ТОП 10:

ЗАВДАННЯ 5. Перечитайте текст, наведений у попередньому завданні, законспектуйте його. На основі прочитаного матеріалу розкажіть, від чого залежить вибір прийменника під час перекладу тексту.ЗАВДАННЯ 6. Ознайомтесь з інформацією поданих нижче текстів і підготуйте усне повідомлення про особливості функціонування прийменників у наукових і ділових текстах.

 

ТЕКСТ №1

Прийменниково-відмінкові форми згідно з +орудний відмінок іменників, відповідно до + родовий відмінок іменників мають виразний відтінок книжності: згідно з законами України, відповідно до завдань. Вони характерні для офіційно-ділового, наукового стилів, також для мови преси.

Помилково сполучають прийменник згідно з давальним відмінком або родовим відмінком іменників: згідно планів; неправильні конструкції відповідно з планами і згідно допланів. Не відповідає сучасній українській нормі форма увідповідності з.

ТЕКСТ №2

При слові заходи використовуються такі форми, як щодо + родовий відмінок, до + родовий відмінок, по + місцевий відмінок, безприйменниковий родовий відмінок, для+ родовий відмінок іменник. Форми з прийменниками щодо та до належать до найуживаніших у сучасній українській літературній мові: заходищодополіпшення безпеки,заходидо поліпшення побутових умов працівників.

Прийменниково-відмінкова форма по+місцевий відмінок сприймається як стилістична помилка: заходи по перебудові народної освіти.

Безприйменникова форма родового відмінка трапляється рідко через свою багатозначність: вжито заходів регулювання.

Конструкція з прийменником для має відтінок призначення; заходи для наведення порядку.

ТЕКСТ №3

Останнім часом спостерігається вживання іменникових зворотів із прийменником за, що заступають синонімічні вислови з прийменником при.

Слововживання типу при бажанні, при однакових даних тощо, які містять у своєму значенні відтінок умови (коли є бажання, якщо маємо однакові дані), замінюються синонімічними зворотами: за бажання, за однакових даних.

У конструкціях, де йдеться про значення умови, де це міститься в самому лексичному наповненні конструкції - за сприятливих умов - прийменниковий зворот за + родовий відмінок іменника правомірний, нормативно виправданий, стилістично доцільний.

Але є приклади, що засвідчують штучне впровадження прийменника за в контексті , де можна використовувати синонімічні прийменники при і у(в): за невихованого контингенту, за позитивного розв’язання, за атмосферних опадів, тощо.

Звороти з прийменником при відповідають синтаксичній будові української мови, є системними явищами: при глибокому снігу, при колючому морозі.

Не треба забувати про прийменник при у звороті при томута прислівникпритому:

1. Доповідач розповів про успіхи підприємства, при тому зауваживши, що в роботі окремих цехів виявлено серйозні недоліки.

2. Складання планів - робота кропітка, притому варто враховувати, що їх доводиться пристосовувати до поточних подій.

ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ВПРАВА 1. Перевірте себе, чи правильно Ви користуєтесь прийменниковими сполученнями.

взяти до уваги – принять во внимание

взяти до відома – принять к сведению

згідно з наказом (відповідно до наказу) – согласно приказу

протягом дня – на протяжении дня

читати (вчитися) рідною мовою – читать (обучаться) на родном языке

за життя – при жизни

за всякої погоди – при любой погоде

за два кроки – в двух шагах

на виплату – в рассрочку

на адресу – в адрес

покласти до кишені – положить в карман

вовлечь в работу – залучити до роботи

вступати до інституту – поступать в институт

прийти у справі – прийти по делу

на замовлення – по заказу

на прохання – по просьбе

за власним бажанням – по собственному желанию

за дорученням – по поручению

згідно з законом – по закону

послати поштою – послать по почте

наступного дня – на следующий день

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.22.210 (0.004 с.)