменко Василий Петрович, проживающий по адресу: ул. Большая Житомирская, 15, кв. 82, паспорт ХI-РЩ № 712234, выданный 08.05.99 ОВД Подольского района г. Киева, настоящей доверенностью уполномачиваю Воробьёва Игоря Ильича, проживающего по адресу: бул. Строителей,7,кв. 4, получить в специализированном центре “Прайс“ г. Киева автомобиль марки ВАЗ-2110, согласно справке-счёту БР № 37241, выданной 15.06.98 комиссионым магазином №1 г. Киева.

Для этого предоставляю ему право расписаться за меня в получении автомобиля и выполнять все необходимые действия, связанные с данным поручением.

Доверенность выдана без права передоверия сроком на один год и действительна по первое апреля две тысячи четвёртого года

 

Дата Подпись

Удостоверительная

надпись государственного нотариуса

 

М.П.

ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте зразок пояснювальної записки. Проаналізуйте її склад.

Обчислювальний центр Відповідальному за ОБЖ

ДонНТУ ДонНТУ

П. Іваненкові М.О.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

05.09.2006

Про причини порушення

Правил ТБ

1 вересня 2006 року у комп’ютерному класі обчислювального центруДонНТУ призупинилася робота комп’ютерної техніки через коротке замикання.

Замикання було спричинено відсутністю заземлення у комп’ютерному класі, що є грубим порушенням правил експлуатації електронної техніки, за що відповідає ст. лаборант Комаров О.Г.

Пропоную вжити дисциплінарних заходів до ст. лаборанта Комарова О.Г.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.22.210 (0.006 с.)