ТОП 10:

ВПРАВА 2. У наданому тексті виділіть прізвища і запишіть українською мовою. Поясніть їх правопис.А.

Редакционная коллегия:

Экспертная группа редколлегии:

В.М.Авдохин, В.А.Арсентьев, В.И.Ганицкий, И.В.Зырянов, В.В.Истомин, Н.О.Каледина, Е.А.Козловский (руководитель секции «Сырьевая база»), М.Е.Певзнер (руководитель секции «Экономика, управление, недроиспользование»), К.Н.Трубецкой, В.А.Чантурия (руководитель секции «Переработка и комплексное использование полезных ископаемых»).

Аналитическая группа реколлегии:

В.И.Борщ-Компониец, В.Ф.Бызов, А.П.Величко, В.П.Грицаев, С.А.Ильин, С.Л.Иофин, В.Н.Мосинец, А.А.Новиков, М.Г.Седлов, Р.И.Семигин, Е.М.Титиевский.

Б.

Редакционная коллегия:

Ю.М.Артемов, А.А.Астахов, Б.И.Златкис, В.В.Гусев, В.Г.Князев, С.И.Лушин, М.А.Маторин, Ю.К.Петров, В.М.Родионова, В.И.Рыбин, С.М.Ярных.

 

ВПРАВА 3. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли в жіночому й чоловічому роді в родовому та давальному відмінку.

Біленко, Савенко, Іваненко, Малько, Бровко, Тарасенко.

 

ВПРАВА 4. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.

Євген, Едуард, Олександр, Юрій, Віталій, Ярослав, Дмитро, Геннадій, Григорій, Георгій, Ілля, Яків.

ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте текст. Запишіть реквізити, характерні для цього документа, надайте рекомендації особі, якій потрібно скласти цей документ.

АВТОБІОГРАФІЯ

Це життєпис, документ щодо особового складу, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.

Автобіографія, як правило, пишеться власноруч на чистому аокуші паперу. Іноді підприємство чи установа, яка приймає особу на роботу або начання, укладає спеціальний бланк.

Характер тексту автобіографії розповідний, виклад відомостей – у хронологічному порядку. Кожне наступне повідомлення починається с нового абзацу.

 

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст, в якому зазначається:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- дата народження;

- місце народження;

- відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, де здобувалася освіта);

- відомості про трудову діяльність (стисло і послідовно подаються назви місць роботи і посад);

- відомості про громадську роботу;

- короткі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).

3. Дата написання документа.

Підпис автора

 

ЗАВДАННЯ 2. Складіть автобіографію. Прокоментуйте правопис власних назв.

 

 

Розділ ХІ

ЧИСЛІВНИК У НАУКОВОМУ І ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ ФАХІВЦІВ.

СКЛАДАННЯ РОЗПИСКИ.

АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДЕНИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ

ТЕМА 1. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте подані нижче матеріали, складіть тезовий план.

Числівник- це частина мови, що означає число, певну кількість предметів, їх порядок при лічбі і відповідають на запитання скільки? котрий?

За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні і порядкові.

Кількісні числівники

Кількісні числівники означають число або кількість предметів при лічбі і відповідають на питання скільки?: два, сімнадцять, тридцять, сімдесят один, мільйон.

До них належать

- власне кількісні: 3 (три), 10 (десять), 100 (сто) ;

- дробові (дві третіх);

- збірні(семеро, двадцятеро);

- неозначено-кількісні (кілька, декілька, кількасот, безліч, багато, мало).

Кількісні числівники за морфологічними ознаками відрізняються від іменників і прикметників тим, що не мають роду ічисла, а змінюються тільки за відмінками ( за винятком один, два, тисяча, мільйон, мільярд).

Порядковічислівники означають порядок предметів при лічбі і відповідають на запитання котрий?: перший клас, сімнадцята голина, двадцять перше століття, мільйонний житель.

Порядкові числівники пов’язуються з іменниками зв’язком узгодження і змінюються за родами, числами і відмінками як приметники.

За будовою числівники поділяються на прості, складні і складні.

Простими є числівники, що мають один корінь. Це успадковані українською мовою з давньоруської назви чисел першого десятка (один – десять), числівники сорок, сто, тисяча; збірні числівники: двоє-десятеро; неозначено-кількісні: багато, кілька, декілька; запозичені з французької мови мільйон, мільярд.

Складними є числівники, які в одному слові об’єднують два корені. Це назви чисел другого десятка (11-19), назви десятків (20-90, крім сорока); назви сотень (200-900); збірні (одинадцятеро –дванадцятеро); дробові (півтора, півтораста); неозначено-кількісні (кількадесят, кільканадцять, кількасот).

Складеними є числівники, що складаються з двох і більше простих чи складних числівників: сто тридцять п’ять.

Оскільки числівники вже новоствореними словами не поповнюють, то нові числові означення – і малі, і велики – передаються складеними числівниками та словами типу безліч, багато, сила, маса, безкінечність тощо.

Тобто крім кількісних числівників поняття кількості в українській мові можуть позначати окремі іменники (двійка, пара, п’ятірка, десяток, сотня, копа, чверть, раз), прислівник (багато,мало, чимало), а також прикметники (подвійний, половинний, стоденний).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.22.210 (0.007 с.)