ТОП 10:

Інформаційні зв’язки при складанні звітності податкових органів.В умовах постійних змін податкового законодавства і порядку сплати платежів у бюджет виникла необхідність створення звітності, яка дозволяла б відображати всі зміни і здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю нарахування та сплати платежів. Так з’явились звітні АРМ, за допомогою яких у відділах ДПІ формують звіти у вигляді електронного файла для передачі електронною поштою до ДПА обласного рівня, а потім в об’єднаному вигляді - до ДПА України.

Звіт - це узгоджена форма представлення інформації, що містить інформацію з бази даних та (або) результати її обробки. Сформований звіт можна переглядати на екрані, виводити у текстовий файл та друкувати на принтері.

На основі об’єднаних звітів у ДПА України формується інформаційна база даних для проведення аналізу того чи іншого аспекту діяльності податкової служби.

Типовими представниками таких баз даних є аналітичні інформаційні системи “Пільги” та “Галузь”, які базуються на використанні звітних інформаційних файлів.

 

Запитання для самоконтролю:

1. На підставі яких документів здійснюється нарахування податків по особовому рахунку платника?

2. На підставі яких документів здійснюється облік надходжень платежів по особовому рахунку платника?

3. Охарактеризуйте порядок відкриття та ведення особового рахунку платника податків.

4. В яких випадках нараховується пеня? За якими ставками?

5. У яких випадках нараховуються штрафні санкції в автоматичному режимі?

6. У якому порядку сплачуються пеня і штрафні санкції?

7. Назвіть основні АРМ при оподаткуванні юридичних та фізичних осіб.

8. Яку інформацію містить звіт за ф. №8-ДР?

9. За якими податками ведеться оперативний облік суб’єктів підприємницької діяльності?

10. За допомогою яких програм здійснюється формування електронної звітності платників податків.

 

Тести для самоконтролю знань:

1. Вкажіть розмір штрафних санкцій у разі несплати податкового зобов’язання протягом граничних термінів, при затримці не більш 30 календарних днів:

а) 10% від суми податкових зобов’язань;

б) 20% від суми податкових зобов’язань;

в) 50% від суми податкових зобов’язань;

г) 5% від суми податкових зобов’язань.

2. Номер особового рахунку з обліку податкових платежів фізичної особи - СПД повинен відповідати:

а) ідентифікаційному коду з Єдиного банку даних;

б) ідентифікаційному коду з Державного реєстру фізичних осіб;

в) ідентифікаційному коду з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

3. Особові рахунки платників податків відкриваються відділом обліку:

а) один раз - при реєстрації платника у податковому органі;

б) щорічно - з початку року;

в) щоквартально - з початку кварталу.

4. Якщо по особовому рахунку платника нарахована сума податку перевищує фактично сплачену суму, то результатом розрахунку сальдо буде:

а) недоплата (недоїмка);

б) переплата.

5. На підставі якого документу не проводиться запис про нарахування бюджетних платежів в особовому рахунку платника:

а) податкова декларація;

б) податкове повідомлення;

в) рішення господарського суду;

г) угода про податковий компроміс;

д) копія квитанції (ф.10 або ф.24) про прийом обов’язкового платежу органами місцевого самоврядування;

е) рішення про надання податкового кредиту платнику податків.

 

6. З метою повернення платнику суми переплати з бюджетних платежів податковим органом складається документ:

а) повідомлення;

б) висновок;

в) платіжне доручення.

7. У разі наявності недоплати (недоїмки) з бюджетних платежів по особовому рахунку платника в автоматичному режимі нараховується:

а) пеня;

б) фінансові санкції;

в) пеня і фінансові санкції.

8. Інформацію про отримані доходи громадянами та сплачені податки містіть:

а) АРМ “Держдоходи”;

б) АІС “Галузь”;

в) форми № 7-ДР і № 8-ДР.

9. Рознесення платежів здійснюється працівниками відділу обліку та звітності за допомогою:

а) АРМ «Аудит»;

б) АРМ «Облік податків і платежів»;

в) АРМ «Паспорт».

10. Організаційно-інформаційна структура податкової служби України побудована за:

а) трьохрівневою ієрархічною системою – центр, область, район;

б) чотирьохрівневою ієрархічною системою – центр, область, район, населений пункт;

в) двохрівневою ієрархічною системою – центр, область.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.004 с.)