ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформаційні зв’язки при оподаткуванні юридичних осіб. 

Після реєстрації у виконавчому комітеті та Мінстаті, платник реєструється у податковій інспекції в управлінні обліку платників, подаючи для цього усі реєстраційні документи (статут, свідоцтво про реєстрацію в держадміністрації, свідоцтво про реєстрацію в статуправлінні, угоду про заснування та діяльність тощо). Реєстрація здійснюється за допомогою АРМ “Облік платників” та АРМ “Реєстрація платників ПДВ”, у результаті якої всі інформаційні відомості надходять до бази даних АІС податкової інспекції, з наступною передачею цих даних до центральної бази даних (ЦБД) ДПА України (через обласну ДПА), а саме: до Державного реєстру юридичних осіб, Державного реєстру платників ПДВ.

Отримавши в податковій інспекції довідку про реєстрацію, платник відкриває рахунок у банку. Протягом трьох робочих днів з цього моменту з банку до ДПІ електронною поштою надходять відомості про відкриття (або закриття) рахунку.

У результаті реєстрації платника в податковій інспекції відкривається картка особового рахунка (КОР) за кожним видом платежу.

Згідно з чинним законодавством платник звітує про свої прибутки та нараховані податки і збори перед податковою інспекцією. Усі звітні документи (декларації та розрахунки) подаються незалежно від того, чи була діяльність у звітному періоді.

Проблемним питанням у відносинах платника податків з податковою службою є подання звітів та їх реєстрація, особливо у періоди пікових навантажень, проведення контролю та аналізу звітних документів податковими органами. Щоб налагодити швидку реєстрацію податкових звітів, їх контроль та аналіз, концепція розвитку податкової служби України визначила такі шляхи:

– подання звітів у електронному вигляді;

– впровадження програмних комплексів, які забезпечують оперативність прийняття звітності, автоматизовану її обробку, універсалізацію технологічного процесу використання у роботі даних із звітних документів платників податків та встановлення жорсткого контролю за термінами їх подання.

ДПА України проводить роботу щодо розробки та впровадження програмного комплексу з формування усіх податкових звітів у електронному вигляді. Формування електронної звітності платниками здійснюється з використанням спеціальних програмних засобів, які складаються з двох частин: клієнтської, за допомогою якої платник “готує” електронний звіт, та інспекторської, яка “приймає” наданий звіт, виконує необхідний контроль інформації та передає ці дані для обробки до інших функціональних АРМ. Передача податкових звітів у електронному вигляді (електрона звітність) відбувається через подання до районної ДПІ дискети або електронного файлу за допомогою електронної пошти разом з підписаними паперовими копіями.

Програмний комплекс клієнтської частини надає платнику можливість:

– генерувати і заповнювати в автоматизованому режимі звітні бухгалтерські форми відповідно до діючого законодавства;

– перевіряти в автоматизованому режимі заповнення звітних форм, фіксуючи помилки окремим протоколом;

– захищати дані, що передаються до податкових органів, від несанкціонованого доступу та коригування шляхом “електронного підпису” електронного звіту платником;

– накопичувати і використовувати дані електронних звітів;

– друкувати форми електронних звітів — отримувати обов’язкові паперові копії звітних форм.

Щодо програмного комплексуінспекторської частини, то він забезпечує: – оперативність приймання звітності; – автоматизовану обробку звітності; – універсалізацію технологічногопроцесу використання даних звітних документів платників податків; – встановлення жорсткого контролю за термінами їх подання.

За його допомогою реалізована мета автоматизування наступних операцій:

– реєстрування форм звітності платників податків;

– введення нарахованих сум податків за зареєстрованими формами звітності;

– введення даних за поданими формами звітності платників податків; – контроль даних форми звітності на етапі їх вводу;

– пакетний контроль усіх поданих форм;

– ведення реєстрів поданих та неподаних документів;

– ведення реєстрів нарахованих сум податків;

– ведення реєстрів контролю форм звітності.

Результатом експлуатації АРМ “Звіт” є база даних усіх звітних показників, яка використовується при формуванні поточних звітів та проведенні інформаційного аналізу звітної інформації. Інформація про нараховані суми податків, після успішного завершення автоматизованого контролю, автоматично переноситься в картки особових рахунків платників, в інформаційні файли баз даних.

Практика показує, приймання звітності на електронних носіях дає можливість скоротити кількість робочих місць із прийому звітності, зменшити час обробки та підвищити достовірність отриманої інформації.

У картці особового рахунка платника за кожним видом платежу зазначається вид проведеної операції та відображається інформація про нараховані, донараховані, реструктуризовані або відстрочені платежі, про їх сплату та суми пені, у разі несвоєчасної сплати, про суми недоїмки або переплати із нарахованих, донарахованих, реструктуризованих або відстрочених платежів, про суми платежів, повернених з бюджету, тощо. Дані карток мають можливість переглянути усі інспектори, які працюють у системі оподаткування юридичних осіб, завдяки використанню сітьового варіанта АРМ “Облік податків та платежів”, що має іншу назву — АРМ “ТАХ” (у минулому — АРМ “Держдоходи”). Завдяки наявності комп’ютерної мережі список недоїмників може одержати кожний відділ, що супроводжує той або інший податок, працюючи на АРМ “Облік податків та платежів”.

Зменшення недоїмки є одним з основних функціональних обов’язків відділу примусового стягнення податків. Відділ використовує для досягнення даної мети всі законодавчі методи. Крім того, цей відділ разом із сектором аналізу та прогнозування надходжень на підставі актуальної інформації баз даних шляхом узагальнення, зіставлення, а, іноді, і прямої телефонної розмови з платником складає аналіз динаміки надходжень грошей до бюджету, видів платежів, видів діяльності тощо для надання пропозицій та ефективного прийняття рішень щодо боротьби з недоїмкою. При виконанні робіт щодо аналізу та прогнозування надходжень інспектори широко застосовують такі програмні засоби МS Оffice, як процесор електронних таблиць Ехсеl, реляційну СУБД Ассеss та текстовий процесор Word.

Згідно зі звітною документацією платник через банк сплачує усі суми податків та відрахувань.

Інформація про сплату податків платниками з банків щодня по електронній пошті надходить у податкову інспекцію у відділ обліку та звітності, де за допомогою режиму Банк (він є складовою частиною АРМ “Облік податків та платежів”) здійснюється автоматичне рознесення платежів до карток особових рахунків платників. При порушенні терміну сплати проводиться автоматизоване нарахування пені з відображенням цієї інформації в картці особового рахунка.

При наявності у платника торгової діяльності та торговельного приміщення платник обов’язково реєструє у ДПІ касовий апарат. Облік усіх касових апаратів як юридичних, так і фізичних осіб здійснюється за допомогою АРМ “Касові апарати”, а також створюється актуальна база даних станів зареєстрованих касових апаратів на районному, обласному та центральному рівнях.

При наявності виду діяльності: оптової або роздрібної торгівлі, громадського харчування, обміну валют, грального бізнесу або побутових послуг - платник оформляє документи на придбання торгового патенту. За допомогою режиму Торгові патенти АРМ “Облік податків та платежів” виконується реєстрація торгового патенту, нараховуються суми до сплати за кожний місяць. Таким чином, створюється актуальна база даних усіх торгових патентів юридичних осіб.

Згідно з загальним річним планом перевірок юридичних осіб, що затверджується ДПА України на основі загальнонаціонального річного плану перевірок, служби податкової інспекції здійснюють документальну перевірку фінансової діяльності платників. Перевірка може бути плановою, тематичною, зустрічною і, як правило, комплексною. У результаті перевірки можуть бути виявлені порушення бухгалтерського обліку або податкового законодавства, тоді складається акт і, як наслідок, рішення, протокол і постанова про адміністративні та фінансові санкції та їх розміри. При виявленні порушень, що підпадають під дію Кримінального кодексу, до перевірки залучається податкова міліція. Якщо у результаті перевірки порушень не виявлено, то складається довідка про факт проведення перевірки. Урахування результатів перевірок (актів, рішень, протоколів, постанов, довідок), які проводяться управлінням документальних перевірок юридичних осіб, відділом валютного контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та відповідними підрозділами податкової міліції, здійснюється за допомогою АРМ “Аудит”. У результаті АРМ формує базу даних донарахованих сум за кожним платником та видом платежу, інформація якої є основою для проведення аналізу роботи інспекції та формування термінових, квартальних та загальних звітів. Інформація про донараховані суми податків із АРМ “Аудит” переноситься в картки особових рахунків платників АРМ “Облік податків та платежів”.

Платників, що мають валютні операції, контролюють відділ контролю у сфері ЗЕД та підрозділ податкової міліції, які здійснюють перевірку валютних операцій. У своїй роботі ці підрозділи використовують дані АРМ “Облік податків та платежів” та АРМ “Митниця”. Інформаційно-довідкове АРМ “Митниця” дозволяє переглянути файли з інформацією з імпортних, експортних і бартерних операцій, що здійснювались суб’єктами підприємницької діяльності відповідного регіону і були зафіксовані при перетині кордону за допомогою вантажно-митних декларацій.

Платників, які сплачують місцеві податки, контролює відділ місцевих податків і зборів. Для своєї роботи інформацію про стан платіжної дисципліни платника вони одержують за допомогою АРМ “Облік податків та платежів”, а при адмініструванні податку з транспортних засобів використовують АРМ “АВТО”, призначене для обробки одержаного від МВС (МРЕО) інформаційного файлу про зареєстровані, перереєстровані, продані та інші транспортні засоби відповідного регіону.

Починаючи з 1996 р., для контролю за товарними та фінансовими потоками суб’єктів підприємницької діяльності (СПД) в підрозділах податкової міліції впроваджено АРМ “КРП” (контроль реалізованої продукції), відповідно до якого податкові органи районного рівня проводять збір інформації про реалізацію ліквідної продукції на визначених суб’єктах, що надходить до ДПА України. Накопичена інформація по СПД у відсортованому вигляді за назвами, кількістю, вартістю придбаної продукції повертається до податкової інспекції, що дає можливість накопичувати інформацію про отриману продукцію щодо конкретного суб’єкта підприємницької діяльності, використовувати під час комплексних документальних перевірок, а також відслідковувати взаєморозрахунки з постачальниками під час перевірок.

Також розроблений алгоритм дій підрозділів податкової міліції при реалізації програми щодо виявлення та припинення діяльності фіктивних фірм. За допомогою АРМ “ФСПД” (фіктивні суб’єкти підприємницької діяльності) в податковій службі організоване централізоване накопичення інформації щодо викритих і відпрацьованих ФСПД та забезпечене розсилання по регіонах даних, наявність яких необхідна для організації перевірок їх легальних контрагентів.

З метою запобігання створення фіктивних підприємницьких структур на втрачені, викрадені або підроблені паспорти, за паспортами людей непрацездатного похилого віку, інвалідів тощо в податковій службі введено в експлуатацію АРМ “Паспорт” для створення та використання єдиного банку даних втрачених та викрадених паспортів. База даних заповнюється щомісяця. Коли суб’єкт підприємницької діяльності стає на облік, проводиться пошук даних керівників та засновників у базі даних втрачених та викрадених паспортів.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.67.179 (0.007 с.)